ctrlX AUTOMATION Change the game of automation
ctrlX AUTOMATION Change the game of automation
Sähkökäytöt ja ohjausjärjestelmät

Automaatiojärjestelmien matkapuhelin

Ajatus automaatiosta koneenrakennuksessa on muuttunut jonkin verran. Jos aiemmin kone rakennettiin tiettyä tehtävää varteen, jauhamaan samaa tuotetta tai tehtävää koko elinkaarensa ajan, niin nyt kone tuottaa arvokasta dataa tuotannosta, koneen tilasta ja esimerkiksi energian kulutuksesta. Tämä kaikki on saatava helposti käyttöön luomaan lisäarvoa.

Bosch Rexroth on tarttunut tähän uuteen mahdollisuuteen luomalla uuden, IT-järjestelmät ja IoT-sovellukset automaatioon yhdistävän järjestelmän, ctrlX:n.

Automaatiojärjestelmien matkapuhelin

Mitä jos Googlen tai Applen kaltainen toimija olisi aloittanut automaatiojärjestelmän kehittämisen? Tällainen ajatus oli perustana, kun ctrlX:ää lähdettiin kehittämään. Tämä ajatusmalli sopii paremmin sukupolville, joille digitaalisuus ja älylaitteet ovat olleet arkipäivää koko heidän elämänsä.

ctrlX-automaatiojärjestelmässä yhtenä osana ovat matkapuhelinmaailmasta tutut pienoisohjelmat, appit. Pienoisohjelmia ladataan sovelluskaupasta eli ctrlX Storesta.

Pienoisohjelmia on tarjolla iso määrä erilaisiin sovelluksiin ja määrä kasvaa koko ajan. Jos kuitenkaan sopivaa ohjelmaa ei tarjonnasta löydy, voi asiakas luoda oman ohjelman.

Etuina yllä mainitussa on se, että ohjelmistot kehittyvät koko ajan partneriverkostomme avulla. Asiakas voi valita ne pienoisohjelmat, jotka kyseiseen sovellukseen tarvitaan. Pienoisohjelmia voidaan lisätä sovellukseen myös jälkikäteen. Valmiit pienoisohjelmat vähentävät omaa insinöörityötä ja tätä kautta säästävät kuluissa ja vastaavat osaltaan ongelmaan pulasta osaavasta henkilökunnasta.

Avoimuus

Avoimuus voidaan ymmärtää kuulijasta riippuen monella tavalla. ctrlX-automaatiojärjestelmässä on paljon valmiita standardinmukaisia komponentteja kuten VPN client, OPC UA, MQTT broker ja niin edelleen. Tilanteessa, jossa sovellukseen tarvitaan jotain räätälöityä lisää, on tämä mahdollista asiakkaan tehdä itse ja sillä ohjelmointikielellä, joka itselle parhaiten sopii (esimerkiksi Python, Java, C++, Node-RED, ROS, Blockly).

ctrlX AUTOMATION OPC UA Node-RED EtherCAT

Tämä on merkityksellistä jo senkin vuoksi, että nykyiset osaajat työmarkkinoilla eivät välttämättä ole tottunet käyttämään automaatiomaailmassa yleisesti käytettyjä IEC 61131 -standardia noudattavia kieliä tai vaikkapa G-koodia.

Toinen lähestyminen avoimuuteen ctrlX-automaatiojärjestelmässä on yhdistäminen esimerkiksi olemassa olevaan kokonaisuuteen. Avoimet rajapinnat ja joustavat väylämahdollisuudet mahdollistavat ctrlX-automaatiojärjestelmän yhdistämisen olemassa oleviin laitteisiin. Toisaalta taas avoimet rajapinnat mahdollistavat datan käytön moderneissa datalla johtamisen sovelluksissa.

Heräsikö kysymyksiä? Lue lisää ctrlX-automaatiojärjestelmästä täältä tai ota yhteyttä Juha-Pekkaan: