Bosch Rexrothin yksityisyydensuojakäytäntö

Bosch Rexroth kiittää sinua mielenkiinnostasi sen tuotteita ja verkkosivustoa kohtaan.


Tämä yksityisyydensuojakäytäntö on voimassa 8.11.2021 lähtien.

Yleistä tietoa verkkopalveluistamme

Tervetuloa käyttämään Bosch Rexroth Oy:n (jäljempänä ”Bosch Rexroth Oy” tai ”me”) verkkosivuja ja mobiilisovelluksia (jäljempänä yhdessä myös ”verkkopalvelut”). Haluamme kiittää sinua mielenkiinnostasi yritystämme ja tuotteitamme kohtaan.


1. Bosch Rexroth Oy kunnioittaa yksityisyyttäsi

Käyttäjien yksityisyyden suojaaminen henkilötietojen käsittelyn aikana sekä kaikkien liiketoimintatietojen turvaaminen ovat keskeisiä osia toimintaamme. Käsittelemme verkkopalveluiden käytön aikana kerättyjä henkilötietoja luottamuksellisesti ja lainmukaisten vaatimusten mukaisesti. Tietosuoja- ja tietoturvakäytännöt on määritelty yrityksemme toimintaperiaatteissa.


2. Rekisterinpitäjä

Bosch Rexroth Oy toimii henkilötietojesi käsittelystä vastaavana rekisterinpitäjänä. Poikkeukset mainitaan tässä tietosuojaselosteessa.

Yhteystietomme:
Bosch Rexroth Oy
Ansatie 6 b
01740 Vantaa

Hallitus:
Frederik Nilner, Jeanette Paulsson, Martino Nogara ja Jaakko Hämäläinen

Bosch Rexroth Oy:n yhteystiedot:

sales@boschrexroth.fi
+358 10 3441 000

Rekisteröity kotipaikka:
Vantaa

Alv-numero:
FI02501669


3. Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö

3.1 Käsiteltävät tietoryhmät

Käsittelemme vähintään seuraavia tietoja:

 • Viestintätiedot (esim. nimi, puhelin, sähköposti, osoite, IP-osoite)

Lisätietoja löytyy alta kutakin palvelua käsittelevästä osiosta.

3.2 Periaatteet

Henkilötiedoiksi katsotaan kaikki tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskevat tiedot, joihin lukeutuvat mm. nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja henkilöllisyyden osoittavat, sopimuksen mukaiset ydintiedot.

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja (myös IP-osoitteita) vain, jos tälle on laillinen peruste tai olet antanut henkilötietojesi käsittelylle tai käytölle nimenomaisen suostumuksesi esimerkiksi rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi.

3.3 Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa toiminnassamme ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

3.3.1 Verkkopalveluiden tarjoaminen
(Oikeusperuste: suoramarkkinointiin liittyvä oikeutettu etu sikäli kuin tämä tapahtuu tietosuoja- ja kilpailulainsäädännön mukaisesti ja/tai sopimusvelvoitteiden täyttäminen.)

3.3.2 Palvelu- ja turvallisuushäiriöiden selvittäminen
(Oikeusperuste: tietoturvaan liittyvien oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen sekä palveluhäiriöiden selvittämiseen ja palvelujemme turvaamiseen liittyvä oikeutettu etu.)

3.3.3 Oma ja muiden suorittama markkinointi sekä lain sallima tai suostumukseen perustuva markkinatutkimus ja tavoittavuusanalyysi
(Oikeusperuste: suostumus tai suoramarkkinointiin liittyvä oikeutettu etu sikäli kuin tämä tapahtuu tietosuoja- ja kilpailulainsäädännön mukaisesti.)

3.3.4 Oikeuksiemme turvaaminen ja puolustaminen
(Oikeusperuste: oikeuksiemme turvaamiseen ja puolustamiseen liittyvä oikeutettu etu).

Lisätietoja löytyy alta kutakin palvelua käsittelevästä osiosta.

3.4 Rekisteröityminen

Tiettyjen palveluiden käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä.

Rekisteröitymisen yhteydessä keräämme palvelujen käyttämiseen tarvittavat henkilötiedot (esim. etunimen, sukunimen ja sähköpostiosoitteen) sekä tarvittaessa muita vapaaehtoisesti luovutettavia tietoja. Pakolliset tiedot on merkitty tähdellä (*).

Antamasi tiedot tallennetaan vain kyseistä rekisteröintiprosessia varten, ja niitä käytetään ainoastaan kyseessä olevien palveluiden tarjoamiseen. Lisätietoja löytyy alta kutakin palvelua käsittelevästä osiosta.

Lue myös Bosch Rexroth AG:n palveluja koskevat rekisteröitymis- ja käyttöehdot.

3.5 Lokitiedostot

Verkkoselain lähettää aina internetin käytön yhteydessä tiettyjä tietoja, joita tallennamme niin kutsuttuihin lokitiedostoihin.

Säilytämme lokitiedostoja lyhyen aikaa palvelu- ja turvallisuushäiriöiden selvittämiseksi (esim. hyökkäysyritysten tutkimiseksi) ja poistamme ne tämän jälkeen. Todisteeksi tarvittavia lokitiedostoja ei poisteta ennen kuin asianmukainen tapaus on selvitetty, ja tilannekohtaisesti niitä voidaan luovuttaa asiaa tutkiville viranomaisille.

Lokitiedostoja käytetään myös analyyseihin (ilman IP-osoitetta tai ilman kokonaista IP-osoitetta). Lue myös osio Oma ja muiden suorittama markkinointi sekä lain sallima tai suostumukseen perustuva markkinatutkimus ja tavoittavuusanalyysi.

Lokitiedostoihin tallennetaan erityisesti seuraavia tietoja:

 • sen päätelaitteen IP-osoite (internetin protokollaosoite), jolta verkkopalveluita käytetään
 • sen sivuston osoite, jolta verkkopalveluun siirryttiin (nk. lähtö-URL tai referrer URL),
 • palveluntarjoaja, jonka kautta verkkopalvelua käytetään
 • käytetyt tiedot tai niiden tiedostonimet
 • käytön aika, päiväys ja kesto
 • siirretyn tiedon määrä
 • http-tilakoodi (esim. pyynnön onnistuminen tai epäonnistuminen)

3.6 Lapset

Verkkopalveluja ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaiden lasten käyttöön.

3.7 Tiedonsiirrot muille rekisterinpitäjille

Lähtökohtaisesti henkilötietojasi ohjataan muille rekisterinpitäjille vain sopimusvelvoitteen täyttämisen tai Bosch Rexroth AG:n tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen niin vaatiessa, tai jos olet antanut siirrolle suostumuksesi. Tarkempia tietoja oikeudellisista perusteista löytyy osiosta Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet. Kolmannet osapuolet voivat olla myös muita Bosch-konsernin yrityksiä. Kun tietoja siirretään kolmansille osapuolille oikeutetun edun perusteella, asia selitetään tietosuojaselosteessa.

Lisäksi henkilötietoja voidaan siirtää muille rekisterinpitäjille, mikäli lakimääräykset tai täytäntöönpanokelpoiset hallinnolliset tai oikeudelliset määräykset niin velvoittavat.

3.7.1 Palveluntarjoajat (yleistä)
Käytämme ulkoisia palveluntarjoajia esimerkiksi myynti- ja markkinointipalveluissa, sopimushallinnassa, ohjelmoinnissa sekä palvelin- ja puhelintukipalveluissa. Olemme valinneet palveluntarjoajat huolellisesti, ja valvomme niiden toimintaa säännöllisesti. Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että palveluntarjoajat käsittelevät ja suojaavat hallussaan olevia tietoja huolellisesti. Kaikki palveluntarjoajat velvoitetaan pitämään tiedot salassa ja noudattamaan lainsäädäntöä. Palveluntarjoajat voivat myös olla muita Bosch-konsernin yrityksiä.

3.8 Tietojen siirto ETA:n ulkopuolelle

Saatamme joissain tapauksissa siirtää henkilötietoja ETA:n ulkopuolelle niin sanottuihin kolmansiin maihin. Näissä tapauksissa varmistamme etukäteen, että tietojen vastaanottaja kykenee turvaamaan ne riittävän tehokkaasti (esim. suojan riittävää tasoa ko. maassa koskevalla Euroopan komission päätöksellä tai vastaanottajan kanssa tehdyllä EU:n vakiolausekkeisiin perustuvalla sopimuksella) tai että olet antanut siirrolle suostumuksesi.

Sinulla on oikeus saada selvitys kolmansien maiden vastaanottajista ja kopio erityisvaatimuksista, joilla riittävä suojaustaso on varmistettu. Tähän tarkoitukseen tulee käyttää Yhteystiedot-osion tietoja.

3.9 Säilytysajat

Lähtökohtaisesti säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen verkkopalveluiden ja niihin liittyvien muiden palveluiden tarjoamiseksi tai niin kauan kuin se on oikeutettua (meillä voi esim. olla oikeutettu peruste postimarkkinointiin myös sopimusvelvoitteiden täyttämisen jälkeen). Muissa tapauksissa poistamme kaikki muut henkilötiedot paitsi ne, joita tarvitsemme laillisten velvoitteiden täyttämiseen (esim. verotukseen ja kaupalliseen toimintaan liittyvät säännöt velvoittavat meitä säilyttämään sopimuksien ja laskujen kaltaisia asiakirjoja tietyn ajanjakson).

3.10 Tietojen käsittely muiden säännösten perusteella

Keräämme tietoja myös muiden säännösten perusteella. Näihin lukeutuvat esimerkiksi vientivalvontamääräykset, EY-asetukset (terroristiluettelon seulonta), sotilaalliseen toimintaan liittyvät määräykset, tunnettuja lähettäjiä (lentorahdin turvallisuutta koskeva lainsäädäntö) ja verotusta koskevat säännökset, ILSG, yleinen tasa-arvo- ja työlainsäädäntö jne. Käsittelemme tietoja kunkin säännöksen vaatimusten ja säilytysvelvoitteiden mukaisesti. Henkilötiedot poistetaan välittömästi säilytysvelvoitteiden umpeuduttua.


4. Yhteisöt

Tarjoamme käyttäjille mahdollisuuden liittyä erilaisiin käyttäjäyhteisöihin.

Yhteisön jäsenen julkisessa profiilissa esitetään vain käyttäjänimi, hankitut ansiomerkit (palkinnot), käyttäjätaso ja viimeisimmät viestintätapahtumat. Sähköpostiosoitetta tai muita henkilötietoja ei näytetä.

Kaikki muut yhteisöjen sisällä (esim. julkaistujen kommenttien tai kuvien kautta) tuottamasi tiedot ovat automaattisesti julkisia ja yhdistetään käyttäjäprofiiliisi.

Tämä ei päde yksityisiin yhteisöihin, joissa jäsenyys ja sisällön katselu edellyttää rekisteröitymistä.

Tyypillisiä esimerkkejä yhteisöratkaisuista, joissa jäsenet viestivät ja/tai luovat sisältöä, ovat keskustelufoorumi, blogi, yhteisöllinen tietokanta (Wiki), kysymys- ja vastauspalsta ja ideoidenvaihtopalsta.


5. Evästeiden käyttö

Verkkopalveluidemme yhteydessä voidaan käyttää evästeitä ja seurantamekanismeja.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita voidaan tallentaa laitteellesi käyttäessäsi verkkopalvelua.

Osalla verkkosivustoistamme käytetään vain teknisesti välttämättömiä evästeitä. Näillä verkkosivustoilla ei ole evästeiden hallinnan valintaikkunaa.

Toteutamme seurantaa eri teknologioiden avulla. Käsittelemme tietoja erityisesti pikselien ja/tai lokitiedostojen analyysin avulla. Seurantaa käyttävillä verkkosivustoilla avautuu evästeiden hallinnan valintaikkuna.

5.1 Evästeiden luokat

Erotamme toisistaan evästeet, jotka ovat välttämättömiä verkkopalveluiden teknisen toiminnan kannalta, ja ne evästeet ja seurantamekanismit, jotka eivät ole välttämättömiä verkkopalveluiden toiminnalle.

Verkkopalveluiden käyttäminen on pääasiassa mahdollista ilman evästeitä, joilla ei ole teknistä tarkoitusta.

5.1.1 Verkkopalveluiden toiminnan kannalta välttämättömät evästeet
Verkkopalveluiden toiminnan kannalta välttämättömillä evästeillä tarkoitamme niitä evästeitä, joita ilman verkkopalveluiden toimintaa ei voida varmistaa. Näihin kuuluvat muun muassa evästeet, jotka tallentavat tietoa häiriöttömän video- tai äänitoiston varmistamiseksi.
Nämä evästeet poistetaan, kun poistut verkkosivustolta.

5.1.2 Evästeet ja seurantamekanismit, jotka eivät ole välttämättömiä verkkopalveluiden toiminnan kannalta
Käytämme näitä evästeitä ja seurantamekanismeja ainoastaan, jos olet antanut meille kussakin tapauksessa etukäteen suostumuksesi niiden käyttöön. Erotamme toisistaan kaksi näiden evästeiden ja seurantamekanismien alaluokkaa:

5.1.3 Selailukokemusta parantavat evästeet
Nämä evästeet tukevat verkkosivuston toimintaa ja parantavat selailukokemustasi. Näihin evästeisiin voidaan tallentaa esimerkiksi kielivalintasi.

5.2 Markkinointievästeet ja seurantamekanismit

 • Yleistä
  Markkinointievästeiden ja seurantamekanismien avulla me ja yhteistyökumppanimme voimme näyttää sinulle kiinnostuksen kohteitasi vastaavaa sisältöä analysoimalla verkkokäyttäytymistäsi.
 • Tilastotiedot
  Tilastotyökalujen avulla mittaamme esimerkiksi sivuvierailujesi määrää.
 • Tulosseuranta
  Tulosseurantakumppanimme asentavat tietokoneellesi tulosseurantaevästeen (conversion cookie), jos siirryt sivustollemme napsauttamalla jonkin kumppanimme mainosta. Nämä evästeet vanhenevat yleensä 30 päivässä. Mikäli eväste ei ole vanhentunut, kun vierailet tietyillä verkkosivuillamme, me ja kyseinen seurantakumppani voimme nähdä, että tietty käyttäjä on napsauttanut mainosta ja siirtynyt sitä kautta verkkosivullemme. Tulosseurantaevästeen keräämien tietojen avulla luodaan tulostilastoja ja lasketaan käyttäjät, jotka ovat napsauttaneet tiettyä mainosta ja siirtyneet sen kautta seurantatagilla varustetulle sivulle.
 • Some-liitännäiset
  Osa verkkopalveluistamme integroi sisältöä ja palveluja muilta tarjoajilta (kuten Facebook ja Twitter), jotka voivat tahoillaan käyttää evästeitä ja aktiivisia komponentteja. Lisätietoja some-liitännäisistä löytyy osiosta Some-liitännäiset.
 • Uudelleenkohdennus
  Nämä työkalut luovat käyttäjäprofiileja mainontaevästeiden, kolmannen osapuolen mainontaevästeiden eli ”jäljitteiden” (näkymättömät grafiikat ts. pikselit tai seurantapikselit) tai vastaavien teknologioiden avulla. Työkaluja käytetään kiinnostukseen perustuvaan mainontaan ja hallitsemaan tietyn mainoksen näyttökertoja käyttäjälle. Palveluntarjoaja on kunkin työkalun käytön yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä. Näiden työkalujen tarjoajat voivat luovuttaa tietoja myös kolmansille osapuolille yllämainittuja tarkoituksia varten. Huomioi kussakin tapauksessa kyseisen palveluntarjoajan tietosuojaseloste.
 • Laitteiden välinen seuranta
  Tässä tapauksessa käyttäjälle luodaan salanimetyn käyttäjätunnuksen avulla salanimetty käyttäjäprofiili, joka perustuu eri laitteiden käyttötietoihin.
 • Kävijätietojen liittäminen
  Yhteyspisteiden, kuten verkkosivustojen, sovellusten ja laitetunnusten, määrittäminen kaikki laitteet kattavaan käyttäjäprofiiliin. Voimme tehdä johtopäätöksiä kustakin käyttäjästä laitetunnuksen, yhteystunnuksen, sisältötunnuksen tai verkkolomakkeiden tietojen perusteella.
 • Personointi
  Verkkosivustoillamme käytetään seurantamekanismeja, jotta voimme personoida asiakkaiden käyttökokemuksia ja lähettää heille uutiskirjeitä verkko- ja ostokäyttäytymisen perusteella.

Huomaa, että näiden työkalujen käyttöön voi liittyä tietojesi siirtämistä ETA:n ulkopuolelle maihin, joissa ei noudateta GDPR-asetuksen mukaista tietosuojan tasoa (esim. Yhdysvaltoihin). Löydät lisätietoja alla olevista yksittäisten markkinointityökalujen kuvauksista.

5.2.1 Nimi: Optimizely
Tarjoaja: Optimizely Inc., 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105
Toiminto: Eväste seuraa verkkokäyttäytymistäsi ja optimoi käyttökokemuksen mieltymyksiesi mukaan.
Säilytysaika: 1 vuosi tai suostumuksen peruuttamiseen saakka

5.2.2 Nimi: Google Analytics
Tarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti
Toiminto: Käyttäjätietojen analysointi (sivujen avaaminen, vierailijoiden ja vierailujen lukumäärä, lataukset), salanimettyjen käyttäjäprofiilien luominen sisäänkirjautuneiden Google-käyttäjien eri laitteiden käyttötietojen perusteella (laitteiden välinen seuranta), salanimettyjen käyttäjätietojen rikastaminen Googlen tarjoamalla kohderyhmäkohtaisella tiedolla, uudelleenkohdennus, UX-testaus, tulosseuranta ja uudelleenkohdennus Google Ads -toimintojen yhteydessä.

5.2.2.1 Nimi: Google Doubleclick
Tarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Toiminto: Käyttäjää kiinnostavien mainosten sijoittelu ja optimointi, uudelleenmarkkinointi, tulosseuranta.
Lisätiedot: https://www.google.com/intl/de/policies/

5.2.2.2 Nimi: Google Ads
Tarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Toiminto: Käyttäjää kiinnostavien mainosten sijoittelu ja optimointi, uudelleenmarkkinointi, tulosseuranta
Lisätiedot: https://adssettings.google.com/authenticated

5.2.3 Nimi: Tealium ja Tealium Audience Stream
Tarjoaja: TEALIUM Inc, 9605 Scranton Rd. Ste. 600, San Diego, CA 92121, USA, +1 (858) 779-1344
Toiminto: Verkkosivuston tunnisteiden hallinta käyttöliittymän avulla, ohjelmakoodien integraatio verkkosivuillamme. Liikeprofiileihin ja ostokäyttäytymiseen omilla verkkosivustoilla perustuva työkalu kampanjoiden suunnittelun ja analyysin tueksi.
Säilytysaika: 1 vuosi tai suostumuksen peruuttamiseen saakka

5.2.4 Nimi: New Relic
Tarjoaja: New Relic Inc. 111 SW 5th Ave 2700, Portland, OR 97204, USA
Toiminto: Verkkosivuston käytettävyyden ja käyttökatkojen mittaaminen

5.2.5 Nimi: LinkedIn Pixel Insight Tag
Tarjoaja: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland
Toiminto: LinkedIn käsittelee henkilökohtaisia tietojasi luodakseen kampanjaraportteja, seuratakseen konversioita ja kohdennettua mainontaa verkkosivustomme ulkopuolella (uudelleenkohdistaminen). Tämä perustuu URL:iin, viite-URL-osoitteeseen, IP-osoitteen lyhennettyyn tai hajautettuun (laitteiden välinen uudelleenkohdistaminen), laitteiden ja selaimen ominaisuuksiin (User Agent) ja aikaleimaan. Emme saa LinkedIniltä henkilökohtaisia tietoja, vain nimettömiä kampanjaraportteja verkkosivuston kohderyhmästä ja mainonnan tehokkuudesta.
LinkedIn-säilytysajat: Salanimitys 7 päivän jälkeen, pysyvä poisto 180 päivän jälkeen
Lisätietoja: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

5.2.6 HubSpot Analytics
Tarjoaja: HubSpot Ireland Limited, One Dockland Central D1, Dublin, Ireland
Toiminto: Työkalu automatisoitujen markkinointitarkoitusten tukemiseen. Yhteystietojen luomiseksi ja karsimiseksi käytämme verkkolomakkeidemme yhteystietoja ja sisältötunnuksia, joiden avulla voimme tunnistaa sinut ja suorittaa tulosseurantaa ja uudelleenkohdistamista.
Lisätietoa: https://legal.hubspot.com/dpa, https://www.hubspot.com/data-privacy/privacy-shield, https://legal.hubspot.com/privacy-policy

5.2.7. Percolate Analytics/Insights

Tarjoaja: Percolate Inc. 197 Grand Street, Flr. 2, New York, NY 10013, USA

Toiminto: Sosiaalisessa mediassa tehtyjen julkaisujen käsittely (esim. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) yksinkertaisia mittauksia varten.

5.3 Evästeiden ja seurantamekanismien hallinta

Voit hallita eväste- ja seurantamekanismiasetuksiasi verkkoselaimessasi ja/tai sivustomme yksityisyysasetuksissa.

Huomaa: Tekemäsi asetukset koskevat vain kulloinkin käyttämääsi selainta.

5.3.1 Evästeiden poistaminen käytöstä
Jos haluat poistaa kaikki evästeet käytöstä, avaa selaimesi asetukset ja kytke evästeet pois käytöstä. Huomaathan, että tämä saattaa vaikuttaa sivuston toimintaan.

5.3.2 Verkkopalveluiden toiminnan kannalta ei-välttämättömien evästeiden ja seurantamekanismien asetusten hallinta
Kun vierailet verkkosivuillamme, evästeitä koskevassa ponnahdusikkunassa kysytään, annatko meille suostumuksesi selailukokemusta parantavien evästeiden, markkinointievästeiden tai seurantamekanismien käyttöön.
Yksityisyysasetuksissamme voit peruuttaa jo annetun suostumuksen tai antaa suostumuksesi myöhemmin.


6. Some-liitännäiset

Käytämme verkkopalveluissa niin kutsuttuja some-liitännäisiä erilaisista sosiaalisista verkkoyhteisöistä. Ne on kuvattu yksitellen tässä osiossa.

Liitännäisen avulla verkkoselaimesi voi muodostaa suoran yhteyden tiettyyn sosiaalisen verkkoyhteisön palvelimeen. Näin palveluntarjoaja saa tiedon, että selainyhteytesi tuli juuri meidän verkkopalvelustamme, vaikka sinulla ei olisi käyttäjätiliä kyseisessä sosiaalisessa verkkoyhteisössä tai et olisi kirjautuneena tiliisi. Tällöin selaimesi lähettää lokitiedostot (myös IP-osoitteet) suoraan palveluntarjoajan palvelimelle, jolle ne voidaan myös tallentaa. Palveluntarjoajan toimipaikka tai palvelin voi sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella (esim. Yhdysvalloissa).

Liitännäiset ovat sosiaalisten verkkoyhteisöjen tarjoajien tuottamia erillisiä laajennusosia. Tästä syystä emme pysty vaikuttamaan niiden keräämän ja tallentaman tiedon laajuuteen.

Kunkin sosiaalisen verkkoyhteisön tietosuojaselosteesta saat lisätietoja tiedonkeruun tarkoituksesta ja laajuudesta, tavoista, joilla henkilötietoja käsitellään ja käytetään, sekä omista oikeuksistasi ja tavoista suojata yksityisyyttäsi.

Älä käytä sosiaalisten verkkoyhteisöjen liitännäisiä, mikäli et halua, että niiden tarjoajat saavat ja mahdollisesti tallentavat tai käyttävät tietojasi.

6.1 Facebook-liitännäiset

Facebook-palvelua pitää yllä Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti (jäljempänä ”Facebook”). Tietoja Facebook-liitännäisistä ja niiden käytöstä löytyy osoitteesta https://developers.facebook.com/docs/plugins. Tietosuojaa Facebook-palvelussa kuvataan osoitteessa http://www.facebook.com/policy.php.

6.2 Twitter-liitännäiset

Twitter-palvelua pitävät yllä Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA sekä Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irlanti (jäljempänä ”Twitter”). Tietoja Twitter-liitännäisistä ja niiden käytöstä löytyy osoitteesta https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview.html. Tietosuojaa Twitter-palvelussa kuvataan osoitteessa https://twitter.com/privacy.

6.3 Pinterest-liitännäiset

Pinterest-palvelua pitää yllä Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlanti. (jäljempänä ”Pinterest"). Tietoja Pinterest-liitännäisistä ja niiden käytöstä löytyy osoitteesta https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/. Tietosuojaa Pinterest-palvelussa kuvataan osoitteessa https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

6.4 Instagram-liitännäiset

Instagram-palvelua pitää yllä Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti (jäljempänä ”Instagram”). Tietoja Instagram-liitännäisistä ja niiden käytöstä löytyy osoitteesta: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges. Tietosuojaa Instagram-palvelussa kuvataan osoitteessa https://help.instagram.com/155833707900388/.

6.5 Sähköposti ystävälle

Lähettämäsi sähköpostiviestit tallennetaan ainoastaan lähetysprosessin päätökseen asti, minkä jälkeen ne poistetaan.

6.6 Jakopainike

Tietoja lähetetään some-kanavien tarjoajille vasta, kun painat jakopainiketta. Mitään tietoja ei lähetetä tätä ennen edes nimettömästi.


7. Mobiilisovellusten käyttäminen

Verkkosivustojen lisäksi tarjoamme mobiilisovelluksia (jäljempänä ”sovellukset”), joita käyttäjät voivat ladata mobiililaitteilleen. Verkkosivujen kautta kerättävän tiedon lisäksi keräämme sovellusten avulla myös suoraan kyseisten sovellusten käyttöön liittyviä tietoja. Tietojen keräämiseen vaaditaan käyttäjän hyväksyntä.

Alla kutakin palvelua käsittelevässä osiossa kerrotaan, jos sovelluksemme keräävät tai käsittelevät henkilötietoja toisin kuin tässä tietosuojaselosteessa esitetään.

7.1 Mainostunnusten käsittely

Käytämme suostumuksellasi mainontatarkoituksiin iOS-laitteissa IDFA-tunnusta ja Android-laitteissa AdID-tunnusta. Nämä ovat väliaikaisia tunnistenumeroita tietylle iOS- tai Android-päätelaitteelle. Kerättyä tietoa ei yhdistetä muihin laitteeseen liittyviin tietoihin. Tunnistenumeroiden avulla voimme tarjota sinulle personoitua mainontaa ja analysoida käyttöäsi. Jos aktivoit iOS-laitteen mainoksia koskevissa yksityisyysasetuksissa vaihtoehdon ”ei mainosseurantaa" tai Android-laitteen mainoksia koskevissa Google-asetuksissa kohdan "Poista aihepiiriin perustuva mainonta käytöstä”, voimme suorittaa vain seuraavia toimintoja: Bannerimainoksiin kohdistuvan vuorovaikutuksen mittaaminen laskemalla ilman klikkauksia jäävien bannereiden näyttökerrat (toistorajoite), klikkausten määrän laskeminen, yksilöllisen käytön arvioiminen (yksilölliset kävijät) ja turvatoimet, petosten torjunta ja vianetsintä. Voit aina poistaa laitteesi asetuksissa IDFA- tai AdID-tunnuksesi, jolloin sinulle luodaan uusi tunnistenumero, jota ei yhdistetä aiemmin kerättyihin tietoihin. Et välttämättä voi käyttää kaikki sovelluksemme toimintoja, jos rajoitat tunnistenumeron käyttöä.

7.2 Sovelluskauppojen suorittama tietojen käsittely

Me emme kerää näitä tietoja emmekä ole vastuussa tietojen, kuten käyttäjänimen, sähköpostiosoitteen ja yksilöllisen laitetunnisteen, antamisesta sovelluskauppaan (esim. Googlen Google Play, Applen App Store tai Samsungin Galaxy Apps Store) sovelluksia ladatessa. Me emme pysty vaikuttamaan tähän tiedonkeruuseen tai sovelluskauppojen suorittamaan tietojen käsittelyyn.


8. YouTube

Käytämme verkkopalveluissamme YouTube-videoalustaa, jota ylläpitää Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („YouTube”). YouTube on alusta, joka mahdollistaa ääni- ja videotiedostojen toistamisen.

Kun avaat verkkopalveluistamme sivun, jolla on upotettu YouTube-soitin, se muodostaa yhteyden YouTubeen, jotta video- tai äänitiedosto voidaan lähettää ja toistaa. YouTube on tällöin siirrettyjen tietojen rekisterinpitäjä. Emme ole vastuussa siitä, miten YouTube käsittelee näitä tietoja.

Lisätietoa kerättyjen tietojen laajuudesta ja tarkoituksesta, YouTuben suorittamasta tietojen käsittelystä ja käytöstä sekä sinun oikeuksistasi ja sinulle tarjolla olevista yksityisyysasetuksista löytyy YouTuben tietosuojaselosteesta.


9. Sosiaalisen median alustojen viestintätyökalut

Käytämme sosiaalisen median alustoilla (esim. Twitterissä) viestintätyökaluja, joiden avulla käsittelemme kyseisen alustan kautta lähetettyjä viestejä ja tarjoamme tukeamme.

Kun lähetät viestin sosiaalisen median alustan kautta, käsittelemme viestiä vastataksesi kysymykseesi. (Tarvittaessa käsittelemme myös muita sosiaalisen median tarjoajan viestin ohessa tarjoamia tietoja, kuten nimeäsi tai tiedostoja.)

Voimme myös analysoida näitä tietoja yhdistellyssä ja anonymisoidussa muodossa ymmärtääksemme paremmin sosiaalisen median alustan käyttöä.

Välitämme antamasi henkilötiedot sille Boschin yksikölle, joka on vastuussa kysymyksesi käsittelystä (esimerkiksi silloin, kun kysely koskee tuotetta, jonka tarjoaa joku toinen Boschin yksiköistä). Tietojesi käsittelyn oikeusperuste on oikeutettu etumme (GDPR, 6 artikla, kohta 1f) tai olemassa oleva sopimussuhde (GDPR, 6 artikla, kohta 1b). Käsitellyt henkilötiedot poistetaan viimeistään 180 päivän kuluessa viestisi vastaanotosta.


10. Ulkoiset linkit

Verkkopalvelumme sisältävät linkkejä meihin liittymättömien kolmansien osapuolien internetsivuille. Meillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa siihen, mitä tietoja (esim. IP-osoite tai linkin sisältävän sivun osoite) lähetetään kolmannelle osapuolelle keräystä, käsittelyä ja käyttöä varten linkin napsauttamisen yhteydessä, sillä emme luonnollisesti pysty valvomaan kolmansien osapuolien toimintaa. Emme ota vastuuta tavoista, joilla kolmannet osapuolet käsittelevät henkilötietoja.


11. Turvallisuus

Työntekijämme ja puolestamme palveluja tarjoavat yritykset velvoitetaan luottamuksellisuuteen ja noudattamaan asianmukaisia tietosuojalakeja.

Toteutamme kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset järjestelyt varmistaaksemme asianmukaisen turvallisuustason ja suojataksemme hallinnassamme olevia henkilötietoja erityisesti tahattomalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä, muutoksilta tai luvattomalta luovutukselta tai käytöltä. Kaikkia turvatoimia parannetaan jatkuvasti teknologian kehityksen mukaisesti.


12. Käyttäjän oikeudet

Oikeuksiesi kunnioittamista koskevia vaatimuksia voit esittää osiosta Yhteydenotot löytyviin yhteystietoihin. Varmista tässä yhteydessä, että henkilöllisyytesi on mahdollista varmistaa yksiselitteisesti.

Oikeus tarkastella ja käyttää tietoja
Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi. Jos käsittelemme tietojasi, sinulla on myös oikeus päästä tarkastelemaan niitä.

Oikeus korjaukseen ja poistoon
Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat virheelliset henkilötiedot korjattua ilman meistä aiheutuvaa kohtuutonta viivytystä. Käsittelyn tarkoitukset huomioiden sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys. Tämä ei päde tietoihin, joiden perustana on lakisääteinen säilytysaika. Mikäli pääsy mainittuihin tietoihin ei ole tarpeen, niiden käsittelyä rajoitetaan (ks. alla oleva osio).

Käsittelyn rajoittaminen
Mikäli lain vaatimukset täyttyvät, sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käytön rajoitusta.

Suoramarkkinoinnin vastustaminen
Sinulla on myös oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten. Huomaathan, että käsittelyn vastustaminen ei organisatorisista syistä välttämättä vaikuta välittömästi tietojesi käyttöön jo käynnissä olevassa kampanjassa.

Oikeutettuun etuun perustuva tietojen käsittelyn vastustaminen
Sinulla on myös oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä oikeutetun edun perusteella. Lopetamme henkilötietojesi käsittelyn pyynnöstäsi, ellemme pysty osoittamaan, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja laillisesti perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun oikeutesi.

Suostumuksen peruuttaminen
Mikäli olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus peruuttaa se päättymään kyseisestä hetkestä eteenpäin. Tämä ei vaikuta tietojen käsittelyn laillisuuteen ennen peruutusta.
Tilaukset voi peruuttaa niiden yhteydessä olevasta linkistä, mikäli sellainen on saatavilla kyseisen verkkopalvelun asetuksissa. Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä osiossa Yhteystiedot annettujen tietojen avulla.

Tietojen siirrettävyys
Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja vaatia niiden siirtoa kolmannelle osapuolelle, mikäli tämä on teknisesti mahdollista.

12.1 Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Voit tehdä valituksen asuinmaakunnastasi vastaavalle valvontaviranomaiselle tai meistä vastaavalle valvontaviranomaiselle:

Tietosuoja- ja tiedonvapausvaltuutettu

Osoite:
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Vaihde: +358 29 56 66700
Faksi: +358 29 56 66735
https://tietosuoja.fi


13. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia turva- ja tietosuojakäytäntöihin teknisen kehityksen niin vaatiessa. Näissä tapauksissa täydennämme tietosuojaselostetta asianmukaisesti. Muista siis lukea selosteen uusin versio, sillä lausekkeisiin voi tulla muutoksia.


14. Yhteydenotot

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, käytä osiosta Rekisterinpitäjä löytyvää osoitetta.

Voit vaatia oikeuksiesi kunnioittamista ja ilmoittaa tietoturvaloukkauksista seuraavan linkin kautta:
https://request.privacy-bosch.com/entity/DCFI

Mikäli haluat esittää henkilötietojesi käsittelyyn liittyvän ehdotuksen tai valituksen, suosittelemme, että otat yhteyttä konsernimme tietosuojavaltuutettuun:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

tai

DPO@bosch.com

Effective date: 2021-07-12

APP: Digital Service Assistant

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Paikkatietojesi käsittely

Valikoimaamme sisältyy myös sijaintiperusteisia palveluja, joiden avulla tarjoamme juuri sinun sijaintiisi räätälöityjä erikoistarjouksia. Näitä toiminnallisuuksia varten tallennamme mobiililaitteesi kolme viimeisintä GPS-sijaintia ja IP-osoitteesi hyväksynnän myöntämisen yhteydessä. Emme luo tietoprofiilia liikkumisestasi. Voit poistaa toiminnallisuuden käytöstä sovelluksen tai mobiililaitteesi käyttöjärjestelmän asetuksista tai keskeyttää paikkatietojen keräyksen väliaikaisesti vaikuttamatta sovelluksen perustoiminnallisuuksiin.

Kuvatietojesi käsittely

Kuvatoiminnon aktivointi mahdollistaa kuvien siirtämisen Bosch Rexrothin ensimmäisen tason tuelle. Jos haluat aktivoida kuvatoiminnon, sinun on annettava sovellukselle lupa käyttää kuvia jokaisella käyttämälläsi laitteella.

Varmista aina, ettet lähetä tuellemme henkilökohtaisia tietojasi sovelluksen kautta lähetettyjen kuvatietojen mukana.

Lue myös Bosch Rexroth AG:n palveluja koskevat rekisteröitymis- ja käyttöehdot.

Käsiteltävät tietoluokat

Käsittelemme seuraavia tietoja:

 • Viestintätiedot (esim. nimi, puhelin, sähköposti, osoite, IP-osoite)
 • Paikkatiedot (esim. GPS-tiedot, IP-osoite)
 • Käyttäjän ydintiedot

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperuste

Omassa toiminnassamme ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kyseisen verkkopalvelun tarjoaminen
  (Oikeusperuste: suoramarkkinointiin liittyvä oikeutettu etu sikäli kuin tämä tapahtuu tietosuoja- ja kilpailulainsäädännön mukaisesti ja/tai sopimusvelvoitteiden täyttäminen.)
 • Asiakastuki
  (Oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)
 • Rekisteröityminen
  (Oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)
 • Valokuviin liittyvä käyttö
  (Oikeusperuste: lupa käyttää laitteesi valokuvatoiminnallisuuksia)
 • Sijaintiperusteisten palveluiden tarjoaminen jälleenmyyjäverkostomme kautta aluehakutoimintojen avulla
  (Oikeusperuste: lupa käyttää laitteesi paikkatietoja)
 • Palvelu- ja turvallisuushäiriöiden selvittäminen
  (Oikeusperuste: tietoturvaan liittyvien oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen sekä palveluhäiriöiden selvittämiseen ja palvelujemme turvaamiseen liittyvä oikeutettu etu.)


Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Effective date: 2021-11-17

APP: easy2connect

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Paikkatietojesi käsittely

Venttiilin ja easy2connect-sovelluksen väliseen tiedonsiirtoon käytetään Bluetooth-teknologiaa. Jotta voit käyttää toiminnallisuutta älypuhelimesi Bluetooth-yhteyden kautta, sinun on mentävä laitteesi asetuksiin ja annettava sovellukselle lupa käyttää paikkatietoja.

Sovellus ei kerää laitteen paikkatietoja. Voit antaa ja poistaa easy2connect-sovelluksen luvan mobiililaitteesi asetuksista.

Tietojesi käsittely sovelluskaupoissa

Bosch Rexroth ei ole vastuussa tietojen, kuten käyttäjänimen, sähköpostiosoitteen ja laitetunnisteen, mahdollisesta luovutuksesta sovelluskaupan (esim. Applen App Store ja Googlen Google Play) toimijoille easy2connect-sovelluksen latauksen yhteydessä. Emme voi vaikuttaa näiden tietojen keräykseen ja käsittelyyn kulloisenkin sovelluskaupan vastuualueella.

Käsiteltävät tietoluokat

Mitään henkilötietoryhmiä ei käsitellä.


Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Effective date: 2021-11-17

Asiakassuhteiden hallinta

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Käsitellyt tietoluokat

Käsiteltävät tietoluokat:

 • Viestintätiedot (esim. nimi, sähköposti, puhelin, osoite, yhteyshenkilön tunnus)

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

 • Maailmanlaajuinen myyntiä edeltävien vaiheiden hallinta liiketoimintasuhteiden käynnistämiseksi ja lisäämiseksi
  (oikeusperuste: yrityksen liiketoimintasuhteiden lisäämiseen ja kontaktointiin liittyvä oikeutettu etu)
 • Maailmanlaajuinen asiakashallinto, osoitteiden hallinta (tapahtumien hallinta)
  (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen, suostumus, oikeutettu etu liittyen sisäiseen tiedonsiirtoon Bosch Rexrothiin kuuluvien oikeushenkilöiden välillä)
 • Maailmanlaajuinen tilausten käsittely ja seuranta
  (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)
 • Maailmanlaajuinen After Sales Service
  (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)
 • Maailmanlaajuinen markkinointitoimien käsittely (uutiskirje)
  (oikeusperuste: suostumus)
 • Maailmanlaajuinen asiakastuki (palvelupyynnöt)
  (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen tai sopimusta edeltävät toimenpiteet)

Tiedonsiirto ja -tallennus

Henkilötietoja ei siirretä valtuuttamattomille kolmansille osapuolille.

Tallennetut tietosi käsitellään Bosch Rexroth -organisaation sisällä. Emme säilytä tietojasi pidempään kuin niitä tarvitaan lainmukaisien säilytysaikojen noudattamiseksi.


Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Effective date: 2021-11-25

Blogi

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

 • Sisäiset viestintätiedot (esim. nimi, sähköposti, IP-osoite)
 • Julkinen viestintä: käyttäjänimi, avatar
 • Blogihistoria
 • Käyttäjän ydintiedot

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kyseisen verkkopalvelun tarjoaminen (rekisteröintiä vaativa sisältö)
  (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)
 • Verkkoyhteisön ylläpito rekisteröidyille jäsenille keskinäistä viestintää ja markkinointia varten
  (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)
 • Vikojen tunnistaminen ja turvallisuussyyt
  (oikeusperuste: tietoturvaan liittyvien oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen sekä vikojen poistoon ja palvelujemme turvallisuuteen liittyvä oikeutettu etu)
 • Oikeuksiemme turvaaminen ja puolustaminen
  (oikeusperuste: oikeuksiemme turvaamiseen ja puolustamiseen liittyvä oikeutettu etu)

Poistaminen

Voit poistaa käyttäjätilisi osiosta My Settings – Personal – Close Community Account (Omat asetukset – Omat tiedot – Yhteisötili). Tämä erottaa syötteesi pääkäyttäjätilistäsi ja liittää sen nimettömäksi tehtyyn käyttäjään. Jos olet lisännyt tiliin kuvan itsestäsi, järjestelmä korvaa sen oletusarvoisella avatar-kuvalla.


Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Effective date 2021-11-17

BODAS-Connect

Paikannus

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Käsiteltävät tietoryhmät

Käsittelemme seuraavia tietoja:

 • Paikkatiedot (esim. nykyinen sijainti)
 • Tunnistetiedot (esim. IP-osoite)

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Käsittely perustuu oikeutettuun etuun, joka liittyy seurattavien liikkuvien koneiden sijaintien esittämiseen työympäristössä.

Tiedonsiirto ja -tallennus

HERE Map -palvelun tarjoaa HERE Global B.V., jonka osoite on Kennedyplein 222 -226, 5611 ZT Eindhoven, Alankomaat (jäljempänä ”HERE”). https://www.here.com/

Palvelu näyttää koneiden ja kaluston todelliset sijainnit verkkoselaimen kautta. Tietoja luovutetaan ainoastaan HERElle karttapyyntöjen yhteydessä. Paikannus tapahtuu selaimessa.

Lisätietoja HEREn yksityisyydensuojasta on saatavilla seuraavissa osoitteissa:
Tietosuoja https://legal.here.com/privacy/policy
Tietosuojaseloste https://legal.here.com/privacy/policy


Yhteinen Tietojen Käsittely

Vastuut

Osana yhteisiä tietosuojalainsäädännön määrittämiä velvollisuuksiaan Bosch Rexroth ja palvelun tarjoamiseen osallistuvat kumppanit sopivat aina ennalta käsin GDPR:n vaatimusten täyttämiseen liittyvästä vastuunjaosta. Tämä koskee erityisesti rekisteröityjen mahdollisuuksia käyttää oikeuksiaan (GDPR:n artiklat 15–21) ja henkilötietoihin liittyvien velvoitteiden täyttämistä GDPR:n artiklojen 13 ja 14 mukaisesti.

Ydintietojen kerääminen: kumppanit
Laitehallintatiedot: Bosch Rexroth AG
Tiedonhallintatiedot: Bosch Rexroth AG

Käsiteltävät tietoluokat

Ydintiedot (esim. nimi, etunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

Laitehallintatiedot (esim. sarjanumero, MAC-osoite, ohjelmiston tila ja muut asiakaskohtaiset tiedot)

Tiedonhallintatiedot (esim. paikannus, prosessitiedot kuten nopeus, paineet ja materiaalien kulutus)

Käsittelyn tarkoitus

Ydintiedot:

 • Lisensointi ja rekisteröinti
 • Hallittavien laitteiden määritys

Laitehallintatiedot:

 • IoT-laitteiden hallinta
 • Ohjelmistopäivitysten määritys valituille IoT-laitteille
 • Tiedot tarvittavista päivityksistä asiakkaan työntekijöiden sisäänkirjauksen yhteydessä

Tiedonhallintatiedot:

 • Koneiden ja kaluston käytön ja käyttäytymisen esittely ja analyysi

Oikeusperusteet

Käsittely perustuu oikeutettuun etuun tarjota ja kehittää tuotteita ja palveluja.

Muita lainkäyttöalueita koskevat lisälausekkeet

Venäjän federaatio

Venäjän kansalaisten henkilötietoja ei käsitellä, sillä heiltä ei edellytetä henkilötietoja (esim. oikeaa nimeä) kirjautumista varten.


Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Effective date: 2021-11-17

Bosch Rexroth Akatemia (Learn Management System)

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

 • Viestintätiedot (esim. nimi, sähköposti, IP-osoite)
 • Käyttäjän ydintiedot (rekisteröinti)
 • Sopimuksen ydintiedot
 • Sopimusmaksu ja maksutiedot (käsittely eShopin kautta)
 • Koulutushistoria

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kyseisen verkkopalvelun tarjoaminen (rekisteröintiä vaativa sisältö)
  (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)
 • Sopimusvelvoitteen (asiakkaan toiveen) toteuttamista pidemmän koulutushistorian taltiointi
  (oikeusperuste: suostumus)
 • Vikojen tunnistaminen ja turvallisuussyyt
  (oikeusperuste: tietoturvaan liittyvien oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen sekä vikojen poistoon ja palvelujemme turvallisuuteen liittyvä oikeutettu etu)
 • Oikeuksiemme turvaaminen ja puolustaminen
  (oikeusperuste: oikeuksiemme turvaamiseen ja puolustamiseen liittyvä oikeutettu etu)
 • Sopimusmaksu ja maksutiedot
  (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

Maksupalveluntarjoaja

Käytämme ulkoisia maksupalveluntarjoajia. Tilausprosessissa valitsemastasi maksutavasta riippuen toimitamme maksujen käsittelyssä käytettävät maksutietosi (esim. pankkitapahtuma- tai luottokorttitiedot) maksun käsittelevälle rahoituslaitokselle tai käyttämillemme maksupalveluntarjoajille. Toisinaan maksupalveluntarjoajat myös keräävät ja käsittelevät tällaisia tietoja rekisterinpitäjin ominaisuudessa. Näissä tapauksissa (kun maksupalveluntarjoajat toimivat rekisterinpitäjinä) sovelletaan kulloinkin kyseessä olevan maksupalveluntarjoajan tietosuojaselostetta ja yksityisyydensuojamenettelyä.

Evästeiden käyttö

Palvelumme käyttävät myös evästeitä GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti määritetyn oikeutetun edun perusteella.

Maksukumppanimme Adyenin evästeet

Luottokorttimaksujen yhteydessä maksukumppanimme Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam asentaa laitteelle kaksi evästettä, jotka edellytetään maksujen käsittelyyn Adyenin tietokantojen avulla:

• Istuntokohtainen eväste: Adyen asentaa evästeen, joka muodostaa yksilöllisen istuntotunnuksen. Evästeen avulla estetään asiakasta suorittamasta maksuja kahteen kertaan ja varmistetaan, etteivät maksuistunnot pääse sekoittumaan keskenään esimerkiksi tilanteessa, jossa useita välilehtiä on avoinna tai käyttäjä palaa edelliselle sivulle. Adyen säilyttää evästettä 14 päivän ajan nähdäkseen (osoittaakseen kauppiaalle), onko maksu suoritettu vai ei, mikäli asiakas palaa sivulle mainitun kahden viikon kuluessa. Oikeusperusteena on Adyenin, Boschin ja käyttäjän oikeutettu etu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

• Tietoeväste: Mikäli asiakas ohjataan Adyenin maksusivulta (HPP, Hosted Payment Page) käyttämään toista maksutapaa, laitteelle asennetaan maksutiedot, kuten summan, valuutan ja valitun maksutavan (sivulle täytetyistä tiedoista riippuen), tallentava kirjanmerkki tai eväste, jotta Adyen pysyy selvillä maksuprosessin kulusta, kun asiakas ohjataan takaisin Adyenin maksusivulle. Näiden tietojen avulla Adyen pystyy yhdistämään maksutiedot ja maksusivun tiedot asianmukaisesti. Oikeusperusteen muodostavat sopimuksen täyttäminen sekä Adyenin, Boschin ja käyttäjän oikeutettu etu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b/f alakohdan mukaisesti.

Huomaa, että kaikki mainitut tiedot salataan ja niitä säilytetään vain 14 päivän ajan.

Mikäli et anna suostumustasi yllä kuvatuille toiminnallisuuksille, et voi käyttää luottokorttimaksua.

Adyenin tietosuojaseloste: https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions#9confidentialityprivacyandcompliance


Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Bosch Rexroth Licensing Center

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Käsiteltävät tietoluokat

Käsittelemme seuraavia tietoja:

 • Ohjelmistotiedot (ohjelmiston tyyppi, lisenssien lukumäärä, aktivoidut lisenssit)
 • Laitetiedot (laitteen nimi, tunnus ja tyyppi)
 • Käyttäjätiedot (rekisteröinnin edellyttämät kentät* esim. käytetty yritystili, sähköpostiosoite, nimi, yritys ja kieli sekä muut valinnaiset tiedot)

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

 • Lisenssien jako ja hallinnointi
  (Oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen, oikeutettu etu liittyen sisäiseen tiedonsiirtoon Bosch Rexrothiin kuuluvien oikeushenkilöiden välillä)

Tiedonsiirto ja -tallennus

Henkilötietoja ei siirretä valtuuttamattomille kolmansille osapuolille.

Emme säilytä tietojasi pidempään kuin niitä tarvitaan lainmukaisien säilytysaikojen noudattamiseksi.

Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Effective date: 2021-11-17

Chat

Henkilötietojen kerääminen, käsitteleminen ja käyttö


Käsiteltävät tietoluokat

Seuraavien tietoluokkien tietoja käsitellään:

 • Yhteystiedot (IP-osoite; pakolliset kentät*, esim.: sähköpostiosoite, nimi, yritys, osoite, puhelinnumero)

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

 • Käyttäjäpyyntöihin vastaaminen chat-keskustelun puitteissa
  (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen tai valitun kontaktin sopimusta edeltävät toimenpiteet)
 • Käyttäjän pyyntöön liittyvän palautteen hankkiminen
  (oikeusperuste: verkkotarjontamme/tuotteidemme ja palveluidemme parantamiseen liittyvä oikeutettu etu)
 • Ohjelmistorobotin käyttö
  (oikeusperuste: nimettömän UKK:n luontiin liittyvä oikeutettu etu)
 • Käyttäjän pakollisten viestintätietojen tallennus
  (oikeusperuste: yrityksen liiketoimintasuhteiden kehittämiseen liittyvä oikeutettu etu)
 • IP-osoitteen väliaikainen käsittely automatisoidun maan valinnan mahdollistamiseksi
  (oikeusperuste: oikeutettu etu, joka liittyy käyttäjän pyynnön välittämiseen sopivalle sisäiselle kontaktille, mahd. toiselle toimialalle, oikean vastauksen saamiseksi)

Tiedon siirto ja tallennus

Henkilötietoja ei siirretä valtuuttamattomille kolmansille osapuolille.

Henkilötietojasi käsitellään Bosch Rexrothin organisaation sisällä. Emme säilytä tietojasi pidempään kuin niitä tarvitaan lainmukaisien säilytysaikojen noudattamiseksi tai muutoin. Chat-keskustelun jälkeen henkilötietosi, viestikeskustelu ja keskustelua seuraavat tukipalvelut tai palvelupyyntö tallennetaan asiakastietokantaamme.


Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Effective Date: 2021-17-11

ContactLocator

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

 • Paikkatiedot (esim. nykyinen sijainti, postinumero)
 • Yhteystiedot (esim. sähköposti, nimi, puhelin, osoite)

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

 • Huoltokumppanin haku lähialueelta
  (Oikeusperuste: sopimusta edeltävä toimenpide tai sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

Tiedonsiirto ja -tallennus

Google Maps -palvelua ylläpitää Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (jäljempänä ”Google”). Käyttämällä palvelua voit (selaimestasi riippuen) lähettää tietoja todellisesta sijainnistasi tai valita sijainnin valikosta manuaalisesti. Tietosi lähetetään ainoastaan Googlelle, jos selain sallii lähetyksen – sinun on tarvittaessa vahvistettava selaimen näyttämä viesti tai avattava osoiteluettelo valikkopainikkeella. Jos et halua Google Mapsin saavan tietojasi ja jatkavan niiden säilytystä tai käyttöä, älä käytä kyseistä palvelua. API-vaatimusten esittely löytyy täältä: https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/intro?hl=en

Lisätietoja yksityisyyden suojasta Google-palveluissa on osoitteessa: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en#infocollect

Tietoja paikkatietojen jakamisesta:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/does-firefox-share-my-location-websites?redirectlocale=en-US&redirectslug=does-firefox-share-my-location-web-sites

Kyselyn lähettämiseen käytetään omaa sähköpostijärjestelmääsi. Tulevat viestit ohjataan oikeille yhteyshenkilöille Bosch Rexroth -organisaatiossa. Emme säilytä tietojasi pidempään kuin niitä tarvitaan lainmukaisien säilytysaikojen noudattamiseksi.

Takaisinkutsutoiminnossa yhteystietosi ohjataan oikealle henkilölle Bosch Rexroth -organisaatiossa. Emme säilytä tietojasi pidempään kuin niitä tarvitaan lainmukaisien säilytysaikojen noudattamiseksi. Emme luo tietoprofiilia liikkumisestasi.


Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Effective date 2021-17-11

ctrlX AUTOMATION

Laitehallinta

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Käsiteltävät tietoryhmät

Käsittelemme seuraavia tietoja:

 • Tunnistetiedot (esim. IP-osoite)

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

 • Käsittely perustuu oikeutettuun etuun, joka liittyy laitteiden määrittämiseen asiakkaalle.

Yhteinen Tietojen Käsittely

Vastuut

Osana yhteisiä tietosuojalainsäädännön määrittämiä velvollisuuksiaan Bosch Rexroth ja palvelun tarjoamiseen osallistuvat kumppanit sopivat aina ennalta käsin GDPR:n vaatimusten täyttämiseen liittyvästä vastuunjaosta. Tämä koskee erityisesti rekisteröityjen mahdollisuuksia käyttää oikeuksiaan (GDPR:n artiklat 15–21) ja henkilötietoihin liittyvien velvoitteiden täyttämistä GDPR:n artiklojen 13 ja 14 mukaisesti.

Ydintietojen kerääminen: kumppanit
Laitehallintatiedot: Bosch Rexroth AG

Käsiteltävät tietoluokat

Ydintiedot (esim. nimi, etunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

Laitehallintatiedot (esim. sarjanumero, MAC-osoite, IP-osoite, ohjelmiston tila ja muut asiakaskohtaiset tiedot)

Käsittelyn tarkoitus

Ydintiedot:

 • Lisensointi ja rekisteröinti
 • Hallittavien laitteiden määritys

Laitehallintatiedot:

 • IoT-laitteiden hallinta
 • Ohjelmistopäivitysten määritys valituille IoT-laitteille
 • Tiedot tarvittavista päivityksistä asiakkaan työntekijöiden sisäänkirjauksen yhteydessä

Oikeusperuste

Käsittely perustuu oikeutettuun etuun tarjota ja kehittää tuotteita ja palveluja.

Muita lainkäyttöalueita koskevat lisälausekkeet

Venäjän federaatio

Venäjän kansalaisten henkilötietoja ei käsitellä, sillä heiltä ei edellytetä henkilötietoja (esim. oikeaa nimeä) kirjautumista varten.


Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Effective date: 2021-11-17

Design Universe

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Käsiteltävät tietoluokat

Käsittelemme seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot (esim. sähköposti, nimi, yritys/osasto, käytön tarkoitus, yhteyshenkilö Bosch Rexrothilla, puhelinnumero)
 • Käyttäjätiedot (rekisteröinti)

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Yrityksen muotoiluohjeiden toimittaminen
  (Oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Effective date: 2021-11-17

Ensitason tuki

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

 • Viestintätiedot (esim. nimi, sähköposti, puhelin, osoite)

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

 • Asiakastuki
  (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)


Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Effective date 2021-11-17

eTools

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Käsiteltävät tietoluokat

Käsittelemme seuraavia tietoja:

 • Viestintätiedot (esim. yritys, nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, maa)

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Ohjelmiston ja palvelujen jako ja hallinnointi
  (Oikeusperuste: sopimusta edeltävä toimenpide, sopimusvelvoitteiden täyttäminen)
 • Tiedonanto
  (Oikeusperuste: oikeutettu etu käsitellä asiakaskyselyitä ja tarjota niihin asianmukaiset vastaukset ohjaamalla ne sopivalle Bosch Rexroth -organisaatioon kuuluvalle taholle)


Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Effective date: 2019-11-06

Expokat

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

 • Yhteystiedot (rekisteröinti – esim. etunimi, sukunimi, sähköposti, käyttäjänimi)
 • Käyttäjän ydintiedot (rekisteröinti)

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Verkkopalvelujen tarjoaminen
  (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)
 • Rekisteröinti
  (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)
 • Vikojen tunnistaminen ja turvallisuussyyt
  (oikeusperuste: tietoturvaan liittyvien oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen sekä vikojen poistoon ja palvelujemme turvallisuuteen liittyvä oikeutettu etu)


Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Effective date 2021-11-17

Hydrauliikkablogi

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

 • Tilaus: sähköposti
 • Kommenttitoiminto: nimi, sähköposti
 • Työntekijöiden syötteet: nimi

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraavaan tarkoitukseen:

 • Tiedonanto ja -vaihto
  (oikeusperuste: suostumus)


Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Integroitu Katalogijärjestelmä

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

 • Viestintätiedot (esim. nimi, puhelin, sähköposti, IP-osoite)
 • Käyttäjän ydintiedot

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraavaan tarkoitukseen:

 • Tuotekonfiguraatioiden tarjoaminen
  (oikeusperuste: pyydettyjen asiakirjojen virheettömään vastaanottoon liittyvä oikeutettu etu)


Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Kuvapankki

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Käsitellyt tietoluokat

Palvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

 • Yhteystiedot (esim. sähköposti, nimi, yritys/osasto, syy käyttöoikeudelle, yhteyshenkilösi Bosch Rexrothilla, puhelinnumero)
 • Käyttäjän tiedot (rekisteröinti, IP-osoite)

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kuvien tarjoaminen
  (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)


Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Effective date: 2021-11-17

Lehdistöportaali

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Käsitellyt tietoluokat

Käsiteltävät tietoluokat:

 • julkisten lähteiden yhteystiedot: viestimen nimi, nimi, sähköposti, osoite, puhelin

 • henkilökohtaisesti luovutetut yhteystiedot: yritys (osasto), nimi, sähköposti, osoite, puhelin

 • lehdistötiedotteet: yritys, nimi

 • menestystarinat: yritys, nimi, valokuva

 • aikakauslehti: yritys, nimi, osoite, sähköposti


Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tiedonanto
  (oikeusperuste: mainontaan liittyvä oikeutettu etu, sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

 • PR-toiminta ja kampanjat
  (oikeusperuste: suostumus)

 • Mainonta
  (oikeusperuste: suostumus)


Also the above mentioned general data protection notices are valid.

Effective date: 2021-11-25

Media Directory

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

 • Yhteystiedot (rekisteröinti – esim. etunimi, sukunimi, maa, sähköposti, käyttäjänimi)
 • Osoitetiedot (painotuotetilaus – esim. etunimi, sukunimi, osoite)
 • Käyttäjän ydintiedot (rekisteröinti)

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Verkkopalvelun tarjoaminen
  (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)
 • Rekisteröinti
  (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)
 • Lähetettäväksi ohjatun painotuotteen lähettäminen (osoitetiedot)
  (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)
 • Vikojen tunnistaminen ja turvallisuussyyt
  (oikeusperuste: tietoturvaan liittyvien oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen sekä vikojen poistoon ja palvelujemme turvallisuuteen liittyvä oikeutettu etu)


Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Effective date 2021-11-17

MTpro-Online-Designer

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Käsitellyt tietoluokat

Käsiteltävät tietoluokat:

 • Viestintätiedot (esim. yritys, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, maa)

 • Vapaaehtoiset ydintiedot esim. asiakasnumero


Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraavaan tarkoitukseen:

 • Maailmanlaajuinen asiakashallinto, osoitteiden hallinta
  (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen tai sopimusta edeltävät toimenpiteet, oikeutettu etu liittyen sisäiseen tiedonsiirtoon Bosch Rexrothiin kuuluvien oikeushenkilöiden välillä ja liiketoimintasuhteiden lisääminen)

 • Laadittujen järjestelyjen sääntely ja hallinta
  (oikeusperuste: sopimusta edeltävät toimenpiteet, sopimusvelvoitteet)

 • Pyyntöjen ohjaus ja siirto CE-kumppanille
  (oikeusperuste: vakiomuotoisten tarjouspyyntöjen tehokkaaseen käsittelyyn liittyvä oikeutettu etu)

Also the above mentioned general data protection notices are valid.

Effective date: 2021-11-25

MyBodas

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Käsiteltävät tietoluokat

Käsittelemme seuraavia tietoja:

 • Viestintätiedot (esim. nimi, puhelin, sähköposti, IP-osoite, yritys)

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

 • Käsittelyä tarvitaan Bosch Rexrothin ohjausyksiköiden perusohjelmiston kehittämiseen
  (Oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

Tiedonsiirto ja -tallennus

Henkilötietoja ei siirretä valtuuttamattomille kolmansille osapuolille. Emme säilytä tietojasi pidempään kuin niitä tarvitaan lainmukaisien säilytysaikojen noudattamiseksi.


Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Effective date: 2021-11-17

MyRexroth

After Sales

Sinulla on mahdollisuus rekisteröityä vikailmoitus- ja reklamaationhallintajärjestelmiemme käyttäjäksi MyRexroth-palvelun kautta.

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

 • Viestintätiedot (esim. nimi, sähköposti, puhelin, IP-osoite)
 • Käyttäjän ydintiedot

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

 • After Sales Service
  (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

OCE-Foorumi

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Käsitellyt tietoluokat

Palvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

 • Sisäiset viestintätiedot (esim. nimi, maa, sähköposti, IP-osoite)
 • Julkinen viestintä: käyttäjänimi, Avatar
 • Blogihistoria
 • Käyttäjän ydintiedot

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kyseisen verkkopalvelun tarjoaminen (rekisteröintiä vaativa sisältö)
  (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)
 • Rekisteröityjen jäsenien väliseen viestintään tarkoitetun yhteisön ylläpito
  (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)
 • Vikojen tunnistaminen ja turvallisuussyyt
  (oikeusperuste: tietoturvaan liittyvien oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen sekä vikojen poistoon ja palvelujemme turvallisuuteen liittyvä oikeutettu etu)
 • Oikeuksiemme turvaaminen ja puolustaminen
  (oikeusperuste: oikeuksiemme turvaamiseen ja puolustamiseen liittyvä oikeutettu etu)

ODIN

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

 • Viestintätiedot: nimi, sähköposti, puhelin, osoite, käyttäjätunnus

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

 • Asiakastuki
  (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)
 • Rekisteröinti
  (oikeusperuste: sopimus)

Tiedonsiirto ja -tallennus

Henkilötietoja ei siirretä valtuuttamattomille kolmansille osapuolille.

Pyyntösi, joka tarvittaessa lähetetään omasta sähköpostijärjestelmästäsi, ohjataan oikealle yhteyshenkilölle Bosch Rexroth -organisaatiossa.

Emme säilytä tietojasi pidempään kuin niitä tarvitaan lainmukaisien säilytysaikojen noudattamiseksi.


Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Effective date 2021-11-17

Rexroth Store

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Käsitellyt tietoluokat

Käsiteltävät tietoluokat:

 • Viestintätiedot (esim. maa, nimi, yritys, ALV-tunnus, puhelin, sähköposti, osoite, IP-osoite), käyttäjän ydintiedot

 • Tietojen säilytys taustajärjestelmissä (esim. tuotetiedot, hinnat, käyttäjäsimulaatiot)

 • Sopimuksen ydintiedot (liiketoimintasuhde, tuotevastaava, sopimusvelvoitteiden täyttäminen, asiakashistoria)

 • Tapahtumatiedot

 • Kolmansien osapuolien tiedot (esim. julkisista rekistereistä)


Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

 • Maailmanlaajuinen asiakashallinto, osoitteiden hallinta (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen tai sopimusta edeltävät toimenpiteet, oikeutettu etu liittyen sisäiseen tiedonsiirtoon Bosch Rexrothiin kuuluvien oikeushenkilöiden välillä ja liiketoimintasuhteiden lisääminen)

 • Maailmanlaajuinen tilausten käsittely
  (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

 • Suorituskykymittarit
  (oikeusperuste: liiketoimintaprosessien (operatiivinen prosessinhallinta) arviointiin liittyvä oikeutettu etu)

 • Tietojen siirto CE-kumppanille
  (oikeusperuste: vakiomuotoisten tarjouspyyntöjen tehokkaaseen käsittelyyn liittyvä oikeutettu etu)


Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Effective date 2021-12-06

Tapahtumien hallinta

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

 • Viestintätiedot (esim. nimi, puhelin, sähköposti, osoite)

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Maailmanlaajuinen myyntiä edeltävien vaiheiden hallinta liiketoimintasuhteiden käynnistämiseksi
  (oikeusperuste: yrityksen liiketoimintasuhteiden lisäämiseen liittyvä oikeutettu etu)
 • Maailmanlaajuinen asiakashallinto, osoitteiden hallinta (tapahtumien hallinta)
  (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen, suostumus)
 • Markkinointitoimien maailmanlaajuinen hallinta (kutsut)
  (oikeusperuste: suostumus)


Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Effective date: 2021-11-17

Tilaus – Toiminto

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Käsitellyt tietoluokat

Käsiteltävät tietoluokat:

 • Käyttäjän ydintiedot (s-posti)


Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • MyRexroth-asiakirjojen muutosilmoitukset (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)


Also the above mentioned general data protection notices are valid.

Effective date: 2019-11-06

Tutkimukset

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Kyselytutkimukset ja niiden tulosten arviointi toteutetaan pääasiassa nimettömästi. Tietojen keräys- ja käsittelytavat ilmaistaan aina kyselyn alussa.

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietojasi vain asianmukaisen oikeusperusteen nojalla, tietosuoja- ja kilpailulainsäädännön puitteissa tai kyselyn yhteydessä antamasi suostumuksen perusteella.

Käytämme kahdenlaisia kyselyitä

Suhdetta mittaava kysely

 • Valitulle asiakasryhmälle kohdennetut tuote- ja asiakaskyselyt esim. sähköpostin, tekstiviestin, linkin/QR-koodin tai verkkoyhteydettömän sovelluksen kautta (esim. asiakkaat kaikkialla maailmassa, tietyn alueen asiakkaat, tietyistä tuotteista kiinnostuneet asiakkaat)
 • Rajoitettu aika (kyselylinkki voi esim. olla käytettävissä 30 päivää ja siitä lähetetään muistutus kahden viikon kuluttua)

Transaktiokysely

 • Kosketuspistekyselyt (esim. palaute verkkosivustoista palautepainikkeen kautta, kyselyt heti palveluiden tarjoamisen jälkeen, chat-kyselyt, QR-koodit)
 • Kysely voi kestää määrittämättömän ajan, jotta asiakkaiden mielipiteitä saadaan seurattua jatkuvasti

Käsitellyt tietoluokat

Mikäli kyselyä ei toteuteta nimettömästi, siinä käsitellään seuraavia tietoryhmiä:

 • Viestintätiedot (esim. vastaustunnus, nimi, sähköposti, puhelin, osoite, kieli, toimiala)
 • Metadata (esim. kyselyn aloitus, kyselyn lopetus, vastausprosentti)
 • Paikkatiedot (esim. IP-osoite, jos vastaat paikannukseen kykenevällä laitteella)
 • Sopimuksen ydintiedot (esim. sopimussuhde, tuote- ja sopimusintressit)
 • Asiakashistoria
 • Tekniset tiedot (esim. selain ja sen versio, käyttöjärjestelmä, päätelaite, näyttöresoluutio, Flash-versio, Java-tuki, käyttäjäagentti)

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperuste

 • Käsittelemme tietojasi asiakassuhteen parantamiseksi, vastausprosentin kasvattamiseksi ja kyselyiden kehittämiseksi.
  (oikeusperuste: suostumus)
 • Maailmanlaajuinen myyntiä edeltävien vaiheiden hallinta liiketoimintasuhteiden käynnistämiseksi ja lisäämiseksi
  (oikeusperuste: yrityksen liiketoimintasuhteiden lisäämiseen ja kontaktointiin liittyvä oikeutettu etu)
 • Tiedonanto
  (oikeusperuste: oikeutettu etu käsitellä asiakaskyselyitä ja tarjota niihin asianmukaiset vastaukset ohjaamalla ne sopivalle Bosch Rexroth -organisaatioon kuuluvalle taholle)
 • Maailmanlaajuinen tiedonsiirto Bosch Rexrothin oikeushenkilöiden välillä organisaation sisällä
  (oikeusperuste: Bosch Rexrothin oikeutettu etu ohjata tietosi sopivalle Bosch Rexroth -organisaatioon kuuluvalle taholle)
 • Suorituskykymittareiden (KPI) arviointi
  (oikeusperuste: liiketoimintaprosessien (operatiivinen prosessinhallinta) arviointiin liittyvä oikeutettu etu)

Tiedonsiirto ja -tallennus

Henkilötietoja ei siirretä valtuuttamattomille kolmansille osapuolille.

Tallennettuja henkilötietojasi käsitellään Bosch Rexroth -organisaation sisällä. Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen kyselyn ja niihin liittyvien palvelujen toteuttamiseksi. Joissain tapauksissa tiedot liitetään asiakastiliisi. Emme säilytä tietojasi pidempään kuin niitä tarvitaan lainmukaisien säilytysaikojen noudattamiseksi.


Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Effective date: 2021-11-17

Uutiskirje

Verkkopalveluissamme voit myös tilata uutiskirjeitä. Käytämme tilausprosessissa kaksinkertaista vahvistusta: lähetämme uutiskirjeen sinulle sähköpostitse, pikaviestisovelluksella, tekstiviestillä tai push-ilmoituksena vasta, kun olet vahvistanut uutiskirjepalvelun aktivoinnin napsauttamalla saamassasi ilmoituksessa olevaa linkkiä. Mikäli et halua enää vastaanottaa uutiskirjeitä, voit katkaista tilauksen milloin tahansa peruuttamalla suostumuksesi. Voit peruuttaa suostumuksesi napsauttamalla jokaisessa sähköpostitse lähetettävässä uutiskirjeessä olevaa linkkiä tai poistamalla tilauksen verkkopalvelun hallinta-asetusten kautta. Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä osiossa Yhteydenotot olevien tietojen avulla.

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

 • Yhteystiedot (pakolliset kentät* esim.: nimi, yritys, sähköposti, osasto, toiminto, osoite, maa) ja muut valinnaiset kentät
 • Seuranta-/profilointiedot (esim. sähköpostit: markkinointiviestin vastaanotto + mahd. postipalvelin + viestin vastaanotto + aikamerkintä, viestin avaus + aikamerkintä, viestin klikkaus + aikamerkintä; verkkosivustot: sivuvierailu + aikamerkintä, lomakkeen lähetys + täytetyt kentät + aikamerkintä)

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraavaan tarkoitukseen:

 • Tuotemarkkinointi ja palveluiden optimointi
  (oikeusperuste: suostumus)


Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Effective date: 2021-11-17

Yhteystietolomakkeet

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö


Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

 • Yhteystiedot (pakolliset kentät* esimerkiksi: sähköpostiosoite, nimi, puhelinnumero, osoite, maa, pyyntö) ja muut valinnaiset tiedot

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

 • Tiedonanto
  (oikeusperuste: etujen huomiointi)
 • Noutopalvelu (palautuslähetykset)
  (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)
 • Rekisteröinti
  (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)
 • Näytteiden tarjoaminen
  (oikeusperuste: sopimusta edeltävä toimenpide)
 • Tuki- ja korjauspyynnöt
  (oikeusperuste: pyyntöjen käsittelyyn liittyvä oikeutettu etu)
 • Dokumentaatiotilaukset (MyRexroth)
  (oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

Tiedonsiirto ja -tallennus

Henkilötietoja ei siirretä valtuuttamattomille kolmansille osapuolille.

Pyyntösi, joka tarvittaessa lähetetään omasta sähköpostijärjestelmästäsi, ohjataan oikealle yhteyshenkilölle Bosch Rexroth -organisaatiossa.

Emme säilytä tietojasi pidempään kuin niitä tarvitaan lainmukaisien säilytysaikojen noudattamiseksi.


Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.