Oikeudellinen tiedote

Bosch Rexroth Oy kiittää käynnistäsi verkkosivustoillamme ja kiinnostuksestasi tuotteitamme kohtaan. Kaikki Bosch Rexroth Oy:n verkkosivustoilla kerätyt henkilötiedot tallennetaan, käsitellään ja tarvittaessa välitetään Bosch Rexroth -ryhmään kuuluville yrityksille ainoastaan tarjotaksemme Sinulle henkilökohtaista palvelua tai lähettääksemme Sinulle tuotetietoja tai palvelutarjouksia. Bosch Rexroth Oy vakuuttaa, että tietojasi käsitellään luottamuksellisesti voimassaolevan henkilötietolain määräysten ja yksityisyydensuojakäytäntömme mukaisesti.

Sisältö/vastuu

Tämä verkkosivusto on laadittu äärimmäisellä huolella. Bosch Rexroth Oy ei kuitenkaan voi taata sen sisältämien tietojen ajantasaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai laatua. Bosch Rexroth Oy ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat suoraan tai välillisesti tällä verkkosivustolla esitetyn tiedon käytöstä tai käyttämättä jättämisestä, mikäli nämä eivät johdu Bosch Rexrothin johdon tuottamuksesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

Bosch Rexroth Oy pidättää oikeuden muuttaa, täydentää, poistaa tai osittain tai kokonaan lopettaa kaiken esitetyn tiedon julkaisemisen.

Viitteet ja linkit

Bosch Rexroth Oy vakuuttaa, että linkityshetkellä linkitetyillä sivuilla ei ollut laitonta sisältöä. Bosch Rexroth Oy:llä ei ole vaikutusvaltaa linkitettyjen sivujen/viitesivujen nykyiseen tai tulevaan suunnitteluun tai sisältöön, joita on muutettu linkin luomisen jälkeen. Tämä koskee myös vieraskirjoihin kohdistuvaa ulkopuolista panosta, keskustelufoorumeita ja postituslistoja. Linkitettyjen/viitesivujen tarjoaja kantaa yksin vastuun laittomasta, virheellisestä tai epätäydellisestä sisällöstä, erityisesti vahingoista, jotka aiheutuvat tämän tyyppisen informaation käytöstä tai käyttämättä jättämisestä.

Tekijänoikeus ja tuotemerkit

Teksti, kuvat, grafiikat, ääni, animaatiot ja videot sekä niiden asettelu Bosch Rexrothin sivustoilla ovat tekijänoikeussuojan alaisia sekä suojattu muilla soveltuvilla lailla. Kaikki oikeudet pidätetään. Näiden verkkosivustojen sisältöä ei saa osittain tai kokonaan kopioida, levittää, siirtää, muuttaa tai käyttää (sähköisesti tai muilla keinoin) julkaisuun tai kaupallisiin tarkoituksiin ilman Bosch Rexroth Oy:n asianmukaista lupaa. Tämä koskee erityisesti tuote- ja palvelumerkkejä graafisia allekirjoituksia, yrityslogoja ja Bosch Rexroth AG:n ja sen tytäryhtiöiden tunnuksia. Verkkosivustoilla ei myönnetä käyttöoikeutta Bosch Rexrothin tai kolmansien osapuolten aineettoman omaisuuden käyttöön.

Tämän vastuurajoituksen lainmukainen voimassaolo

Mikäli tämän tekstin osat tai yksittäiset sanamuodot eivät ole, tai lakkaavat olemasta voimassa olevien lakisäännösten mukaisia, tämän asiakirjan sisältö jää muilta osin voimaan.

Online dispute resolution (ODR)

Tietoa online-erimielisyyksien ratkaisemisesta: Euroopan komissio on antanut käyttöön alustan online-erimieliyyksien ratkaisemiseksi (OS). Tämän alustan on tarkoitus toimia lähtökohtana ratkaistaessa erimielisyyksiä, jotka koskevat online-kauppasopimuksia ja online-palvelusopimuksia ilman oikeuskäsittelyä.

Alusta on saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Emme tee sopimuksia riita-asioissa, ennen kuin asia on käsitelty kuluttajariitalautakunnassa.