Hägglunds-hydraulikäytöt
Hägglunds-hydraulikäytöt
Hägglunds

Hägglunds-hydraulikäytöt auttavat Genania pitämään kumin tuotantokäytössä ja pois kaatopaikalta

Kierrätysalan yritys Genan on 1990-luvun alusta lähtien ottanut vastaan käyttöikänsä ylittäneitä renkaita ja kierrättänyt niistä muodostuvaa raaka-ainetta. Ajoneuvojen lukumäärän kasvaessa myös käytöstä poistettujen renkaiden määrä kasvaa. Kaatopaikalle tai polttouuneihin joutumisen sijaan renkaista saadaan eroteltua 75 % kumigranulaatteja tai -jauhetta, 15% terästä ja 10% tekstiilikuituja.

”Kun tonni renkaita kierrätetään polttamisen sijaan, hiilidioksidipäästöt pienenevät vähintään 1,1 tonnilla”
– Daniel Pohl, projektipäällikkö, Genan

Suorat Hägglunds-hydraulikäytöt

Olennainen osa tuottavuutta

Suorat Hägglunds-hydraulikäyttömme ovat olleet olennainen osa Genanin toimintaa siitä lähtien kun Genan avasi ensimmäisen tehtaansa Tanskan Viborgissa vuonna 1990. Ulkoisen kuorman aiheuttamia paineiskuja kestävät järjestelmät pystyvät käynnistymään, pysähtymään ja vaihtamaan suuntaa rajoituksetta, joten ne olivat looginen valinta rengasmurskainten kaltaisiin koneisiin.

Hägglunds-käyttöjä käytetään Genanin kaikilla tehtailla. Genan laajensi toimintaansa ensin Berliiniin vuonna 2003 ja sen jälkeen kahteen muuhun kaupunkiin Saksassa, Dorsteniin ja Kammlachiin. Genanilla on nykyään kaiken kaikkiaan kuusi tehdasta ympäri maailman. Ensimmäinen tehdas Euroopan ulkopuolelle perustettiin Texasiin vuonna 2014, ja hiljattain avattu Portugalin tehdas nosti käsiteltävän materiaalimäärän yhteensä lähes 400 000 tonniin vuodessa.

”Olemme käyttäneet Hägglunds-käyttöjä alusta alkaen ja olemme olleet niihin todella tyytyväisiä.”
– Daniel Pohl, projektipäällikkö, Genan

Genanin työntekijä

Luotettavaa tehoa

Genan käyttää nykyään yhteensä yli 40 hydraulikäyttöä, jotka perustuvat Hägglunds CA 100 ja Hägglunds CB 840 -moottoreihin. Näiden moottorien tehotiheys on suuri, ja niiden vääntömomentti on äärimmäisen hyvä nollanopeudesta lähtien. Koska Genanin liiketoiminta on pitkälle automatisoitua ja tyypillisessä tehtaassa on vain muutama työntekijä, hydraulikäyttöjen on oltava myös erittäin luotettavia.

”Tuotantomme on käynnissä jatkuvasti, joten kaikkien järjestelmien on oltava aina luotettavia”
– Daniel Pohl, projektipäällikkö, Genan

Bosch Rexroth auttaa Genania pitämään kumin pois kaatopaikalta

Daniel Pohl, joka toimii Genanissa projektipäällikkönä, huomauttaa, että Genanille on itse Hägglunds-hydraulikäyttöjen lisäksi hyötyä myös Rexrothin tarjoamasta vahvasta tuesta. Rexroth tukee esimerkiksi Genanin kaikkia tuotantolaitoksia Bochumissa sijaitsevan Hägglunds-huoltokeskuksen avulla työntekijöiden koulutuksesta aina nopeisiin korjauksiin ja varaosatoimituksiin saakka. Yhteistyö toimii erinomaisesti, ja Pohlin mielestä Hägglunds-hydraulikäytöt ovat tärkeä osa Genanin menestystä.