Hyler
Hyler
Mobilehydrauliikka ja -elektroniikka

Maatalouskoneiden telematiikka: Älykästä hampun korjuuta IoT:n avulla

Kaupallisella hampulla on tulevaisuus. Belgialainen maatalouskonevalmistaja Hyler on kehittänyt Bosch Rexrothin tuella telematiikkaa sisältävän ajettavan sadonkorjuukoneen. Se, että kone kykenee korjaamaan muitakin kuituja tulevaisuudessa, tekee siitä vieläkin mielenkiintoisemman maatalouden alalla.

Pitkäkuituisten kasvien odotetaan olevan tulevaisuuden raaka-aine. Ne ovat monikäyttöisiä ja auttavat ilmastonsuojelussa, koska ne ovat hiilinegatiivisia, vaativat vähän vettä ja edistävät luonnon monimuotoisuutta. Tämä pätee erityisesti kaupalliseen hamppuun, joka ei vaadi maatalouskemikaaleja edes kuivemmassa ilmastossa. Teollisella sadonkorjuulla on kuitenkin merkitystä. Maatalouskonevalmistaja Hyler on Bosch Rexrothin tuella kehittänyt innovatiivisen ratkaisun, joka on mielenkiintoinen myös liitettävyyden osalta.

Hyler

Sadonkorjuukone IoT-liitettävyydellä

Hyler on erikoistunut kuitukasvien, kuten pellavan, hampun, kenafin, juutin ja elefanttiheinän korjuuseen ja käsittelyyn. Yhdessä Bosch Rexrothin kanssa kehitetty sadonkorjuukone on kiinnittänyt huomiota alalla. Tähän on syynä se, että vaikka ajettava Sativa 200 on suunniteltu erityisesti hamppua varten, sillä voi korjata myös muita kuitukasveja. ”Tämä monikäyttöisyys on maanviljelijöille erittäin houkuttelevaa”, selittää Hylerin perustaja ja toimitusjohtaja Niels Baert. ”Meidän koneemme ei nimittäin vain toimi erittäin tuottavasti, vaan tasoittaa myös tietä hampun ja muiden vastaavien kasvien viljelylle.”

Niels Baertin mukaan Sativa 200 on ensimmäinen ajettava kone, jolla hamppua voi korjata erittäin tehokkaasti. Hampun varret erotetaan prosessissa kahteen osaan. Anturit tunnistavat kasvin korkeuden, ja puimuri säätyy automaattisesti. Puinnin jälkeen molemmat osat viedään takaosaan ja asetetaan kahteen riviin siten, että alaosat ja yläosat ovat eri kasoissa jatkokäsittelyä varten. Hyler tarjoaa myös erillisen laitteen pöyhintää varten.

Kuva: Hyler
Sativa 200 perustuu Bosch Rexrothin kokonaispakettiin, joka sisältää telematiikan, mobile-elektroniikan ja ohjelmiston sekä ajo- ja työhydrauliikan.

Device Connectivity

Valmiit moduulit liitettävyyttä ja laitehallintaa varten

Hyler luottaa Bosch Rexrothin hydrauliikan, mobile-elektroniikan ja ohjelmistokomponenttien lisäksi myös BODAS Connect -portfolion avoimiin telematiikkayksiköihin. Avoin ja skaalattava BODAS Connect Device Connectivity -paketti tuo Hylerille strategisia etuja: Helposti mukautettavat tiedonkeruun, liitettävyyden ja laitehallinnan moduulit pitävät kehitystyön mahdollisimman vähäisenä ja lyhentävät markkinoilletuontiaikaa. Lisäksi modulaarinen rakenne standardeilla tietorajapinnoilla tarjoaa enemmän vapautta yksityisen pilven tiedonhallintaan.

Kuva: Bosch Rexroth
Standardipohjainen, modulaarinen ja avoin: Device Connectivity -telematiikkaratkaisussa yhdistyvät RCU, laiteohjelmisto ja hallinta. Tämä vähentää tarvittavaa kehitystyötä ja mahdollistaa yksilöllisen tiedonhallinnan.

RCU

Tehokasta ja tulevaisuuden tarpeet täyttävää tiedonkeruuta

Sativa 200:n suorituskykytiedot ovat vaikuttavat: se niittää yli kahden hehtaarin alueen vain kahdessa tunnissa. Kasvin pituus voi vaihdella 1,4:n ja 3,2 m:n välillä. Töiden välissä siirryttäessä koneen matkanopeus on jopa 40 km/h. Tämän saavuttamiseksi Bosch Rexrothin työhydrauliikka on sovitettu tarkasti yhteen ajomoottorin ja ohjelmiston kanssa. Lisäksi Bosch Rexroth toimitti sovellukseen sopivan telematiikkayksikön.

Mikroprosessoripohjainen RCU (Rexroth Connectivity Unit) pystyy keräämään suuria tietomääriä eri lähteistä hyvin nopeasti ja siirtämään ne pilveen turvallisesti ja luotettavasti. Sen monikerroksisen Linux-pohjaisen arkkitehtuurin ansiosta Hyler saavuttaa haluamansa jaon laitteen ja tietojen hallinnan välille. Tämä mahdollistaa tuottajille myös omien sovellustensa käyttöönoton suojatulla alueella, ja myöhemmin tarvittaessa laiteohjelmiston siirtämisen uuteen laitteistoympäristöön.

Kuva: Bosch Rexroth
Vakaa perusta työkoneiden telematiikalle: Rexroth Control Unit (RCU) yhdistää liikkuvat koneet pilveen. Se kerää ja siirtää tietoja ja mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen laitehallinnan, FOTA ja SOTA mukaan luettuna.

Tehokas sadonkorjuu ja nopea etätuki

Prosessin aikana kerätyt tiedot antavat käyttäjille tärkeitä arvoja ja parametreja, kuten niitoksen pituuden ja kerrospaksuuden, joiden avulla sadonkorjuuprosessia voi optimoida. Lisäksi RCU tallentaa laitteen teknisiä tietoja, kuten kulutuksen, hydraulipaineen ja maantieteellisen sijainnin. Tämän ansiosta Hyler voi tukea asiakkaitaan etädiagnostiikalla tai etämäärityksillä ja lopulta optimoida huoltoa ja kunnossapitoa. ”Meidän asiakkaillemme telematiikka on suuri etu, koska voimme auttaa heitä välittömästi, jos teknisiä ongelmia ilmenee,” sanoo Niels Baert. Hylerille oli myös erityisen tärkeää, että sadonkorjuukoneiden ohjelmisto voitaisiin päivittää ilman asentajan lähettämistä paikan päälle. BODAS Connect Device Connectivity -paketti sisältää tuotannonhallintaan sopivia työkaluja, kuten Bosch IoT Suite -ympäristön, joka on todistanut toimivuutensa jo miljoonia kertoja. Siten sekä RCU:n että RC-ohjainten ohjelmistot voidaan päivittää etänä vikaturvallisesti (FOTA tai SOTA), minkä lisäksi niitä voidaan hallita erittäin tehokkaasti.
 
 
 

Reaaliaikaiset tiedot nopeuttavat tuotekehitystä

Telematiikalta saatavilla reaaliaikaisilla tiedoilla on keskeinen rooli myös ajomoottorin, työhydrauliikan ja ajoneuvo-ohjelmiston hienosäädössä. ”Nämä tiedot ovat erittäin tärkeitä testaamisen kannalta, koska täysin uudelle koneelle ei juuri ole historiatietoja, joita voitaisiin käyttää tuotekehitykseen”, selittää Bosch Rexroth Belgian vastaava asiakkuuden kehittämispäällikkö Maarten Van Houtte. ”Tätä varten RCU ei tuota vain tärkeitä parametreja, vaan myös ajo-olosuhteita koskevia tietoja yhdessä paikkatiedon kanssa, jotta hydrauliikan tavoitteellista ja todellista toimintaa voidaan verrata tarkasti. Tällöin löydämme aina parhaan ratkaisun yhdessä asiakkaan kanssa ja voimme muokata sitä tehokkaammin sekä parantaa sitä edelleen tulevaisuudessa.” 

Turvallisuustoimintojen ja työhydrauliikan lisäksi Bosch Rexrothin kehittämä BODAS-ohjelmisto ohjaa myös ajomoottoria. Laitteisto koostuu korkeapaineisesta A4VG-aksiaalimäntäpumpusta ja neljästä dynaamisella jarrutuksella ja integroiduilla A6VE-hydraulimoottoreilla varustetusta GFT8120-vaihteistosta. Ohjelmointi perustuu BODAS-ohjelmistokirjaston komponentteihin, kuten DRC (Drive Control), HLB (High Level Breaking) tai ASR. Järjestelmään tarvittavat komponentit, kuten ohjain, anturit ja ohjaussauva, ovat peräisin BODAS Mobile Electronics -portfoliosta. Työhydrauliikan toiminnasta huolehtivat Rexrothin hammaspyöräpumput, A10VO-/A10VG- aksiaalimäntäpumput sekä 2-piirinen säätyvätilavuuksinen A30VG-pumppu. Tämä mahdollisti asiakaskohtaisten hydraulipiirien toteutuksen kompaktisti, tehokkaasti ja joustavasti.
 
 
 

Kattava kokonaispaketti markkinoilla menestymistä varten

Bosch Rexrothin ratkaisujen ja sovellusosaamisen tukemana Hyler pystyi kehittämään innovatiivisia toimintoja nopeasti sekä lisäksi monipuolisen yhteyden esineiden internetiin. ”Bosch Rexrothin kanssa löydämme aina oikean ratkaisun yksittäiseen koneeseen ja sen komponenteille”, sanoo Niels Baert. Markkinoiden kiinnostus luotettavaa laitteistoa, innovatiivista ohjelmistoa ja telematiikkaa sisältävää Sativa 200:aa kohtaan todistaa hänen olevan oikeassa. Ensimmäinen erä oli myyty loppuun jo ennen tuotannon aloittamista, ja Hylerillä on jonotuslista tälle vuodelle. Nils Baert on varma, että kysyntä kasvaa entisestään, kunhan ensimmäiset maanviljelijät kertovat kokemuksestaan. ”Yhdessä kehitetty sadonkorjuukone on todellinen läpimurto Hylerille”, hän kertoo. ”Odotamme innolla yhteistä etenemistä kuitukasvien tulevaisuuteen ja haluamme toteuttaa yhdessä vielä monia sovelluksia.”