Maksa siitä, mitä tarvitset
Maksa siitä, mitä tarvitset
Vastushitsausteknologia

Mukautettava hitsauksen ohjaus: Maksa vain siitä, mitä tarvitset

Autonvalmistaja haluaisi parantaa vastuspistehitsauksensa tuottavuutta Saksassa, ja varmistaa, että käytettävä hitsausohjain olisi valmis Teollisuus 4.0:aan. Intialaisen tytäryhtiön toiminnan pitäisi kuitenkin jatkua ennallaan. Yhtiö hankkii siis tarvittavalle toiminnolle toimipaikkakohtaisen lisenssin ja testaa sitä rajoitetun ajanjakson. Tämä onnistuu uuden PRC7000-hitsausohjaimen lisenssijärjestelmällä. Asiakas maksaa vain siitä, mitä todella tarvitsee. Bosch Rexroth tuo markkinoille aivan uudenlaista joustavuutta, säästömahdollisuuksia ja kehittyneempiä liiketoimintamalleja.

Autoteollisuuden valmistusyritykset tarvitsevat nykyään joustavia ja monipuolisia tuotantoprosesseja, jotka pystyvät reagoimaan tarpeiden nopeisiin muutoksiin. Tähän taas tarvitaan mukautettavia ratkaisuja. Bosch Rexrothin uusi PRC7000-hitsausohjain täyttää modernien tehtaiden tarpeet. Ratkaisu on integroitujen IoT-rajapintojensa, tekoälyyn sopivien laitteistokomponenttiensa ja verkkopohjaisten ohjausratkaisujensa ansiosta valmis Teollisuus 4.0 ‑käyttöön. Lisäksi järjestelmät voidaan konfiguroida todellisten vaatimusten mukaisesti, ja asiakas saa joko kattavan ohjelmistosta ja laitteistosta koostuvan kokonaisratkaisun tai pelkästään tarvittavat yksittäiset komponentit.

Ratkaisu on markkinoiden kustannustehokkain, sillä vain tarvittava ohjelmisto otetaan käyttöön ja maksetaan.

PRC7000-hitsausohjain on markkinoiden joustavin ja skaalautuvin ratkaisu. Se voidaan modulaarisen ohjelmisto- ja laitteistokonseptin ansiosta räätälöidä sopivaksi sekä yksinkertaisiin että monimutkaisiin sovelluksiin.

Asiakkaat voivat mukauttaa toteutustaan ohjelmistolaajennuksilla ja reagoida välittömästi markkinoiden tarpeiden muutoksiin. Bosch Rexrothin PRC7000:n uuden ”maksa vain siitä, mitä tarvitset” ‑ajattelun mukaisesti he maksavat vain tarvitsemastaan ohjelmistosta. Näin kukaan ei joudu maksamaan (usein) käyttämättä jäävistä toiminnoista tai ohjelmistosta, jota ei hyödynnetä täysin.

Tällä hetkellä on saatavana 15 eri lisenssivaihtoehtoa. Esimerkiksi tuottavuuden parantamiseen ja Teollisuus 4.0 ‑vaatimusten täyttämiseen tarkoitettujen toimintojen, kuten IoT Connectorin, kysyntä on voimakasta.

Markkinoiden yksilöllisin ajattelutapa: räätälöintiä parhaimmillaan

PRC7000-lisenssijärjestelmä on kuitenkin paljon muuta kuin ”maksa vain siitä, mitä tarvitset”. Sen vaikuttavat edut käyvät ilmi, kun järjestelmään tutustuu tarkemmin.

Lisensseihin voidaan esimerkiksi määrittää aikarajoitus tai vain tiettyä laitetta koskeva käyttöoikeus. Näin eri toimintoja voidaan testata koko järjestelmässä – tai käyttää vain yksittäisiä ohjauksia tietyn ajanjakson ajan.

Myös projekti- ja toimipaikkakohtaiset lisenssit ovat mahdollisia. Näin ollen yhtiö voi ostaa lisenssin vain tietylle toimipaikalle, jossa toiminnosta saadaan eniten hyötyä.

Lisenssijärjestelmä tuottaa vieläkin enemmän lisäarvoa konesuunnittelijoille. He voivat nimittäin tuottaa hyväkatteista lisätuottoa Bosch Rexrothin jo markkinoilla olevan hitsausratkaisun avulla ja esitellä houkuttelevia, tiettyihin vaatimuksiin perustuvia ohjelmistotarjouksia asiakasjärjestelmien optimointiin sekä pysyä varmasti jatkuvasti kehityksen kärjessä.

Myös käyttäjät hyötyvät jatkuvasta parantamisesta. Bosch Rexroth päivittää PRC7000-järjestelmään jatkuvasti uusia toimintoja, joille voi hankkia lisenssin tarpeen mukaan koska tahansa. Jos PRC7000:lle ostetaan jokin ohjelmisto, jota ei tarvita heti, sille voi ostaa käyttöoikeuden myöhemmin käyttäjän valitsemana ajankohtana lisenssikoodilla tehtävän päivityksen avulla. Tämä erottaa Bosch Rexrothin kilpailijoista.

Lyhyesti sanottuna: Bosch Rexroth varmistaa vastuspistehitsaustuotteidensa pysymisen tulevien tarpeiden tasalla tutkimalla ratkaisujensa tilannetta jatkuvasti ja integroimalla portfolioon uusia toimintoja. Modulaarisen ohjelmistokonseptin ansiosta käyttäjät voivat asentaa laajennuksia koska tahansa, ostaa lisenssejä tarpeen mukaan ja vastata näin markkinoiden muutoksiin nopeasti – mahdollisimman joustavasti ja kustannustehokkaasti.