Siirrä telematiikkatietoja pilveen tehokkaasti ja turvallisesti
Siirrä telematiikkatietoja pilveen tehokkaasti ja turvallisesti
Mobilehydrauliikka ja -elektroniikka

Siirrä telematiikkatietoja pilveen tehokkaasti ja turvallisesti

Rakennus- ja maatalouskoneista peräisin olevat tiedot on siirrettävä pilveen turvallisesti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Työkoneiden valmistajien onkin hyvä pitää mielessä seuraavat asiat.

Ajoneuvotiedot ovat hyödyllisiä mutta myös arkaluonteisia. Siksi kone-, sijainti- ja henkilötiedot on suojattava samoin kuin telematiikkaohjelmisto ja valmistajan asiantuntemus. Jos tietovirrat ovat puskuroimattomia, ovat äkilliset keskeytykset mahdollisia, ja täten palvelut, liiketoimintamallit ja jopa yrityksen maine vaarassa. Työkoneiden valmistajien on hyvä muistaa nämä viisi asiaa varmistaakseen, että koneiden tiedot saapuvat pilveen turvallisesti ja tehokkaasti: 

RCU

1. Kaikki lähtee perustuksista

Ensimmäinen asia on soveltuvan telematiikkayksikön (Telematics Control Unit = TCU) valinta. Sen tehtävänä on kerätä ajoneuvotietoja ja siirtää ne pilveen turvallisesti ja tehokkaasti. Tulevaisuuden tarpeet huomioiva TCU kerää tietoja CAN-väylän, Ethernetin, WLANin tai I/O:n kautta. Muita TCU:n olennaisia ominaisuuksia ovat käyttöjärjestelmä ja laskentateho. Suoritinpohjaiset TCU:t tarjoavat yleensä suurempaa laskentatehoa kuin mikro-ohjainpohjaiset ja voivat siten käsitellä suurempia tietovirtoja. Linux-käyttöjärjestelmä tarjoaa suurempaa joustavuutta kuin ei-avoimet käyttöjärjestelmät lisätoimintojen ja asiakaskohtaisten muutosten saralla. Myös reunalaskenta on mahdollista, jos laitteisto siihen soveltuu. Avoimissa järjestelmissä myös etäpalvelut, kuten laiteohjelmiston päivittäminen, voidaan räätälöidä täyttämään konekohtaisia vaatimuksia.

Luotettavan siirtämisen varmistamiseksi TCU:lla pitäisi olla kestävä suojausluokan IP67 kotelo, ja sen pitäisi tukea viimeisimpiä verkkoratkaisuja sekä IoT-protokollia, kuten MQTT:ta. Turvallisuuden maksimitason saavuttamiseksi TCU:n ja pilven välisen tiedonsiirron on oltava varmenneperusteista ja salattua. Palvelunestohyökkäyksiltä suojautumista varten TCU tarvitsee integroidun palomuurin ja oman liitäntäpisteen (APN) yhteydelle tietoliikenneverkkoon.

Kuva: Bosch Rexroth
Älykäs telematiikkayksikkö reunalaskentaominaisuuksilla: Suoritinpohjainen telematiikkayksikkö (Rexroth Connectivity Unit = RCU) siirtää ajoneuvotietoja pilveen mobiiliverkkoyhteydellä varmistaen saumattoman turvallisuuden alusta loppuun.

2. Hallitse tiedonkeräystä ja siirtoa

Oli kyseessä sitten metsä, pelto, varasto tai rakennustyömaa, liikkuvia työkoneita käytetään usein alueilla, joilla on heikko verkon kattavuus ja rajallinen tiedonsiirtonopeus. Jos yrityksen konekanta toimii ympäri maailmaa, myös tietoliikenne- ja roaming-kustannukset voivat olla korkeat. Telematiikkaratkaisussa pitäisi tämän vuoksi olla offline-tila katvealueiden tai huonon suorituskyvyn kompensoimiseksi (puskurointi). Lisäksi olisi hyvä olla olemassa asianmukainen priorisointiprosessi lähetettävälle tiedolle. Suoritinpohjaiset telematiikkayksiköt voivat pitää siirrettävien tietojen määrän minimissä ohjelmistoperusteisella esisuodatuksella, reuna-analyyseillä sekä tietojen pakkaamisella. Kansainväliset eSIM-kortit auttavat ennakoimattomien roaming-maksujen välttämisessä.

RCU

3. Suojaa tiedonhallinta

Turvallinen ja tehokas tiedonhallinta edellyttää teknisten kysymysten lisäksi myös rakenteellisten ja juridisten kysymysten käsittelyä turvallisuuden näkökulmasta. Teknisiin edellytyksiin kuuluvat alusta loppuun salattu varmennepohjainen tiedonsiirto. Käyttäjävaatimukset tietojen käytettävyyden ja tiedonsiirron luotettavuuden osalta voidaan täyttää palvelutasosopimusten (SLA) avulla. Tiedot tulisi tallentaa siten, että ne ovat suojassa luvattomalta käytöltä ja tietojen käytön tulisi perustua rooliperusteisiin käyttöoikeuksiin sekä käyttäjän todennukseen.

Mitä tulevaisuuden tiedonhallinta vaatii?
Lataa ilmainen whitepaper ja lue lisää!

Kuva: Bosch Rexroth
Kattavaa turvallisuutta julkisten avainten avulla: Työkoneen ja pilven välinen todennus sekä tiedonsiirto tapahtuu salatusti varmenteiden avulla.

4. Valitse kerätylle tiedolle soveltuvin tallennusratkaisu

Työkoneiden pilviratkaisuja ei voi suoraan verrata ratkaisuihin, jotka on suunnattu kuluttajasektorille. Järjestelmän käytettävyyden on täytettävä korkeimmatkin vaatimukset, ja sen on tarjottava asianmukainen tietokantojen- ja käyttöoikeuksienhallinta. Tehokas tiedonpakkaus koneelta lähtevää tiedonsiirtoa varten on tärkeää, samoin kuin käyttöoikeuksien hallinta, joka sisältää työkalut käyttäjänhallintaan sekä liitäntätoiminnot ulkoisille lähteille esimerkiksi säätietoja varten.

Turvallisen pilvipalvelun pitäisi mahdollistaa ajoneuvotietojen tarkastelu saumattomasti HTTPS API -rajapinnalla suojattua yhteyttä käyttäen. Muita rajapintoja pitäisi olla käytettävissä ERP-järjestelmien ja sovelluskohtaisten palvelujen, kuten Agrirouterin, BIM:n tai geoCapturen (ISO 15143-3), turvallista yhdistämistä varten.

5. Hallitse tiedonkäsittelyn kustannuksia

Jos haluaa välttää kalliita yllätyksiä ajoneuvotietojen keräämisessä, tallentamisessa ja analysoinnissa, on varmistettava, että tallennusratkaisu täyttää yhteensopivuuden ja analyysityökalujen saatavuuden vaatimukset sekä tietosuojavaatimukset,eikä sisällä kompromisseja turvallisuuden osalta. Suosituksena on sen vuoksi vähintään kolmen kopion arkkitehtuuri, joka sisältää peruselementit, kuten palomuurin, yhdyskäytävän ja kuormituksenhallinnan. Se on tehokkain tapa varmistaa luotettava reaaliaikainen suoja ajoneuvo- ja käyttötiedoille menettämistä ja luvatonta käyttöä vastaan.

Pelaa varman päälle alusta saakka

Tiellä turvalliseen tiedonsiirtoon ja taloudellisten riskien välttämiseen on monia sudenkuoppia. Ne ovat kuitenkin vältettävissä. Tulevien tiedonsiirtoprojektien suhteen on hyvä varmistaa, kuinka turvallisesti ratkaisu on toteutettu, sekä tarkastella ratkaisun kestävyyttä myös tulevaisuuden osalta. Sovelluskohtaisilla aloituspaketeilla OEM-valmistajat voivat aloittaa ensimmäiset projektit vaivattomasti ja myöhemmin skaalata ratkaisua vaiheittain turvallisesti ja luotettavasti.

Parempi katsoa kuin katua. Tutustu BODAS Connect Starter Kiteihin:

Tri Christian Grabe

Tri Christian Grabe

on Bosch Rexrothin mobilehydrauliikan digitaalisen liiketoiminnan aluejohtaja. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus työkoneiden järjestelmien ja sulautettujen ohjelmistojen kehityksestä. Tehtävässään hän kehittää uusia liiketoimintakonsepteja ja digitaalisia tuotteita työkoneiden telematiikkaan.