Hydraulinen puristin
Hydraulinen puristin
Teollisuushydrauliikka

Tehokkuutta ja turvallisuutta hydrauliikkaan

Kuinka sertifioidut puristinmoduulit lisäävät käyttöturvallisuutta, parantavat energiatehokkuutta ja vähentävät kustannuksia?

Hydraulisia puristimia tai kumi- ja muovikoneita valmistavien yritysten on varmistettava, että koneet toimivat turvallisesti. Hydraulijärjestelmät on suunniteltava siten, että käyttäjän terveydelle aiheutuva riski ja mahdolliset jäännösriskit minimoidaan alusta alkaen. Tämän vuoksi rakentajien on määriteltävä huolellisesti, kuinka suoja- ja ohjausjärjestelmät ovat vuorovaikutuksessa hydraulisen turvaohjausjärjestelmän kanssa. Paras tapa tämän toteuttamiseen on käyttää yleistä turvaohjausjärjestelmää, joka noudattaa tiettyjä määriteltyjä suunnitteluperiaatteita. Kun nämä vaatimukset täyttyvät, koneen turvallisuus ei riipu puristinmoduulin koosta eikä siitä, miten puristin toimii.

Toiminnallisen turvallisuuden lisäksi käyttäjät keskittyvät energiatehokkuuteen ja koko järjestelmän energiatasapainon parantamiseen. Lisäksi energiaoptimoidut puristinmoduulit käyttävät erityisiä kytkentäolosuhteita pumpun ja toimilaitteen välisten painehäviöiden vähentämiseksi. Tämä vähennys merkitsee, että nettopuristusvoiman käytettävissä on suurempi prosenttiosuus tehosta. Tämän johdosta hydraulijärjestelmiä voidaan pienentää, mikä tuo merkittäviä kustannushyötyjä.

Mahdollisuus pienentämiseen ja kustannusten alentamiseen on suurempi, jos puristinmoduuleista on saatavana erilaisia hienojakoisia kokoluokkia. Rakentajat voivat valita kolmesta eri tyypistä (IH04C, IH04D, IH04E) Bosch Rexrothin nykyisestä IH04-mallistosta, jossa on standardoitu turvallisuuskonsepti. Molemmat modulaariset järjestelmät koostuvat vähintään yhdestä perusmoduulista, virtausta ohjaavasta suuntaventtiilistä ja toiminnosta riippuvista lisämoduuleista. Tärkeää on, että näissä ylätoimisissa moduuleissa on mahdollisuus pienentämiseen.

Tehokkuudeltaan optimoidut puristinmoduulit, joissa on standardoitu turvallisuuskonsepti ja testisertifiointi, tarjoavat koneenvalmistajille myös monia houkuttelevia kilpailuetuja. Niitä ovat esimerkiksi turvallinen toiminta, jossa jäännösriski on minimaalinen, ja puristimen parempi energiatasapaino sekä kustannusten pysyvä aleneminen laitteiston pienentämisen ja suunnitteluun, käyttöönottoon ja kokoonpanoon liittyvän ajansäästön ansiosta. Myönteiset vaikutukset valmistuskustannuksiin ja markkinoille saattamiseen kuluvaan aikaan ovat sitä suuremmat, mitä kattavammin modulaarista ratkaisua käytetään. Sitä mukaa kun Bosch Rexroth lisää uusia toimintoja ja puristintyyppejä, sovellusalueet ja optimointimahdollisuudet paranevat.

Lisätietoja saat oheisesta Whitepaperista.