Telematiikka
Telematiikka
Mobilehydrauliikka ja -elektroniikka

Rakennus- ja maatalouskoneiden telematiikka: Mitä se sisältääja miten ratkaisu huomioi tulevaisuuden tarpeet?

Rakennus- ja maatalouskoneiden telematiikka ratkaisut tarjoavat selkeitä etuja kaluston hallinnan ja huollon tarpeisiin. Mitä laitevalmistajat tarvitsevat ”konepellin alle” ja miten eri ratkaisut kestävät tulevaisuuden luomat haasteet?

On selvää, että rakennusajoneuvojen, maatalous- ja metsäkoneiden sekä liikkuvien ajoneuvojen telematiikalla ei ole varaa virheisiin – etenkään turvallisuuden osalta. Teknologian ja tiedonkeräyksen olisi hyvä noudattaa yhdenmukaista standardia, mutta sen tulisi myös mahdollistaa suunnitteluvapaus tiedonkeruusta ja laitehallinnasta aina kerätyn tiedon lopulliseen käyttöön. Ihanteellisen ratkaisun tulisi olla helposti käyttöönotettavissa ja skaalattavissa, jotta edut eivät jäisi kasvavan hallinnollisen kuormituksen alle. Tässä on muutamia vinkkejä siihen, mitä työkonevalmistajien kannattaa pitää mielessä telematiikkaratkaisua valitessa. 
          

BODAS CONNECT, SOFTWARE ja HARDWARE

Tiedon ja laitteiden hallinta

Tiedon ja laitteiden hallinta

Kun puhutaan telematiikasta, monet ajattelevat aluksi värikkäitä valvontanäyttöjä kaavioineen ja visualisointeineen, joissa näkyy tärkeitä ajoneuvo- ja käyttötietoja kalustonhallintaa ja laskutusta varten. Myös huoltohenkilöstö tarvitsee graafisia näyttöjä. Niiden avulla voidaan seurata kriittisten komponenttien tilaa, analysoida virheitä ja antaa etätukea. Analyysit, visualisoinnit sekä tietojensiirto muiden IT- ja pilvijärjestelmien kanssa ovat osa tiedonhallintaa. Telematiikkalla on kuitenkin myös toinen puoli. Se, mitä löytyy ”konepellin alta”, eli liitettävyys ja laitehallinta, ovat aivan yhtä kriittisiä menestyksen kannalta. Kyseessä on kaiken perusta, joka ratkaisee, kuinka kattava ja tulevaisuuden tarpeet täyttävä kokonaisratkaisusta tulee.

Kuva: Bosch Rexroth
Modulaarinen IOT-ratkaisu erillisillä tiedon- ja laitehallinnan moduleilla. Yli 10 miljoonaa ajoneuvoa on jo yhdistetty Bosch IoT Suite -ympäristön kautta.

Avoin laitteistoympäristö ja tehokkuus ovat keskeisiä menestyksen kannalta

Telematiikkaratkaisu voi olla tehokas ja mahdollistaa järkevän skaalauksen vain, jos siinä otetaan huomioon liitettävyyslaitteiston koko elinkaari käyttöönotosta käyttövaiheeseen ja hävittämiseen asti. Laitehallinnan on tuettava jokaista yksittäistä vaihetta optimaalisesti. Käytön aikana monitorointijärjestelmä auttaa myös pitämään silmällä suuria ajoneuvokantoja samalla, kun hallintatoiminnot ja laiteohjelmistojen päivitystyökalut pitävät hallinnollisen taakan minimissä. Muita ”välttämättömyyksiä” ovat etämääritys ja -diagnostiikka sekä rajapinnat (API:t) tiedonsiirtoa varten.

Tutustu tarkemmin ”konepellin alaiseen” teknologiaan
 
 

Valmistaako vai ostaa?

Luotettavaa, turvallista ja tehokasta toimintaa varten vaadittujen toimintojen vuoksi vain harvat työkoneiden valmistajat pystyvät realistisesti kehittämään tällaisen telematiikkaratkaisun itse. Telematiikkaratkaisun on mahdollistettava järjestelmänvalvojille ja huoltoteknikoille etädiagnostiikan suorittaminen, ohjainten ja muiden laitteiden parametrointi, laiteohjelmistojen etäpäivitys (FOTA/SOTA) sekä uusien sovellusten käyttöönotto. Ilman asiantuntemusta elektroniikan ja hydrauliikan aloilla tämä on käytännössä mahdotonta.

Liikkuvia koneita mullistamassa – KATSO LISÄÄ
 
 

Telematiikkaa ilman sitoutumista

Valittaessa liitettävyyslaitteistoa on tärkeää välttää laitteistoriippuvuus jonkin tahon omistaman liitettävyysyksikön (TCU) vuoksi. Jos ajoneuvotietojen keruun ja siirtämisen keskeisin komponentti on ”hitsattu” käyttöjärjestelmään ja sovelluksiin, ohjelmistoa ei myöhemmin voi siirtää helposti uuteen laitteistoon. Se on kuitenkin tarpeen kerran tai kaksi ajoneuvon elinkaaren aikana, mikä tarkoittaa, että ohjelmisto pitäisi aina ohjelmoida uudelleen tässä yhteydessä.

BODAS CONNECT, SOFTWARE ja HARDWARE

Rexroth Control Unit (RCU)

Mikäli laitteistoriippuvuus on tarkoitus välttää, TCU:n valinnassa on tärkeää ottaa huomioon modulaarisuus, standardit ja alan asiantuntemus. Mikrosuoritinpohjainen yksikkö, jossa on Linux käyttöjärjestelmä, mahdollistaa valmiiden standardisovellusten lisäksi myös kehittäjän omien ohjelmistomoduulien integroinnin.

Kuva: Bosch Rexroth
Tulevaisuudenkestävyyttä sisäänrakennettuna: Suoritinpohjaisessa RCU:ssa (Rexroth Control Unit) laite- ja sovellusohjelmistot suoritetaan kerrostetusti ja niitä voidaan tarvittaessa myöhemmin laajentaa joustavasti.

Muokkaamassa tulevaisuutta askel kerrallaan

Se, ovatko laite- ja tiedonhallinta erillisissä järjestelmissä, on myös viite siitä, onko kulloinenkin telematiikkaratkaisu ajateltu loppuun asti. Eri järjestelmiin jakamisella on monia etuja – käytettävyydessä, turvallisuudessa ja tietosuojassa sekä pilvipalvelukustannuksissa. Lisäksi se antaa palveluntarjoajalle valinnanmahdollisuuden: Sen oma liiketoimintastrategia voi perustua laiteliitettävyteen ja laitehallintaan tai siihen, että niitä molempia käytetään yhdessä tiedonhallinnan kanssa yhtenä kattavana ratkaisuna. Jälkimmäisen vaihtoehdon etu on, että analyysiä ja visualisointia sisältävät palvelut voidaan tuoda markkinoille nopeammin. Bosch Rexrothilla molemmat vaihtoehdot ovat saatavilla BODAS Connect Device Connectivity- ja All-in-one Connectivity -ratkaisujen ansiosta.

Video BODAS Connect – All-In-One Connectivity -ratkaisusta

Haluaisitko tietää tarkemmin, miten työkoneet yhdistetään tehokkaasti ja turvallisesti IoT-ratkaisuun – ilman teknologisen umpikujan riskiä?

Lataa whitepaper!
  

BODAS CONNECT, SOFTWARE ja HARDWARE

Tri Christian Grabe

Tri Christian Grabe on Bosch Rexrothin mobilehydrauliikan digitaalisen liiketoiminnan aluejohtaja. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus työkoneiden järjestelmien ja sulautettujen ohjelmistojen kehityksestä. Tehtävässään hän kehittää uusia liiketoimintakonsepteja ja digitaalisia tuotteita työkoneiden telematiikkaan.