Finland

Valitse sijainti

Viisi työkoneiden tiedonkeruun onnistumisen näkökohtaa
Viisi työkoneiden tiedonkeruun onnistumisen näkökohtaa
Mobilehydrauliikka ja -elektroniikka

Viisi työkoneiden tiedonkeruun onnistumisen näkökohtaa

Rakennus- ja maatalouskoneiden telematiikkaratkaisut ovat vain niin hyviä kuin niiden heikoin lenkki. Työkoneiden valmistajien kannattaa pitää mielessä nämä viisi näkökohtaa liittyen tiedon keräämiseen.

Kaikkien, jotka haluavat tuottaa ajoneuvotietoja kalustopäälliköille, urakoitsijoille tai tukihenkilöstölle, on ensin kerättävä tiedot. Koko telematiikkaratkaisun tehokkuus ja kehitettävyys tulevaisuudessa määräytyy jo tässä tietoketjun vaiheessa. Siksi telematiikkayksikkö (Telematics Control Unit, TCU) on tarkistuslistamme ensimmäinen kohta.

EasyHelp

1. Miten rakennan tulevaisuuden tarpeet huomioivan perustan?

Telematiikkayksikön (TCU) pääasiallinen tarkoitus on kerätä tietoja ajoneuvossa ja siirtää ne pilveen. Telematiikkalaitteiston on oltava kestävä, jotta se selviytyy maatalouskoneissa, rakennuskoneissa ja muissa työkoneissa vallitsevista vaativista olosuhteista. Samalla TCU:n teknologian on oltava valmiina kaikkiin tuleviin IoT-sovelluksiin ja TCU:ta on voitava hallita etänä. Liitettävyydenei saisi olla rajoitettu tiedonkeruuseen CAN-väylän kautta, vaan TCU:n pitäisi tukea myös Ethernetiä, WLANia ja I/O:ta

Jotta TCU täyttäisi tulevaisuuden IoT:n ja etäpalvelujen teknologiset vaatimukset, se tarvitsee suoritinpohjaista laitteistoa sekä riippumattoman käyttöjärjestelmän, kuten Linuxin. Laiteohjelmistoa suoritetaan tämän käyttöjärjestelmän eri tasoilla. Tämän arkkitehtuurin edut ovat selkeät: Ensinnäkin yksittäisiä ohjelmistomoduuleja voi täydentää, vaihtaa ja päivittää. Toiseksi laitteiston voi vaihtaa helposti. Tämä voi olla tarpeen, jos olemassa oleva matkapuhelinverkko lopetetaan uuden verkon tieltä.

Oikean TCU:n valinta: Jatka lukemista ja näe, miten maatalouskoneiden valmistaja HOLMER päätti toimia.

Tietovirrat

2. Miten kerään ja siirrän tietoja oikein?

Ajojärjestely ja korjaamohenkilöstö tarvitsevat erilaisia tietoja. Asiakaspalvelun ja tuotekehitysosaton on kyettävä näkemään syvälle koneiden ja niiden järjestelmien sisälle. Jotta näihin vaatimuksiin voisi vastata yhdellä telematiikkaratkaisulla, ajoneuvon eri tiedot tulisi kerätä erilaisin näytteenottovälein – öljyn lämpötila ja säiliöanturi minuutin välein, hydraulipaineet jopa 1000 kertaa sekunnissa. Jos TCU:n laskentateho on riittämätön, tämä ei ole mahdollista. Ilman asianmukaista laskentatehoa yli 1 Mbit/s:n tietovirtoja ei voi ohjata CAN-väylän kautta, sillä sen ylärajana on yleensä 500 kbit/s. Lisäksi tiedot on siirrettävä pilveen, vaikka yhteys olisi heikko tai ajoneuvo on kulkenut pitkiä aikoja alueella, jossa signaalia ei ole ollenkaan. Tästä johtuen tarvitaan sisäistä laskenta- ja muistikapasiteettia sekä sovelluksia ja algoritmeja.

Kuva: Bosch Rexroth
Rexroth Connectivity Unit -yhteysmoduulin (RCU) avulla yksittäisiä tietovirtoja voi valita ja määrittää tarpeen mukaan, jolloin niitä voi esisuodattaa, esikäsitellä ja siirtää optimaalisilla kaistanleveyksillä reunalaskentaa hyödyntäen.

3. Miten suojelen asiantuntemustani?

Siirrettävällä ohjelmistolla on myös seuraava etu: Sen lisäksi, että valmistajat voivat hallita ja päivittää sitä itse, sitä voi myös laajentaa tarpeen mukaan tietyillä ohjelmistomoduuleilla, kuten reuna-analytiikan valmistajakohtaisilla algoritmeilla. RCU (Rexroth Connectivity Unit) -moduulin laiteohjelmisto tarjoaa OEM-valmistajille suojatun ympäristön tätä varten. Rajapintojen ansiosta ohjelmisto tukee useimpia yleisiä ohjelmointikieliä. Tämä jättää rutkasti liikkumavaraa, suojelee asiantuntemusta ja takaa siirrettävyyden laitteistomuutosten yhteydessä.

IoT Suite

4. Miten voin vähentää hallinnollista taakkaa?

Telematiikkainfrastruktuurin hallinta voi nopeasti osoittautua mahdottomaksi. Etenkin, jos laitteen ohjelmistoa ei voi hallita tehokkaasti ja päivittää etänä (FOTA/SOTA). Tämän seurauksena laitehallinnalla on myös keskeinen asema telematiikkaratkaisussa. Jotta hallinnollinen taakka ei kasvaisi uuden ajoneuvon, laitesukupolven ja ohjelmistoversion mukana, laitehallintajärjestelmän on optimoitava elinkaaren jokainen vaihe – valmisteluvaiheesta aina käytöstä poistamiseen. Ratkaisu ilman laitteistonseurantaa, kampanjanhallintatoimintoja ja työkaluja ohjelmisto- ja laiteohjelmistopäivityksiä varten käy pitkällä aikavälillä riittämättömäksi. Oikean järjestelmän valinta heti alussa säästää myöhemmin vaivaa, työtä ja kustannuksia.

Laite- ja tiedonhallinta: Miten ne ovat yhteydessä toisiinsa? Lataa ilmainen whitepaper!

5. Miten pääsen nopeammin markkinoille?

Kun laitteiston liitettävyys ja hallinta on kunnossa, seuraavana askeleena on tiedonhallinta eli alue, jolla on huomattavasti enemmän liikkumavaraa. Ajoneuvotiedot näkyvät nyt käyttöliittymässä kohderyhmälle räätälöidyllä tavalla. Ne visualisoidaan, ennen kuin ne toimitetaan käyttäjäkohtaisiin portaaleihin. Ajojärjestely ja korjaamot tarvitsevat asiakasportaalin, kun taas asiakaspalvelu tarvitsee huoltoportaalin, ja molempiin portaaleihin tarvitaan soveltuvat käyttäjänäkymät. Näitä luotaessa suunnittelun on päätettävä, ohjelmoivatko he itse, tilaavatko ne ohjelmoinnin muulta taholta vai käyttävätkö he valmiita moduuleja. Mahdollisimman suuren joustavuuden saavuttamiseksi telematiikkaratkaisun pitäisi mahdollistaa kaikki nämä vaihtoehdot. BODAS Connect -ekosysteemi täyttää tämän vaatimuksen, koska laite- ja tiedonhallinta ovat erillisiä toisistaan.

Tiedonhallinnan sisältävän kokonaispaketin käyttö on erityisen hyödyllistä tuotteen markkinoille tuomisen kannalta. Tiedonhallintaan liittyvät vaatimukset kun ovat monimutkaisia työkonealan monien erikoisvaatimusten vuoksi. Tämä tulee nopeasti selväksi tietojen säilytyksen, säilytyskustannusten, analytiikan ja pilvienvälisen viestinnän osalta. Jotta yritykset voisivat tarjota omia IoT-palvelujaan nopeasti, Bosch Rexrothin tarjonta koostuu Bodas Connect Device Connectivity -peruspaketin lisäksi myös kokonaisvaltaisesta BODAS Connect All-in-one-Connectivity -telematiikkaratkaisusta. Se sisältää liitettävyyden, reuna-analytiikka- ja laitehallintamoduulien lisäksi myös tiedonhallintamoduulin. Sen määritettävien moduulien ja tietorajapintojen ansiosta yritykset voivat luoda nopeasti yksilöllisiä käyttäjärajapintoja selainympäristöön. OEM-valmistajat hyötyvät siis standardoinnin lisäksi vapaudesta palvelujensa kehittämisessä ja pääsevät markkinoille nopeammin.

IoT Suite

Yhteenveto: Aloita kehittäminen helposti

Jos haluat aloittaa telematiikkajärjestelmien käytön tai vaihtaa niitä nopeasti ja sujuvasti, tarvitset joustavan, modulaarisen ja standardiin perustuvan ratkaisun, joka huomioi kaikki tietoketjun kriittiset kohdat. Valitsemalla oikean järjestelmän voit helposti välttää umpikujat ja taloudelliset sudenkuopat strategisen reitin varrella ja parantaa yrityksesi markkina-asemaa houkuttelevilla IoT-palveluilla.

Haluaisitko aloittaa telematiikkajärjestelmien käytön tai vaihtaa järjestelmääsi? Tutustu BODAS Connect Starter Kiteihin!

Tri Christian Grabe

Tri Christian Grabe

on Bosch Rexrothin mobilehydrauliikan digitaalisen liiketoiminnan aluejohtaja. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus työkoneiden järjestelmien ja sulautettujen ohjelmistojen kehityksestä. Tehtävässään hän kehittää uusia liiketoimintakonsepteja ja digitaalisia tuotteita työkoneiden telematiikkaan.