Puolijohteet ja elektroniikka

Puolijohteet ja elektroniikka

PUOLIJOHDE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN AUTOMAATIOTEKNOLOGIA.

Puolijohdeteollisuus suunnittelee ja valmistaa puolijohteita ja puolijohdelaitteita, kuten mikropiirejä.

Puolijohteita ja elektroniikkaa valmistavalla teollisuudella on aivan erityisiä automaatioon liittyviä tarpeita, kuten puolijohdekiekon käsittelyn sujuvuuden kannalta suunnitellut mekatroniikkamoduulit, kosketukseton materiaalin siirto prosessikammioissa sekä nanometriluokan paikannustarkkuus.

Koska tunnemme sovellukset perusteellisesti, ymmärrämme haasteesi, ja pystymme tarjoamaan erinomaisen suorituksen takaavat ratkaisut. Pääset hyötymään laajasta puolijohde- ja elektroniikkateollisuudelle suunnatusta teknologiavalikoimastamme.

WE MOVE.

Puolijohdekiekkojen käsittely

Puolijohdekiekkojen käsittely

Bosch Rexrothin puolijohdekiekkojen käsittely- ja prosessointiratkaisut on suunniteltu tasapainottamaan dynaamiset servokäytöt, jäykät lineaarialijärjestelmät ja paineilmatoimilaitteet täydellisesti – järjestelmässä ei esiinny ylityksiä tai välyksiä. Tämä vähentää joutoaikaa ja mahdollistaa standardoidun käsittelyn kaikissa alkupään toiminnoissa. Lisäksi tärinä on estetty liikkeenohjausjärjestelmän etukäteen määritetyillä algoritmeilla. Sujuvammat liikesekvenssit mahdollistavat jyrkemmät liikeprofiilit ja käyrätoiminnot.

Puolijohdekiekkojen vaiheet

Puolijohdekiekkojen vaiheet

Puolijohdekiekkojen vaiheohjelmamme on suunniteltu takaamaan erittäin tarkka, nanometriluokan liikkeenohjaus. Se soveltuukin ihanteellisesti puolijohdekiekkojen kohdentamiseen, paikantamiseen ja testaukseen laadunvalvontavaiheessa. Tarkka liikkeenohjausjärjestelmä MPC takaa suuren tarkkuuden 1–5 nm:n resoluutiolla sekä hitaan yhtenäisen liikkeen (≥ 50 nm/s). Dynaamista suoritusta parantavat erikoisservomoottorit ja raudattomat lineaari- ja vääntömoottorit. Erittäin tarkat lineaariset johteet poistavat tärinän. Automaatiopaketin viimeistelee pneumaattinen alijärjestelmä. Jyrkemmät liikeprofiilit ja käyrätoiminnot tuottavat sujuvamman liikkeen.

Joustava kuljetusjärjestelmä

Joustava kuljetusjärjestelmä

Rexrothin yksinkertainen, joustava kuljetusjärjestelmä FTS toimii kaikkein haastavimmissakin olosuhteissa. Siihen on integroitu ulkoinen kosketukseton liikejärjestelmä. Kammioiden ulkopuolelle asennetut käämit tuottavat käyttövoiman magneettisille kantolaitteille, jotka eivät vaadi tiivisteitä. Ulkopuolinen asennustapa parantaa myös käytettävyysaikaa. Tämä lineaaritekniikka sopii lähes kaikille kuormitusasteille, tarkkuustasoille ja liikeprofiileille. Järjestelmä on poikkeuksellisen joustava ja sallii yksittäisten kantolaitteiden liikkumisen eteen- ja taaksepäin eri nopeuksilla.

Rata

Rata

Bosch Rexrothin ratajärjestelmä huolehtii litteiden näyttöjen ja aurinkomoduulien tarkasta sijoittelusta ilman vääntöä. Rata-automaatiojärjestelmien valikoimaan kuuluu monille koko- ja kuormitusluokille tarkoitettuja komponentteja. Liikkeenohjausjärjestelmä huolehtii kahden akselin dynaamisesta ja tarkastakoordinoinnista. Kummallakin akselilla on oma ohjaussilmukkansa, eikä niiden välillä ole mekaanista yhteyttä. Sercos-pohjainen reaaliaikainen synkronointi varmistaa mahdollisimman tarkan korkeussäädön.

Rekisteröityminen

Rekisteröityminen

Servomoottorikäytöt parantavat tarkkuutta, nopeutta ja koneiden tuottoa saumattomien muodonvaihtojen avulla. Erittäin dynaamiset servokäytöt ja kompakti lineaaritekniikka minimoivat syöttöajat muodonvaihtojen yhteydessä. Saumattomat elektroniset lähetykset ja rekisteriohjaus varmistavat muodonvaihdot ilman viiveitä.

Usean vyöhykkeen viiran jännityksen ohjaus

Usean vyöhykkeen viiran jännityksen ohjaus

Vakaampi tuotantoprosessi usean vyöhykkeen viiran jännityksen ohjauksen avulla. Moderneissa R2R-koneissa tarvitaan vakaan ja luotettavan tuotantoprosessin varmistamiseksi erilaisia viiran jännityksen ohjausvyöhykkeitä. Rexrothin usean vyöhykkeen viiran jännityksen ohjauksessa käytetään ”irrotustekniikkaa”, jonka avulla koneen eri jännitysvyöhykkeet erotetaan toisistaan.

Viirapuskuri

Viirapuskuri

Siirtyminen lyhyistä viiraosan pysäytyksistä tarkistusten yhteydessä jatkuvaan viiratuotantoon lyhentää syklien kestoa ja parantaa tuottavuutta.

Laminointiprosessi

Laminointiprosessi

Laminointiprosessi eli useiden kalvomaisten kerrosten liittäminen pohjamateriaaliin vaatii suurta viiran nopeutta ja viiran tarkkaa kiristystä suurella alueella. Kolmannen osapuolen komponenttien integrointi on avoimen järjestelmäarkkitehtuurin ansiosta helppoa. Kompaktit ohjauskaapit pienentävät koneen vaatimaa tilaa.

Laserprosessi

Laserprosessi

Bosch Rexrothin suorituskykyisten, ohjaimeen perustuvien ohjausjärjestelmien ansiosta lasertyöstäminen on mahdollista viiran liikkuessa jatkuvasti. Jatkuva viiran siirto koneessa parantaa koneen tuottavuutta nopeuttamalla sykliaikoja. Koska ohjauskaappia ja lisäohjausjärjestelmiä ei tarvita, kustannuksia syntyy vähemmän.

Pinnoitusprosessi

Pinnoitusprosessi

Pinnoitusprosessissa on erittäin tärkeää, ettei alustalle joudu siirron aikana hiukkasia. Tämä pätee etenkin OLED-valaistussovelluksia. Rexroth tarjoaa tähän tarkoitukseen lineaariseen liikkeeseen tarkoitetun joustavan kuljetusjärjestelmän FTS:n, jota voidaan käyttää myös suuressa alipaineessa. Siitä ei irtoa tai vapaudu hiukkasia, joten se parantaa pinnoitusprosessin laatua. Kammioiden ulkopuolelle asennetut käämit tuottavat käyttövoiman magneettisille kantolaitteille. Tiivisteitä ei tarvita, ja käytettävyysaika paranee, koska kaikki sähkötekniset komponentit on asennettu kammion ulkopuolelle.

YOU WIN.

Säästä energiaa ja luonnonvaroja

Säästä energiaa ja luonnonvaroja

Muovielektroniikkaa ”metrihinnalla” kuvaa hyvin taipuisille pohjamateriaaleille toteutettuja taittuvia tai orgaanisia näyttöjä, tabletteja/tietokoneita ja orgaanisia aurinkokennoja sekä painettuja rfid-siruja. Tuotteiden painomenetelmä muistuttaa sanomalehden painamista. Menetelmä on ympäristöystävällinen, säästää luonnonvaroja, vähentää kustannuksia ja soveltuu hyvin volyymipohjaisiin tuotantomenetelmiin. Tämä teknologia ulottuu laboratoriosta tehtaaseen ja avaa uuden tuotemahdollisuuksien maailman.

Konfiguroitavissa

Konfiguroitavissa

Bosch Rexrothin joustava kuljetusjärjestelmä FTS vie konfiguroitavuuden uudelle tasolle: Tässä järjestelmässä kaikki sähkötekniset osat on asennettu prosessikammion ulkopuolelle. Näin muodostuvalla kosketuksettomalla menetelmällä voidaan liikuttaa puolijohdekiekkoja suljetussa prosessointikammiossa. Järjestelmän huoltaminen on helppoa. Lisäksi sen ohjausyksikkö tarjoaa käyttäjälle paljon muitakin liiketoimintoja.

Toimialakokemus

Toimialakokemus

Bosch Rexroth on aina edistänyt tulevia teknologioita ja kehityskulkuja. Aurinkovoima-ala on tästä yksi esimerkki. Se tarjoaa vankan pohjan muovielektroniikan kehittämiselle. Uusien tehtävien toteuttaminen vaatii tällä alueella vankkaa asiantuntemusta kahdesta eri alasta: painotekniikasta ja elektroniikasta. Bosch Rexrothilla on vuosikausien arvokas kokemus näistä molemmista sovellusympäristöistä, ja se tuntee elektroniikan pinnoitusprosessit sekä painoteollisuuden käyttämät perinteiset tuotantoprosessit.

CASET

3D-Micromac AG

3D-MICROMAC AG LUOTTAA BOSCH REXROTHIN AUTOMAATIORATKAISUUN

Painettu elektroniikka: Matkalla kohti massatuotantoa.

Taipuisille alustoille painetut elektroniikkapiirit muovaavat elämäämme lähivuosina. Saksan Chemnitzissä toimiva high-tech-yritys 3D-Micromac AG on kehittänyt modulaarisen Microflex-tuotantolinjan. 3D-Micromac on kehittänyt koneen automaatiota ja viiran siirtoa sekä sen erittäin tarkkaa jännityksen ohjausta tiiviissä yhteistyössä Rexrothin kanssa.

Tämä painetun elektroniikan valmistukseen keskittynyt yritys on kehittänyt modulaarisen MicroFLEX-järjestelmän. R2R-prosessi alentaa elektroniikkapiirien valmistuskustannuksia. Rexroth tuo prosessiin mukaan vuosikausien kokemuksen, joka sille on kertynyt viirapainojen automaation markkinajohtajana.

HUOLTOPALVELUT

Varaosat

Varaosat

Tarjoamme kattavan valikoiman erilaisten koneiden korjaus-, kunnossapito- ja modernisointipalveluita.

Lue lisää
Korjaukset

Korjaukset

Komponenttien vaihto ei ole aina ainoa vaihtoehto. Huoltokorjaamoissamme komponenteistasi tehdään nopeasti uudenveroisia.

Lue lisää
Kenttähuolto

Kenttähuolto

Kenttähuollon asiantuntijamme neuvovat sinua kaikissa palveluissa paikan päällä

Lue lisää
Modernisointi

Modernisointi

Parantaaksemme tuottavuutta, käytettävyyttä ja tehokkuutta, modernisoimme sovelluksesi vastaamaan nykyisiä vaatimuksia. Saavutamme nämä tavoitteet päivittämällä koko järjestelmän tai vaihtamalla komponentit Rexrothin nykyisiin tuotteisiin olemassa olevissa järjestelmissä.

Lue lisää