Uusiutuvat energiat

Uusiutuvat energiat

HUIPPUTEKNIIKKAA KESTÄVÄÄN ENERGIANTUOTANTOON.

Uusiutuvaa energiaa saadaan luonnostaan täyttyvistä varannoista, joiden virtaukseen kuitenkin liittyy rajoituksia. Uusiutuvan energian lähteitä ovat auringonvalo, tuuli, sade, vuorovesi, aallot ja maalämmön kaltaiset hiilineutraalit lähteet.

Maailman kasvavan energiantarpeen täyttäminen edellyttää uusiutuvien energianlähteiden valjastamista käyttöön, jotta tehoa voidaan tuottaa ekologisesti, kestävästi ja tehokkaasti.

Tuemme sinua tuotantokoneista aurinkopaneeleihin ja vaikkapa tuuliturbiinien asennukseen ja käyttöön merialueella ja autamme sinua tuottamaan energiaa kestävistä luonnonvaroista.

WE MOVE.

Vuorovesi- ja merivirtaenergian muuntajat

Vuorovesi- ja merivirtaenergian muuntajat

Merenalaisissa roottoreissa käytetään tyypillisesti paljon pienempiä roottoreita kuin saman nimellistehon tuuliturbiineissa. Tämä johtuu siitä, että järjestelmään kohdistuu suuria voimia jo pienillä virtausnopeuksilla, varsinkin kun otetaan huomioon, että veden tiheys on noin 850-kertainen ilmaan verrattuna. Yksinkertainen ja erittäin kestävä tapa roottoritehon muuttamiseksi nopeasti pyörivän generaattorin käyttötehoksi perustuu hydraulisen jatkuvasti muuttuvan hydrostaattisen syötteen käyttöön hydraulisena konvertterina. Roottorin pyörimisliike muunnetaan silloin hitaaksi, suuren tilavuussiirtymän laitteeksi, joka tuottaa hydraulivirtauksen. Virtauksella käytetään erittäin tehokasta säädettävänopeuksista aksiaalimäntämoottoria, joka on kytketty generaattoriin.

Aaltoenergiamuuntimet

Aaltoenergiamuuntimet

Rexroth on lukuisien käyttöteknologioiden asiantuntija. Uskomme, että hydrauliikka soveltuu erityisen hyvin sähkön tuottamiseen aaltoenergiasta. Hydrauliikan avulla lineaarinen oskillaatioliike voidaan muuntaa hallituksi pyörimisliikkeeksi (jolla käytetään generaattoria) tehokkaasti ja erittäin vähäisellä mekaniikalla. Lisäksi suuret siirtosuhteet voidaan saavuttaa taloudellisesti eli aaltoenergiamuuntimen (WEC) tulopuolen suuret voimat ja vääntömomentit pystytään muuntamaan generaattorin akselin suuriksi nopeuksiksi huomattavasti pienemmillä vääntömomenteilla.

Tuulienergian hydrauliikkaratkaisut

Tuulienergian hydrauliikkaratkaisut

Kestävät komponenttimme täyttävät tiukat tarkkuutta, luotettavuutta ja turvallisuuta koskevat vaatimukset, mikä on osoitettu jo vuosien ajan. Bosch Rexroth kokoaa juuri asiakkaan vaatimuksiin sopivat, räätälöidyt ratkaisut, joita voi laajentaa modulaarisesti vaatimusten mukaan vaihdellen sekä mukauttaa lisätoimintoja varten.

Tuulienergian vaihteistoöljyn syöttö

Tuulienergian vaihteistoöljyn syöttö

Tuuliturbiinien modernit vaihteistot asettavat öljyn laadulle huomattavia haasteita. Niissä syntyy suuresta hyötysuhteesta huolimatta lämpönä vapautuvia energiahäviöitä, jotka on purettava. Bosch Rexrothin pumppusuodatinlaitteet vastaavat näihin haasteisiin täydellisesti.

YOU WIN.

Kumppanuus

Kumppanuus

Rexroth tarjoaa jo alkuvaiheessa räätälöityjä järjestelmiä ja ratkaisuja voimanulosottoon (PTO) ja lisäkäyttöihin. Rexroth on koonnut tähän alaan liittyvän kokemuksensa ja asiantuntemuksensa yhteen Ocean Energy -sovelluskeskuksessa, jossa se keskittyy kehittämään merienergian järjestelmäratkaisuja. Rexroth tukee näin eturintaman OEM-valmistajia ”wave-to-wire”-tietokonesimulaatioilla. Vuorovaikutteisessa prosessissa Rexrothin asiantuntijat optimoivat laitteen voimanottolaitteen, laativat suunnitelmat ja toimittavat asennusvalmiit laitteistomoduulit.

Sovellusasiantuntemus

Sovellusasiantuntemus

Rexrothilla on valtavasti kokemusta merialueen käyttöprojekteista ja laaja valikoima erityisesti tähän tarkoitukseen kehitettyjä komponentteja. Rexroth ryhtyi vaihteistoteknologian ja käyttö- sekä ohjausratkaisujen kumppaniksi yli kaksi vuosikymmentä sitten, kun tuuliturbiinien teollinen kehitys oli alkamassa. Rexroth paransi näiden tärkeiden komponenttien luotettavuutta ja tehokkuutta yhteistyössä kaikkien tärkeimpien laitevalmistajien kanssa. Näin sille kertyi syvällinen ymmärrys energiantuotantolaitteiden poikkeuksellisen tiukoista luotettavuusvaatimuksista.

Valikoima

Valikoima

Myös merienergia-alan tuotevalikoima perustuu Rexrothin hydrauliikkakomponentti- ja järjestelmäratkaisuihin, jotka ovat osoittaneet poikkeuksellisen kestävyytensä ja luotettavuutensa lukuisissa merialueen sovelluksissa. Niitä ovat esimerkiksi käyttömoottorien aksiaalimäntämoottorit A4VSO tai A4VSG (jopa 1 000 kuutiosenttimetriä kierrosta kohden), aaltoenergiamuuntimien sähköhydrauliset lapakulmakäytöt, aaltoenergiamuuntimien lineaaripumpuille optimoidut hydraulisylinterit, voimansiirron radiaalimäntäpumppu CBM, apukäyttöihin tarkoitetut radiaalimäntämoottorit CA ja CB sekä hydrauliikan liikkeenohjausjärjestelmä MLC.

CASET

Hannoverissa sijaitseva Leibnizin yliopisto käyttää Bosch Rexrothin teknologiaa

Hannoverissa sijaitseva Leibnizin yliopisto käyttää Bosch Rexrothin teknologiaa tuuliturbiinien rakenteiden tutkimiseen ja testaukseen.

Merialueilla sijaitsevat tuuliturbiinit on asennettava merenpohjaan turvallisesti ja kestävästi. Hannoverissa sijaitsevan Lebnizin yliopiston tukirakenteiden testauskeskus (TTH) on tutkinut tuuliturbiinien tukirakenteita ja komponentteja yhteistyössä Fraunhofer Institute for Wind Energy and Energy System Technology (IWES) -insituutin ja ForWind Centre for Wind Energy Research -tutkimuslaitoksen kanssa tarkoituksenaan optimoida niiden suunnittelu- ja rakennusteknologioita.

HUOLTOPALVELUT

Varaosat

Varaosat

Tarjoamme kattavan valikoiman erilaisten koneiden korjaus-, kunnossapito- ja modernisointipalveluita.

Lue lisää
Korjaukset

Korjaukset

Komponenttien vaihto ei ole aina ainoa vaihtoehto. Huoltokorjaamoissamme komponenteistasi tehdään nopeasti uudenveroisia.

Lue lisää
Kenttähuolto

Kenttähuolto

Kenttähuollon asiantuntijamme neuvovat sinua kaikissa palveluissa paikan päällä

Lue lisää
Modernisointi

Modernisointi

Parantaaksemme tuottavuutta, käytettävyyttä ja tehokkuutta, modernisoimme sovelluksesi vastaamaan nykyisiä vaatimuksia. Saavutamme nämä tavoitteet päivittämällä koko järjestelmän tai vaihtamalla komponentit Rexrothin nykyisiin tuotteisiin olemassa olevissa järjestelmissä.

Lue lisää