Bosch Rexrothin kuularullat ovat oleellinen osa materiaalien käsittelyjärjestelmiä ja koneistus- sekä pakkauslaitteistoja.

Kuularullat ja toleranssirenkaat

Bosch Rexrothin komponentit ja koneenosat.

Tuotekatalogi ja CAD-tiedostot

Kuularullat ja toleranssirenkaat