Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

Arvot

Content

Mielestämme kulttuurien moninaisuus on rikkaus – työllistäähän yrityksemme 32 300 henkilöä yli 80 eri maassa. Meillä on yhteiset arvot kaikilla alueilla: 
Arvot

Painopisteinä tulevaisuus ja tuottavuus

Takaamme yrityksemme voimakkaan kasvun ja jatkuvan menestyksen osallistumalla aktiivisesti muutosten tekemiseen markkinoilla ja tekniikassa, ja tarjoamme asiakkaillemme myös tulevaisuudessa uraauurtavia ratkaisuja ja työntekijöillemme viihtyisiä työpaikkoja. Tästä syystä toimintamme ja päätöstemme painopisteenä on tuottavuus. Siten turvaamme kasvun ja taloudellisen riippumattomuuden. Robert Boschin säätiö rahoittaa osingoillamme yleishyödyllisiä hankkeita.


 
Arvot

Vastuu

Tiedämme, että yritystoimintamme on oltava sopusoinnussa yhteiskunnallisen hyödyn kanssa. Tuotteemme ja palvelumme keskittyvät ennen kaikkea suojelemaan ihmisiä, säästämään luonnonvaroja ja edistämään ympäristön puhtautta.


 
Arvot

Aloitteellisuus ja määrätietoisuus

Yrityksemme toimii oma-aloitteisesti ja vastuullisesti. Toteutamme tavoitteemme määrätietoisesti.


 
Arvot

Avoimuus ja luottamus

Tiedotamme työntekijöillemme, liikekumppaneillemme ja rahoittajillemme ajantasaisesti ja avoimesti tärkeistä yritykseen liittyvistä kehityskuluista. Luomme siten pohjaa luotettavalle yhteistyölle.


 
Arvot

Reiluus

Mielestämme molemminpuolinen oikeudenmukaisuus keskinäisessä yhteistyössä ja liikekumppaneiden kanssa toimiessa on eräs menestyksemme edellytyksistä.


 
Arvot

Luotettavuus, uskottavuus ja lainmukaisuus

Teemme vain lupauksia, jotka voimme pitää, pidämme lupauksia sitovina ja noudatamme lakeja ja asetuksia.


 
Arvot

Kulttuurien moninaisuus

Tunnustamme alueellisen ja kulttuurisen taustamme ja pidämme sen moninaisuutta sekä lisäetuna että edellytyksenä maailmanlaajuiselle menestyksellemme.