Originale reservedeler fra Bosch Rexroth
Originale reservedeler fra Bosch Rexroth
Industrihydraulikk

15 000 reservedelssett for hydraulikk i vår eShop

Vedlikehold og reparasjon av hydraulikkaggregater og komponenter stiller teknikerne altfor ofte overfor store utfordringer Bestilte reservedeler, ofte pakninger, kommer i umerkede poser, og teknikeren må slite seg gjennom bruksanvisninger til han eller hun får riktig hjelp. Det er annerledes hos Rexroth: Hydraulikk-spesialisten har byttet til over 15 000 ferdige reservedelssett med alle nødvendige monteringsdokumenter. I tillegg gjør Rexroths eShop det mye enklere å finne og bestille de riktige reservedelene. Resultatet: tidsbesparelser på 50 prosent ved interne reparasjoner, lavere totalkostnader og lengre levetid.

Det er neppe lønnsomt å ringe til maskin- eller hydraulikkprodusentens serviceavdeling for hvert eneste problem. Mange brukere utfører mindre reparasjoner og regelmessig vedlikehold selv, til tross for at produsentene ofte ikke gjør det så enkelt for dem. Dette begynner med tidkrevende søk etter de riktige og nødvendige reservedelene for reparasjonen, via å skrive ned bestillingen på papir og deretter å bla seg gjennom manualer.

Reservedeler kombinert på en logisk måte

Rexroth har forenklet denne prosessen betydelig og bidrar dermed til å redusere livssykluskostnadene til hydrauliske systemer ytterligere. Mer enn 15 000 reservedelssett dekker nesten alle Rexroth-komponenter og -systemer som fortsatt er i bruk. Disse spenner fra vekselventiler, kontinuerlige ventiler, hydraulikkpumper, hydrauliske akkumulatorer, aggregater og systemer, blokker og sammenkoblede systemer, kompakt hydraulikk, sylindere og spesialsylindere. Reservedeler med lav verdi eller de som skal byttes samtidig, kombineres logisk i en pakke. For eksempel består et reservedelssett for pumper av alle slitedeler som bør byttes ut når pumpen fjernes: pakningssett, rotor og styreskive. Reservedelene tilpasses den respektive pumpedesignen. Alle reservedelssett inneholder en deleliste og en tydelig sprengtegning for montering.

Originale pakninger til hydraulikkomponenter fra Rexroth

Pakninger beskyttes optimalt

Rundt 98 prosent av reservedelssettene består av pakningssett. Pakningene som brukes av Rexroth er underlagt strenge kriterier når det gjelder materiale, produsent og kvalitet, da disse er avgjørende i hydraulikk for tetthet, ytelse og levetid for systemene. Dette begynner med de riktige dimensjonene til en pakning for en gitt monteringsstørrelse. Uten verktøy med passende utforming blir det svært vanskelig for brukeren å finne en fungerende løsning. Spesielt når det gjelder Rexroth-spesifikke R-ring-pakninger sammenlignet med de noe enklere o-ringene, så kan de ikke utformes med eksternt tilgjengelige online-verktøy.

Feil kan også lett oppstå i materialet. For eksempel sier den vanlige betegnelsen NBR lite om den eksakte sammensetningen og dermed også om den mekaniske, termiske og kjemiske bestandigheten. Det er mange pakningsprodusentene og hundrevis av såkalte sammensetninger tilgjengelig på markedet, og forskjellene mellom disse kan bare bestemmes ved omfattende testing, og levetiden til de ulike produktene i det hydrauliske systemet varierer enormt.

Pakningssettene inneholder derfor de originale pakningene til hydrauliske komponenter fra Rexroth, dvs. også de riktige materialene i original utstyrskvalitet, optimalt tilpasset monteringssituasjonen.

De komplette pakningssettene fra Bosch Rexroth inneholder alltid alle nødvendige pakningsringer for vedlikehold. Et ensartet emballasjesystem med standardiserte kartonger beskytter reservedeler mot negative miljøpåvirkninger og forenkler lagring hos brukeren. Pakningene er individuelt sveiset på støtter for pakningssett og beskyttet mot oksygen, lys og UV-stråling. Dette forhindrer deformasjon, herding, aldring, korrosjon og forvitring, spesielt i tilfeller med sensitive, høytytende pakninger, selv under lange lagringsperioder. Dette gjør at brukeren kan utnytte hele levetiden til pakningene i systemet.

Reservedelssett med sprengtegning og pakninger

Dobbelt så raskt med instruksjoner

Nesten alle reservedelssett inneholder en deleliste og en sprengtegning. Dette er en viktig forenkling av arbeidet, spesielt med eldre maskiner og systemer, der papirdokumentasjonen ofte er ufullstendig eller ikke lenger tilgjengelig. Beskrivelsen reduserer gjennomsnittlig tid som kreves for demontering, rengjøring av gamle pakninger for å etablere en allokering og montering ved reparasjon av en pumpe, for eksempel fra drøyt to timer til mindre enn 60 minutter. Disse tidene er hentet fra feltobservasjoner der arbeidsmengden til dyktige teknikere ble målt. De tydelige reparasjonsinstruksjonene reduserte ikke bare arbeidstiden, men forhindret også feil under montering, slik at den funksjonelle påliteligheten ble betraktelig større. Denne effekten øker betydelig med kompleksiteten i reparasjonene.

Og en annen fordel: kostnadene til pakningssettene er ubetydelige, sammenlignet med den totale kostnaden for utskifting, inkludert fjerning og installering, av komponenten.

Konklusjon

De som ønsker å spare kostnader på kort sikt – ved å bruke uoriginale reservedeler – betaler ekstra på lang sikt. For å redusere de totale eierkostnadene bør komponenter repareres profesjonelt for å oppnå lengst mulig levetid. Fordi originale ytelsesdata, og dermed funksjon, produktivitet og effektivitet, kan kun garanteres med dokumenterte produsentspesifikasjoner.


Lenke til eShop: www.boschrexroth.com/SpareParts