Norway

Velg plassering

Bosch Rexroths stand med utstilling og folk på SPS

SPS

Automatisering gjort levende: Praktisk. Visjonært. Personlig. SPS dekker, med sitt unike konsept, hele bredden av smart og digital automatisering – fra enkle sensorer til avanserte løsninger, fra hva som er mulig i dag til visjonen om en helt digitalisert industriell verden.

Gå til arrangementet