Farmasøytisk industri

Farmasøytisk industri

PRESIS KONTROLL OG FLEKSIBLE PRODUKSJONSLØSNINGER FOR FARMASØYTISK INDUSTRI.

Legemiddelindustrien oppdager, utvikler, produserer og markedsfører medisiner eller legemidler til bruk som medisiner som skal administreres til pasienter.

Det er stor etterspørsel og forventning i sektoren når det gjelder FoU, produksjon, forsyningskjeden og kostnadsoptimalisering. Produsenter må sikre maksimal kvalitet i lange produksjonkjeder, prosessovervåking i sanntid og fleksibel styring og kontroll av alle avgjørende parametre.

Presis kontroll er avgjørende i denne bransjen, og den starter i produksjonsfasen. Du kan dra nytte av økonomisk og økologisk effektive komponenter for å skape innovative og konkurransedyktige produkter.

WE MOVE.

Smarte innmatingssystemer

Smarte innmatingssystemer

Produktene grupperes av flerpassbelter før de fylles i en eske. Denne fremgangsmåten gjelder for både topplastede og sidelastede maskiner. To separat drevne parallelle kjeder eller belter fører et tog med tilkoblede lommer. Fulle tog tømmes på uttaksstasjonen og går deretter raskt tilbake til lastestasjonen.

Formfylling og forsegling

Formfylling og forsegling

Horisontale, vertikale og termoformfyll- og forseglingsløsninger reduserer utgifter til kabling og koblingsskap med IndraDrive Mi, muliggjør raskest mulig format- og produktbytte med Rexroth FlexProfile og inneholder omfattende teknologifunksjoner for optimalisert prosjektering.

Innpakning for enhetspakker

Innpakning for enhetspakker

Beholderne føres til den riktige avstanden etter innmating. En kniv skjærer den trukne filmen til nøyaktig lengde før den legges på toppen av en beholdergruppe. En servokontrollert mekanisme sikrer at beholderne er helt omsluttet av film. Beholderne varmes opp i krympetunnelen ved siden av. Denne prosessen sikrer den typiske, svært stabile emballasjeformen.

Kartong

Kartong

Kartongen hentes fra magasinet ved hjelp av pneumatiske utblåsere og legges deretter i en lomme på transportbåndet synkront med sekvensenheten. Takket være cam disk-funksjonen, blir forhåndskuttede deler overtatt synkront. De forhåndskuttede delene holdes i tidskontrollkjeden, transporteres til formingsstasjonen og limes ved hjelp av elektronisk styrte dyser.

Palletering og depalletering

Palletering og depalletering

Pallesystemet styres via tre aksler (X, Y og Z) og muliggjør et tredimensjonalt produktarrangement. Sporets løp og de kinetiske rammebetingelsene kan forhåndsdefineres eller beregnes av PLS i henhold til pallemønsteret og eksterne påvirkningsfaktorer. Portalakslene styres av Robot-Control (RoCo). RoCo motion planer koordinerer bevegelsen til alle portalaksler. Andre aksler, deriblant innmatings- og fjerningsaksler, styres av den integrert PLS. Pallene fjernes direkte bak gripeanordningen takket være portalpalleverktøyets optimale utnyttelse av plass.

Merking og dekorasjon

Merking og dekorasjon

Beholderne mates inn via et transportbånd eller fra et akkumulerende transportbelte. Den servomotordrevne innmatingsstjernen tar over beholderne og mater dem inn på containerbordet. Den fungerer synkront med mateskruen og rotasjonsskiven på merkemaskinen. Merkemaskiner kjører for det meste i en konstant hastighet, dvs. containerbordet roterer med en hastighet som er tilpasset prosessen.

YOU WIN.

Adaptiv

Adaptiv

Sluttbrukere krever fremfor alt mer fleksible maskiner for mindre partistørrelser som også øker produktiviteten gjennom maksimal dynamikk i alle bevegelser. Rexroth har integrert adaptive programvarefunksjoner på kontroll- og på drivenhetsnivået for å få til dette.

Tilkoblet

Tilkoblet

Gjør produksjonsmaskinene klare for Industri 4.0. Legg til nye og eksisterende maskiner i nettverket på en kostnadseffektiv måte og optimaliser produksjonsprosesser og produktkvalitet: IoT Gateway gjør det enkelt å koble til Industri 4.0-miljøer uten å måtte justere automatiseringslogikken.

Sikkerhet

Sikkerhet

Bosch Rexroth tilbyr universell kompetanse for funksjonell sikkerhet med produkter som oppfyller alle gjeldende standarder. Støtte fra maskinprodusenter gjennom enkel implementering av økonomiske systemløsninger – i komponenter og systemløsninger inkludert programvare – sikres.

SERVICE

Reservedeler

Reservedeler

Bosch Rexroth tilbyr et omfattende servicetilbud for reparasjon, vedlikehold og modernisering av heterogene maskiner.

Finn ut mer
Reparasjoner

Reparasjoner

Rask og pålitelig reparasjon i stedet for kostbar utskifting – takket være en rask reparasjon kan maskinen og produksjonen fortsette å kjøre.

Finn ut mer
Lokal service

Lokal service

Trenger du hjelp på stedet? Vår Bosch Rexroth-lokal servicestøtter deg under driften din.

Finn ut mer
Modernisering

Modernisering

Vi gjør gammelt til nytt – og nytt til enda nyere! På grunn av vår ekspertise og våre oppgraderingsløsninger, kan vi forlenge levetiden til produktserien din med full produktivitet.

Finn ut mer