Data Protection Notice of Bosch Rexroth AS

Bosch Rexroth appreciates your interest in its products and your visit to this website.


This Data Protection Notice of Bosch Rexroth AS is valid from 25th May 2018

Generell Informasjon om våre Nettbaserte Tjenester

Bosch Rexroth AS («Bosch Rexroth AS» eller «vi» eller «oss») ønsker deg velkommen til nettsidene og mobilappene våre (sammen også «nettbaserte tjenester»). Vi takker for din interesse for vårt selskap og våre produkter.


1. Bosch Rexroth AS respekterer personvernet ditt

Personvern gjennom all behandling av personopplysninger og sikkerhet for alle forretningsdata er viktig for oss. Vi behandler personopplysninger som ble samlet inn da du besøkte våre nettbaserte tjenester, fortrolig og bare i samsvar med lovens bestemmelser.

Vern av personopplysninger og informasjonssikkerhet inngår i vårt konsernreglement.


2. Behandlingsansvarlig

Bosch Rexroth AS er behandlingsansvarlige for behandlingen av opplysninger. Unntak er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Følgende er våre kontaktopplysninger:

Bosch Rexroth AS
Berghagan 1
1405 Langhus

Ledelse:
Frederik Nilner
Styreleder
Frederik Nilner

Din kontakt i Bosch Rexroth AS
sales@boschrexroth.no
Foretakets hovedkontor
+47 64 86 41 00

Registrering
Brønnøysundregistrene

Mva-nummer
NO911348764MVA


3. Prinsipper

Personopplysninger består av all informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person, noe som omfatter for eksempel navn, adresser, telefonnumre, e-postadresser og kontraktshoveddata, som er et uttrykk for en persons identitet.

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger (herunder IP-adresser) bare når det enten er et lovfestet rettslig grunnlag til å gjøre det, eller hvis du har gitt ditt samtykke til behandling eller bruk av personopplysninger i dette tilfellet, f.eks. ved hjelp av registrering.

Barn

Denne nettbaserte tjenesten er ikke ment for barn under 16 år.


4. Dataoverføring

Dataoverføring til andre behandlingsansvarlige

Hovedsakelig videresendes personopplysninger til andre behandlingsansvarlige bare hvis det er nødvendig for å oppfylle en kontraktsforpliktelse, eller hvis vi selv, eller en tredjepart, har en berettiget interesse av dataoverføringen, eller hvis du har gitt ditt samtykke. Opplysninger om de rettslige grunnlagene finnes i avsnittet Behandlingsformål og rettslige grunnlag. Tredjeparter kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet. Når data overføres til tredjeparter basert på en berettiget interesse, forklares dette i denne personvernerklæringen.

Dessuten kan data overføres til andre behandlingsansvarlige når vi er forpliktet til å gjøre det på grunn av lovbestemmelser eller rettskraftige administrative vedtak eller rettslige avgjørelser.

Tjenesteleverandører (generelt)

Vi involverer eksterne tjenesteleverandører med oppgaver som salgs- og markedsføringstjenester, kontraktstyring, programmering, datadrifting og direktetelefontjenester. Vi har omhyggelig valgt ut disse tjenesteleverandørene og overvåker dem regelmessig, spesielt vedrørende aktsom håndtering og vern av dataene de lagrer. Alle tjenesteleverandører er forpliktet til å opprettholde fortrolighet og overholde lovbestemmelsene. Tjenesteleverandører kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet.

Overføring til mottakere utenfor EØS

Vi kan overføre personopplysninger til mottakere utenfor EØS i såkalte tredjeland. I slike tilfeller sikrer vi før overføringen at enten har datamottakeren et tilstrekkelig vernenivå for personopplysninger (f.eks. på grunn av en EU-kommisjonsbeslutning om tilstrekkelighet for respektive land eller på grunn av avtalen basert på såkalte EU-standardavtalevilkår med mottakeren), eller at du har samtykket til overføringen.

Du er berettiget til å motta en oversikt over tredjelandsmottakere og en kopi av de spesifikt avtalte bestemmelsene som sikrer et tilstrekkelig vernenivå for personopplysninger. For dette formålet bes du bruke opplysningen i avsnittet Kontakt.

Lagringsvarighet, lagringstider

Hovedsakelig lagrer vi opplysninger så lenge det er nødvendig å levere våre nettbaserte tjenester og tilkoblede tjenester, eller så lenge vi har en berettiget interesse av å lagre dataene (f.eks. kan vi fortsatt ha en berettiget interesse av markedsføring via post også etter å ha oppfylt kontraktsforpliktelsene våre). I alle andre tilfeller sletter vi personopplysninger med unntak av data vi er forpliktet til å lagre for å oppfylle rettslige forpliktelser (f.eks. på grunn av lagringstider etter skatte- og handelslovgivningen er vi forpliktet til å ha dokumenter som kontrakter og fakturaer tilgjengelige en viss periode).

Databehandling etter andre lovbestemmelser

Vi samler inn data basert på andre lovbestemmelser. Disse omfatter for eksempel bestemmelser for eksportkontroller, EF-bestemmelser (terrorlistescreening), militæret, kjente avsendere (lovgivning om lufttransportsikkerhet), skatter og avgifter, ILSG, generell lovgivning om likestilling, arbeidslovgivning og mye mer. Vi behandler dataene ifølge spesifikasjonene i respektive lovbestemmelse og lagringsforpliktelsene analogt. Personopplysninger vil bli slettet umiddelbart etter at lagringsforpliktelsene har opphørt.


5. Registrering

Hvis du ønsker å bruke eller få tilgang til fordeler som krever at du inngår en kontrakt, ber vi deg registrere deg. Når du registrerer deg, samler vi inn personopplysninger som kreves for å inngå kontrakten (f.eks. fornavn, etternavn, e-postadresse) samt eventuelt ytterligere data på frivillig grunnlag. Obligatorisk informasjon er merket med en *.

Dataene du leverer, vil bare bli lagret for respektive registeringsprosess og brukt utelukkende for å oppfylle de leverte tjenestene. Mer informasjon finnes i respektive tjenester angitt nedenfor i tilhørende personverninformasjon.

Vi anbefaler på det sterkeste at du endrer påloggingspassord regelmessig, og behandler dem fortrolig. Aldri bruk trivielle passord.

Loggfiler

Hver gang du bruker Internett, sender nettleseren visse typer informasjon, som vi lagrer i såkalte loggfiler.

Vi lagrer loggfiler en kort periode for å fastslå tjenesteavbrudd og av sikkerhetsgrunner (f.eks. for å undersøke angrepsforsøk) og sletter dem etterpå. Loggfiler som må lagres for bilagsformål, er utelukket fra sletting til respektive hendelse er løst og kan i hver sak bli utlevert til undersøkelsesmyndighetene.

Loggfiler brukes også for analyseformål (uten IP-adressen eller uten den fullstendige IP-adressen). Se også modulnettanalyse.

I loggfiler lagres særlig følgende informasjon:

 • IP-adresse (Internett-protokolladresse) for sluttenheten som den nettbaserte tjenesten åpnes fra,
 • Nettadresse for nettstedet som den nettbaserte tjenesten ble åpnet fra (såkalt nettadresse for opprinnelsesområde eller referanseområde),
 • Navnet på tjenesteleverandøren som den nettbaserte tjenestern åpnes gjennom,
 • Filnavn eller -informasjon som ble åpnet,
 • Innsynets klokkeslett, dato og innsynsvarighet,
 • Sendt datavolum,
 • http-statuskode (f.eks. at anmodning var vellykket eller ikke vellykket fullført)


6. Grupper

Vi tilbyr deg mulighet til å bli medlem av én av vår grupper. Offentlig gruppeinnhold kan også forbrukes uten registrering. Straks du er registrert, kan du opprette en brukerprofil, administrere spesifikke innstillinger, interagere i gruppen og kommunisere med andre medlemmer. Opplysninger som genereres der, blir bare brukt i henhold til ditt samtykkes omfang for respektive markedsførings-, markedsforskning- og serviceformål. Du kan kalle tilbake samtykket når som helst.

Den offentlige profilen til et gruppemedlem viser bare kallenavn, ervervede merker (trofeer), rangering og siste brukerinteraksjoner. E-postadressen eller andre personopplysninger er ikke synlig.

Alle andre data som du genererer i gruppen, f.eks. ved å opprette kommentarer eller bilder, er automatisk offentlig tilgjengelige og vil være knyttet til din brukerprofil. Et særlig tilfelle av dette er såkalte private grupper, der bare registrerte medlemmer kan gå inn i gruppen og se innholdet.

Typiske gruppeelementer der gruppemedlemmer interagerer og/eller oppretter innhold er for eksempel forum, blogg, Tribal-kunnskapsbase (Wiki), spørsmål og svar samt idéutveksling.


Immaterialrettslig vern i grupper

Spesielt i gruppeelementer som Idea Exchange er innsending av ideer fra brukerne selv en vesentlig del av gruppen. Hvis du sender inn dine egne ideer, må du være oppmerksom på at alle besøkende særlig i offentlige grupper kan se disse ideene. Selv om omfattende vern av åndsprodukt i grupper ikke er mulig, har vi i det minste elementære mekanismer som demper krenkelser i denne forbindelse:

 • Personen bak en idé blir uttrykkelig identifisert med kallenavn og dato.
 • Grupperetningslinjer instruerer medlemmer om å rapportere «stjålne» ideer eller krenkelser av åndsrettigheter.

Vern av åndsprodukt utover denne gruppeselvreguleringen er ikke mulig for oss, og vi er ikke ansvarlig for krenkelser i forbindelse med innbrakte åndsprodukter.

Du står fritt til å opprette innhold med ditt åndsprodukt. Hvis du er redd for at dine åndsrettigheter kan bli krenket, anbefaler vi at du ikke oppretter slikt innhold.

EU-registrering

For å kunne interagere i gruppen ber vi om at du registrerer deg. Du kan bruke det sentrale brukeradministrasjonssystemet fra Bosch til å opprette en «Global Bosch-bruker», som også kan brukes for andre plattformer i Bosch-konsernet, og som sikrer SSO mellom de forskjellige plattformene i Bosch-konsernet. Når du registrerer deg, samler vi inn personopplysninger som kreves nødvendig for å inngå og oppfylle kontrakten (kallenavn, e-postadresse) og eventuelt ytterligere data på frivillig grunnlag (f.eks. fornavn, etternavn). Obligatoriske erklæringer er merket med en *.


7. Bruk av informasjonskapsler

Generelt

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen når en nettbasert tjeneste åpnes. Hvis du åpner dette nettbaserte tilbudet en annen gang, sender nettleseren informasjonskapslenes innhold tilbake til respektive selger og tillater således reidentifisering av terminalenheten. Når informasjonskapslene leses, kan vi utforme våre nettbaserte tjenester optimalt for deg og gjøre det enklere for deg å bruke dem.

Deaktivering og sletting av informasjonskapsler

Når du besøker våre nettsider, vil du bli spurt i et informasjonskapselvindu om du ønsker å tillate informasjonskapslene som ses på nettsiden vår, eller om du ønsker å deaktivere dem i innstillingene.

Hvis du bestemmer deg for å blokkere informasjonskapsler, er en bortvelgelseskapsel definert i nettleseren. Denne informasjonskapselen har utelukkende som formål å tilordne din innsigelse. Deaktiveres informasjonskapsler, kan individuelle funksjoner på våre nettsider bli deaktivert. Merk at en bortvelgelseskapsel av tekniske årsaker bare kan defineres med den faktiske nettleseren. Hvis du sletter informasjonskapsler eller bruker en annen nettleser eller en annen terminalenhet, må du foreta bortvelgelse på nytt.

Preferanseinnstillingen gjelder ikke informasjonskapsler som angis under ditt besøk på tredjepartsnettsider fra andre leverandører.

Nettleseren gjør det til enhver tid mulig å slette eventuelle informasjonskapsler. For å gjøre det ber vi deg se nettleserens hjelpefunksjoner. Dette kan imidlertid føre til at enkeltstående funksjoner ikke lenger er tilgjengelige.

Dessuten kan du administrere og deaktivere bruken av informasjonskapsler fra tredjeparter på følgende nettside: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Siden vi ikke driver dette nettstedet, er vi ikke ansvarlig, og vi kan ikke påvirke innholdet og tilgjengeligheten.

Oversikt over informasjonskapsler som vi bruker

I dette avsnittet finner du en oversikt over informasjonskapslene vi bruker.

Absolutt nødvendige informasjonskapsler

Visse informasjonskapsler er nødvendige for å levere våre nettbaserte tjenester på en sikker måte. Denne kategorien omfatter f.eks.:

 • Informasjonskapsler som identifiserer eller autentiserer brukerne våre,
 • Informasjonskapsler som midlertidig lagrer visse inndata fra brukeren (f.eks. innhold i en handlevogn eller et elektronisk skjema),
 • Informasjonskapsler som lagrer visse brukerpreferanser (f.eks. søke- eller språkinnstillinger),
 • Informasjonskapsler som lagrer data for å sikre problemfri avspilling av video- eller lydinnhold.

Analysekapsler

Vi bruker analytiske informasjonskapsler til å registrere våre brukeres bruksatferd (f.eks. søkeord du har skrevet) og evaluere den statistisk.

Annonsekapsler fra tredjepart

Vi lar også andre selskaper vurdere data fra brukerne våre gjennom annonsekapsler. Dette gir oss og tredjeparter mulighet til å vise brukerne av våre nettbaserte tjenester interessebaserte annonser som er basert på en analyse av deres bruksatferd totalt (f.eks. annonsebannere de har klikket på, undersider de har besøkt, søkeord de har brukt) og dermed ikke begrenset til våre nettbaserte tjenester.

Konverteringskapsler

Våre konverteringssporingspartnere definerer en informasjonskapsel på datamaskinen («konverteringskapsel») hvis du gikk inn på nettstedet vårt gjennom en annonse hos respektive partner. Disse informasjonskapslene opphører generelt å være gyldige etter 30 dager. Hvis informasjonskapselen ikke har løpt ut ennå, kan vi og respektive konverteringssporingspartner se at en særlig bruker klikket på annonsen og ble videresendt til vår side. Informasjon som samles inn gjennom konverteringskapselen, brukes til å opprette konverteringsstatistikk og bestemme samlet antall brukere som klikket på respektive annonse og ble ført til en side forsynt med en konverteringssporingstagg.

Sporingskapsler i forbindelse med sosiale programtillegg

Noen sider av våre nettbaserte tjenester integrerer innhold og tjenester fra andre leverandører (f.eks. Facebook, Twitter) som i sin tur kan bruke informasjonskapsler og aktive komponenter. Vi kan ikke påvirke disse leverandørenes behandling av personopplysninger. Finn mer informasjon om sosiale programtillegg i avsnittet Sosiale programtillegg.


8. Nettanalyse

Vi trenger statistisk informasjon om bruk av våre nettbaserte tjenester for å utforme dem til å bli mer brukervennlige samt utføre områdemålinger og markedsforskning.

For dette formålet bruker vi nettanalyseverktøyene beskrevet i dette avsnittet.

Bruksprofilene som opprettes av disse verktøyene ved hjelp av analysekapsler eller evaluering av loggfiler, føres ikke sammen med personopplysninger. Verktøyene bruker enten ikke bruker-IP-adresser i det hele tatt eller forkorter dem umiddelbart etter at de er samlet inn.

Verktøyselgerne behandler data bare som databehandlere underlagt våre retningslinjer og ikke for egne formål.

I det følgende finner du informasjon om hver verktøyselger og hvordan du kan motsette deg verktøyets innsamling og behandling av data.

Vær oppmerksom på at med hensyn til verktøy som bruker bortvelgelseskapsler, er bortvelgelsesfunksjonen knyttet til den individuelle enheten eller nettleseren. Hvis du bruker flere terminalenheter eller nettlesere, må du foreta bortvelgelse på hver enhet og med hver nettleser du har brukt.

Utover dette kan du unngå at det dannes bruksprofiler ved generelt å deaktivere bruk av informasjonskapsler. Se avsnittet Deaktivere og slette informasjonskapsler.

Ny Relic-informasjonskapsel

Denne Javascript-koden er en kodesnutt som måler den virkelige svartiden på brukerens enhet. Dette er nødvendig for å sikre realistiske gjengivelsestider for sider.
Ingen personopplysninger samles inn. Dette er utelukkende statistiske måledata.
https://docs.newrelic.com/docs/insights/insights-data-sources/default-events-attributes/synthetics-default-events-attributes-insights#synthetics-attributes

Optoutmulti-informasjonskapsel og Utag_main-informasjonskapsel

Dette er permanente informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene brukes i forbindelse med vårt taggsadministrasjonssystem Tealium. Lagringstiden for informasjonskapslene avhenger primært av nettleserinnstillingene dine og forblir på sluttenheten din i opp til høyst ett år.
Ingen personopplysninger samles inn. Dette er bare statistiske data. IP-adressen din vil bli anonymisert.

Optimizely

Proveedor: Optimizely Inc; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105
Función: La cookie rastrea su comportamiento de usuario en todo el sitio web y optimiza sus experiencias de usuario personalizadas
Periodo de almacenamiento: 1 año o hasta la revocación del consentimiento
Encontrará más información en:
https://help.optimizely.com/Set_Up_Optimizely/Cookies_and_localStorage_in_the_Optimizely_snippet
https://help.optimizely.com/Privacy_and_Data_Protection_Controls

Google Analytics

Leverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Funksjon: Analyserer brukeratferd (sidevisninger, antall besøkende og besøk, nedlastinger), opprettelse av pseudonyme brukerprofiler basert på informasjon på tvers av enheter for påloggede Google-brukere (sporing på tvers av enheter), berikelse av pseudonyme brukerdata med målgruppen – spesifikk informasjon levert av Google, retargeting, UX-testing, konverteringssporing og retargeting i forbindelse med Google Ads

Tealium

Tealium leveres av Tealium Inc., 9605 Scranton Rd. Ste. 600, San Diego, CA 92121, USA, +1 (858) 779-1344
https://tealium.com/what-is-tag-management/

HubSpot Analytics

Verktøy som støtter automatiserte markedsføringsformål. For å generere og kvalifisere kontakter bruker vi kontakt- og innholds-ID-er i nettskjemaene våre, og disse gjør det mulig for oss å identifisere deg og utføre identifisering av besøkende (visitor stitching) , konverteringssporing og ny målretting. Dataene dine kan bli overført til HubSpot Inc. 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, med registrert kontor i USA. HubSpot Inc., har sertifisert seg for rammeverket om overføring av personopplysninger fra Europa til USA, "Privacy Shield", som garanterer overholdelse av databeskyttelsesnivået som gjelder i EU. Et gjeldende sertifikat finner du her: https://www.privacyshield.gov.

Du finner ytterligere informasjon her: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy


9. Sosiale programtillegg

I våre nettbaserte tjenester bruker vi såkalte sosiale programtillegg fra forskjellige sosiale nettverk. De er individuelt beskrevet i dette avsnittet.

Når du bruker programtillegg, oppretter nettleseren en direkte tilkobling til respektive sosiale nettverks server. På denne måten mottar respektive leverandør informasjonen som din nettleser åpnet fra respektive sted i våre nettbaserte tjenester – selv om du ikke har en brukerkonto hos denne leverandøren eller ikke er logget på kontoen din for øyeblikket. Loggfiler (herunder IP-adressen) sendes i dette tilfellet direkte fra din nettleser til en server hos respektive leverandør og kan lagres der. Leverandøren eller dennes server kan befinne seg utenfor EU eller EØS (f.eks. i USA).

Programtilleggene er frittstående utvidelser fra leverandører av sosiale nettverk. Av denne grunn kan vi ikke påvirke omfanget av data som de samler inn og lagrer.

Innsamlingens formål og omfang, det sosiale nettverkets fortsatte behandling så vel som dine respektive rettigheter og innstillingsalternativer for å ivareta ditt personvern finnes ved å se respektive sosiale nettverks personvernerklæringer.

Hvis du ikke ønsker at leverandører av sosiale nettverk skal motta og eventuelt lagre eller bruke data, kan du ikke bruke respektive programtillegg.

Facebook-programtillegg

Facebook drives under www.facebook.com Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland («Facebook»). Finn en oversikt over Facebooks programtillegg og deres utseende her: https://developers.facebook.com/docs/plugins, finn informasjon om personvern hos Facebook her: http://www.facebook.com/policy.php.

Twitter-programtillegg

Twitter drives av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA and Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland («Twitter»). Finn en oversikt over Twitters programtillegg og deres utseende her: https://developer.twitter.com/, finn informasjon om personvern hos Twitter her: https://twitter.com/privacy.

Pinterest-programtillegg

Pinterest drives av Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland («Pinterest»). Finn en oversikt over Pinterests programtillegg og deres utseende her: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/, finn informasjon om personvern hos Pinterest her: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

Instagram-programtillegg

Instagram drives av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland («Instagram»). Finn en oversikt over Instagrams programtillegg og deres utseende her: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges, finn informasjon om personvern hos Instagram her: https://help.instagram.com/155833707900388/.


10. Apper

I tillegg til våre nettbaserte tjenester tilbyr vi mobilapper («apper»), som du kan laste ned til mobilenheten din. Foruten dataene som samles inn på nettsteder, samler vi inn ytterligere personopplysninger gjennom våre apper som spesifikt er knyttet til bruk av en mobil. Dette er underlagt forutgående uttrykkelig samtykke fra deg. Informasjon om våre apper finner du direkte i personvernerklæringene i appen.

E-post til en venn

De distribuerte e-postene dine vil bare bli lagret til sendingsprosessen er fullført.

Deleknapp

Bare når du aktivt klikker på deleknappen, sendes data til operatørene av de sosiale mediekanalene. Ingen data sendes til operatørene av de sosiale mediekanalene på forhånd – ikke engang i anonym form.


11. Eksterne lenker

Våre nettbaserte tjenester kan inneholde lenker til tredjepartsnettsider – fra leverandører som ikke er knyttet til oss. Når du klikker på lenken, har vi ingen innflytelse på innsamlingen, behandlingen og bruken av personopplysninger som kanskje sendes ved å klikke på lenken til tredjeparten (f.eks. IP-adressen eller nettadressen til stedet lenken befinner seg på), siden tredjeparters atferd naturlig ligger utenfor vårt tilsynsområde. Vi påtar oss ikke ansvar for tredjeparters behandling av personopplysninger.


12. Sikkerhet

Våre ansatte og foretakene som leverer tjenester på våre vegne, er forpliktet til fortrolighet og til overholdelse av gjeldende personvernlovgivning.

Vi treffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et egnet sikkerhetsnivå og verner opplysninger som vi administrerer, særlig mot risiko for utilsiktet eller ulovlig tilintetgjørelse, manipulering, tap, endring eller uautorisert utlevering eller uautorisert tilgang. Våre sikkerhetstiltak blir løpende forbedret i takt med det teknologiske fremskrittet.


13. Brukerrettigheter

For å gjøre rettighetene dine gjeldende bes du bruke opplysningene i avsnittet Kontakt. Når du gjør det, må du påse at det er mulig å identifisere din person på en utvetydig måte.

Rett til informasjon og innsyn

Du har rett til å få bekreftelse fra oss på hvorvidt personopplysningene dine behandles, og i så fall fått innsyn i personopplysningene.

Rett til korrigering og sletting

Du har rett til å få unøyaktige personopplysninger om deg korrigert uten unødig opphold fra oss. Idet det tas hensyn til formålene med behandlingen, har du rett til å få ufullstendige personopplysninger komplettert, herunder ved å fremlegge en supplerende erklæring. Dette gjelder ikke data underlagt den rettslige forpliktelsen om en lovfestet lagringstid. Hvis tilgang til slike data ikke er nødvendig, blir imidlertid behandlingen begrenset (se følgende).

Begrensning av behandling

Du har rett til å be om – så lenge lovkrav er oppfylt – begrensning av behandlingen av opplysninger.

Innsigelse mot databehandling

Du har til enhver tid rett til å motsette deg databehandling fra vår side. Vi vil ikke lenger behandle personopplysninger med mindre vi viser overholdelse av lovkrav om å angi berettigede grunner for videre behandling, som ligger utenfor dine interesser, rettigheter og friheter eller for å etablere, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Innsigelse mot databehandling basert på det rettslige grunnlaget «berettiget interesse»

Dessuten har du rett til å motsette deg behandling av personopplysninger når som helst, i den grad dette er basert på en berettiget interesse. Vi vil deretter avslutte behandling av opplysninger, med mindre vi har tungtveiende berettigede grunner ifølge lovkrav, som overstyrer rettighetene dine.

Tilbakekalling av samtykke

Data Protection Officer

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

TYSKLAND

eller

abonnementer kan trekkes tilbake via lenken nevnt i abonnementet, eventuelt i innstillingene for respektive nettbaserte tjenester. Alternativt kan du kontakte oss ved hjelp av informasjonen i avsnittet Kontakt.

Dataportabilitet

Du er berettiget til å motta data som du har levert til oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format eller – hvis det er teknisk mulig – be om at vi overfører dataene til en tredjepart.

Klagerett overfor tilsynsmyndighet

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet. Du kan klage til kontrollmyndigheten, som er ansvarlig for ditt bosted eller din bostedsregion, eller til kontrollmyndigheten som er ansvarlig for oss. Dette er:

En skriftlig henvendelse rettes til:
Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo
Tel.: +47 223 96 900
E-post: postkasse@datatilsynet.no

Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre våre sikkerhets- og personverntiltak hvis dette er nødvendig på grunn av teknisk utvikling. I slike tilfeller vil vi endre vår personvernerklæring i samsvar med dette. Merk derfor den aktuelle versjonen av vår personvernerklæring, idet denne kan bli endret.


14. Kontakt

Hvis du ønsker å kontakte oss, finner du oss på adressen angitt i avsnittet «Behandlingsansvarlig».

For å oppheve dine rettigheter og underrette om databeskyttelseshendelser bes om å bruke følgende link:

https://request.privacy-bosch.com/entity/DCGB/lang/nb-NO/

For å gjøre rettighetene dine gjeldende anbefaler vi, både for brudd på personopplysningssikkerheten og behandling av personopplysninger, at du kontakter vår personvernrådgiver:

Data Protection Officer

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

TYSKLAND

eller

mailto: DPO@bosch.com

Blogg

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger


Behandlede datakategorier

Følgene datakategorier behandles:

 • Interne kommunikasjonsdata (f.eks. navn, e-post, IP-adresse)
 • For offentlig kommunikasjon: kallenavn, avatar
 • Blogghistorikk
 • Brukerhoveddata

Behandlingsformål og rettslige grunnlag

Vi, og tjenesteleverandørene på oppdrag av oss, behandler personopplysninger for følgende behandlingsformål:

 • Levering av denne nettbaserte tjenesten (for innhold som krever registrering)
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser)
 • Drift av en nettbasert gruppe for registrerte medlemmer for kommunikasjon seg imellom og for markedsføringsformål
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser)
 • For å identifisere feil og av sikkerhetsgrunner
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av våre rettslige forpliktelser på datasikkerhetsområdet og berettiget interesse av å eliminere feilfunksjoner og ivareta sikkerheten for tjenestene våre)
 • Sikre og forsvare våre rettigheter
  (rettslig grunnlag: berettiget interesse fra vår side for å sikre og forsvare våre rettigheter)

Sletting

Du kan slette din bruker i alternativet «My Settings – Personal – Close Community Account». Dette skiller dine inndata fra din primærbruker og legger disse til en anonymisert bruker. Har du lagt til et personlig foto, vil dette bli erstattet av systemet med en standard avatar.


Også ovennevnte generelle personvernerklæringer er gyldige.

Chat

Innsamling, behandling og bruk av dine personopplysninger


Bearbeidet/behandlede datakategorier

Følgende kategorier av opplysninger behandles:

 • Kontaktopplysninger (IP-adresse; obligatoriske felt *f.eks.: e-postadresse, navn, firma, adresse, telefonnummer)

Formål og juridiske grunnlag for behandlingen

 • Svare på brukerforespørslene dine innenfor rammen av en chat
  (rettsgrunnlag: oppfyllelse av avtalemessige forpliktelser eller tiltak før inngåelse av en avtale)
 • Få tilbakemelding vedrørende din forespørsel
  (juridisk grunnlag: henholdsvis legitim interesse i form av vårt nettbaserte tilbud / produkter og tjenester)
 • Implementering av en robot
  (juridisk grunnlag: legitim interesse i form av å lage en anonym FAQ)
 • Lagring av dine obligatoriske kontaktopplysninger
  (juridisk grunnlag: legitim interesse for å øke forretningsforbindelser)
 • Kortvarig behandling av IP-adresse for automatisert «country routing»
  (juridisk grunnlag: legitim interesse for riktig svar på forespørselen din ved å videresende den til en hensiktsmessig intern kontakt)

Overføring og lagring av dataopplysninger

Ingen personopplysninger overføres til ikke-autoriserte tredjeparter. Personopplysningene dine blir behandlet i Bosch Rexroth - organisasjonen. Vi lagrer ikke personopplysningene dine lenger enn nødvendig eller i henhold til lovlige lagringsperioder. Etter å ha avsluttet chatten, blir dine personopplysninger, chat-kommunikasjonen, resulterende service- eller supportforespørsel knyttet til din kundekonto i vår kundedatabase.


Den ovennevnte generelle personvernerklæringen er også gyldig.

Dato for ikrafttredelse: 15.10.2020

Kontaktskjemaer

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger


Behandlede datakategorier

Følgene datakategorier behandles:

 • Kontaktdata (obligatoriske felter* f.eks.: e-postadresse, navn, telefon, adresse, land, anmodning) og annen ikke-obligatorisk informasjon

Behandlingsformål og rettslige grunnlag

 • Levering av opplysninger
  (rettslig grunnlag: interesseavveining)
 • Hentetjeneste (returforsendelser)
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser)
 • Registrering
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser)
 • Levering av prøveeksemplar
  (rettslig grunnlag: prekontraktuelt tiltak)
 • Anmodninger om konsultasjon og reparasjon
  (rettslig grunnlag: berettiget interesse av spesifikk håndtering av anmodninger)
 • Litteraturbestillinger (MyRexroth)
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser)

Dataoverføring og -lagring

Ingen personopplysninger vil bli overført til uautoriserte tredjeparter.

Din anmodning, som ditt eget e-postsystem brukes for om nødvendig, vil bli overbrakt til riktig kontakt i Bosch Rexroth-organisasjonen.

Vi lagrer ikke opplysninger lenger enn nødvendig i henhold til rettslige lagringstider.


Også ovennevnte generelle personvernerklæringer er gyldige.

Kontaktfinner

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger


Behandlede datakategorier

Følgene datakategorier behandles:

 • Stedsdata (f.eks. aktuell posisjon, postnummer)
 • Kontaktdata (f.eks. e-postadresse, navn, telefon, adresse)

Behandlingsformål og rettslige grunnlag

 • Nærhetssøk etter en servicepartner
  (rettslig grunnlag: prekontraktuelt tiltak eller oppfyllelse av kontraktsforpliktelser)

Dataoverføring og -lagring

Google Maps drives av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google»). Ved å bruke denne tjenesten kan du – basert på nettleseren – overføre ditt virkelig sted eller velge manuelt et sted i tilbudte valgmenyer. Opplysningene vil bare bli overført til Google. Hvis nettleseren tillater dette, bekrefter du en merknad i nettleseren hvis det er nødvendig, eller du bruker knappen «show address list» i valgmenyen. Hvis du ikke vil at Google Maps mottar opplysninger og i så fall lagrer eller fortsetter å bruke dem, bør du ikke bruke denne tjenesten. Du finner en oversikt over API-krav her: https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/intro?hl=en

Her finner du mer informasjon om personvern hos Google: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en#infocollect

Informasjon for deling av stedsdata:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/does-firefox-share-my-location-websites?redirectlocale=en-US&redirectslug=does-firefox-share-my-location-web-sites

For å videresende henvendelsen din brukes ditt e-postsystem. Innkommende e-poster vil bli videresendt til riktig kontakt i Bosch Rexroth-organisasjonen. Vi lagrer ikke opplysninger lenger enn nødvendig i henhold til rettslige lagringstider.

Dine kontaktopplysninger innen tilbakekallingsfunksjonen vil bli videresendt til en kontakt i Bosch Rexroth-organisasjonen. Vi lagrer ikke opplysninger lenger enn nødvendig i henhold til rettslige lagringstider. Vi oppretter ikke en bevegelsesprofil.


Også ovennevnte generelle personvernerklæringer er gyldige.

Customer Relation Management (CRM)

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger


Behandlede datakategorier

Følgene datakategorier behandles:

 • Kommunikasjonsdata (f.eks. navn, e-post, telefon, IP-adresse, adresse)

Behandlingsformål og rettslige grunnlag

 • Global håndtering av faser før sag for innledning av forretningsrelasjoner
  (rettslig grunnlag: interesseavveining)
 • Global kundeadministrasjon, adresseadministrasjon (arrangementsadministrasjon)
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser, samtykke)
 • Global bestillingssporing
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser)
 • Global ettermarkedsservice
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser)
 • Global håndtering av markedsføringsaktiviteter (nyhetsbrev)
  (rettslig grunnlag: samtykke)
 • Global kundestøtte (tickets)
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser eller pre-kontraktuelle tiltak)

Dataoverføring og -lagring

Ingen personopplysninger vil bli overført til uautoriserte tredjeparter.

De registrert dataene dine behandles innen Bosch Rexroth-organisasjonen. Vi lagrer ikke opplysninger lenger enn nødvendig i henhold til rettslige lagringstider.


Også ovennevnte generelle personvernerklæringer er gyldige.

Nettbutikk

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger


Behandlede datakategorier

Følgene datakategorier behandles:

 • Kommunikasjonsdata (f.eks. land, navn, foretak, skattenummer, brukernavn, telefon, e-postadresse, IP-adresse)
 • Kontraktshoveddata (kontraktsforhold, produkt- og kontraktsinteresse)
 • Kundehistorikk
 • Kontraktsbetaling og betalingsdata
 • Transaksjonsdata
 • Informasjonsdata (fra tredjeparter f.eks. i offentlige registre)

Behandlingsformål og rettslige grunnlag

 • Levering av nettbaserte tjenester
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser)
 • Global kundeadministrasjon, adresseadministrasjon
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser, samtykke)
 • Global bestillingssporing
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser)
 • Global håndtering av markedsføringsaktiviteter (nyhetsbrev)
  (rettslig grunnlag: samtykke)


Også ovennevnte generelle personvernerklæringer er gyldige.

Arrangementadministrasjon

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger


Behandlede datakategorier

Følgene datakategorier behandles:

 • Kommunikasjonsdata (f.eks. navn, telefon, e-postadresse)

Behandlingsformål og rettslige grunnlag

Vi, og tjenesteleverandørene på oppdrag av oss, behandler personopplysninger for følgende behandlingsformål:

 • Global håndtering av faser før salg for innledning av forretningsrelasjoner
  (rettslig grunnlag: interesseavveining)
 • Global kundeadministrasjon, adresseadministrasjon (arrangementsadministrasjon)
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser, samtykke)
 • Global håndtering av markedsføringsaktiviteter (invitasjoner)
  (rettslig grunnlag: samtykke)


Også ovennevnte generelle personvernerklæringer er gyldige.

Expokat

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger


Behandlede datakategorier

Følgene datakategorier behandles:

 • Kontaktdata (registrering – f.eks. fornavn, etternavn, e-post, brukernavn)
 • Brukerhoveddata (registrering)

Behandlingsformål og rettslige grunnlag

Vi, og tjenesteleverandørene på oppdrag av oss, behandler personopplysninger for følgende behandlingsformål:

 • Levering av nettbaserte tjenester
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser)
 • Registrering
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser)
 • For å identifisere feil og av sikkerhetsgrunner
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av våre rettslige forpliktelser på datasikkerhetsområdet og berettiget interesse av å eliminere feilfunksjoner og ivareta sikkerheten for tjenestene våre)


Også ovennevnte generelle personvernerklæringer er gyldige.

Førstenivåstøtte

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger


Behandlede datakategorier

Følgene datakategorier behandles:

 • Kommunikasjonsdata (f.eks. navn, e-post, telefon, adresse)

Behandlingsformål og rettslige grunnlag

 • Kundestøtte
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser)


Også ovennevnte generelle personvernerklæringer er gyldige.

Hydraulikkblogg

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger


Behandlede datakategorier

Følgene datakategorier behandles:

 • Abonnement: e-post
 • Kommentarfunksjon: navn, e-post
 • Inndata om ansatte: navn

Behandlingsformål og rettslige grunnlag

Vi, og tjenesteleverandørene på oppdrag av oss, behandler personopplysninger for følgende behandlingsformål:

 • Levering og utveksling av informasjon
  (rettslig grunnlag: samtykke)


Også ovennevnte generelle personvernerklæringer er gyldige.

Image Pool

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger


Behandlede datakategorier

Følgene datakategorier behandles:

 • Kontaktdata (registrering – f.eks. e-post, fornavn, etternavn, foretak/avdeling, årsak til innsyn, din kontakt hos Bosch Rexroth, telefon)
 • Brukerhoveddata (registrering)

Behandlingsformål og rettslige grunnlag

Vi, og tjenesteleverandørene på oppdrag av oss, behandler personopplysninger for følgende behandlingsformål:

 • Levering av nettbaserte tjenester
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser)
 • Registrering
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser)
 • For å identifisere feil og av sikkerhetsgrunner
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av våre rettslige forpliktelser på datasikkerhetsområdet og berettiget interesse av å eliminere feilfunksjoner og ivareta sikkerheten for tjenestene våre.)


Også ovennevnte generelle personvernerklæringer er gyldige.

Integrert Katalogsystem

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger


Behandlede datakategorier

Følgene datakategorier behandles:

 • Kommunikasjonsdata (f.eks. navn, telefon, e-postadresse, IP-adresse)
 • Brukerhoveddata

Behandlingsformål og rettslige grunnlag

Vi, og tjenesteleverandørene på oppdrag av oss, behandler personopplysninger for følgende behandlingsformål:

 • Levering av produktkonfigurasjoner
  (rettslig grunnlag: berettiget interesse av feilfri mottak av nødvendige dokumenter)


Også ovennevnte generelle personvernerklæringer er gyldige.

Bosch Rexroth Academy (Learn Management System)

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger


Behandlede datakategorier

Følgene datakategorier behandles:

 • Kommunikasjonsdata (f.eks. navn, e-post, IP-adresse)
 • Brukerhoveddata (registrering)
 • Kontraktshoveddata
 • Kontraktsbetaling og betalingsdata (håndtering via nettbutikk)
 • Opplæringshistorikk

Behandlingsformål og rettslige grunnlag

Vi, og tjenesteleverandørene på oppdrag av oss, behandler personopplysninger for følgende behandlingsformål:

 • Levering av denne nettbaserte tjenesten (for innhold som krever registrering)
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser)
 • Registrering av opplæringshistorikk lenger enn perioden for oppfyllelse av kontraktsforpliktelse (kundeønske)
  (rettslig grunnlag: samtykke)
 • For å identifisere feil og av sikkerhetsgrunner
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av våre rettslige forpliktelser på datasikkerhetsområdet og berettiget interesse av å eliminere feilfunksjoner og ivareta sikkerheten for tjenestene våre)
 • Sikre og forsvare våre rettigheter
  (rettslig grunnlag: berettiget interesse fra vår side for å sikre og forsvare våre rettigheter)
 • Kontraktsbetaling og betalingsdata
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser)

Betalingstjenesteleverandør

Vi involverer eksterne betalingstjenesteleverandører. Avhengig av typen betalingsmetode du valgte i bestillingsprosessen, vil vi overføre dine betalingsdata som ble brukt for behandling av betalinger (f.eks. bankdata eller kredittkortdata) til finansinstitusjonen belastet med betalingen eller betalingstjenesteleverandører på oppdrag av oss. Tidvis samler betalingstjenesteleverandører også inn og behandler slike data som behandlingsansvarlige. I så fall (betalingstjenesteleverandører er behandlingsansvarlige) gjelder personvernerklæringen for respektive betalingstjenesteleverandør


Også ovennevnte generelle personvernerklæringer er gyldige.

Mediabibliotek

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger


Behandlede datakategorier

Følgene datakategorier behandles:

 • Kontaktdata (registrering – f.eks. fornavn, etternavn, land, e-post, brukernavn)
 • Adressedata (bestillingsutskriftsmedier – f.eks. fornavn, etternavn, adresse)
 • Brukerhoveddata (registrering)

Behandlingsformål og rettslige grunnlag

Vi, og tjenesteleverandørene på oppdrag av oss, behandler personopplysninger for følgende behandlingsformål:

 • Levering av nettbaserte tjenester
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser)
 • Registrering
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser)
 • Sending av utskriftsmedier i forbindelse med oppdrag (adressedata)
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser)
 • For å identifisere feil og av sikkerhetsgrunner
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av våre rettslige forpliktelser på datasikkerhetsområdet og berettiget interesse av å eliminere feilfunksjoner og ivareta sikkerheten for tjenestene våre)


Også ovennevnte generelle personvernerklæringer er gyldige.

MyRexroth (Ettermarked; OCE-Forum)

MyRexroth – Ettermarked

Du har mulighet til å registrere deg i våre henvendelses- og klagebehandlingssystemer via MyRexroth.

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger


Behandlede datakategorier

Følgene datakategorier behandles:

 • Kommunikasjonsdata (f.eks. navn, e-post, telefon, IP-adresse)
 • Brukerhoveddata

Behandlingsformål og rettslige grunnlag

 • Ettermarkedsservice
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser)


Også ovennevnte generelle personvernerklæringer er gyldige.


MyRexroth – OCE

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger


Behandlede datakategorier

Følgene datakategorier behandles:

 • Kommunikasjonsdata, internt (f.eks. navn, land, e-post, IP-adresse)
 • For offentlig kommunikasjon: bruker-/kallenavn, avatar
 • Blogghistorikk
 • Brukerhoveddata

Behandlingsformål og rettslige grunnlag

Vi, og tjenesteleverandørene på oppdrag av oss, behandler personopplysninger for følgende behandlingsformål:

 • Levering av denne nettbaserte tjenesten (for innhold som krever registrering)
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser)
 • Drift av en gruppe for registrerte medlemmer for kommunikasjon seg imellom
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser)
 • For å identifisere feil og av sikkerhetsgrunner
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av våre rettslige forpliktelser på datasikkerhetsområdet og berettiget interesse av å eliminere feilfunksjoner og ivareta sikkerheten for tjenestene våre.)
 • Sikre og forsvare våre rettigheter
  (rettslig grunnlag: berettiget interesse fra vår side for å sikre og forsvare våre rettigheter)


Også ovennevnte generelle personvernerklæringer er gyldige.

Nyhetsbrev

Når det gjelder våre nettbaserte tjenester, kan du registrere deg for å motta nyhetsbrev. Vi leverer såkalt dobbel opt-in-mulighet, noe som betyr at vi bare vil sende deg nyhetsbrev via e-post, mobilmeldingstjeneste, SMS eller push-varsling etter at du uttrykkelig har bekreftet aktiveringen av nyhetsbrevstjenesten hos oss ved å klikke på lenken i en varsling. Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev, kan du avslutte abonnementet når som helst ved å trekke tilbake samtykket ditt. Du kan kalle tilbake samtykket til nyhetsbrev på e-post ved å klikke på lenken som sendes i respektive nyhetsbrev, eller i de administrative innstillinger i den nettbaserte tjenesten. Alternativt kan du kontakte oss via kontaktopplysningene i avsnittet Kontakt.

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger


Behandlede datakategorier

Følgene datakategorier behandles:

 • Sporings- / profileringsdata
  (f.eks. E-post: har fått tilsendt en markedsføringsmail + hvis e-postserver + mottok e-post + tidsstempel, har åpnet en e-post + tidsstempel, har klikket på en e-post + tidsstempel; nettsteder: sidevisningen + tidsstempel, skjemainnlevering + innleverte felt + tidsstempel)

Behandlingsformål og rettslige grunnlag

Vi, og tjenesteleverandørene på oppdrag av oss, behandler personopplysninger for følgende behandlingsformål:

 • Produktmarkedsføring og optimalisering av våre tjenester
  (rettslig grunnlag: samtykke)


Også ovennevnte generelle personvernerklæringer er gyldige.

ODIN

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger


Behandlede datakategorier

Følgene datakategorier behandles:

 • Kommunikasjonsdata: navn, e-post, telefon, adresse, bruker-ID

Behandlingsformål og rettslige grunnlag

 • Kundestøtte
  (rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser)
 • Registrering
  (rettslig grunnlag: kontrakt)

Dataoverføring og -lagring

Ingen personopplysninger vil bli overført til uautoriserte tredjeparter.

Din anmodning, som ditt eget e-postsystem brukes for om nødvendig, vil bli overbrakt til riktig kontakt i Bosch Rexroth-organisasjonen.

Vi lagrer ikke opplysninger lenger enn nødvendig i henhold til rettslige lagringstider.


Også ovennevnte generelle personvernerklæringer er gyldige

Presseportal

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger


Behandlede datakategorier

Følgene datakategorier behandles:

 • Kontaktdata, offentlige kilder: medienavn, navn, e-postadresse, telefon
 • Kontaktdata, messer: foretak (avdeling), navn, e-postadresse, telefon
 • Pressemeldinger: foretaksnavn, fotoer

Behandlingsformål og rettslige grunnlag

Vi, og tjenesteleverandørene på oppdrag av oss, behandler personopplysninger for følgende behandlingsformål:

 • Levering av opplysninger
  (rettslig grunnlag: samtykke)
 • Reklame
  (rettslig grunnlag: samtykke)


Også ovennevnte generelle personvernerklæringer er gyldige.

Undersøkelser

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger


Undersøkelser og evaluering av resultatene utføres først og fremst anonymt. I begynnelsen av studien indikerer vi hvordan datainnsamling og behandling foregår.

Vi samler inn, behandler og bruker bare personopplysningene dine når det er lovlig grunnlag for å gjøre det i samsvar med databeskyttelseslover og konkurranseregler, eller hvis du har gitt ditt samtykke i begynnelsen av undersøkelsen eller i spørreskjema.

Vi tilbyr to typer undersøkelser

Forholdsstudie

 • Produkt- og kundeundersøkelser f.eks. via e-post, SMS, lenke / QR-kode eller en offline app til et forhåndsvalget publikum (f.eks. kunder over hele verden, kunder i en bestemt region, kunder med interesser i spesifikke produkter) Undersøkelsen utføres typisk i en begrenset tidsperiode (f.eks. Er en lenke til undersøkelsen tilgjengelig i 30 dager. Etter to uker vil du motta en påminnelse).

Transaksjon etterforskning

 • Touchpoint-undersøkelser (f.eks. For tilbakemelding til nettsteder via en tilbakemeldingsknapp umiddelbart etter serviceaktiviteter, chatforespørsler eller QR-kode) Undersøkelsen kan vare i ubestemt tid for kontinuerlig å holde øye med kundens mening

Kategorier av behandlede data

Hvis undersøkelsen ikke foregår anonymt, behandles følgende datakategorier

 • Kommunikasjonsdata (f.eks. Svar-ID, navn, e-post, telefon, adresse, språk, bransje)
 • Metadata (f.eks. undersøkelse påbegynt, undersøkelse avsluttet, svarprosent)
 • Geodata (f.eks. IP-adresse hvis du deltar via en GPS-kompatibel enhet)
 • Kontrakts data (f.eks. Kontraktsforhold, produkt og kontraktinteresse)
 • Kundehistorikk
 • Teknisk informasjon (f.eks. Nettlesertype, nettleserversjon, operativsystem, endeenhet, skjermoppløsning, Flash-versjon, Java-støtte, brukeragent)

Formål med behandling og hjemmel

 • Vi behandler dataene dine for å forbedre forretningsforholdene våre, for å få opp svarprosenten og for å forbedre fremtidige undersøkelser.
  (juridisk grunnlag: samtykke)
 • Global styring av innledende salgsfaser for å skape og videreutvikle forretningsforhold
  (hjemmel: legitim interesse i å øke nye forretningsforbindelser)
 • Levering av informasjon
  (juridisk grunnlag: legitim interesse for riktig håndtering og målrettet svar på din henvendelse ved å videresende den til en passende kontaktperson hos Bosch Rexroth internt på tvers av juridiske enheter)
 • Global intern datautveksling mellom juridiske enheter i Bosch Rexroth
  (Juridisk grunnlag: Bosch Rexroths legitime interesse i å videresende dataene dine til en personlig kontaktperson hos Bosch Rexroth internt på tvers av juridiske enheter)
 • Evaluering av KPI-er
  (juridisk grunnlag: legitim interesse i å evaluere våre forretningsprosesser (operativ prosessledelse))

Dataoverføring og lagring

Ingen personlig informasjon vil bli overført til uautoriserte tredjeparter.

De registrerte dataene dine blir behandlet i Bosch Rexroth-organisasjonen. Vi lagrer bare dataene dine så lenge det er nødvendig å utføre undersøkelsen vår og relaterte tjenester, og hvis relevant vil dataene dine bli knyttet til kundekontoen din. Vi lagrer ikke din personlige informasjon lenger enn det som er nødvendig eller påkrevd under lovlige lagringsperioder.


Ovennevnte generelle databeskyttelsesmeldinger er også gyldige.

Ikrafttredelse: 16-07-2021

Rexroth store

Rexroth-Store

Innsamling, behandling og bruk av personlig data

Følgende datakategorier blir behandlet:

 • Kommunikasjonsdata (f.eks. land, navn, bedrift, mva. nummer, telefon, e-mail, adresse, IP-adresse, brukers master data)
 • Data backend lagring (f.eks. produktinformasjon, priser, simuleringer basert på bruker)
 • Avtale master data (forretningsforbindelse, produkt og avtaleinteresse, kundehistorikk)
 • Transaksjonsinformasjon
 • Informasjonsdata (av 3. part f.eks. offentlige registre)

Hensikten med behandlingen og juridisk grunnlag

 • Global kundeadministrasjon, adressehåndtering, (juridisk grunnlag: oppfyllelse av kontraktsforpliktelser eller pre-kontraktuelle tiltak, gyldig interesse for intern informasjonsutveksling mellom juridiske enheter i Bosch Rexroth og ekspansjon av forretningsforbindelser)
 • Global ordrebehandling (juridisk grunnlag: oppfyllelse av kontraktuelle forpliktelser)
 • KPI - Key performance indicators - måltall (juridisk grunnlag: gyldig interesse for evaluering av våre forretningsprosesser (driftsprosesstyring))
 • Overføring av data til våre CE-Partnere (juridisk grunnlag: gyldig interesse for effektiv håndtering av standard produktforespørsler)
 • Overføring av data til betalingsleverandør(juridisk grunnlag: kontrakt)

Kredittsjekk

Vi har en legitim interesse av å utføre kredittsjekk som er angitt i denne seksjonen med det formålet å beskytte oss mot dårlige investeringer. Vi kan gi oppdrag til selskaper som utfører matematiske og statistiske analyser for å vurdere risikoen for betalingsmislighold, innenfor rammen av hva som er tillatt i henhold til lovverket. For en slik type vurdering kan adressedata og annen informasjon bli brukt.

I tilfelle resultatet av en kredittsjekk ikke tilfredsstiller våre krav, forbeholder vi oss retten til å be om en sikret betalingsmåte (f.eks. kredittkort), eller å ikke inngå en avtale.

En kredittsjekk blir utført av en ansvarlig person med direkte tilgang til grensesnittet hos en av tjenesteleverandørene nedenfor. Du har krav på å få vite om alle essensielle årsaker som underbygger avgjørelsen fra den respektive tjenesteleverandøren.

Følgende tjenesteleverandører brukes til kredittsjekk:

Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Str. 11, 64293 Darmstadt T&C: (linken blir lagt inn så snart den blir tilgjengelig)

Plattformleverandør:

Leverandør: Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA

Funksjon: Software som en service- og datavert for plattformen

For ytterligere informasjon:

Sikkerhetserklæring for personvern: https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/EU-Data-Transfer-Mechanisms-FAQ.pdf

Personvernerklæring: https://www.salesforce.com/ap/company/privacy/

De ovennevnte databeskyttelseserklæringene er gyldige.

Ikrafttredelsesdato: 2021-12-01