Hydraulikkvæsker

Hydraulikkvæsker

Hydraulikkvæsken er det vanlige elementet i alle hydrauliske komponenter og må velges med omhu. Det er viktig at hydraulikkvæsken er av god kvalitet og er ren med tanke på systemets driftssikkerhet, effektivitet og levetid.

Se på videoen på YouTube
Hydraulikkvæsker

Hydraulikkvæsker

Valg og krav

Valg og krav

Hydraulikkvæsken er det vanlige elementet i alle hydrauliske komponenter og må velges med omhu. Det er viktig at hydraulikkvæsken er av god kvalitet og er ren med tanke på systemets driftssikkerhet, effektivitet og levetid.

Hydraulikkvæsker skal produseres, velges og brukes i henhold til godkjente regler om teknologi og sikkerhet. Se gjeldende nasjonale standarder og forskrifter

Dataarkene som vises her, inneholder instruksjoner og regler for valg, bruk og kassering av hydraulikkvæsker.

A4VG-A6VM

Sikker og pålitelig drift av industrielt og mobilt utstyr er bare mulig hvis hydraulikkvæsken som brukes, er valgt i henhold til anvendelsen. Hovedoppgavene til hydraulikkvæsken omfatter å overføre krefter, smøre komponenter, redusere friksjon, forhindre korrosjon og spre varme.

Det blir dessverre ofte ikke tatt hensyn til det vanlige elementet «hydraulikkvæske» under utviklingen. Større krav til maskiner og utstyr øker fortløpende kvalitetskravene til hydraulikkvæsken som brukes. Det er nødvendig med kunnskap og erfaring for å kunne velge en egnet hydraulikkvæske.

Derfor tilbyr Bosch Rexroth tjenesten klassifisering av hydraulikkvæsker for hydraulikk-komponenter fra Rexroth.

Klassifisering av hydraulikkvæsker

Klassifisering av hydraulikkvæsker