AMR ACTIVE Shuttle med eurobokser på Logimat-standen.

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS

Med ACTIVE Shuttle blir dine intralogistiske prosesser svært fleksible.

Rexroth ROKIT forklarende visning Bokstavkombinasjonen UX vises i midten. Den er omgitt av en sirkel med rød kant som består av knapper merket software, hardware og service. Respektive produktikoner er plassert ved siden av dem. Under ikonet er fem mobile roboter oppstilt.

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS

Med ROKIT-robotsettet kan du automatisere de mobile robotene og manuelle gaffeltruckene effektivt og fleksibelt.

Den forklarende ctrlX AUTOMATION-visningen viser et uendelighetstegn i rødt og fiolett, noe som står for DevOps. Ved siden av den er et produktbilde av crtlX-kjernen x3.

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS

ctrlX AUTOMATION er nøkkelen til effektiv automatisering av intralogistikkløsninger

Produktoversikt over mobil robotikk

Fleksibilitet, tilpasningsevne og uavhengig handling er de grunnleggende ideene til moderne robotikk. For å kunne drive økonomisk må firmaer ha tilgjengelig materiale i riktig kvantum, på riktig sted og til riktig tid. Roboter til bruk for godstransport, det vil si robottraller (AGV) og autonome mobile roboter (AMR), er sentralt for automatisering. Bosch Rexroths portefølje inkluderer AMR-er for å automatisere strømmen av materialer og varer samt et modulært robotsett som består av programvare- og maskinvarekomponenter utstyrt med teknologi for en rekke AGV-er, AMR-er og gaffeltrucker. Uten å endre den eksisterende infrastrukturen er det raskt å implementere våre AMR-er og ROKIT-robotsett, de er intuitive å bruke, jobber godt sammen og er trygge i bruk! Alt dette kan i tillegg utføres uten fagkunnskap.

Support

2 serviceansatte snakker med kunder

Servicekontaktperson

Kontakt oss!
Serviceansatt og kunde i samtale.

Kontakt oss!

Søkeverktøy for kontakt
Produktdokumentasjon for mobil robotikk.

Her finner du alle dokumentene for produktene, fra bruksanvisningene til katalogen.

Nedlastingssenter