Fornybar energi

Fornybar energi

NYSKAPENDE TEKNOLOGI FOR EN BÆREKRAFTIG ENERGIPRODUKSJON.

Fornybar energi hentes fra ressurser som er naturlig fornyende, inkludert karbonnøytrale kilder som sollys, vind, regn, tidevann, bølger og geotermisk varme.

For å dekke det økende globale behovet for energi, er det nødvendig å utnytte energi fra fornybare kilder for å tilby miljømessige og økonomisk bærekraftige og effektive metoder for energiproduksjon.

Vi hjelper deg med å produsere energi fra bærekraftige og naturlige ressurser med alt fra produksjonsmaskineri for solcellepaneler til installasjon og drift av vindturbiner til havs.

WE MOVE.

Energiomformere for tidevann og havstrømmer

Energiomformere for tidevann og havstrømmer

Vanligvis har undervannsrotorer betydelig mindre rotordiametere enn vindmøller med samme nominelle effekt. Dette skyldes at hele systemet utsettes for sterk kraft, selv ved lave strømningshastigheter, siden vann har en tetthet som er 850 ganger større enn luft. Rotorinngangsstrømmen kan enkelt og smart omformes til kraft for å drive en generator med et høyt turtall basert på bruk av en kontinuerlig variabel hydrostatisk overføring som en hydraulisk omformer. I dette tilfellet overføres rotorrotasjonen til en lavhastighets forskyvningsenhet med høyt volum som genererer en hydraulisk strømning. Denne strømningen driver en variabel høyhastighets aksialstempelmotor med høy effektivitet i kombinasjon med en generator.

Omformere for bølgekraft

Omformere for bølgekraft

Rexroth er en spesialist på ulike drivteknologier. Vi mener at hydraulikk er eksepsjonelt godt egnet for å generere elektrisitet fra bølgekraft. Ved hjelp av hydraulikk er det mulig å omforme lineær oscillasjon til en kontrollert rotasjon (for å drive en generator) på en effektiv måte og med minimal belastning på mekanikken. Svært høye overføringsforhold kan også oppnås på en økonomisk måte, dvs. konvertering av høye krefter ved inngang til en bølgekraftomformer (WEC) til betydelig lavere dreiemomenter ved høye rotasjonshastigheter på generatorakselen.

Hydraulikkløsninger for vindkraft

Hydraulikkløsninger for vindkraft

De robuste komponentene våre oppfyller strenge krav til nøyaktighet, pålitelighet og sikkerhet – noe de har bevist i mange år. De kan utvides modulært avhengig av krav, og de kan også ta i bruk flere funksjoner. Bosch Rexroth produserer tilpassede løsninger som er perfekt tilpasset kravene dine.

Oljeforsyning til girkasse for vindkraft

Oljeforsyning til girkasse for vindkraft

Vindturbiners moderne girkasser stiller høye krav til oljekvaliteten. Til tross for den høye effektiviteten, produserer de et energitap som frigjøres som varme og som må spres. Bosch Rexroths' pumpefilterenheter oppfyller begge disse kravene.

YOU WIN.

Samarbeid

Samarbeid

Rexroth leverer støtte med tilpassede systemer og løsninger i en tidlig fase for kraftuttak (PTO) og hjelpedrift. Rexroth kombinerer all sin erfaring og kunnskap på dette området og fokuserer dem på utvikling av systemløsninger for marine kraftenheter i Applications Center "Ocean Energy". På denne måten støtter Rexroth OEM-er som allerede er ledende innen datasimuleringer som omformer bølger til energi. Rexroth-spesialister optimaliserer PTO for enheten i en interaktiv prosess, og planlegger og leverer installasjonsklare maskinvaremoduler.

Kunnskap for anvendelsen

Kunnskap for anvendelsen

Rexroth har lang erfaring innen maritime drivenhetsprosjekter og en bred portefølje bestående av komponenter som er spesielt utviklet for dette formålet. For over tjue år siden, da den industrielle utviklingen av vindturbiner startet, ble Rexroth en banebrytende partner for girkasseteknologi og drivenhets- og kontrolløsninger. Rexroth forbedret disse kjernekomponentenes pålitelighet og effektivitet sammen med andre viktige enhetsprodusenter. Dette førte til en dyp forståelse for de spesielt strenge kravene til pålitelighet for energiproduksjonsenheter.

Portefølje

Portefølje

Produktporteføljen som tilbys for havenergi, er også basert på Rexroth hydrauliske komponent- og systemløsninger. De har vist seg å være usedvanlig robuste og pålitelige i forskjellige bruksområder for havenergi, f.eks. aksialstempelmotorene A4VSO eller A4VSG for å drive en generator (opptil 1000 kubikkcentimeter per omdreining), elektrohydrauliske drivenheter for tidevannsomformere, hydraulikksylindere optimalisert for bruk som lineære pumper i bølgekraftomformere, radialstempelpumpen CBM for drivlinjen, radialstempelmotorene CA og CB for bruk i hjelpedrivenheter, og kontroll for bevegelseslogikk (MLC) for hydraulikk.

KUNDEHISTORIER.

Universitetet i Leibniz i Hannover bruker teknologi fra Bosch Rexroth

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität i Hannover bruker Bosch Rexroths teknologi til forskning og prøving av støttestrukturer for vindturbiner.

Offshore vindturbiner må monteres trygt og stødig på havbunnen. I samarbeid med Fraunhofer Institute for Wind Energy and Energy System Technology (IWES) og ForWind Centre for Wind Energy Research, utfører Test Centre for Support Structures (TTH) ved Leibniz Universität i Hannover forskning og prøving av støttestrukturer og komponenter for vindturbiner i håp om å optimalisere designet og konstruksjonsteknologien deres.

SERVICE

Reservedeler

Reservedeler

Bosch Rexroth tilbyr et omfattende servicetilbud for reparasjon, vedlikehold og modernisering av heterogene maskiner.

Finn ut mer
Reparasjoner

Reparasjoner

Rask og pålitelig reparasjon i stedet for kostbar utskifting – takket være en rask reparasjon kan maskinen og produksjonen fortsette å kjøre.

Finn ut mer
Lokal service

Lokal service

Trenger du hjelp på stedet? Vår Bosch Rexroth-lokal servicestøtter deg under driften din.

Finn ut mer
Modernisering

Modernisering

Vi gjør gammelt til nytt – og nytt til enda nyere! På grunn av vår ekspertise og våre oppgraderingsløsninger, kan vi forlenge levetiden til produktserien din med full produktivitet.

Finn ut mer