Norway

Velg plassering

«YOU DECIDE.» med store bokstaver under spørsmålet «Hvordan få mest mulig ut av digitalisering og bærekraftighet?»

Automatica

Automatica, som er verdens ledende handelsmesse for smart automatisering og robotteknologi, samler alle vesentlige teknologiske ideer i det internasjonale teknologisenteret München. Dette gjør denne messen til et møtepunkt for konstruktiv og visjonær kryssutveksling mellom representanter for industri, forskning og politikk. Og det er mer: Du får en oversikt over globale trender, emner, innovasjoner og løsninger, noe som gir deg nødvendig orientering og investeringsbeskyttelse i disse usikre tidene. Dermed kan visjonen om gradvis videreutvikling fra automatisert til selvstyrende produksjon bli virkelighet – gi nye vekstmuligheter for deg og virksomheten din.

Gå til arrangementet