Norway

Velg plassering

Hydrogen – hydraulikkløsninger for større bærekraftighet

Hydrogen

Hydraulikkløsninger for større bærekraftighet

Våre løsninger for hydrogenbransjen

Velprøvde industrihydraulikkløsninger spiller en vesentlig rolle i oppbygging av H2-infrastrukturen. Med Bosch Rexroth som en partner kan de involverte dra fordel av støtte tilpasset deres behov, det vil si alt fra robuste, sikre komponenter og faglig hjelp til å fullføre servohydrauliske løsninger.
I mange år har Bosch Rexroth tilbudt kompakte og effektive systemløsninger med lite krav til vedlikehold for drift av stempelkompressorer. Disse kompressorene er en vesentlig komponent på hydrogenstasjoner, og har stor betydning når det gjelder å bygge opp en hydrogeninfrastruktur. For å fylle kjøretøyer raskt og pålitelig med hydrogen må gassen komprimeres på stedet til et trykk på opptil 900 bar. For å oppnå dette er det nødvendig å ha en svært effektiv kompresjonsprosess tilgjengelig.
De elektrohydrauliske drivløsningene fra Bosch Rexroth har høy effektivitet og presis styring. De har også en høy effekttetthet og er slitesterke, pålitelige og kompakte. Dette er særlig gunstig i integrerte løsninger i konteinere, hvor hver centimeter teller.

 

Hydrogenstasjoner og testsystemer

Elektrohydrauliske drivsystemer for stempelkompressorer og kryopumper

Elektrohydrauliske drivsystemer for stempelkompressorer og kryopumper

Tilnærmingsmåten for systemer fra ca. 10 kg H2/h er basert på en slagvolumstyrt drivenhet med variabel hastighet og/eller variabelt slagvolum. Dette hindrer tap som oppstår når en styreventil brukes til å behandle drivenheten. Den elektrohydrauliske løsningen legger til rette for behovsstyrt effektkontroll. Effektelektronikk og digitale kontrollsystemer leveres også av Bosch Rexroth. Sistnevnte spiller en vesentlig rolle for å sikre jevn drift og eksakt prosesskontroll. På denne måten utnytter stempelbevegelsen kompresjonsrommet optimalt og oppnår best mulig gassidig effektivitet. Det kan leveres en egnet sylinder for kompressordrift for ethvert elektrohydraulikksystem.

Kompakte drivenheter for små systemer

Kompakte drivenheter for små hydrogensystemer

For mindre produksjonsmengder per dag, i området opptil 10 kg H2/h, leverer Bosch Rexroth drivenheter med komplette systemer i form av servohydrauliske akser (SHA) som er svært effektive. Disse særlig kompakte løsningene består av en drivenhet med variabel hastighet bestående en servomotor, hydraulisk pumpe, ventilblokk, synkron sylinder og et minimalt oljevolum i et svært lite og kompakt rom. Kundespesifikke kompressorer monteres på selve sylinderen.

SHA kan brukes til å komprimere ikke bare hydrogen, men også andre gasser. SHA er allerede godt etablert i markedet. Med sin ekstremt kompakte størrelse er den spesielt velegnet til ettermontering i modulære og svært mobile systemer. Takket være slagvolumstyringen er våre servohydrauliske akser svært energieffektive. En annen fordel kan tilskrives deres raske montering og idriftssetting. For det første kan de installeres uten rørsystem. For det andre er forhåndskonfigurerte servohydrauliske akser en «plug&produce»-løsning, og trenger dermed ikke å programmeres. I stedet kan den enkelt parameteriseres på stedet, og er umiddelbart klar for bruk.

Bosch Rexroth & Maximator Hydrogen: Innovative løsninger for H2-stasjoner

Sammen med selskapet Maximator Hydrogen har Bosch Rexroth utviklet en løsning for å komprimere hydrogen på en effektiv måte i hydrogenstasjoner. Med en energieffektiv drivenhet og automatisk pakningsbytte har Maximator Hydrogen økt effektivitet til sin innovative Max Compression 2.0-kompressor til et helt nytt nivå.

Raskere konstruksjon og idriftssetting: Virtual Engineering fra Bosch Rexroth

Nye maskinkonsepter og kundespesifikke løsninger må rulles ut raskere enn noen gang før. Virtual Engineering er det springende punktet når det gjelder å oppnå en kortere tid til markedet. Bosch Rexroth har støttet maskin- og anleggsprodusenter i over 30 år med Virtual Engineering, både som en tjenesteleverandør og som en programvarepartner.

Kontakt oss

Vi har dokumenterte metoder og ekspertise som kan du kan stole på. La oss finne den rette løsningen for dine hydrogenprosjekter i en fart.

Kontakt hydrogenekspertene våre
Hvordan Bosch-teknologi og -tjenester driver fremtidens hydrogenproduksjon, og hvordan hydrogen med fordel kan brukes i flere bransjer

Andre H2-løsninger og tjenester fra Bosch

Slik driver vi hydrogenøkonomien hele veien gjennom verdikjeden.

Mer om hydrogenløsninger fra Bosch