Tømmerstokker i treforedlingsindustrien
Tømmerstokker i treforedlingsindustrien
Industrihydraulikk

Gjør maskiner mer effektive med tilkoblede ventiler

I treforedlingsindustrien er fokuset på best mulig bruk av råvarer, høy produktivitet og effektivitet. Aquitaine Electrique designer, implementerer og moderniserer saglinjer med det formål å kontinuerlig forbedre disse aspektene.

Bosch Rexroths servoventiler kan brukes på alle trinn i treskjæringen og er for øyeblikket installert på et stort antall maskiner, inkludert stoppblokker, sagbenker, plateskjærere, kantsager og mer. Servoventilene brukes både til nye linjer, så vel som i linjer som er under modernisering.

En tilkoblet ventil fra Bosch Rexroth i bruk hos Aquitaine Electrique

Kutt ned på oppsettstiden

En av fordelene med våre tilkoblede ventiler er at de inneholder integrert digital aksekontroll (IAK-Multi-Ethernet) som aktivt styrer aksene uavhengig av maskinstyringen ved hjelp av separat bevegelsesfunksjonalitet, og behandler data fra forskjellige sensorer som kan kobles til direkte.

Hver ventil er koblet til det generelle strømforsynings- og kommunikasjonsnettet lokalt. Bare noen få dusin centimeter med kabel er nødvendig, der hver ventil tidligere måtte vært koblet til skapet. Når du tenker på at en saglinje ofte inneholder dusinvis av akser, er det klart hvordan denne forenklingen av ledninger kan redusere oppsettstidene sterkt. Ved å redusere kabellengdene og kablingsarbeidet reduserer vi også utfordringene ved tilkoblingsfeil, signaltap eller skadede kabler, noe som øker påliteligheten til linjen sterkt.

Forenklet feilsøking

Et multi-Ethernet-grensesnitt og en unik IP-adresse for hver servoventil, gjør at Aquitaine Electrique enkelt kan identifisere dem og tilby ekstern feilsøking via en VPN-modul. Statusen til hver enkelt ventil kan identifiseres og problemene adresseres på en målrettet måte.

«Etter 3 års bruk har vi valgt å utvide integreringen av ventilene som er koblet til alle linjene våre, så vi bruker ikke lenger ventiler uten en integrert aksestyring. Disse nye ventilene har gjort at vi kan gjøre store fremskritt både når det gjelder oppstartstid og ettermarkedsservice.»
– Patrick Dziura, direktør i Aquitaine Electrique

God koblingsevne er avgjørende for å utvikle en fleksibel produksjonsmodell med hyppige endringer i etterspørselen. Kundene trenger bare én enkeltstående reserveventil, om nødvendig kan de bruke denne ventilen på en hvilken som helst akse, og den kan programmeres eksternt av Aquitaine Electrique på bare noen få minutter.

For å finne ut mer om tilkoblete ventiler klikk her.