Sveisekvalitet i et nøtteskall
Sveisekvalitet i et nøtteskall
Motstandssveising

Sveisekvalitet i et nøtteskall

I løpet av de siste 60 årene har Bosch Rexroth, en innovasjonsdriver i den globale sveiseindustrien, gjentatte ganger tilpasset teknologier etter kravene til fremtidens fabrikk. Og nok en gang har vi nådd en milepæl i motstandspunktsveising med den nye sveisekontrollen, generasjon PRC7000. Bartosz Korajda, Vice President Resistance Welding hos Bosch Rexroth, forklarer hva som gjør den så uunnværlig og fremtidssikker for ulike industrier, i et nøtteskall.

Korajda, kan du fortelle oss hvilke utfordringer som finnes ved motstandssveising?

Motstandssveising er like populært som det alltid har vært, når det gjelder reproduserbarhet og høy automasjon i bilindustrien, men også for platemetallarbeid. Og det legger til rette for sveiseskjøter av høy kvalitet. Med vedvarende trender som f.eks. lettvektskonstruksjon er det stadig nye utfordringer for prosesser for stabilitet og produktivitet. I tillegg må sveisesystemene passe inn i en verden av mer digitaliserte fabrikker.

Hva er spesielt med Bosch Rexroth-porteføljen?

Ettersom vi ikke slutter å utfordre tingenes tilstand, er porteføljen vår for motstandssveising godt gjennomtenkt og fremtidssikker. Målet vårt er å gi kundene et konkurransefortrinnn, og det kan de kun oppnå hvis de arbeider med effektive og fremtidssikre løsninger. Vi gjør dette blant annet med integrerte IoT (tingenes internett)-grensesnitt, maskinvarekomponenter med kunstig intelligens og nettbaserte kontrolløsninger. Kundene kan sette sammen systemene enten som en generell løsning med maskinvare og programvare, eller de kan kjøpe kun de individuelle komponentene de trenger.

De allsidige løsningene våre dekker et bredt område av svært ulike anvendelser, fra en enkel luftpistol med konstant strømkontroll til integrert servopistolkontroll med 2.0 styreenheter for aluminium og stål. Vi er også godt posisjonert med tanke på utvidelser. I tillegg til de siste IoT-kravene som f.eks. MQTT og OPC UA tilbyr vi et bredt spekter av ulike feltbusser og en svært moderne programvarearkitektur som raskt kan utvides etter indviduelle behov.

I hvilken grad innfrir dette en holistisk, men likevel modulær tilnærming?

Løsningene våre følger et strengt modulært maskinvarekonsept. Dette gjelder for de ulike energiklassene, kjølekonseptene og innmatingskonseptene med ulike spenninger. Men programvarekonseptet er også modulært, slik at vi raskt kan svare på nye markedskrav med utvidelser. En stor fordel for kundene våre er tilnærmingen med å kun betale for det de trenger. Lisensieringssystemet vårt gjør at kundene kan begrense kjøpet til programvaren de trenger.

Sveising dekker et bredt spekter. Hvordan kan du innfri alle kravene?

Det er sant. Sveising av f.eks. stål og aluminium er forskjellige oppgaver. Men transformatorer kan konvertere utgangsstrømmen til styreenheten for sveising nøyaktig etter oppgaven. I det siste utvidelsesstadiet gir pistoldatamodulen mulighet til å digitalisere prosessignalene på pistolen. Manuelle pistoler kan for eksempel betjenes med alle tilgjengelige kontrollere uten behov for å angi parametere på styreenheten. Dataene lagres direkte på pistolmodulen som en komplett sveiseoppgave, og kan deretter overføres til kontrollsystemet med redusert interferens. Dette gjør nye brukstilfeller tilgjengelige for kundene våre, noe som fører til mer fleksibilitet og kostnadsbesparelser.

Med PCR7000 har Bosch Rexroth brakt en ny sveisekontrollgenerasjon til markedet. I hvilken grad legger den nye referansegrunnlag?

Den kraftige nye sveisekontrollgenerasjonen er svaret på mange spørsmål industrien stiller for tiden. Systemet gir maksimal kvalitet for sveising av stål eller aluminium. Adaptive styreenheter og fleksibel programmerbarhet åpner for enkel behandling av ulike bladtykkelseskombinasjoner og materialblandinger. Og endelig kan perfekte sveisepunkter reproduseres. Det integrerte IoT-koblingspunktet leverer også strukturerte data for sentral behandling, kvalitetskontroll og teknologidatastyring, slik at PRC7000 er ideelt utstyrt for Industri 4.0.

Hvordan innfrir denne løsningen kravene til fremtidens fabrikk i detalj?

Vi er den første leverandøren som tilbyr helintegrert MQTT og OPC UA i kontrollsystemet vårt. Dette er uunnværlig for kartlegging av nye mulige brukstilfeller. Et annet stort emne er datatilgjengelighet, noe vi bruker på en lønnsom måte for kundene våre. Vi har allerede implementert de første appene, som Adaptive Spatter Control, i kontrollsystemet vårt.

Tidligere fokuserte vi på bilindustrien. I mellomtiden ser vi i økende grad på andre markeder, da den nye programvarearkitekturen gjør at vi også kan betjene klassiske anvendelser i markedet for mekanisk engineering.

Hvilke fordeler kan kunder eller brukere få hvis de velger sveisesystemer fra Bosch Rexroth?

Systemene våre er svært skalerbare. Det er en stor plussfaktor. Kunder kan velge mellom 15 lisenser og kan konfigurere løsningene etter behovene de har, med den fremtidsrettede metoden for å kun betale for det du trenger, som nevnt tidligere.

En stor fordel er sparepotensialet som f.eks. appen Adaptive Spatter Reduction tilbyr. Kunder har nesten alltid en maksimum sprutrate, noe de for tiden har en tendens til å optimere manuelt. I fremtiden kan dette gjøres med automatikken til Adaptive Spatter Reduction. De nye læreprosessene, som finner sted i laboratoriet fremfor på produksjonslinjen, bidrar også til å redusere arbeid og kostnader.

Til slutt er det betydelige kvalitetsfordeler også. Med Integrated Servogun Control kan vi registrere mange mekaniske signaler i tillegg til de klassiske elektroniske signalene. Dette legger til rette for overvåking av avvik samt registrering og identifikasjon av forstyrrelsesvariabler. Med det adaptive kontrollsystemet kan sveiseprosessen designes spesifikt for å overvinne alle forekommende forstyrrelsesvariabler på den best mulige måten. Ikke bare kan vi styre dem på en vellykket måte, men også skape klare og nøyaktige overvåkingserklæringer.

Hva er svaret på fremtidige krav for målindustriene?

Trenden beveger seg tydelig mot en økning i avanserte sveiseoppgaver pga. blandede kombinasjoner og ulike varianter. Den nødvendige ekspertisen utvikler seg samtidig, men dette gjelder ikke for brukere av både kontroll- og sveiseprosesser. I bilindustrien blir flere og flere biltyper produsert på samme produksjonslinje. Alt dette har direkte innflytelse på idriftsettingen samt krav til kontroll og overvåking.

Vi har som mål å forenkle systemet for å løse disse stadig mer komplekse oppgavene. Ved å integrere mer og mer automatikk i systemet, jobber vi for å få det til å oppføre seg helt autonomt. Vi innlemmer også i økende grad komponenter av Bosch Rexroth ctrlX AUTOMATION-plattformen i konseptene. Med alle disse mekanismene og kontinuerlig videreutvikling, innretter vi sveiseteknologi med kravene til fremtidens fabrikk og styrker kundene for nye utfordringer – det sveiser oss sammen.

Bartosz Korajda

Forfatter: Bartosz Korajda
Stillingsbetegnelse: Vice President Resistance Welding hos Bosch Rexroth