Norway

Velg plassering

Norway
AUTOMASJON

AUTOMASJON

Kravene til produktivitet, komfort og sikkerhet for mobile maskiner øker. Det er ofte ikke nok opplært personale tilgjengelig på byggeplasser. Som et resultat, må sjåførene mer enn noen gang kunne bytte raskt og fleksibelt mellom forskjellige maskiner og betjene dem effektivt. Vi kan bidra til å gjøre arbeidsdagen enklere med våre assistansesystemer og halvautomatiske løsninger.
 

Returnere til graving – effektivt og komfortabelt

Eksempel på hjullaster: Føreren trenger ikke lenger å flytte lasteren tilbake til utgangsposisjonen selv. Han kan ganske enkelt trykke på en knapp, og heisen og vippen går automatisk tilbake til posisjon. Dette sparer tid og er mer behagelig.

Forbedret sikkerhet på grunn av omgivelsessensorikksystem

På alle byggeplasser er det mange farlige områder hvor vi kan hjelpe maskinoperatører med våre assistansesystemer, for eksempel Boschs omgivelsessensorikksystem. Dette gjør det mulig for oss å forhindre kollisjoner, for eksempel når sjåfører rygger på smale byggeplasser. Dette er et pluss når det gjelder menneske- og maskinsikkerhet.