Norway

Velg plassering

    
    
Mobile maskiner i endring

Finn ut hvordan avansert databehandling styrker din og kundens virksomhet.

 
Fyll ut skjemaet og få tilgang til den offisielle rapporten.
Offisiell rapport

Denne offisielle rapporten skisserer hvordan data fra kjøretøydrift kan utnyttes til maksimal fordel for flåtesjefer, driftsledere og organisasjoner som yter tjenester i felten – effektivt, rask og med full kostnadskontroll.

Hovedemner som behandles er:

  • Hvordan påvise og innhente data i kjøretøyene?
  • Hvordan lagre og evaluere data fra drift og ytelse på en effektiv måte?
  • Hvordan visualisere data overfor målgruppen?
  • Hvordan omgjøre data til handling og inntjening?
  • Hvordan overføre data på tvers av ulike systemer?
  • Hvordan unngå de vanlige fellene og fallgruvene?