Selvstendige aktuatorer

Selvstendige aktuatorer

Tekniske detaljer

Selvstendige aktuatorer
Høy effekttetthet, elektrisk kontroll

Selvstendige aktuatorer fra Bosch Rexroth er designet for å gi maksimal merverdi gjennom hele levetiden – den kompakte utformingen med full elektrisk kontroll og åpne grensesnitt, energieffektiv, stillegående drift og lang levetid med beskjedent krav til vedlikehold. Siden den hydrauliske girkassen er innkapslet, er selvstendige aktuatorer et praktisk, robust og holdbart alternativ til elektromekaniske aktuatorer. Deres tidligere begrensing med hensyn til kjøling, effekttetthet og driftstid er ikke lenger gjeldende.

Egenskaper

Lineær bevegelse og kraft

Lineær bevegelse og kraft

Kontrollert via en servostyrt synkronmotor

Kontrollert via en servostyrt synkronmotor

Innkapslet system med hydraulisk effekttetthet og robusthet

Innkapslet system med hydraulisk effekttetthet og robusthet

Helt elektrisk styrt

Helt elektrisk styrt

Hva er fordelene med selvstendige aktuatorer?

Selvstendige aktuatorer er svært effektive: De kombinerer en elektrisk motor, en pumpe og en hydraulikksylinder med viktige kontrollfunksjoner og avstengningsenheter i et kompakt, hermetisk forseglet system. Som følge av den elektrohydrauliske designen, sammen med moderne omformer- og reguleringsteknologi, kan lineære bevegelser og krefter styres presist og enkelt. Hvis det ikke er behov for kraft, står motoren stille. Enhver påført belastning eller kraft støttes av de integrerte avstengningsventilene. Dette kontrollsystemet for effekt ved behov resulterer i: Minimalt forbruk av strøm og, i siste instans, lavere CO₂-utslipp gjennom hele prosessen. Deres mange fordeler gjør selvstendige aktuatorer ideelle, ikke bare som en moderne erstatning for hydraulikksylindere med sentrale aggregater, men også som et langsiktig alternativ med lavt vedlikeholdsbehov for elektromekaniske lineærmotorer.

Vi støtter deg når du har utfordringer

Din utfordring: Koblinger med lange rør

Koblinger med lange rør

Din utfordring: Den sist gjenværende hydrauliske aktuator

Den sist gjenværende hydrauliske aktuator

Din utfordring: Forventet livsløp for elektromekaniske aktuatorer

Forventet livsløp for elektromekaniske aktuatorer

Din utfordring: Begrenset plass og lengde

Begrenset plass (lengde)

Din utfordring: Det forekommer støtbelastning under prosessen

Det forekommer støtbelastning under prosessen

Våre produkter

CytroMotion

CytroMotion

I effektklassen opptil 6,2 kW er CytroMotion velegnet på grunn av fordelene til selvstendige aktuatorer på utallige nye bruksområder.
Standardiserte grensesnitt gjør det mulig å koble til vanlige frekvensomformere og kontrollenheter.
Via integrerte trykksensorer kan prosesskrefter enkelt måles, og interne systemparametre kan overvåkes.

Les mer
CytroForce

CytroForce

Takket være de modulære CytroForce-løsningene har selvstendige aktuatorer blitt en hyllevare som er enkel å konfigurere, lettvint å bruke og så å si vedlikeholdsfri med et integrert kontrollsystem og en koblingsmodul, og sikkerhetsfunksjonen kan enkelt utvides.
Aksespesifikke vinduer i IndraWorks-programvaren gjør at idriftsettelsen går raskt.

Les mer
Tilpassede og bransjespesifikke løsninger

Tilpassede og bransjespesifikke løsninger

Bosch Rexroth lager kunde- og sektorspesifikke løsninger på en effektiv måte ved hjelp av et modulært system for servohydrauliske aktuatorer, SHA. De selvstendige aktuatorene som settes sammen av standardmoduler, kombinerer en servoomformer med variabel hastighet med en ventilblokk, hydraulikksylinder, sikkerhetsventiler og sensorer etter behov. Takket være det brede utvalget av elektriske og hydrauliske komponenter i serien, er SHA skalerbar når det gjelder kraft, funksjon og geometrisk variasjon.

Kontakt oss

Produktsammenligning

CytroMotion CytroForce Tilpasset løsning
Sikkerhet SSC, PUS, opptil PLe * STO, SLS, SBC, PLe * tilpasset
Kraft < 275 kN < 1200 kN tilpasset
Vmax High Force < 350 mm/s < 120 mm/s tilpasset
Vmax Rapid Traverse < 2 x Rapid Traverse < 5 x Rapid Traverse tilpasset
Kontroll ekskludert inkludert tilpasset
*
STO = safe torque off (sikkert dreiemoment av)
SLS = safe limited speed (sikker begrenset hastighet)

SBC = safe brake control (sikker bremsekontroll)
SSC = safe stop and closing (sikker stopp og avslutning)

PUS = prevention of unexpected start-up (forhindring av uventet oppstart)

Mer informasjon

Høy effekttetthet, elektriske kontrollere: Hvordan selvstendige aktuatorer optimerer maskiner og systemer.

Offisiell rapport

Høy effekttetthet, elektriske kontrollere:
Hvordan selvstendige aktuatorer optimerer maskiner og systemer.

Nedlasting

Webseminar

Maximize your productivity by selecting the best self-contained actuator

Visning