Integrerte målesystemer

Integrerte målesystemer

Leder og måler med høyeste presisjon.

Produktkatalog og CAD-filer

Produktoversikt over integrerte målesystemer

Produktsammenligning

Produktsammenligning

Produkt Måleprinsipp Presisjon Robusthet Økonomi Varianter Applikasjoner
Integrerte målesystemer IMS
induktiv +++++ +++++ ++ inkrementell, absolutt Maskinverktøy, akser med lineærmotor Konfigurator og CAD-filer
Integrerte målesystemer IMScompact magnetisk +++ ++++ ++++ inkrementell, absolutt (under forberedelse) Automatisk posisjonering, håndtering, akser med lineærmotor Konfigurator og CAD-filer