Norway

Velg plassering

Bosch Rexroths kuleruller har vist seg verdifulle som en integrert del av materialhåndteringssystemer og mateanordninger som støtter maskin- og pakkeutstyr.

Kuleruller og toleranseringer

Komponenter og maskinelementer fra Bosch Rexroth.

Produktkatalog og CAD-filer

Produktoversikt over kuleruller og toleranseringer