Norway

Velg plassering

Bosch Rexroths lineære motordrevne transportørsystem ActiveMover

Lineært motordrevet transportørsystem ActiveMover

For bruksområder med høy hastighet

Bosch Rexroth – video av det lineære motordrevne transportørsystemet ActiveMover

Øker produksjonskvaliteten, produktiviteten og lønnsomheten

MER PRESIS, RASKERE, ROBUST
Transportørsystemet ActiveMover med lineærmotor

Når produkter må transporteres og plasseres med ekstra presisjon, hastighet og fleksibilitet, setter Rexroths lineære motordrevne transportbanesystem standarden: Den unike kombinasjonen av presisjon, hastighet og fleksibilitet lar degfor bedre prosesskvalitet, øke produktiviteten og til og med oppnå bedre kostnadseffektivitet.


FOR BRUKSOMRÅDER MED HØY HASTIGHET OG KORTERE SYKLUSTIDER

Høy hastighet, rask akselerasjon og lav friksjon – magnetisk kløtsj hjelper til med å redusere syklustiden. Arbeidsstykkepaller kan flyttes uavhengig til enhver definert posisjon, selv langs kurver, ved et stort utvalg av akselerasjonshastigheter og hastigheter, rent og presist. Alt dette mens de forblir enkelt tilgjengelige, samtidig som du får maksimal tilgang til arbeidsstykket.

LØSNING FOR STORT PRODUKTMANGFOLD ELLER SENSITIVE MATERIALER

Fri programmering og kontroll over hver individuell arbeidsstykkepall tillater fleksibel realisering av prosessflyter. Pallene kan flyttes frem og tilbake, asynkront og synkront. Dette tillater maksimal fleksibilitet ved prosesser med gjentatt bearbeiding. Varsomme bevegelser, integrert kollisjonsunnvikelse og automatisk kø ved arbeidsstasjoner garanterer smidig transport for sensitive produkter.

BRUK LIKE ALLSIDIGE SOM BRUKSOMRÅDENE

Praktisk fleksibilitet – allsidig bruk.

ActiveMover kan brukes i monteringslinjer i kjernesektorer som:

  • Elektriske styreenhetdeler
  • Trykte kretskort for elektronikkproduksjon
  • Legemiddel- og kosmetikkbransjer
  • Sprøyter i sektor for medisinsk teknologi
  • Komponenter for produksjon av elektriske biler

ActiveMover-funksjoner – et innblikk

Bosch Rexroths lineære motordrevne transportørsystem ActiveMover

Presisjon

Nøyaktig plassering av arbeidsstykkepallen uten ekstra indeksering. Arbeidsstykkepaller flyttes automatisk presist til enhver plassering, selv langs kurver. Dette øker ikke bare prosesskvaliteten, men forbedrer også produktiviteten – og dermed også lønnsomheten.

Inntrykk av akselerasjonsfasen for transportørsystemet ActiveMover fra Bosch Rexroth

Hastighet

Den magnetiske kløtsjen med lav friksjon, mellom lineært drivverk og arbeidsstykkepall, hjelper til med å oppnå høye hastigheter og rask akselerasjon. Ingen tid går tapt som følge av stopping, posisjonering og justering. Dra nytte av redusert syklustid og øk produktiviteten samtidig som du reduserer utgiftene.

Woehner Group ActiveMover-transportørsystem, detaljert visning av en arbeidsstykkepall

Robusthet

Et kraftig drivverk flytter arbeidsstykkepaller med en vekt på opptil 10 kg ved opptil 160 N. Borehullene i den kraftige sokkelrammen gjør at spesifikke arbeidsstasjoner eller kabinetter kan integreres direkte, hvilket gjør ActiveMover-transportørsystemet særdeles allsidig.

Woehner-Group ActiveMover arbeidsstykkepall med identifikasjonssystem

Fleksibilitet

Spar kostnader ved å dekke de fleste av produksjonsprosessene dine med ett system og ved å standardisere produksjonsanlegget ditt. Følgende driftsmoduser er tilgjengelige: revers, asynkront, synkront.

Viktige tekniske data

Høy repetisjonsnøyaktighet:
på ±0,01 mm
Hastighet: opptil 150 m/min
Akselerasjon: 40 m/s² med 1 kg nyttelast, 10 m/s² med 10 kg nyttelast
Nyttelast per arbeidsstykkepall: opptil 10 kg
Arbeidsstykkepall: bredde på 165 mm, opptil 500 mm for inntak
Åpent grensesnitt: Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT, Sercos, osv.
Kraftig design
Reversdrift er mulig
Asynkron og synkron drift
Bestillingsinformasjon

Suksesshistorier

Woehner Group – helautomatisert monteringslinje med transportørsystemet ActiveMover

Opptil 40 000 deler per dag

En helautomatisert monteringslinje og transportørsystemet ActiveMover med lineær motor, lar deg produsere opptil 94 varianter uten ettermontering.

Bosch Rexroths lineære motordrevne transportørsystem ActiveMover

Presis reise gjennom 37 stasjoner

Det lineære motordrevne transportørsystemet ActiveMover sørger for korte tider ved tilleggsbehandling i et monteringsanlegg for spesialmaskinbygging.