Smart Function Kit for håndtering av oppgaver

Smart Function Kit for håndtering av oppgaver

Raskere, mer intuitiv, smartere.

Kontakt oss

Hypermoderne håndteringssystemer

Dette mekatroniske delsystemet, som er basert på en kartesisk robot, flytter komponenter eller arbeidsstykker nøyaktig og pålitelig i et definert område. Beviste Rexroth lineære akser er kombinert med innovativ styringsteknologi og programvare for å skape en perfekt skreddersydd systemløsning. Alt fra én enkelt kilde.

Kom i gang umiddelbart – med plug & produce

Moderne e-verktøy sørger for enkelt og raskt produktvalg og konfigurasjon. Den forhåndsinstallerte programvaren muliggjør rask og intuitiv igangkjøring og programmering av multiaksesystemet. Alt dette sikrer kort tid til markedet og en rask produksjonsstart.

Et bredt spekter av applikasjoner

Smart Function Kit er den perfekte klar-til-å-installere mekatroniske posisjonerings- og håndteringsløsningen for automatiseringsteknologi, enten det er en plukk og plasser-robot i logistikk, maskinmontasje, emballasjeteknologi eller i monteringsprosesser.


Smart Function Kit for håndtering av oppgaver
 • Servomotor med integrert styringssystem

  Servomotor med integrert styringssystem

  I4.0-kompatibel, individuelt konfigurerbar

 • Mekanikk og motor

  Mekanikk og motor

  Fritt konfigurerbart, kartesisk enkel- eller flerakset modulært system

 • Nettleserbasert, intuitivt web-HMI

  Nettleserbasert, intuitivt web-HMI

  For igangkjøring, prosesskonfigurasjon, drift og prosessanalyse

Servomotor med integrert styringssystem
Servomotor med integrert styringssystem

Servomotor med integrert styringssystem

I4.0-kompatibel, individuelt konfigurerbar

 • ctrlX DRIVE-servomotor av siste generasjon med integrert ctrlX CORE-styring
 • Åpent grensesnitt for I4.0 via OPC-UA
 • Fieldbus-protokoller: Profinet

Mekanikk og motor
Mekanikk og motor

Mekanikk og motor

Fritt konfigurerbart, kartesisk enkel- eller flerakset modulært system

 • Lineære akser: CKK og CKR kompakte moduler, MKR lineærmoduler og tilkoblingselementer
 • MS2N-seriens servomotor med absoluttverdigiver og integrert motorbrems
 • Tilpassede løsninger er mulig

Nettleserbasert, intuitivt web-HMI
Nettleserbasert, intuitivt web-HMI

Nettleserbasert, intuitivt web-HMI

For igangkjøring, prosesskonfigurasjon, drift og prosessanalyse

 • Veiviser for enkel igangkjøring
 • Ingen programmeringskunnskap er nødvendig (ingen programmering)
 • Enkel integrering i styring på høyere nivå og IT-infrastruktur
 • Grafisk programmering med dra og slipp på få sekunder

Én mekatronisk løsning – mange fordeler

Enkelt produktvalg og konfigurasjon

Enkelt produktvalg og konfigurasjon

 • Forhåndsvalgte mekaniske og elektriske komponenter samt programvare kombineres i ulike sett
 • Rask og enkel design, seleksjon og konfigurasjon av produkter med moderne e-verktøy
 • Alle komponenter fra én enkelt leverandør

Plug & Produce

Plug & Produce

 • Leveres i én enkelt pakke, inkludert forhåndsinstallert driftsprogramvare.
 • Idriftsettelse tar kort tid i en veiviser med automatisk parameterisering av servoomformeren

Ingen programmering

Ingen programmering

 • Enkel grafisk programmering som ikke krever kjennskap til programmering
 • Nettleserbasert web-HMI for en rekke sluttenheter med en moderne design

Åpne grensesnitt

Åpne grensesnitt

 • Funksjonelle moduler som raskt kan kobles til kontrollsystemer på høyere nivå
 • IoT-kobling via OPC-UA
 • Datatilgang via ReST API
 • Feltbuss-protokoller: Profinet

Tekniske data

Systemoversikt

 • Enkelt eller flerakset system, CKK og CKR lineære moduler i størrelsene 090–200, MKR-størrelser 065–110 og nødvendige tilkoblingselementer
 • Automatiseringsmaskinvare (servomotor, kontrollenhet og servomotor)
 • Nettleserbasert web-HMI for igangkjøring, programmering, drift og prosessanalyse

Kontakt

Er du klar for fremtidens fabrikk?

Lær mer om Smart MechatroniX nå.

Bli kjent med våre smarte og bruksklare løsningspakker nå. Vi ser frem til din henvendelse og gir deg gjerne råd!

Til kontaktskjemaet