Poland English

Select your location

Poland English

Contact

BOSCH REXROTH SP. Z O. O. HEADQUARTER

ul. Jutrzenki 102/104
PL-02-230 Warszawa
Tel: +48 (22) 738 18 00
Fax: +48 (22) 758 87 35
info@boschrexroth.pl

KRS: 0000036334
XIV Wydz. Gosp. KRS
Sądu Rej. dla m.st. Warszawy
NIP: 534-000-15-50
Numer BDO 000007800
Kapitał Zakł.: 6 300 000 PLN
Status: Large Entrepreneur

REGIONAL OFFICES

Gdańsk:
ul. Galaktyczna 32
80-299 Gdańsk

Bytom:
ul. Kędzierzyńska 17a
41-902 Bytom

Poznań:
ul. Wichrowa 1A
60-449 Poznań

Rzeszów:
ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów

Wrocław:
ul. Kwiatkowskiego 4
52-407 Wrocław

ARE YOU LOOKING FOR A DIRECT CONTACT WITH BOSCH REXROTH OR A BOSCH REXROTH PARTNER?

Here you will find contact to the nearest sales, service and training department:

• Bosch Rexroth address database (opens in a new window)

Send an e-mail

Send us your message by filling out the form below. One of our advisors will be happy to get in touch with you.