Bosch Rexrothin Adaptive Spatter Reduction ‑ohjelmistoratkaisu on suunniteltu hitsausroiskeiden automaattiseen vähentämiseen pistehitsauksessa.
Bosch Rexrothin Adaptive Spatter Reduction ‑ohjelmistoratkaisu on suunniteltu hitsausroiskeiden automaattiseen vähentämiseen pistehitsauksessa.
Vastushitsausteknologia

Automaattinen roiskeiden vähentäminen

Autoteollisuudessa pyritään jatkuvasti parantamaan muotoilua, törmäysominaisuuksia ja kevytrakenteisuutta. Siksi myös pistehitsausteknologia muuttuu. Monia erilaisia materiaaleja sekä pinnoiltaan, muodoiltaan ja paksuudeltaan eroavia asioita on liitettävä yhteen nopeasti ja tarkasti. Entistä monimutkaisemmat hitsaustehtävät ja vaikeapääsyiset hitsausalueet lisäävät roiskeiden määrää. Bosch Rexroth on markkinoiden ainoa toimittaja, jolla on ratkaisu tähän ongelmaan: Adaptive Spatter Reduction. Tämän toiminnon avulla roiskeita voidaan vähentää automaattisesti, joten suuret manuaalisen uudelleenkäsittelyn kustannukset ovat menneen talven lumia.

Sähköinen liikkuvuus vauhdittaa kehitystä. Uusia ja entistä monimutkaisempia levypaksuuksien yhdistelmiä on liitettävä yhteen mahdollisimman laadukkaasti ja mahdollisimman suurella nopeudella. Tällaisten hitsaustehtävien osaajat ovat kuitenkin harvassa, ja myös ammattitaitoisista työntekijöistä on tällä alueella pulaa. Entistä haastavammat hitsaustehtävät ja kasvavat kustannuspaineet edellyttävät hitsausparametrien jatkuvaa optimointia, jotta hitsauspisteitä voidaan tehdä luotettavasti ja tehokkaasti.

Erityisen monimutkaiset hitsauspisteet, kuten kuumamuovatut teräkset, lisäävät roiskeiden todennäköisyyttä vastuspistehitsauksessa. Roiskeiden määrää lisää entisestään se, että hitsauksessa käytetään lyhyempiä kiertoaikoja, joilla pyritään lisäämään tuottavuutta. Roiskeiden määrää lisäävät myös uudet menetelmät, kuten lyhytpulssihitsaus. Tuotannon aikana syntyvät roiskeet aiheuttavat kontaminaatiota ja kerrostumia, ja niiden takia tarvitaan kallista jälkikäsittelyä. Tämä on erityisen haitallista esimerkiksi ajoneuvojen alustojen sarjatuotannossa.

Hitsausparametrien automaattinen optimointi

Hitsausprosessin aikana syntyvät hitsausroiskeet voidaan Bosch Rexrothin uuden Adaptive Spatter Reduction ‑toiminnon avulla havaita automaattisesti ja minimoida valmiiksi määritetyllä toleranssialueella. Sovelluksen avulla voidaan vähentää hitsausjärjestelmien jälkikäsittely- ja puhdistussyklejä merkittävästi. Toiminto sisältyy Bosch Rexrothin PRC7000-hitsausohjausjärjestelmään oletusarvoisesti. Se toimii hitsausohjausjärjestelmässä täysin itsenäisesti. Se on ostettavissa ohjelmistolisenssinä tai se on tilattavissa palveluna.

Adaptive Spatter Reduction ‑toimintoa voidaan käyttää muun muassa alustojen rakentamiseen käytettävässä pistehitsauksessa. Siinä se auttaa hitsausparametrien automaattisessa optimoinnissa laadun, roiskeettoman hitsauksen, energiatehokkuuden ja raja-arvojen noudattamisen varmistamiseksi. Näin se auttaa ratkaisemaan alati kasvavan ongelman: sovelluksen ansiosta hitsauksessa ei enää tarvita erillisiä hitsausasiantuntijoita, joita valmistusyrityksillä ei usein ole palveluksessaan ja eikä juurikaan saatavilla työvoimamarkkinoilla. Tällaisten työntekijöiden aiemmin suorittamat tehtävät voidaan nyt automatisoida: heidän tehtävänään oli uudelleenohjelmoida hitsausohjelmia uudelleenkäsittelytarpeen vähentämiseksi. Koska hitsausroiskeita kuitenkin syntyy tuotteen käsittelyn aikana prosessien vaihteluiden vuoksi, optimointityötä tarvitaan yhä enemmän monissa eri vaiheissa. Bosch Rexrothin ratkaisun ansiosta tätä manuaalista hitsausparametrien optimointia ei enää tarvita käyttöönottovaiheessa eikä sarjatuotannossa.

90 prosenttia vähemmän roiskeita tuotannossa

Autonvalmistajat voivat nyt saavuttaa käyttöönottovaiheen laatutavoitteen huomattavasti lyhyemmässä ajassa – jopa puolet nopeammin. Koska käyttöönotto on nopeampaa, tuotteet voidaan myös tuoda markkinoille nopeammin. Lisäksi tuotannon aikaisten roiskeiden määrää voidaan vähentää jopa 90 prosenttia, millä on huomattavia kustannusvaikutuksia. Tämä on sen ansiota, että alustan roiskejäämien poistamiseen tarvitaan vähemmän uudelleenkäsittelyä ja laadunvarmistukseen tai laatuvirheiden poistamiseen kuluu huomattavasti vähemmän aikaa.

Adaptive Spatter Reduction on myös vastuullisuuden kannalta kannattava ratkaisu, sillä sen ansiosta energiaa käytetään vaaditun laatutason saavuttamiseen vain riittävä määrä. Näin Bosch Rexroth auttaa varmistamaan täsmällisen ja sujuvan hitsaamisen.

Eräs johtava saksalainen autonvalmistaja on käyttänyt sovellusta jo hyvin tuloksin. Kysynnän odotetaan kasvavan merkittävästi, sillä entistä haastavammat hitsaustehtävät edellyttävät tiettyä osaamistasoa, jota ei ole yleisesti saatavilla. Lisäksi tällaiset hitsaustehtävät edellyttävät entistä parempaa prosessioptimointia, johon vain ohjelmistot pystyvät. Adaptive Spatter Reduction ‑toiminnon avulla autonvalmistajat voivat saada etumatkaa markkinoiden johtoaseman tavoittelussa.

Kirjoittaja: Sebastian Zeller

Tehtävä: Bosch Rexroth AG:n vastushitsausteknologian ohjausratkaisujen tuoteomistaja