Hungary Hungarian

Adatkezelési tájékoztató

A Bosch Rexroth Kft. Adatkezelési Tájékoztatója

A Bosch Rexroth nagyra értékeli termékeink iránt mutatott érdeklődését, és weboldalunkon tett látogatását.

Általános tájékoztató online ajánlatainkhoz

A Bosch Rexroth Kft. - a Bosch Rexroth AG magyarországi leányvállalata - (a továbbiakban: „Bosch Rexroth”, vagy „Társaságunk”) örömmel vette internet oldalainkon és mobil alkalmazásainkon (a továbbiakban együttesen „online ajánlatok” néven is) tett látogatását és Társaságunk és termékei iránt mutatott érdeklődését.

2. Adatkezelő

A Bosch Rexroth Kft. az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő; az ez alóli kivételeket a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük.

Társaságunk kapcsolattartási adatai a következők:

Bosch Rexroth Kft,

1103 Budapest, Gyömrői út 104,

Kapcsolatfelvétel:

mailto:info@boschrexroth.hu

3. Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

3.1 A kezelt adatok kategóriái

Legalább az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:

• Kommunikációs adatok (pl. név, telefonszám, e-mail cím, cím, IP-cím, Marketing-ID)

További részletekért kérjük, tekintse meg alább az egyes konkrét szolgáltatásokkal/ funkciókkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatónkat.

3.2 Alapelvek

A személyes adatok körébe tartozik egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos összes információ, köztük pl. nevek, címek, telefonszámok, e-mail címek és szerződéses törzsadatok, amelyek kifejezik egy személy azonosságát.

Társaságunk csak akkor gyűjt, kezel és használ fel személyes adatokat (beleértve IP-címeket is), amikor annak vagy megfelelő jogalapja van, vagy Ön hozzájárulását adta e célból személyes adatai kezeléséhez vagy felhasználásához, pl. regisztrálással.

3.3 Adatkezelési célok és azok jogalapjai

Társaságunk és az általunk megbízott szolgáltatók az alábbi adatkezelési célokból dolgozzák fel az Ön személyes adatait:

3.3.1 Ezen online ajánlatok nyújtása

(Jogalap: Társaságunk direkt marketinghez fűződő jogos érdeke, amennyiben az az adatvédelmi előírásokkal és versenyjogi szabályokkal összhangban történik és / vagy szerződéses kötelezettség teljesítése).

3.3.2 Szolgáltatás-megszakadások/zavarok helyreállítása céljából és biztonsági okokból

(Jogalapok: Társaságunk jogi kötelezettségeinek teljesítése az adatbiztonság körében és a szolgáltatás-megszakadások és zavarok megoldásához, valamint ajánlataink biztonságához fűződő jogos érdekünk körében).

3.3.3 Ön-promóció és mások által végzett promóció, piackutatás és elérési elemzés céljából a jogszabályok által megengedett körben vagy hozzájárulás alapján

(Jogalapok: Hozzájárulás/direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk, amennyiben az az adatvédelmi törvényekkel és versenyjoggal összhangban történik)

3.3.4 Jogaink megvédése és érvényesítése

(Jogalap: Jogaink megvédéséhez és érvényesítéséhez fűződő jogos érdekünk).

További részletekért kérjük, tekintse meg alább az egyes konkrét szolgáltatásokkal/ funkciókkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatónkat.

3.4 Regisztráció

Egyes szolgáltatások igénybevételéhez előzetes regisztrációra lehet szükség.

A regisztráció során a szolgáltatások használatához szükséges személyes adatokat (pl. vezetéknév, utónév, e-mail cím), valamint adott esetben önkéntesen megadott további adatokat gyűjtünk. A regisztrációhoz szükséges adatokat *-gal jelöljük.

Az Ön által a regisztráció során megadott adatokat kizárólag a vonatkozó regisztrációs folyamathoz kapcsolódóan kerülnek tárolásra, és kizárólag a szolgáltatások nyújtása érdekében kezeljük.

További részletekért kérjük, tekintse meg alább az egyes konkrét szolgáltatásokkal/ funkciókkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatónkat.

3.5 Naplófájlok

Minden alkalommal, amikor az internetet használja, böngészője bizonyos információkat küld, amelyeket Társaságunk úgynevezett naplófájlokban (log files) tárol.

A naplófájlokat a felmerülő zavarok meghatározása céljából és biztonsági okokból (pl. támadási kísérletek tisztázása) rövid ideig tároljuk, majd azt követően töröljük őket. A törlés nem vonatkozik azon a naplófájlokra, amelyeket bizonyítási célból meg kell őriznünk az adott incidens teljes megoldásáig, és melyek az adott eset körülményeitől függőden a vizsgálódó hatóságok részére átadásra kerülhetnek.

A naplófájlok elemzési célokra is felhasználhatók (IP-cím nélkül vagy teljes IP-cím nélkül). Lásd még az „Ön-promóció és mások által végzett promóció, piackutatás és elérési elemzés céljából a jogszabályok által megengedett körben vagy hozzájárulás alapján” modult.

A naplófájlokban különösképpen az alábbi információk kerülnek elmentésre:

• Azon eszköz IP-címe (internet protokoll címe), amelyet az online ajánlatokhoz való hozzáféréshez használnak;

• Azon weboldal internet címe, amelyről az online ajánlathoz hozzáfértek (úgynevezett origin vagy referrer URL);

• Azon szolgáltató neve, amelyet az online ajánlatokhoz való hozzáféréshez igénybe vesznek;

• Az elért fájlok vagy információk neve;

• Az adat lekérésének dátuma és időpontja, valamint időtartama;

• A továbbított adatok mennyisége;

• Információ a használt operációs rendszerről és internetes böngészőről, ideértve a telepített bővítményeket (pl. Flash Player);

• http státusz kód (pl.: „A kérés sikeres” vagy „A kért fájl nem található”).

3.6 Kiskorúak

Ez az online ajánlat nem célozza meg a 16 évesnél fiatalabb gyermekeket és nem nekik szól.

3.7 Adattovábbítás más adatkezelőknek

Az Ön személyes adatai elsősorban akkor kerülnek más adatkezelőknek továbbításra, amikor az egy szerződés teljesítéséhez szükséges vagy abban az esetben, amikor Társaságunknak vagy a harmadik félnek jogos érdeke fűződik a továbbításhoz, vagy ha Ön hozzájárulását adta ahhoz. Az adatkezelés jogalapjára vonatkozó részletek az „Adatkezelési célok és azok jogalapjai” című részben találhatóak. Harmadik felnek minősülnek a Bosch csoporthoz tartozó más vállalatok is. Amennyiben jogos éredek alapján kerülnek adatai harmadik fél részére továbbításra, azt jelen adatvédelmi tájékoztató ismerteti.

Előfordulhat továbbá, hogy Társaságunk adatokat olyan esetben is továbbít más adatkezelőknek, amikor arra Társaságunkat jogszabály vagy végrehajtható közigazgatási vagy bírói végzés kötelezi.

3.7.1 Szolgáltatók (általánosságban)

Társaságunk külső szolgáltatókat bíz meg olyan feladatokkal, mint értékesítési és marketing szolgáltatások, szerződéskezelés, programozás, adat-hosztolás és forróvonal (hotline) szolgáltatások. Társaságunk a szolgáltatókat körültekintően választja ki, és rendszeresen ellenőrzi őket, különösen olyan szempontból, hogy gondosan kezeljék és védjék az általuk tárolt adatokat. Minden szolgáltató köteles az adatok bizalmas jellegét megőrizni és a törvényi rendelkezéseket betartani. A Bosch vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok is lehetnek szolgáltatók.

3.8 Adattovábbítás az EGT-n kívüli címzetteknek

Társaságunk személyes adatokat továbbíthat az EGT-n kívüli, úgynevezett harmadik országokban található címzetteknek is. Ilyen esetekben az adattovábbítást megelőzően Társaságunk megbizonyosodik arról, hogy a címzett fél megfelelő szintű adatvédelmet nyújt (pl. az Európai Bizottság megfelelőségi határozata alapján, vagy a címzettel kötött ún. EU-mintazáradékokon alapuló megállapodás útján), illetve arról, hogy Ön hozzájárult-e a továbbításhoz.

Ön jogosult a harmadik országbeli címzettekről áttekintést kapni, valamint az adatvédelem megfelelő szintjét biztosító, kifejezetten elfogadott rendelkezésekről másolatot kapni. E célból kérjük használja a „Kapcsolattartás” pontban foglaltakat.

3.9 A tárolás időtartama; megőrzési időszakok

Társaságunk általában addig tárolja az Ön adatait, amíg az online ajánlataink, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy amíg jogos érdekünk fűződik az adatok tárolásához (pl. a szerződés teljesülését követően is fűződhet jogos érdekünk postai úton történő marketing célú megkereséshez). Minden egyéb esetben töröljük személyes adatait azon adatok kivételével, amelyeket jogi kötelezettségeink teljesítéséhez tárolnunk kell (pl. ilyen kötelezettség terhel minket az adózási és kereskedelmi jogszabályok értelmében előírt megőrzési időszakok tekintetében, hogy bizonyos ideig egyes dokumentumokat, így szerződéseket és számlákat rendelkezésre tartsunk).

3.10 Adatkezelés egyéb jogszabályok alapján

Adatokat gyűjthetünk más jogszabályi rendelkezések alapján (ide tartoznak például az exportellenőrzési rendeletek, az EK rendeletek (a terroristák listájának figyelése), a katonaság, légi árufuvarozási törvény, adó jogszabályok, ILSG, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény, a munkajog és még sok más). Az adatokat a vonatkozó jogi szabályozás előírásainak és a tárolási kötelezettségeiknek megfelelően kezeljük. A személyes adatokat a tárolási kötelezettségek lejártát követően azonnal törlésre kerülnek.

4. Süti (cookie) használat

Társaságunk online szolgáltatásaival összefüggésben Társaságunk sütiket és nyomkövetési eszközöket alkalmazhat.

A sütik kis méretű szöveg fájlok, amelyek azon az eszközön kerülhetnek tárolásra, amelyről Ön Társaságunk online ajánlatait felkereste.

Weboldalaink egy részét csak technikailag szükséges sütikkel üzemeltetjük. Ezeken a webhelyeken a süti-kezelő párbeszédpanel nincs használatban.

A nyomkövetés több különböző technológia felhasználásával lehetséges. Társaságunk így például információt kezel pixel-technológia és/vagy log fájl elemzés használatával. Ezeken a webhelyeken süti-kezelő párbeszédpanelt alkalmazunk.

4.1 Kategóriák

Megkülönböztetünk olyan sütiket, amelyek az online ajánlatok technikai működéséhez feltétlenül szükségesek, illetve olyan sütiket és nyomkövetési mechanizmusokat, amelyek nem feltétlenül szükségesek az online ajánlatok technikai működéséhez.

Általánosságban lehetséges online ajánlatokat úgy igénybe venni, hogy olyan sütik nem kerülnek használatra, amelyek technikai célt nem szolgálnak.

4.1.1 Technikai szempontból szükséges sütik

Technikai szempontból szükséges sütik alatt azokat a sütiket értjük, amelyek nélkül az online ajánlat technikai megvalósíthatósága nem biztosítható. Ezek a sütik például olyan sütik, amelyek a videó vagy audio tartalom akadálymentes lejátszását teszik lehetővé.

Az ilyen sütik törlésre kerülnek, amint Ön elhagyja a weboldalt.

4.1.2 Sütik és nyomkövetési eszközök amelyek technikai szempontból nem szükségesek

Társaságunk kizárólag akkor használ ilyen sütiket és nyomkövetési eszközöket, amennyiben Ön előzetesen ehhez hozzájárulását adta. Kivételt képez ez alól az a süti, amely az adatvédelmi beállításainak jelenlegi státuszát rögzíti (választó süti). E süti használata társaságunk jogos érdekén alapul.

Ezen sütik és nyomkövetési eszközök tekintetében két kategóriát különböztetünk meg.

4.2 Marketing sütik és nyomkövetési eszközök

- Általában

Marketing sütik és nyomkövetési eszközök használatával Társaságunk és partnereink az Ön érdeklődési köre alapján hirdetési ajánlatokat tudunk/tudnak küldeni, mely ajánlatok az Ön felhasználói viselkedésének elemzésén alapulnak.

- Web elemzés

Web elemzési eszközök használatával mérések készítése lehetséges, pl.: az oldalak látogatóinak számára vonatkozóan.

- Konverziós követés

Abban az esetben, amikor Ön Társaságunk weboldalára egy partnerünk hirdetésén keresztül jut el, akkor Társaságunk konverziós partnerei sütiket helyeznek el az Ön eszközén (konverziós süti). Általában ezeknek a sütiknek az érvényessége 30 nap múlva lejár. Társaságunk és konverziós partnerei felismerhetik, ha egy adott felhasználó korábban már egy bizonyos hirdetésre történő kattintást követően jutott el Társaságunk weboldalára, amennyiben az adott weboldalunkat már egyszer meglátogatta és az ehhez a látogatáshoz kapcsolódó sütik még érvényesek. Ez több különböző eszköz esetében is megvalósulhat. Ezekből a sütikből nyert információk abból a célból kerülnek kezelésre, hogy ebből konverziós statisztikák készüljenek, és hogy meghatározásra kerüljön, hogy hányan kattintottak az adott hirdetésre és kerültek átirányításra Társaságunk weboldalára konverziós nyomkövető címkével.

- Közösségi média bővítmények

Társaságunk online ajánlatainak oldalai tartalmazhatnak más online szolgáltatók (pl. Facebook, Twitter) által kínált tartalmat és szolgáltatást, amelyek sütiket és aktív modulokat használhatnak. A közösségi média bővítményekkel kapcsolatos további tájékoztatást a „Közösségi média bővítmények” részben talál.

- Célzott hirdetésekhez használt eszközök

Célzott hirdetésekhez használt eszközök: Ezek az eszközök felhasználói profilokat hoznak hirdetési sütik vagy harmadik fél hirdetési sütijeinek, azaz „web beacons” (olyan észrevehetetlen kép, amelyet pixel-nek vagy nyomkövető pixel-nek neveznek) felhasználásával, vagy ehhez hasonló technológiák segítségével. Ezek érdeklődési kör alapján meghatározott hirdetési ajánlatok nyújtására használhatóak, illetve arra, hogy meghatározásra kerüljön a hirdetések megjelenésnek gyakorisága. Az ilyen eszközöket szolgáltató partnerek harmadik feleknek is továbbíthatnak adatokat a fenti célból. Az ilyen eszközöket szolgáltató partnerek adatkezelési tájékoztatóját figyelmébe ajánljuk.

- Eszközök közötti követés

Ebben az esetben egy álnevesített felhasználói azonosító alapján egy álnevesített felhasználó profil jön létre a különböző eszközök használatából származó információkkal.

- Látogatói összefűzés

Különböző kapcsolattartási pontok, például webhelyek, alkalmazások és eszközazonosítók hozzárendelése eszközökön átívelő felhasználói profilhoz. Eszközazonosítója, kapcsolattartói azonosítója, tartalomazonosítója vagy a webes űrlapokon található információk alapján következtetéseket vonhatunk le az Ön személyéről.

- Személyre szabás

Annak érdekében, hogy személyre szabott vásárlói élményt és hírlevelet kínálhassunk az Ön kattintási és vásárlási szokásai alapján, nyomkövető mechanizmusokat alkalmazunk weboldalainkon.

Társaságunk felhívja a figyelmét arra, hogy ezek az eszközök továbbíthatják az Ön adatait az Európai Gazdasági Térségen kívül található olyan országokba is, ahol az adatok megfelelő védelme nem biztosított a GDPR rendelkezéseinek megfelelően (pl.: USA). Ezekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatást az alább található egyes hirdetési eszközök leírásban talál.

4.2.1 Név: Google Analytics

Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Funkció: Felhasználói szokás elemzése (oldal lekérdezések, látogatók, látogatások és letöltések száma), álnevesített felhasználó létrehozása a Google felhasználóként bejelentkezett eszközök általi információk alapján (eszköz nyomon követés), az álnevesített felhasználó adatainak kibővítése a Google által szolgáltatott célcsoport specifikus információkkal, retargetálás, felhasználói élmény tesztelés, konverziókövetés és újra targetálás a Google Ads használatával

4.2.1.1 Név: Google Doubleclick

Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Funkció: A felhasználók számára releváns hirdetések elhelyezése és optimalizálása, remarketing, konverziókövetés.

További információért kérjük látogasson el az alábbi weboldalra: https://www.google.com/intl/de/policies/

4.2.1.2 Név: Google Ads

Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Funkció: A felhasználók számára releváns hirdetések elhelyezése és optimalizálása, remarketing, konverziókövetés.

További információért kérjük látogasson el az alábbi weboldalra: https://adssettings.google.com/authenticated

4.2.1.3 Név: Optimizely

Szolgáltató: 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105

Funkció: A cookie nyomon követi az Ön felhasználói viselkedését a weboldalon, és optimalizálja a személyre szabott felhasználói élményt.

Tárolási időszak: 1 év vagy a hozzájárulás visszavonásáig

További információ a következő címen érhető el:

https://help.optimizely.com/Set_Up_Optimizely/Cookies_and_localStorage_in_the_Optimizely_snippet

https://help.optimizely.com/Privacy_and_Data_Protection_Controls

4.2.2 Név: Tealium and Tealium Audience Stream

Szolgáltató: Tealium Inc., 9605 Scranton Rd. Ste. 600, San Diego, CA 92121, USA, +1 (858) 779-1344

Funkció: Weblap tagjeinek kezelése egy felhasználói interface-en keresztül, programkódok weboldalainkba történő integrálása. Eszköz a kampánytervezés és -elemzés támogatására a mozgásprofilok és a saját webhelyeken történő vásárlási viselkedés alapján.

Megőrzési idő: 1 évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig

4.2.3 Név: New Relic

Szolgáltató: New Relic Inc. 111 SW 5th Ave 2700, Portland, OR 97204

Funkció: A weboldal elérhetőségének és leállásának mérése.

4.2.4 Név: HubSpot Analytics

Szolgáltató: HubSpot Ireland Limited, One Dockland Central D1, Dublin, Ireland

Funkció: Eszköz az automatizált marketingcélok támogatására. A névjegyek létrehozásához és minősítéséhez kapcsolati és tartalomazonosítókat használunk webes űrlapjainkon, amelyek lehetővé teszik számunkra az Ön azonosítását, valamint a látogatói összefűzést, konverziókövetést és retargeting (célzott hirdetés).

További információért kérjük látogasson el az alábbi weboldalra: https://legal.hubspot.com/dpa; https://www.hubspot.com/data-privacy/privacy-shield; https://legal.hubspot.com/privacy-policy

4.2.5 Név: Simplecast

Szolgáltató: Audios Ventures Inc, 24 4th Street, Suite 1007, Troy, NY 12180

Funkció: Podcast hosztolása és az azzal kapcsolatos analitika

További információért kérjük látogasson el az alábbi weboldalra: https://simplecast.com/dpa/

4.3 Sütik és nyomkövetési eszközök menedzselése

Ön a sütik és a nyomkövetési eszközök beállításait az internetes böngészőjében vagy Társaságunk adatvédelmi beállításain keresztül módosíthatja.

Figyelem: Az Ön által használt beállítások csak az adott böngészőre vonatkoznak.

4.3.1 Sütik letiltása

Amennyiben Ön a sütik használatát le szeretné tiltani, úgy a böngésző beállításokban a süti használatot tiltsa le.

Kérjük vegye figyelembe, hogy ez a weboldal működésére és használatára hatással lehet.

4.3.2 A technikailag nem szükséges sütikre és nyomkövetési eszközökre vonatkozó beállítások kezelése

Amikor Ön felkeresi Társaságunk weboldalait, egy süti kezelő felületen keresztül Társaságunk megkérdezi, hogy hozzájárul-e a kényelmi, marketing sütik és nyomkövető eszközök használatához.

Az adatvédelmi beállításainkban Ön a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását, illetve hozzájárulását egy későbbi időpontban is megadhatja.

5. Beépülő közösségi modulok (social plugins)

Társaságunk Online ajánlataiban különböző közösségi oldalakról származó, úgynevezett beépülő közösségi modulokat használ; ezeket Társaságunk egyenként bemutatja ebben a részben.

A beépülő modulok használata során az Ön internetes böngészője közvetlen kapcsolatot létesít az adott közösségi hálózat szervereivel. Ezáltal az adott szolgáltató tájékoztatást kap arról, hogy az Ön internetes böngészője hozzáférést nyert Társaságunk online ajánlatainak valamely oldalához, abban az esetben is, ha Ön nem rendelkezik felhasználói fiókkal ennél a szolgáltatónál, vagy ha épp nincs bejelentkezve a fiókjába. A naplófájlok (az IP-címmel együtt) ebben az esetben közvetlenül továbbításra kerülnek az Ön internetes böngészőjéről az adott szolgáltató szerverére, ahol azokat el is tárolhatják. Előfordulhat, hogy a szolgáltató vagy annak a szervere az Európai Unión vagy az EGT-n kívül helyezkedik el (pl. az Egyesült Államokban).

A beépített modulok a közösségi hálózat szolgáltatók által használt önálló bővítmények. Ennélfogva Társaságunk nem tudja befolyásolni az általuk összegyűjtött és eltárolt adatok körét.

Az adatok gyűjtésének, további kezelésének és felhasználásának céljára és kiterjedésére, valamint a magánélet védelméhez való jogaira és a személyes adatok védelmét támogató beállítási lehetőségekre vonatkozó információkat megtalálja az adott közösségi oldaladatvédelmi tájékoztatóiban.

Amennyiben nem szeretné, hogy a közösségi oldalakat üzemeltetőszolgáltatók adatokat kapjanak, valamint adott esetben eltárolják és felhasználják az adatokat, akkor ne használja az adott beépülő modult.

5.1 Facebook beépülő modulok

A Facebook szolgáltatást a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook") nyújtja. A Facebook beépülő moduljairól és azok megjelenéseiről itt talál áttekintést: https://developers.facebook.com/docs/plugins; a Facebook adatvédelméről itt talál információkat: http://www.facebook.com/policy.php.

5.2 LinkedIn beépülő modulok

A LinkedIn szoltáltatást a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”) nyújtja. A LinkedIn beépülő moduljairól és azok megjelenéséről itt talál áttekintést: https://developer.linkedin.com/plugins; a LinkedIn adatvédelméről itt talál információkat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

5.3 Instagram beépülő modulok

Az Instagram szolgáltatást az Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Instagram") nyújtja. Az Instagram beépülő moduljairól és azok megjelenéseiről itt talál áttekintést: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; az Instagram adatvédelméről itt talál információkat: https://help.instagram.com/155833707900388/.

5.4 E-Mail küldése egy barátnak

A Társaságunk által biztosított felületen keresztül kiküldött e-mailjeit kizárólag a küldési folyamat befejezéséig tároljuk, majd töröljük.

5.5 Megosztás gomb

Kizárólag a megosztásgombra való kattintást követően kerülnek az adatok az adott közösségi média csatorna üzemeltetője részére továbbításra. Ezt megelőzően még anonim formában sem kerülnek adatai a közösségi média üzemeltetőinek átadásra.

6. YouTube

Társaságunk online ajánlatainak oldalai a YouTube video platformot használja, amely szolgáltatást a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („YouTube”) nyújtja. A YouTube olyan platform, amely lehetővé teszi hang- és videófájlok lejátszását.

Amikor Ön az Társaságunk online ajánlatainak olyan oldalait használja, amely beágyazott YouTube-lejátszót tartalmaz, az kapcsolatot létesít a YouTube-bal a videó- vagy audio fájl továbbítása és lejátszása érdekében. Ennek során adatok kerülnek továbbításra a YouTube, mint adatkezelő felé. Mi nem felelünk az ilyen adatok YouTube általi kezeléséért.

Az összegyűjtött adatok céljára és körére, az adatok YouTube általi kezelésére és felhasználására, továbbá az Ön jogaira és a személyes adatok védelmét támogató választható beállítási lehetőségeire vonatkozó további információkat megtalálja a YouTube adatvédelmi tájékoztatójában.

7. Kommunikációs eszközök a közösségi média oldalakon

Társaságunk a közösségi média oldalain (Pl.: Twitter) kommunikációs eszközöket használ annak érdekében, hogy az Ön által a közösségi média oldalakon keresztül küldött üzeneteit feldolgozza és támogatást nyújtson.

Amikor Ön üzenetet küld Társaságunk közösségi média oldalain keresztül, akkor ezek az üzenetek azért kerülnek feldolgozásra, hogy Társaságunk Önnek üzenetével kapcsolatban támogatást nyújtson (amennyiben szükséges az Ön üzenetével kapcsolatban további adatokat is kezelünk, amelyeket a közösségi média oldal szolgáltatója továbbít Társaságunk részére, például az Ön neve vagy az üzenetben küldött fájlok).

Továbbá ezeket az adatokat Társaságunk összesített és anonimizált formában elemezheti annak érdekében, hogy Társaságunk a közösségi média oldalainak működéséről további információhoz jusson.

Társaságunk az Ön adatait annak a Bosch jogi személynek fogja továbbítani, amelyik az Ön üzenetében foglalt kérdés megválaszolásáért felelős (Például abban az esetben, amikor az Ön kérdése egy olyan termékre vonatkozik, amelyet egy másik Bosch jogi személy értékesít). A jogalapja ennek az adatkezelésnek Társaságunk jogos érdeke (GDPR 6. Cikk (1) f)) vagy amennyiben alkalmazható, akkor az adatkezelés jogalapja egy meglévő szerződés teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) b)). A Társaságunk által kezelt személyes adatok az Ön üzenetének kézbesítését követően legkésőbb 180. napon töröljük.

8. Külső hivatkozások

Társaságunk online ajánlatai tartalmazhatnak hozzá nem kapcsolódó, külső szolgáltatók által üzemeltetett hivatkozásokat. A hivatkozásra történő kattintást követően Társaságunknak nincs hatása arra, hogy a hivatkozásra történő kattintás következtében esetleg a külső félhez továbbított személyes adatok (pl. IP-cím vagy azon weboldal URL címe, amelyen a hivatkozás található) hogyan kerülnek gyűjtésre, kezelésre és felhasználásra, tekintettel arra, hogy a külső felek magatartása természetesen Társaságunk ellenőrzési körén kívül esik. Ezért Társaságunk nem vállal felelősséget az ilyen személyes adatok külső fél általi kezeléséért.

9. Biztonság

Társaságunk munkavállalóit és a Társaságunk nevében szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat titoktartási kötelezettség terheli, valamint kötelesek a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelni.

Társaságunk minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megtesz a megfelelő szintű biztonság biztosítása, valamint az Ön Társaságunk által kezelt adatainak különösen a következő kockázatok elleni védelme érdekében: nem szándékolt vagy jogellenes megsemmisülés/megsemmisítés, manipulálás, elvesztés, megváltoztatás, valamint illetéktelen nyilvánosságra hozatal és illetéktelen hozzáférés. Társaságunk biztonsági intézkedéseit a tudomány és technika állásának megfelelően folyamatosan javítja.

10. Felhasználói jogok

Jogai érvényesítéséhez kérjük, használja a „Kapcsolattartás” pontban megadott elérhetőségeket. Ennek során kérjük, biztosítsa, hogy személye egyértelműen beazonosítható legyen.

A tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy megerősítést kérjen Társaságunktól, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ebben az esetben jogosult személyes adataihoz hozzáférni.

Helyesbítéshez és törléshez való jog

Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését kérni Társaságunktól, illetve adatainak törlését is kérheti, amennyiben a szükséges feltételek fennállnak.

Ez nem alkalmazandó a számlázáshoz vagy elszámolási célokból szükséges adatokra, vagy olyan adatokra, amelyekre törvény által előírt megőrzési időszak vonatkozik. Azonban, ha az ilyen adatok kezelése nem szükséges, akkor ez az adatkezelés korlátozható (lásd az alábbiakat).

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben a szükséges feltételek fennállnak Ön jogosult az adatkezelés korlátozását kérni.

Tiltakozás direkt marketinggel szemben

Továbbá Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak direkt marketing célból történő kezelése ellen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy szervezési okokból átfedés lehet az Ön tiltakozása és adatainak egy már folyamatban lévő hirdetési kampány körében történő felhasználása között.

Tiltakozás a „jogos érdek” jogalapon alapuló adatkezelés ellen

Továbbá Ön jogosult bármikor tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, amikor az adatkezelés jogos érdeken alapul. Ebben az esetben Társaságunk nem kezeli tovább az Ön adatait, hacsak Társaságunk nem bizonyítja, hogy az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az Ön jogaival és szabadságaival szemben.

Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben Ön hozzájárult adatai kezeléséhez, jogosult azt a jövőre tekintettel bármikor visszavonni. Ez azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.

A feliratkozás visszavonása az feliratkozásban szereplő linken keresztül lehetséges, vagy adott esetben a vonatkozó Online ajánlat beállításai között. Alternatív megoldásként vegye fel velünk a kapcsolatot a „Kapcsolatfelvétel” részben található információk segítségével.

Adathordozhatóság

Amennyiben a szükséges feltételek fennálnak, Ön jogosult a Társaságunknak szolgáltatott adatokat strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapni, vagy – ha az technikai szempontból megvalósítható – azt kérni, hogy ezen adatokat Társaságunk továbbítsa egy másik adatkezelőnek.

Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga

Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelye vagy állama tekintetében illetékes, illetve Társaságunk vonatkozásában illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. Ez a hatóság a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H- 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: mailto:privacy@naih.hu

11. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja a jogot biztonsági és adatvédelmi intézkedéseinek megváltoztatására, amennyiben arra a technikai fejlesztések érdekében szükség van. Az ilyen esetekben Társaságunk megfelelően módosítja az adatvédelmi tájékoztatóját. Ezért kérjük, hogy figyelje Társaságunk adatvédelmi tájékoztatójának aktuális verzióját, mert a tájékoztató módosulhat.

12. Kapcsolattartó

Amennyiben kapcsolatba kíván lépni Társaságunkkal, kérjük, azt az „Adatkezelő” pontban megadott elérhetőségek egyikén tegye.

Jogai érvényesítéséhez vagy adatvédelmi incidens bejelentéséhez használja az alábbi linkek egyikét:

A jogai gyakorlásához használja az alábbi hivatkozást:

- https://request.privacy-bosch.com/

Az adatvédelmi incidenseket az alábbi hivatkozásra kattintva jelezheti:

- https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Személyes adatainak kezelésére vonatkozó javaslatai vagy panaszai megtételéhez javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba Társaságunk adatvédelmi tisztviselőjével:

Adatvédelmi tisztviselő

Adatvédelmi és Adatbiztonsági csoport (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02

70442 Stuttgart

GERMANY

vagy

mailto: DPO@bosch.com

Hatálybalépés napja: 2021-11-05

APP: Digitális Asztisztens (Digital Service Assistant)

Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

Helymeghatározási adatok kezelése

Társaságunk ajánlatai továbbá úgynevezett helymeghatározáson alapuló szolgáltatásokat is tartalmaznak, amelyeken keresztül Társaságunk az Ön tartózkodási helyének megfelelő egyedi ajánlatokat nyújthat. Ennek érdekében Társaságunk az Ön hozzájárulása alapján összegyűjti az eszköze által szolgáltatott utolsó három GPS-koordinátát és az eszköz IP-címét. A szolgáltatás használatával nem hozunk létre mozgási profilt. Ön az adott alkalmazás beállításaiban vagy mobil eszköze operációs rendszerének a beállításaiban kikapcsolhatja ezt a funkciót, vagy ideiglenesen leállíthatja anélkül, hogy az befolyásolná az alkalmazás alapfunkcióit.

Fényképek kezelése

Alapvetően a fotó funkció aktiválásával lehetősége nyílik fényképek továbbítására az elsődleges támogató részére (1st Level-Support). A fényképezés funkció aktiválásához az Ön által használt eszköz(ök) beállításában adhatja meg hozzájárulását.

Kérjük bizonyosodjon meg arról, hogy az alkalmazáson keresztül az elsődleges támogató részére továbbított fénykép(ek) semmilyen személyes információt nem tartalmaz(nak).

Továbbá, kérjük, olvassa el a „Bosch Rexroth AG szolgáltatásaira vonatkozó regisztrációs és használati feltételeket”.

A kezelt adatok kategóriái

Az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:

• Kommunikációs adatok (pl.: név, telefonszám, e-mail cím, cím, IP cím)

• Helymeghatározó adatok (pl.: GPS információ, IP ím)

• Felhasználói törzsadatok

Adatkezelési célok és azok jogalapjai

Társaságunk és az általunk megbízott szolgáltatók az alábbi célokból kezelik az Ön személyes adatait:

• Ezen online ajánlatok nyújtása

(Jogalap: Társaságunk direkt marketinghez fűződő jogos érdeke, amennyiben az az adatvédelmi előírásokkal és versenyjogi szabályokkal összhangban történik).

• Vevőszolgálat

(Jogalap: Szerződéses kötelezettségek teljesítése.)

• Regisztráció

(Jogalap: Szerződéses kötelezettségek teljesítése.)

• Fotók használata

(Jogalap: Hozzájárulás, a fotókhoz történő hozzáféréshez)

• Helyadat alapú szolgáltatás nyújtás az Ön közelében található partnereink feltérképezésére

(Jogalap: Hozzájárulás az eszközéről származó helyadatok használatához)

• Hibák azonosítása, biztonsági okok

(Jogalap: Az adatbiztonság terén fennálló jogi kötelezettségeink teljesítése, valamint a üzemzavarok kiküszöböléséhez és az ajánlatunk biztonságához fűződő jogos érdekünk).

Az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések szintén irányadók.

Hatálybalépés napja: 2021-11-05

Blog

Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

A kezelt adatok kategóriái

Az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:

• Belső kommunikációsadatok (pl.: név, ország, e-mail cím, IP cím)

• Nyilvános kommunikációsadatok (felhasználónév, avatar)

• Blog előzmények

• Felhasználói törzsadatok

Adatkezelési célok és azok jogalapjai

Társaságunk és az általunk megbízott szolgáltatók az alábbi célokból kezelik az Ön személyes adatait:

• Ezen online ajánlatok nyújtása (regisztrációt igénylő tartalom esetén)

(Jogalap: Szerződéses kötelezettségek teljesítése).

• Regisztrált felhasználók számára online közösség működtetése az egymás közötti kommunikáció elősegítése és marketing céljából

(Jogalap: Szerződéses kötelezettségek teljesítése).

• Hibák azonosítása, biztonsági okok

(Jogalap: Az adatbiztonság terén fennálló jogi kötelezettségeink teljesítése, valamint az üzemzavarok kiküszöböléséhez és az ajánlatunk biztonságához fűződő jogos érdekünk).

• Jogaink megvédése és érvényesítése

(Jogalap: Jogaink megvédéséhez és érvényesítéséhez fűződő jogos érdekünk).

Adatai törléshez fűződő joga

Az Ön által létrehozott felhasználói fiókot a „Saját beállítások – Személyes – Közösségi fiók törlése” menüpontban törölheti. Ezzel az alkalmazás használata során korábban létrehozott tartalmak elkülönítésre kerülnek elsődleges felhasználói profiljától és egy anonim felhasználóhoz rendelődnek. A korábban feltöltött személyes fényképet a rendszer automatikusan egy avatarra cseréli.

Az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések szintén irányadók.

Hatálybalépés napja: 2021-11-05

CHAT

Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

A kezelt adatok kategóriái

Az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:

• Kommunikációs adatok (IP cím; kötelező mezők* e. g.: e-mail cím, név, cég, cím, telefonszám)

Adatkezelési célok és azok jogalapjai

• Felhasználói megkeresések megválaszolása a csevegőrendszeren

(Jogalap: Szerződéses kötelezettségek teljesítése vagy szerződést előkészítő intézkedések)

• A chat szolgáltatással kapcsolatos visszajelzések kérése

(Jogalap: Online szolgáltatásaink fejlesztéséhez fűződő jogos érdekünk)

• Chatbot alkalmazása

(Jogalap: Névtelen GYIK létrehozásához fűződő jogos érdekünk)

• A kötelező kommunikációs adatok tárolása

(Jogalap: Üzleti kapcsolataink bővítéséhez fűződő jogos érdekünk)

• Az IP-cím ideiglenes kezelése az országának meghatározása érdekében

(Jogalap: Jogos érdekünk a kérelmének illetékes belső kapcsolattartóhoz történő továbbításához, a megfelelő megválaszolása érdekében.)

Adattovábbítás és tárolás

Adati nem kerülnek továbbításra jogosulatlan harmadik fél számára. Rögzített adati kizárólag a Bosch Rexroth szervezeten belül kerülnek felhasználásra. Adatait nem tároljuk a szükségesnél hosszabb ideig, különös tekintettel a törvény által meghatározott maximális megőrzési időszakokra.

A csevegés lezárultával az ön személyes adatait és a chatben folytatott kommunikációt, támogatási-, vagy szervizigény beérkezéskor hozzárendeljük ügyféladatbázisunkhoz.

Az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések szintén irányadók.

Hatálybalépés napja: 2021-11-05

Kapcsolatkereső

Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

A kezelt adatok kategóriái:

Az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:

• Helymeghatározás (pl.: jelenlegi tartózkodási hely, irányítószám)

• Kapcsolattartási adatok (pl.: e-mail cím, név, telefonszám, cím)

Adatkezelési célok és azok jogalapjai:

• Közelségkeresés a szolgáltató partnerre vonatkozóan

(Jogalap: Szerződéskötést megelőző intézkedések/ Szerződéses kötelezettségek teljesítése).

Adattovábbítás és tárolás

A Google Maps üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). E szolgáltatás használatával – a használt böngésző segítségével - átviheti a valódi tartózkodási helyét, vagy a felajánlott menü segítségével bármilyen helyet manuálisan kiválaszthat. Az Ön adatait kizárólag a Google részére kerülnek továbbításra, a böngésző automatikus engedélyével, felugró ablakban megjelenő engedélyezési kérelemmel vagy a menüben lévő „címlista mutatása” gomb használatával. Amennyiben nem járul hozzá adatainak a Google Maps által történő feldolgozásához, tárolásához vagy a használatának folytatásához, akkor ne használja ezt a szolgáltatást. API-követelmények áttekintését itt találja: https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/intro?hl=en

Az alábbi linken található a Google adatvédelmével kapcsolatos további információ: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en#infocollect

Információ a helyadatok megosztásáról:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/does-firefox-share-my-location-websites?redirectlocale=en-US&redirectslug=does-firefox-share-my-location-web-sites

A kérdése továbbítása során az ön e-mail rendszerének használatára kerül sor. A beérkező leveleket a Bosch Rexroth szervezet illetékes kapcsolattartójának továbbítják. A recall-funkción belül a kapcsolati adatai továbbításra kerülnek a Bosch Rexroth szervezetben belüli illetékes kapcsolattartó részére. Az adatait nem tároljuk a szükségesnél hosszabb ideig, tovvábbi információt „A tárolás időtartama; megőrzési időszakok” pontban foglaltakban talál. Az alkalmazás használatával nem hozunk létre mozgási profilt.

Az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések szintén irányadók.

Hatálybalépés napja: 2021-11-05

CRM (Customer Relation Management)

Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

A kezelt adatok kategóriái

Az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:

• Kommunikációs adatok (pl.: név, e-mail cím, telefonszám, cím, kapcsolattartó személy azonosítója)

Adatkezelési célok és azok jogalapjai

• Az értékesítés előtti folyamatok globális kezelése az új üzleti kapcsolatok kezdeményezésének elősegítése érdekében.

(Jogalap: Új üzleti kapcsolatok bővítéséhez, kapcsolatfelvételhez fűződő jogos érdekünk)

• Globális ügyfélmenedzsment, címkezelés (rendezvényszervezés)

(Jogalap: Szerződéses kötelezettségek teljesítése, hozzájárulás, a Bosch Rexroth jogi entitásai közötti belső adatcseréhez fűződő jogos érdekünk)

• Globális megrendelés követés

(Jogalap: Szerződéses kötelezettségek teljesítése)

• Globális vevőszolgálat

(Jogalap: Szerződéses kötelezettségek teljesítése)

• Marketing tevékenységeink globális kezelése (hírlevél)

(Jogalap: Hozzájárulás)

• Globális ügyféltámogatás (jegykibocsátás)

(Jogalap: Szerződéses kötelezettségek teljesítése illetőleg a szerződéskötést megelőző intézkedések megtétele)

Adattovábbítás és tárolás

Adati nem kerülnek továbbításra jogosulatlan harmadik fél számára. Rögzített adati kizárólag a Bosch Rexroth szervezeten belül kerülnek felhasználásra. Adatait nem tároljuk a szükségesnél hosszabb ideig, különös tekintettel a törvény által meghatározott maximális megőrzési időszakokra.

További tájékoztatás az érintettek részére a közös adatkezelőként végzett tevékenységek vonatkozásában a GDPR 26. cikk (2) bekezdésben foglalt követelményeknek megfelelően

A Bosch Rexroth Kft, H-1103 Budapest, Gyömrői út 104.

és

a Bosch Rexroth csoporthoz tartozó más jogi entitások (a közös adatkezelők pontos listáját kérésre az érintett rendelkezésére bocsátjuk).

Mi az oka a közös adatkezelésnek?

Az ügyfélkapcsolatok globális szinten történő kezelése érdekében a fent említett felek szoros együttműködésére van szükség, mely vonatkozik az Ön személyes adatinak kezelésére is. Ennek keretében a felek közösen határozták meg, ezen adatok feldolgozásának keretét illetve, hogy a folyamatokat azon belül pedig az egyes lépéseket, szakaszokat milyen sorrendben fogják elvégezni. Ezért az Ön személyes adatainak védelme tekintetében az alábbiak szerint közös adatkezelőnek minősülnek (GDPR 26. cikk). A GDPR értelmében vett érintettként Ön jogosult a következő tájékoztatásra a felektől.

Mely feldolgozási szakaszok esetében kerül sor közös adatkezelésre?

Valamennyi adatkezelő kezeli az érintettek vagy érdeklődők adatait, amelyeket eseményeken/vásárokon vagy más forrásokból, például közösségi médiacsatornákon, webes űrlapokon és online eseményeken gyűjtöttek. Minden adatkezelő hozzáférhetővé teszi a többiek számára ezen adatokat annak érdekében, hogy megteremtse annak a lehetőségét az üzleti stratégiák és KPI-ok kapcsán történő kooperációnak.

Miről állapodtak meg a felek?

Az adatvédelmi jog szerinti közös adatkezelésük részeként a fent említett felek megállapodtak abban, hogy melyikük teljesíti a GDPR szerinti vonatkozó kötelezettségeket. Ez különösen vonatkozik az érintettek jogainak gyakorlására (GDPR 15-21. cikk) és a tájékoztatási kötelezettségek teljesítésére a GDPR 13. és 14. cikke szerint.

A megállapodást különösképpen az tette szükségessé, hogy az ügyfélkapcsolatok globális kezelése körében az egyes adatkezelési fázisok, illetve az ezek végrehajtására szolgáló rendszerek akár a Bosch Rexroth GmbH akár más a Közös Adatkezelési Megállapodás 1-es számú mellékletében meghatározott más a Bosch Rexroth csoporthoz tartozó entitások felelősségi körébe tartoznak.

Adatkezelési tevékenység: Ügyfélkapcsolatok Globális Menedzsmentje

Az érintetti jogok biztosításával és az adatkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása: Az a fél, akit eredetileg megkeresett a kérésével.

Mit jelent ez Önre, mint érintettre nézve?

Még közös adatkezelés esetén is a felek az egyes adatkezelési tevékenységek tekintetében a saját felelősségi körüknek megfelelően teljesítik az adatvédelmi kötelezettségeket az alábbiak szerint:

- A közös adatkezelés keretében: A ügyfélkapcsolatok globális szinten történő kezelése érdekében létrejött Közös Adatkezelési Megállapodás 1. sz. mellékletében megnevezett valamennyi fél felelős az adatkezelés jogi megfelelőségének biztosításáért.

- Valamennyi fél köteles a GDPR 13. és 14. cikkében előírt információkat pontos, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelven és ingyenesen az érintettek rendelkezésére bocsátani. A felek a tevékenységi körükön belül kötelesek minden szükséges információt a többi fél rendelkezésére bocsátani.

- A felek haladéktalanul tájékoztatják egymást az Ön mint érintett által benyújtott kérelemről, és segítik egymást annak érdekében, hogy a GDPR-ban meghatározott jogait érvényesíthesse. A felek kölcsönösen megadnak egymásnak minden olyan információt, amely az információkérések megválaszolásához szükséges.

- Ön mint érintett mindig attól a féltől kapja meg a benyújtott kérelmére vonatkozó tájékoztatást, akivel eredetileg kapcsolatba lépett. Ettől a belső szabályozástól függetlenül Ön bármelyik féllel szemben közvetlenül érvényesítheti jogait.

Az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések szintén irányadók.

Hatálybalépés napja: 2021-11-05

Elsődleges támogatás (1st Level Support)

Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

A kezelt adatok kategóriái

Az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:

• Kommunikációs adatok (pl.: név, telefonszám, e-mail cím, IP-cím)

Adatkezelési célok és azok jogalapjai

• Vevőszolgálat működtetése

(Jogalap: Szerződéses kötelezettségek teljesítése.)

Az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések szintén irányadók.

Hatálybalépés napja: 2021-11-05

Tanfolyam szervezés

Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

A kezelt adatok kategóriái

Az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:

• Kommunikációs adatok (pl.: név, telefonszám, e-mail cím, IP-cím)

• Felhasználói törzsadatok (regisztráció)

• Szerződéses törzsadatok

• A szerződéssel kapcsolatos elszámolási és fizetési adatok (eShop rendszeren keresztül)

• Tréning előzmények

Adatkezelési célok és azok jogalapjai

Társaságunk és az általunk megbízott szolgáltatók az alábbi adatkezelési célokból dolgozzák fel az Ön személyes adatait:

• Ezen online ajánlatok nyújtása (regisztrációhoz kötött szolgáltatások)

(Jogalap: Szerződéses kötelezettségek teljesítése)

• Képzési előzmények kezelése a szerződéses kötelezettség teljesítését követően (ügyfél igény esetén)

(Jogalap: Hozzájárulás)

• Hibák azonosítása, biztonsági okok

(Jogalap: Az adatbiztonság terén fennálló jogi kötelezettségeink teljesítése, valamint az üzemzavarok kiküszöböléséhez és az ajánlatunk biztonságához fűződő jogos érdekünk)

• Jogaink megvédése és érvényesítése

(Jogalap: Jogaink megvédéséhez és érvényesítéséhez fűződő jogos érdekünk)

• A szerződéssel kapcsolatos elszámolási és fizetési adatok kezelése

(Jogalap: Szerződéses kötelezettségek teljesítése)

Pénzforgalmi szolgáltatók

Társaságunk külső pénzforgalmi szolgáltatókat vehet igénybe. Társaságunk az Ön által a megrendelési folyamat során választott fizetési módtól függően a kifizetések feldolgozása során használt adatokat (pl. bankszámla vagy hitelkártya adatok) a kifizetéssel megterhelt pénzintézetnek vagy a Társaságunk által megbízott pénzforgalmi szolgáltatóknak adja át. Előfordulhat, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók, mint önálló adatkezelők gyűjtik és dolgozzák fel ezeket az adatokat. Ebben az esetben (amikor a pénzforgalmi szolgáltatók adatkezelők), az adott pénzforgalmi szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója vagy adatvédelmi szabályzata az irányadó.

Sütik (Cookie-k) használata

Egyes esetekben meghatározott süti beállításokat alkalmazhatunk, jogos érdek (GDPR 6. cikk 1 bekezdés f, pontja) alapján.

Az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések szintén irányadók.

Hatálybalépés napja: 2021-11-05

Media Directory

Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

A kezelt adatok kategóriái

Az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:

• Kontaktadatok (regisztráció - pl.: keresztnév, vezetéknév, ország, e-mail cím, felhasználó név.)

• Címadatok (nyomtatott reklámanyagok rendelése – pl.: keresztnév, vezetéknév, cím)

• Felhasználói törzsadatok (regisztráció)

Adatkezelési célok és azok jogalapjai

Társaságunk és az általunk megbízott szolgáltatók az alábbi adatkezelési célokból dolgozzák fel az Ön személyes adatait:

• Ezen online ajánlatok nyújtása

(Jogalap: Szerződéses kötelezettségek teljesítése.)

• Regisztráció

(Jogalap: Szerződéses kötelezettségek teljesítése.)

• Megbízás alapján nyomtatott reklámanyagok feladása (címadatok)

(Jogalap: Szerződéses kötelezettségek teljesítése.)

• Hibák azonosítása, biztonsági okok

(Jogalap: Az adatbiztonság terén fennálló jogi kötelezettségeink teljesítése, valamint a üzemzavarok kiküszöböléséhez és az ajánlatunk biztonságához fűződő jogos érdekünk.)

Az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések szintén irányadók.

Hatálybalépés napja: 2021-11-05

MyRexroth

Értékesítést követően

Lehetősége van regisztrálni jegy és reklamációkezelő rendszerünkbe a myRexroth felületén keresztül.

Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

A kezelt adatok kategóriái

Az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:

• Kommunikációs adatok (pl.: név, telefonszám, e-mail cím, IP-cím)

• Felhasználói törzsadatok

Adatkezelési célok és azok jogalapjai

• Értékesítés követő szolgáltatások

(Jogalap: Szerződéses kötelezettségek teljesítése.)

Feliratkozás – Funkció

Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

A kezelt adatok kategóriái

Az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:

• Felhasználói törzsadatok (e-mail cím)

Adatkezelési célok és azok jogalapjai

Társaságunk és az általunk megbízott szolgáltatók az alábbi adatkezelési célokból dolgozzák fel az Ön személyes adatait:

• A myRexroth alkalmazásban történő dokumentum módosításról szóló értesítő küldése

(Jogalap: Szerződéses kötelezettségek teljesítése.)

Az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések szintén irányadók.

Hatálybalépés napja: 2021-11-05

Hírlevél

Társaságunk Online ajánlatainak keretében Ön feliratkozhat különböző hírlevelekre. Ehhez az úgynevezett double opt-in (feliratkozás megerősítési) eljárást alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy Társaságunk csak akkor küld Önnek e-mail vagy mobil alkalmazás (mint pl. a WhatsApp), SMS vagy push értesítés útján hírlevelet, miután egy értesítésben található linkre történő kattintással Ön kifejezetten megerősítette Társaságunk részére, hogy a hírlevél-szolgáltatást igénybe kívánja venni. Amennyiben Ön nem kíván a továbbiakban hírlevelet kapni, hozzájárulásának visszavonásával a feliratkozást bármikor megszüntetheti. Az e-mailben kapott hírlevelekhez adott hozzájárulását a vonatkozó online ajánlat e-mailjében megküldött linkre történő kattintással vonhatja vissza vagy pedig a beállítások menüpontban. Egyéb esetben lépjen Társaságunkkal kapcsolatba a Kapcsolattartás pontban megadott kapcsolattartási elérhetőségek használatával.

Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

A kezelt adatok kategóriái

Az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:

• Kontaktadatok (kötelezően kitöltendő mezők* - pl.: név, cég, e-mail cím, osztály, beosztás, cím, ország)

• Nyomon követési/profilozási adatok (pl.: e-mailek: marketing e-mailt küldése + levelezőszerver + megkapta-e a levelet + időbélyeg; megnyitotta-e a levelet + időbélyeg; rákattintott-e a levélre + időbélyeg; weboldalak: oldalmegtekintés + időbélyeg, űrlap beküldése + beküldött mezők + időbélyeg)

Adatkezelési célok és azok jogalapjai

Társaságunk és az általunk megbízott szolgáltatók az alábbi adatkezelési célokból dolgozzák fel az Ön személyes adatait:

• Termék-marketing és az általunk nyújtott szolgáltatás fejlesztése

(Jogalap: Hozzájárulás.)

Az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések szintén irányadók.

Hatálybalépés napja: 2021-11-05

Felmérések

Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

Alapvetően a mind felmérések mind az eredmények kiértékelése anonim módon történik. A kérdőívek elején minden esetben feltüntetjük az adatok gyűjtésének és kezelésének módját

Társaságunk csak akkor gyűjt, kezel és használ fel személyes adatokat, amikor arra megfelelő jogalappal rendelkezünk, az adatvédelmi és versenyjogi jogszabályokkal összhangban, vagy ha Ön erre a felmérés során kifejezett hozzájárulását adta.

A kezelt adatok kategóriái

Abban az esetben, hogyha nem anonim felmérést végzünk, az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:

• Kommunikációs adatok (pl.: válasz-ID, név, e-mail, telefon, cím, nyelv, cég)

• Metaadatok (pl.: felmérés kezdete, vége, válaszadási arány)

• Geolokációs adatok (pl.: IP-cím, amennyiben a részvétel GPS kompatibilis eszközzel történik)

• Szerződéses törzsadatok (e.g. szerződéses kapcsolat, érdeklődési kör)

• Vásárlási előzmények

• Technikai információ (pl.: böngésző típusa, verziója, operációsrendszer, felhasználó eszköz, képernyő felbontás, Flash verzió, Java támogatás, user agent)

Adatkezelési célok és azok jogalapjai

• Üzleti kapcsolatunk, termékeink és szolgáltatásaink, valamint a válaszadási ráta és a jövőbeli felméréseink fejlesztése

(Jogalap: Hozzájárulás).

• Információnyújtás, Visszajelzések feldolgozása

(Jogalap: A beérkező kérdések megfelelő kezeléséhez és célzott megválaszolásához fűződő jogos érdekünk, azáltal, hogy kérését a Bosch Rexroth csoporton belül az illetékes entitáshoz továbbítjuk)

• Bosch Rexroth csoporton belüli globális adatcsere

(Jogalap: Adatainak a megfelelő Bosch Rexroth entitáshoz történő továbbításához fűződő jogos érdekünk)

• Fő teljesítmény mutatók kiértékelése

(Jogalap: Az üzleti folyamataink kiértékeléséhez fűződő jogos érdekünk (működési folyamat menedzsment))

Adattovábbítás és tárolás

Adatai nem kerülnek továbbításra jogosulatlan harmadik fél számára.

Rögzített adati kizárólag a Bosch Rexroth szervezeten belül kerülnek felhasználásra. Adatai kizárólag addig kerülnek megőrzésre, ameddig ez a felmérésünk és a kapcsolódó szolgáltatásaink elvégzéséhez szükséges, adott esetben az adatait összekapcsolhatjuk ügyfélfiókjával. Adatait nem tároljuk a szükségesnél hosszabb ideig, különös tekintettel a törvény által meghatározott maximális megőrzési időszakokra.

Az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések szintén irányadók.

Hatálybalépés napja: 2021-11-05

Rexroth-Store

Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

A kezelt adatok kategóriái

• Az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:

• Kommunikációs adatok (pl.: ország, név, cég, VAT ID, telefon, E-Mail, cím, IP-cím),

• felhasználói törzsadatok (pl.: termék információ, árak, felhasználó alapján készült szimulációk)

• Szerződéses törzsadatok (üzleti kapcsolatok, érdeklődési kör, vásárlási előzmény)

• Tranzakciós adatok

• Információs adatok (pl.: nyilvános adatok)

Adatkezelési célok és azok jogalapjai

• Globális ügyféligazgatás, cím kezelés

(Jogalap: Szerződéses kötelezettségek teljesítése, illetve a szerződéskötést megelőző lépések megtétele, hozzájárulás, a Bosch Rexroth jogi entitásai közötti belső adatcseréhez fűződő jogos érdekünk)

Globális megrendelés kezelés

(Jogalap: Szerződéses kötelezettségek teljesítése.)

• Fő teljesítmény mutatók kiértékelése

(Jogalap: Az üzleti folyamataink kiértékeléséhez fűződő jogos érdekünk (működési folyamat menedzsment))

• Adattovábbítás CE Partnereink részére

(Jogalap: az sztenderd termék igények hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünk)

• Adatovábbítás pénzforgalmi szolgáltatók részére

(Jogalap: Szerződéses kötelezettségeink teljesítése)

Hitelminősítések

Társaságunknak jogos érdeke fűződik az ebben a részben meghatározott hitelminősítések elvégzéséhez a behajthatatlan követelések és a rossz befektetések elleni védelem érdekében. Társaságunk megbízást adhat olyan vállalatoknak, amelyek matematikai és statisztikai elemzéseket végeznek a nemfizetés kockázatának értékelése érdekében, és a törvény által megengedett kereteken belül információt szolgáltassanak a nemfizetés valószínűségére vonatkozóan. Az értékeléshez nem csak címadatok kerülnek kizárólagosan felhasználásra.

Amennyiben a hitelminősítés eredménye nem felel meg a követelményeinknek, fenntartjuk a jogot arra, hogy biztosított fizetési módot kérjünk (pl. hitelkártya), vagy hogy megtagadjuk a szerződéskötést.

A hitelminősítés automatizált döntéshozatalon alapul. Amennyiben nem ért egyet az eredménnyel, írásban benyújthatja a véleményét, amelyet az ezért felelős személy megvizsgál. Ezenfelül jogában áll tájékoztatást kérni az adott szolgáltató döntését alátámasztó lényeges indokokról.

Társaságunk az alábbi szolgáltatókat bízza meg hitelminősítések elvégzésével:

D-A-CH: Verband der Vereine Creditreform e. V., Hammfelddamm 13, 41460 Neuss

Abroad: Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Str. 11, 64293 Darmstadt

T&C: will be linked as soon as available

Pénzforgalmi szolgáltatók

Társaságunk külső pénzforgalmi szolgáltatókat vesz igénybe. Társaságunk az Ön által a megrendelési folyamat során választott fizetési módtól függően a kifizetések feldolgozása során használt adatokat (pl. bankszámla vagy hitelkártya adatok) a kifizetéssel megterhelt pénzintézetnek vagy a Társaságunk által megbízott pénzforgalmi szolgáltatóknak adja át. Előfordulhat, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók mint önálló adatkezelők gyűjtik és dolgozzák fel ezeket az adatokat. Ebben az esetben (amikor a pénzforgalmi szolgáltatók adatkezelők), az adott pénzforgalmi szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója vagy adatvédelmi szabályzata az irányadó.

Adyen adatkezelésére vonatkozó tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions#9confidentialityprivacyandcompliance

Platform szolgáltató/ Adatfeldolgozó:

Szolgáltató: Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA

Funkció: Szoftver szolgáltatás és adat hosztolás

További információkért kéjük látogasson el az alábbi weboldalak egyikére:

Privacy Shield nyilatkozat: https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/EU-Data-Transfer-Mechanisms-FAQ.pdf

Adatkezelési tájékoztató: https://www.salesforce.com/ap/company/privacy/

Az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések szintén irányadók.

Hatálybalépés napja: 2021-11-05

Eseményszervezés

Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

A kezelt adatok kategóriái

Az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:

• Kapcsolattartási adatok: (pl.: e-mail cím, név, telefonszám, cím, ország, cég neve, IP cím)

• Eseményen történő részvétel

Adatkezelési célok és azok jogalapjai

• Eseményeink szervezése érdekében kapcsolatba lépjünk Önnel, az események után megosszuk az előadás anyagait és válaszoljunk a felmerülő kérdésekre

(Jogalap: Társaságunk események szervezéséhez fűződő jogos érdeke)

• Ezen online ajánlatok nyújtása

(Jogalap: Társaságunk direkt marketinghez fűződő jogos érdeke, amennyiben az az adatvédelmi előírásokkal és versenyjogi szabályokkal összhangban történik).

• Ezen online ajánlatok nyújtása (regisztrációt igénylő esemény)

(Jogalap: Szerződéses kötelezettségek teljesítése).

• Jogaink megvédése és érvényesítése

(Jogalap: Jogaink megvédéséhez és érvényesítéséhez fűződő jogos érdekünk).

Az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések szintén irányadók.

Hatálybalépés napja: 2021-11-05

Facebook Adatkezelési Tájékoztató

Általános Adatvédelmi Tájékoztató a Bosch Rexroth Kft. által szervezett nyereményjátékokról (magyar és angol)