Hungary hungarian

Helyszín kiválasztása

Hungary

Adatkezelési tájékoztató

A Bosch Rexroth Kft. - a Bosch Rexroth AG magyarországi leányvállalata - (a továbbiakban: „Bosch Rexroth”, vagy „Társaságunk”) örömmel vette internet oldalainkon és mobil alkalmazásainkon (a továbbiakban együttesen „online ajánlatok” néven is) tett látogatását és Társaságunk és termékei iránt mutatott érdeklődését.

1. A Bosch Rexroth tiszteletben tartja az Ön magánszféráját

Társaságunk személyes adatainak kezelése során mindvégig jelentős figyelmet fordít magánszférájának védelmére és valamennyi üzleti adata biztonságára. Társaságunk az online ajánlatainál tett látogatása során gyűjtött személyes adatokat azok bizalmas jellegének megtartásával, kizárólag a törvényi előírásokkal összhangban dolgozza fel.

Az adatvédelem és az információbiztonság Társaságunk üzletpolitikájának részét képezi.


2. Adatkezelő

A Bosch Rexroth az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő; az ez alóli kivételeket a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük.

Társaságunk kapcsolattartási adatai a következők:

Bosch Rexroth Kft
1103 Budapest
Gyömrői út 104
info@boschrexroth.hu


3. Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

A kezelt adatok kategóriái

Az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:

 • Kapcsolattartási adatok: (pl.: e-mail cím, név, telefonszám, cím, ország, cég neve, marketing azonosító, IP cím)
 • Az Ön üzenete (űrlap kitöltésével, chat vagy e-mail formájában)
 • Eseményen történő részvétel
 • Hírlevél szolgáltatással kapcsolatos aktivitási adatok (pl.: mikor kapta meg és mikor nyitotta meg a hírlevelet, mikor kattintott a levélben szereplő linkekre, milyen oldalakat tekintett meg, mikor töltötte ki az űrlapokat/adat mezőket stb.)
 • Felméréseinkkel kapcsolatos technikai adatok (pl.: felmérés kitöltésének kezdő időpontja, felmérés befejezésének időpontja, használt böngésző típusa, verziószáma, operációs rendszer, eszköz típusa, képernyő felbontása, Flash verzió, Java verzió)
 • Geolokációs adatok (pl.: IP cím, ha GPS kompatibilis eszközről vesz részt a felméréseinkben)
 • Szerződéses törzsadatok (pl. szerződéses kapcsolatok, szerződéses vagy termékkel kapcsolatos érdekeltség)
 • Ügyfél előzmény

Alapelvek

A személyes adatok körébe tartozik egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos összes információ, köztük pl. nevek, címek, telefonszámok, e-mail címek, szerződéses törzsadatok, szerződéssel kapcsolatos elszámolási és fizetési adatok, amelyek kifejezik egy személy azonosságát.

Társaságunk csak akkor gyűjt, kezel és használ fel személyes adatokat (beleértve IP-címeket is), amikor annak vagy megfelelő jogalapja van, vagy Ön hozzájárulását adta e célból személyes adatai kezeléséhez vagy felhasználásához, pl. regisztrálással.

Adatkezelési célok és azok jogalapjai

Társaságunk és az általunk megbízott szolgáltatók az alábbi adatkezelési célokból dolgozzák fel az Ön személyes adatait:

 • Ezen online ajánlatok nyújtása
  (Jogalap: Társaságunk direkt marketinghez fűződő jogos érdeke, amennyiben az az adatvédelmi előírásokkal és versenyjogi szabályokkal összhangban történik).
 • Szolgáltatás-megszakadások/zavarok helyreállítása céljából és biztonsági okokból
  (Jogalapok: Társaságunk jogi kötelezettségeinek teljesítése az adatbiztonság körében és a szolgáltatás-megszakadások és zavarok megoldásához, valamint ajánlataink biztonságához fűződő jogos érdekünk körében).
 • Ön-promóció és mások által végzett promóció, piackutatás és elérési elemzés céljából a jogszabályok által megengedett körben vagy hozzájárulás alapján
  (Jogalapok: Hozzájárulás/direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk, amennyiben az az adatvédelmi törvényekkel és versenyjoggal összhangban történik)
 • Kapcsolattartás, információ nyújtása az érintett megkeresése alapján
  (Jogalap: Társaságunk ügyfélkapcsolatok fenntartásához fűződő jogos érdeke)
  Amikor Ön a Chat-et használja, úgy a beszélgetést rögzítjük. A beszélgetés után a személyes adatait töröljük vagy anonimizáljuk amennyiben az adatkezelési cél megvalósult. Amennyiben a beszélgetésben terméktámogatást vagy szolgáltatást kér, úgy a beszélgetés tartalmát az Ön vásárlói felhasználójához rendeljük
 • Chatbot alkalmazása
  (Jogalap: Társaságunk névtelen kérdezz-felelek funkció létrehozásához fűződő jogos érdeke)
 • A chat szolgáltatással kapcsolatos visszajelzések kérése
  (Jogalap: Társaságunk termékei és szolgáltatásai fejlesztéséhez fűződő jogos érdeke)
 • A chat szolgáltatás során az IP címek ideiglenes kezelése az ország automatikus felismerése céljából
  (Jogalap: Társaságunk ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy az Ön kérdését a megfelelő belső személy válaszolja meg, amennyiben a kérdése divíziók közötti)
 • Érintettek tájékoztatása a Bosch Rexroth kapcsolattartókról
  (Jogalap: Társaságunk direkt marketinghez fűződő jogos érdeke)
 • Eseményeink szervezése érdekében kapcsolatba lépjünk Önnel, az események után megosszuk az előadás anyagait és válaszoljunk a felmerülő kérdésekre
  (Jogalap: Társaságunk események szervezéséhez fűződő jogos érdeke)
 • Hírlevél küldése e-mailben vagy SMS/MMS-ben az üzenetet fogadó fél hozzájárulásával
  (Jogalap: Hozzájárulás).
 • Termék marketing és szolgáltatásaink fejlesztése
  (Jogalap: Hozzájárulás)
 • Üzleti kapcsolatunk, termékeink és szolgáltatásaink, valamint a válaszadási ráta és a jövőbeli felméréseink fejlesztése
  (Jogalap: Hozzájárulás).
 • Visszajelzések feldolgozása
  (Jogalap: Az Ön felvetéseinek a kezeléséhez és megválaszolásához fűződő jogos érdekünk)
 • Fő teljesítménymutatóink kiértékelése
  (Jogalap: Üzleti folyamataink kiértékeléséhez fűződő jogos érdekünk)
 • Jogaink megvédése és érvényesítése
  (Jogalap: Jogaink megvédéséhez és érvényesítéséhez fűződő jogos érdekünk).

Regisztráció

Ha olyan kedvezményekkel kíván élni, vagy azokhoz hozzáférni, amelyek szerződéses kapcsolat létrehozását igénylik, kérjük regisztráljon. A regisztráció során a szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges személyes adatokat gyűjtünk (pl. vezetéknév, utónév, születési dátum, e-mail cím, adott esetben, az előnyben részesített fizetési mód vagy a számlabirtokos részletezése és adatai), valamint adott esetben önkéntesen megadott további adatokat. A regisztrációhoz szükséges adatokat *-gal jelöljük.

Naplófájlok

Minden alkalommal, amikor az internetet használja, böngészője bizonyos információkat küld, amelyeket Társaságunk úgynevezett naplófájlokban (log files) tárol.

A naplófájlokat a felmerülő zavarok meghatározása céljából és biztonsági okokból (pl. támadási kísérletek tisztázása) rövid ideig tároljuk, majd azt követően töröljük őket. A törlés köréből ki vannak zárva azok a naplófájlok, amelyeket bizonyítási célból meg kell tartani az adott probléma teljes megoldásáig, és eseti alapon ezek a fájlok átadhatók a hatóságoknak.

A naplófájlok elemzési célokra is felhasználhatók (IP-cím nélkül vagy teljes IP-cím nélkül). Lásd ezért a “Hirdetések és/vagy piackutatás” modult.

A naplófájlokban az alábbi információk kerülnek elmentésre:

 • Azon eszköz IP-címe (internet protokoll címe), amelyet az online ajánlatokhoz való hozzáféréshez használnak;
 • Azon weboldal internet címe, amelyről az online ajánlathoz hozzáfértek (úgynevezett origin URL vagy referrer URL);
 • Azon szolgáltató neve, amelyet az online ajánlatokhoz való hozzáféréshez igénybe vesznek;
 • Az elért fájlok vagy információk neve;
 • Az adat lekérésének dátuma és időpontja, valamint időtartama;
 • A továbbított adatok mennyisége;
 • Információ a használt operációs rendszerről és internetes böngészőről, ideértve a telepített bővítményeket (pl. Flash Player);
 • http státusz kód (pl.: „A kérés sikeres” vagy „A kért fájl nem található”).

Kiskorúak

Ez az online ajánlat nem célozza meg a 16 évesnél fiatalabb gyermekeket és nem nekik szól.

Adattovábbítás más adatkezelőknek

Az Ön személyes adatai elsősorban akkor kerülnek más adatkezelőknek továbbításra, amikor az egy szerződés teljesítéséhez szükséges vagy abban az esetben, amikor Társaságunknak vagy a harmadik félnek jogos érdeke fűződik a továbbításhoz, vagy ha Ön hozzájárulását adta ahhoz.

Az adattovábbítás címzettjeiről vagy annak kategóriáiról és az adattovábbítás jogalapjáról további információ az Adatkezelési célok és azok jogalapjai című részben található.

Előfordulhat továbbá, hogy Társaságunk adatokat olyan esetben is továbbít más adatkezelőknek, amikor arra Társaságunkat jogszabály vagy végrehajtható közigazgatási vagy bírói végzés kötelezi.

Szolgáltatók (általánosságban)

Társaságunk külső szolgáltatókat bíz meg olyan feladatokkal, mint értékesítési és marketing szolgáltatások, szerződéskezelés, fizetések kezelése, programozás, adat-hosztolás és forróvonal (hotline) szolgáltatások. Társaságunk a szolgáltatókat körültekintően választja ki, és rendszeresen ellenőrzi őket, különösen olyan szempontból, hogy gondosan kezeljék és védjék az általuk tárolt adatokat. Minden szolgáltató köteles az adatok bizalmas jellegét megőrizni és a törvényi rendelkezéseket betartani. A Bosch vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok is lehetnek szolgáltatók.

Adattovábbítás az EGT-n kívüli címzetteknek

Társaságunk személyes adatokat továbbíthat az EGT-n kívüli, úgynevezett harmadik országokban található címzetteknek is. Ilyen esetekben az adattovábbítást megelőzően Társaságunk megbizonyosodik arról, hogy a címzett fél megfelelő szintű adatvédelmet nyújt, illetve arról, hogy Ön hozzájárult-e a továbbításhoz.

Ön jogosult a harmadik országbeli címzettekről áttekintést kapni, valamint az adatvédelem megfelelő szintjét biztosító, kifejezetten elfogadott rendelkezésekről másolatot kapni. E célból kérjük használja a Kapcsolattartás pontban foglaltakat.

A tárolás időtartama; megőrzési időszakok

Társaságunk általában addig tárolja az Ön adatait, amíg az online ajánlataink, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy amíg jogos érdekünk fűződik az adatok tárolásához (pl. a szerződést követően is fűződhet jogos érdekünk postai úton történő marketing célú megkereséshez). Minden egyéb esetben töröljük személyes adatait azon adatok kivételével, amelyeket jogi kötelezettségeink teljesítéséhez tárolnunk kell (pl. ilyen kötelezettség terhel minket az adózási és kereskedelmi jogszabályok értelmében előírt megőrzési időszakok tekintetében, hogy bizonyos ideig egyes dokumentumokat, így szerződéseket és számlákat rendelkezésre tartsunk).


4. Süti (cookie) használat

Társaságunk online szolgáltatásaival összefüggésben Társaságunk sütiket és nyomkövetési eszközöket alkalmazhat.

A sütik kis méretű szöveg fájlok, amelyek azon az eszközön kerülhetnek tárolásra, amelyről Ön Társaságunk online ajánlatait felkereste.

A nyomkövetés több különböző technológia felhasználásával lehetséges. Társaságunk így például információt kezel pixel-technológia és/vagy log fájl elemzés használatával.

Kategóriák

Megkülönböztetünk olyan sütiket, amelyek az online ajánlatok technikai működéséhez feltétlenül szükségesek, illetve olyan sütiket és nyomkövetési mechanizmusokat, amelyek nem feltétlenül szükségesek az online ajánlatok technikai működéséhez.

Általánosságban lehetséges online ajánlatokat úgy igénybe venni, hogy olyan sütik nem kerülnek használatra, amelyek technikai célt nem szolgálnak.

Technikai szempontból szükséges sütik

Technikai szempontból szükséges sütik alatt azokat a sütiket értjük, amelyek nélkül az online ajánlat technikai megvalósíthatósága nem biztosítható. Ezek a sütik például olyan sütik, amelyek a videó vagy audio tartalom akadálymentes lejátszását teszik lehetővé.

Az ilyen sütik törlésre kerülnek, amint Ön elhagyja a weboldalt.

Sütik és nyomkövetési eszközök amelyek technikai szempontból nem szükségesek

Társaságunk minden esetben akkor használ sütiket és nyomkövetési eszközöket, amennyiben Ön előzetesen ehhez hozzájárulását adta. Kivételt képez ezalól az a süti, amely az adatvédelmi beállítástainak jelenlegi státuszát rögzíti (választó süti). E süti használata társaságunk jogos érdekén alapul.

Marketing sütik és nyomkövetési eszközök

Általában

Marketing sütik és nyomkövetési eszközök használatával Társaságunk és partnereink az Ön érdeklődési köre alapján hirdetési ajánlatokat tudnak küldeni. Ezek az ajánlatok az Ön felhasználói viselkedésének elemzésén alapulnak.

 • Web elemzés: Web elemzési eszközök használatával mérések készítése lehetséges pl.: az oldalak látogatóinak számára vonatkozóan
 • Konverziós követés: Abban az esetben, amikor Ön Társaságunk weboldalára egy partnerünk hirdetésén keresztül jut el, akkor Társaságunk konverziós partnerei sütiket helyeznek el az Ön eszközén (konverziós süti).

Általában ezeknek a sütiknek az érvényessége 30 nap múlva lejár. Társaságunk és konverziós partnerei felismerhetik, ha egy adott felhasználó korábban már egy bizonyos hirdetésre történő kattintást követően jutott el Társaságunk weboldalára, amennyiben az adott weboldalunkat már egyszer meglátogatta és az ehhez a látogatáshoz kapcsolódó sütik még érvényesek. Ez több különböző eszköz estetében is megvalósulhat. Ezekből a sütikből nyert információk abból a célból kerülnek kezelésre, hogy ebből konverziós statisztikák készüljenek, és hogy meghatározásra kerüljön, hogy hányan kattintottak az adott hirdetésre és kerültek átirányításra Társaságunk weboldalára konverziós nyomkövető címkével.

 • Közösségi média bővítmények: Társaságunk online ajánlatainak oldalai tartalmazhatnak más online szolgáltatók (pl. Facebook, Twitter) által kínált tartalmat és szolgáltatást, amelyek sütiket és aktív modulokat használhatnak. A közösségi média bővítményekkel kapcsolatos további tájékoztatást a „Közösségi média bővítmények” részben talál.
 • Célzott hirdetésekhez használt eszközök: Ezek az eszközök felhasználói profilokat hoznak hirdetési sütik vagy harmadik fél hirdetési sütijeinek, azaz „web beacons” (olyan észrevehetetlen kép, amelyet pixel-nek vagy nyomkövető pixel-nek neveznek) felhasználásával, vagy ehhez hasonló technológiák segítségével. Ezek érdeklődési kör alapján meghatározott hirdetési ajánlatok nyújtására használhatóak, illetve arra, hogy meghatározásra kerüljön a hirdetések megjelenésnek gyakorisága. Az ilyen eszközöket szolgáltató partnerek harmadik feleknek is továbbíthatnak adatokat a fenti célból. Az ilyen eszközöket szolgáltató partnerek adatkezelési tájékoztatóját figyelmébe ajánljuk.
 • Eszközök közötti nyomkövetés: Ebben az esetben álnevesített felhasználói azonosító alapján felhasználói profil jön létre a különböző eszközök használatára vonatkozó információkkal
 • Látogatói összefűzés: Különböző kapcsolati pontok, mint például weboldalak, alkalmazások és eszközazonosítók hozzárendelése egy eszközökön átívelő profilhoz. Az eszközazonosítója, kapcsolati azonosítója, tartalmi azonosítója és a webes űrlapokon szereplő információk alapján a személyére vonatkozó következtetéseket vonhatunk le.
 • Személyre szabás: Nyomkövetési eszközöket használunk annak érdekében, hogy személyre szabott vásárlói élményt és hírleveleket tudjunk biztosítani Önnek a kattintásai és a vásárlási szokásai alapján

Társaságunk felhívja a figyelmét arra, hogy ezek az eszközök továbbíthatják az Ön adatait az Európai Gazdasági Térségen kívül található olyan országokba is, ahol az adatok megfelelő védelme nem biztosított a GDPR rendelkezéseinek megfelelően (pl.: USA). Ezekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatást az alább található egyes hirdetési eszközök leírásban talál.


Bosch Rexroth által használt eszközök áttekintése

Név: Optimizely
Szolgáltató: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105
Szolgáltatás: A Sütik nyomon követik az Ön felhasználói viselkedését a weboldalakon a személyre szabott felhasználói élmény optimalizálása érdekében
Megőrzési idő: 1 év vagy a hozzájárulás visszavonásáig
Az Optimizely adatvédelméről itt talál további információkat:
https://help.optimizely.com/Set_Up_Optimizely/Cookies_and_localStorage_in_the_Optimizely_snippet; https://help.optimizely.com/Privacy_and_Data_Protection_Controls

Név: Google Analytics
Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Szolgáltatás: Felhasználói szokás elemzése (oldallekérdezések, látogatók, látogatások és letöltések száma), álnevesített felhasználó létrehozása a Google felhasználóként bejelentkezett eszközök általi információk alapján (eszköz nyomonkövetés), az álnevesített felhasználó adatainak kibővítése a Google által szolgáltatott célcsoport specifikus információkkal, újratargetálás, felhasználói élménytesztelés, konverziókövetés és újratargetálás a Google Ads használatával

Név: Google Doubleclick
Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Szolgáltatás: Hirdetés elhelyezés remarketing, konverziókövetés

Név: Google Ads
Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Szolgáltatás: Hirdetések elhelyezése, remarketing, konverziókövetés
További információk az alábbi linken érhetők el: https://adssettings.google.com/authenticated

Név: Tealium
Szolgáltató: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Szolgáltatás: Weblap tagjeinek kezelése egy felhasználói interface-en keresztül, programkódok weboldalainkba történő integrálása
Megőrzési idő: 1 év vagy a hozzájárulás visszavonásáig

Név: New Relic
Szolgáltató: New Relic Inc. 111 SW 5th Ave 2700, Portland, OR 97204
Szolgáltatás: A weboldal elérhetőségének és állásidejének mérése

Név: LinkedIn Pixel Insight Tag
Szolgáltató: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland
Szolgáltatás: LinkedIn a személyes adatait kampány riportok készítése, konverzió követés, kattintási események és a honlapjainkon kívül történő URL, referrer URL, rövidített vagy hashelt IP cím (eszköz nyomonkövetés esetén), eszközök és böngésző beállítás (user agent) és időbélyeg alapján targetált hirdetések elhelyezése (adott esetben újratargetálás) céljából kezeli
A LinkedIn nem továbbítja nekünk az Ön személyes adatait. Csak anonimizált kampány riportokat kapunk a weboldal célcsoportjairól és a hirdetések teljesítményéről.
LinkedIn megőrzési időszak: Álnevesítés 7 nap után. Végső törlés 180 nap után.
További információkért látogassa meg az alábbi oldalt: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Név: HubSpot Analytics
Szolgáltató: HubSpot Ireland Limited, One Dockland Central D1, Dublin, Ireland
Szolgáltatás: Az eszköz automatizált marketing célokat szolgál. Kapcsolatok létrehozásához és minősítéséhez kapcsolati és tartalmi azonosítókat használunk a webes űrlapjainkon, amelyek lehetővé teszik számunkra az Ön beazonosítását, illetve látogatói összefűzést, konverziókövetést és célzott hirdetést.
További információkért kérjük látogasson el a következő oldalakra:
https://legal.hubspot.com/dpa
https://www.hubspot.com/data-privacy/privacy-shield
https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Név: Simplecast
Szolgáltató: Audios Ventures Inc, 24 4th Street, Suite 1007, Troy, NY 12180
Szolgáltatás: Podcast hosztolása és az azzal kapcsolatos analitika
További információk az alábbi linken érhetők el: https://simplecast.com/dpa/

Név: Percolate Analytics/Insights
Szolgáltató: Percolate Inc. 197 Grand Street, Flr. 2, New York, NY 10013, USA
Szolgáltatás: Közösségi media bejegyzések kezelése (pl.: LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) egyszerű mérések készítéséhez

Sütik és nyomkövetési eszközök menedzselése

Ön a sütik és a nyomkövetési eszközök beállításait az internetes böngészőjében vagy Társaságunk adatvédelmi beállításain keresztül módosíthatja.

Figyelem: Az Ön által használt beállítások csak az adott böngészőre vonatkoznak.

Sütik letiltása

Amennyiben Ön a sütik használatát le szeretné tiltani, úgy a böngésző beállításokban a süti használatot tiltsa le. Vegye figyelembe, hogy ez a weboldal működésére és használatára hatással lehet.

A technikailag nem szükséges sütikre és nyomkövetési eszközökre vonatkozó beállítások kezelése

Amikor Ön felkeresi Társaságunk weboldalait, egy süti kezelő felületen keresztül Társaságunk megkérdezi, hogy hozzájárul-e a kényelmi, marketing sütik és nyomkövető eszközök használatához.

Az adatvédelmi beállításainkban Ön visszavonhatja a hozzájárulását a jövőre vonatkozóan, illetve hozzájárulását adhatja egy későbbi időpontban.


5. Beépülő közösségi modulok (social plugins)

Társaságunk Online ajánlataiban különböző közösségi oldalakról származó, úgynevezett beépülő közösségi modulokat használ; ezeket Társaságunk egyenként bemutatja ebben a részben.

A beépülő modulok használata során az Ön internetes böngészője közvetlen kapcsolatot létesít az adott közösségi hálózat szervereivel. Ezáltal az adott szolgáltató tájékoztatást kap arról, hogy az Ön internetes böngészője hozzáférést nyert Társaságunk online ajánlatainak valamely oldalához, abban az esetben is, ha Ön nem rendelkezik felhasználói fiókkal ennél a szolgáltatónál, vagy ha épp nincs bejelentkezve a fiókjába. A naplófájlok (az IP-címmel együtt) ebben az esetben közvetlenül továbbításra kerülnek az Ön internetes böngészőjéről az adott szolgáltató szerverére, ahol azokat el is tárolhatják. Előfordulhat, hogy a szolgáltató vagy annak a szervere az Európai Unión vagy az EGT-n kívül helyezkedik el (pl. az Egyesült Államokban).

A beépített modulok a közösségi hálózat szolgáltatók által használt önálló bővítmények. Ennélfogva Társaságunk nem tudja befolyásolni az általuk összegyűjtött és eltárolt adatok körét.

Az adatok gyűjtésének, további feldolgozásának és felhasználásának céljára és kiterjedésére, valamint a magánélet védelméhez való jogaira és a személyes adatok védelmét támogató beállítási lehetőségekre vonatkozó információkat megtalálja az adott közösségi oldaladatvédelmi tájékoztatóiban.

Amennyiben nem szeretné, hogy a közösségi oldalakat üzemeltetőszolgáltatók adatokat kapjanak, valamint adott esetben eltárolják és felhasználják az adatokat, akkor ne használja az adott beépülő modult.

Facebook beépülő modulok

A Facebook szolgáltatást a a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook") nyújtja. A Facebook beépülő moduljairól és azok megjelenéséről itt talál áttekintést: https://developers.facebook.com/docs/plugins ; a Facebook adatvédelméről itt talál információkat: http://www.facebook.com/policy.php

Instagram beépülő modulok

Az Instagram szolgáltatást a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland („Instagram”) nyújtja. Az Instagram beépülő moduljairól és azok megjelenéséről itt talál áttekintést: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges ; az Instagram adatvédelméről itt talál információkat: https://help.instagram.com/155833707900388/

LinkedIn beépülő modulok

A LinkedIn szoltáltatást a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”) nyújtja. A LinkedIn beépülő moduljairól és azok megjelenéséről itt talál áttekintést: https://developer.linkedin.com/plugins; a LinkedIn adatvédelméről itt talál információkat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube

Társaságunk online ajánlatainak oldalai a YouTube videoplatformot használja, amely szolgáltatást a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („YouTube”) nyújtja. A YouTube olyan platform, amely lehetővé teszi hang- és videófájlok lejátszását.

Amikor Ön az Társaságunk online ajánlatainak olyan oldalait használja, amely beágyazott YouTube-lejátszót tartalmaz, az kapcsolatot létesít a YouTube-bal a videó- vagy audiófájl továbbítása és lejátszása érdekében. Ennek során adatok kerülnek továbbításra a YouTube, mint adatkezelő felé. Mi nem felelünk az ilyen adatok YouTube általi kezeléséért.

Az összegyűjtött adatok céljára és körére, az adatok YouTube általi kezelésére és felhasználására, továbbá az Ön jogaira és a személyes adatok védelmét támogató választható beállítási lehetőségeire vonatkozó további információkat megtalálja a YouTube adatvédelmi tájékoztatójában.

Kommunikációs eszközök a közösségi média oldalakon

Társaságunk a közösségi média oldalain (Pl.: Twitter) kommunikációs eszközöket használ annak érdekében, hogy az Ön által a közösségi média oldalakon keresztül küldött üzeneteit feldolgozza és támogatást nyújtson.

Amikor Ön üzenetet küld Társaságunk közösségi média oldalain keresztül, akkor ezek az üzenetek azért kerülnek feldolgozásra, hogy Társaságunk Önnek üzenetével kapcsolatban támogatást nyújtson (amennyiben szükséges az Ön üzenetével kapcsolatban további adatokat is kezelünk, amelyeket a közösségi média oldal szolgáltatója továbbít Társaságunk részére, például az Ön neve vagy az üzenetben küldött fájlok).

Továbbá ezeket az adatokat Társaságunk összesített és anonimizált formában elemezheti annak érdekében, hogy Társaságunk a közösségi média oldalainak működéséről további információhoz jusson.

Társaságunk az Ön adatait annak a Bosch jogi személynek fogja továbbítani, amelyik az Ön üzenetében foglalt kérdés megválaszolásáért felelős (Például abban az esetben, amikor az Ön kérdése egy olyan termékre vonatkozik, amelyet egy másik Bosch jogi személy értékesít). A jogalapja ennek az adatkezelésnek Társaságunk jogos érdeke (GDPR 6. Cikk (1) f)) vagy amennyiben alkalmazható, akkor az adatkezelés jogalapja egy meglévő szerződés teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) b)). A Társaságunk által kezelt személyes adatok az Ön üzenetének kézbesítését követően legkésőbb 180. napon töröljük.

Hírlevél feliratkozással; Hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog

Társaságunk Online ajánlatainak keretében Ön feliratkozhat különböző hírlevelekre. Ehhez az úgynevezett double opt-in (feliratkozás megerősítési) eljárást alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy Társaságunk csak akkor küld Önnek e-mail vagy mobil alkalmazás (mint pl. a WhatsApp), SMS vagy push értesítés útján hírlevelet, miután egy értesítésben található linkre történő kattintással Ön kifejezetten megerősítette Társaságunk részére, hogy a hírlevél-szolgáltatást igénybe kívánja venni. Amennyiben Ön nem kíván a továbbiakban hírlevelet kapni, hozzájárulásának visszavonásával a feliratkozást bármikor megszüntetheti. Az e-mailben kapott hírlevelekhez adott hozzájárulását a vonatkozó online ajánlat e-mailjében megküldött linkre történő kattintással vonhatja vissza vagy pedig a beállítások menüpontban. Egyéb esetben lépjen Társaságunkkal kapcsolatba a Kapcsolattartás pontban megadott kapcsolattartási elérhetőségek használatával.

Külső hivatkozások

Társaságunk online ajánlatai tartalmazhatnak hozzá nem kapcsolódó, külső szolgáltatók által üzemeltetett internetes oldalakra mutató hivatkozásokat. A hivatkozásra történő kattintást követően Társaságunknak nincs hatása arra, hogy a hivatkozásra történő kattintás következtében esetleg a külső félhez továbbított személyes adatok (pl. IP-cím vagy azon weboldal URL címe, amelyen a hivatkozás található) hogyan kerülnek gyűjtésre, kezelésre és felhasználásra, tekintettel arra, hogy a külső felek magatartása természetesen Társaságunk ellenőrzési körén kívül esik. Ezért Társaságunk nem vállal felelősséget az ilyen személyes adatok külső fél általi kezeléséért.


6. Biztonság

Társaságunk munkavállalóit és a Társaságunk nevében szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat titoktartási kötelezettség terheli, valamint kötelesek a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelni.

Társaságunk minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megtesz a megfelelő szintű biztonság biztosítása, valamint az Ön Társaságunk által kezelt adatainak különösen a következő kockázatok elleni védelme érdekében: nem szándékolt vagy jogellenes megsemmisülés/megsemmisítés, manipulálás, elvesztés, megváltoztatás, valamint illetéktelen nyilvánosságra hozatal és illetéktelen hozzáférés. Társaságunk biztonsági intézkedéseit a tudomány és technika állásának megfelelően folyamatosan javítja.

Felhasználói jogok

Jogai érvényesítéséhez kérjük, használja a Kapcsolattartás pontban megadott elérhetőségeket. Ennek során kérjük, biztosítsa, hogy személye egyértelműen beazonosítható legyen.

A tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy megerősítést kérjen Társaságunktól, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ebben az esetben jogosult személyes adataihoz hozzáférni.

Helyesbítéshez és törléshez való jog: Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését kérni Társaságunktól, illetve adatainak törlését is kérheti, amennyiben a szükséges feltételek fennállnak. Ez nem alkalmazandó a számlázáshoz vagy elszámolási célokból szükséges adatokra, vagy olyan adatokra, amelyekre törvény által előírt megőrzési időszak vonatkozik. Azonban ha az ilyen adatok kezelése nem szükséges, akkor ez az adatkezelés korlátozható (lásd az alábbiakat).

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben a szükséges feltételek fennállnak Ön jogosult az adatkezelés korlátozását kérni.

Adathordozhatóság: Amennyiben a szükséges feltételek fennálnak, Ön jogosult a Társaságunknak szolgáltatott adatokat strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapni, vagy – ha az technikai szempontból megvalósítható – azt kérni, hogy ezen adatokat Társaságunk továbbítsa egy másik adatkezelőnek.

Tiltakozás direkt marketinggel szemben: Továbbá Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak direkt marketing célból történő kezelése ellen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy szervezési okokból átfedés lehet az Ön tiltakozása és adatainak egy már folyamatban lévő hirdetési kampány körében történő felhasználása között.

Tiltakozás a jogos érdek jogalapon alapuló adatkezelés ellen: Továbbá Ön jogosult bármikor tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, amikor az adatkezelés jogos érdeken alapul. Ebben az esetben Társaságunk nem kezeli tovább az Ön adatait, hacsak Társaságunk nem bizonyítja, hogy az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Hozzájárulás visszavonása: Amennyiben Ön hozzájárult adatai kezeléséhez, jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását a jövőre tekintettel. Ez nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga: Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelye vagy állama tekintetében illetékes, illetve Társaságunk vonatkozásában illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. Ez a hatóság a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Tel.: +36 1 391 -1400
Fax: +36 1 391 -1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu

Az Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja a jogot biztonsági és adatvédelmi intézkedéseinek megváltoztatására. Az ilyen esetekben Társaságunk megfelelően módosítja az adatvédelmi tájékoztatóját. Ezért kérjük, hogy figyelje Társaságunk adatvédelmi tájékoztatójának aktuális verzióját, mert a tájékoztató módosulhat.

Kapcsolattartó

Amennyiben kapcsolatba kíván lépni Társaságunkkal, kérjük, azt az „Adatkezelő” pontban megadott elérhetőségek egyikén tegye.

Jogai érvényesítéséhez vagy adatvédelmi incidens bejelentéséhez használja a következő linket:

https://request.privacy-bosch.com/entity/DCHU

Személyes adatainak kezelésére vonatkozó javaslatai vagy panaszai megtételéhez javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba Társaságunk adatvédelmi tisztviselőjével:

Adatvédelmi tisztviselő
Adatvédelmi és Adatbiztonsági csoport (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02
70442 Stuttgart
GERMANY

vagy

DPO@bosch.com


Hatálybalépés napja: 2021.08.16.

Facebook Adatkezelési Tájékoztató

Általános Adatvédelmi Tájékoztató a Bosch Rexroth Kft. által szervezett nyereményjátékokról (magyar és angol)