Hungary Hungarian

Jogi nyilatkozat

Felhasználási feltételek - Jogi közlemény

A Bosch Rexroth Kft. - a Bosch Rexroth AG magyarországi leányvállalata - köszönetét fejezi ki Önnek, amiért ellátogatott a weblapunkra, és érdeklődik a Bosch Rexroth csoport termékei iránt.

A Bosch Rexroth weboldalain felvett személyes adatokat kizárólag az Ön igényeinek megfelelő szolgáltatásokhoz, a termékinformációk elküldéséhez vagy a szolgáltatási ajánlatok beterjesztéséhez tároljuk, feldolgozzuk és adott esetben valamelyik Bosch céghez továbbítjuk. Természetesen az Ön adatait bizalmasan kezeljük a hatályos adatvédelmi rendelkezések és a saját Titoktartási Nyilatkozatunkban foglaltaknak megfelelően.

A weblapunk hozzáférésére és annak használatára a következő jogi feltételek érvényesek:

A weblap tartalma / Felelősségkorlátozás

Ezen a weblapon széles körű információkat és szolgáltatásokat kínálunk: szoftverek letöltésére, termékkonfigurációk használatára stb. vonatkozóan.

Ez a weblap a lehető legnagyobb körültekintéssel készült. Ennek ellenére a Bosch Rexroth Kft. a weblapon rendelkezésre bocsátott információk (pl. az egyes termékekről) helyességét, aktualitását, teljességét és minőségét nem garantálja. Ezek az információk ezért csak eseti megállapodás alapján válhatnak a megkötendő szerződés részévé.

Az információkat és szolgáltatásokat anyagi ellenszolgáltatás nélkül kínáljuk; ezért nem vállalunk semmiféle felelősséget a weblap használatából eredő vagyoni vagy nem vagyoni kárért, amennyiben az nem szándékosságból vagy súlyos gondatlanságból, rosszhiszeműségből vagy az élet, testi épség vagy egészség ellen elkövetett károkozásból származik.

Ezen kívül nem vállalunk felelősséget bárminemű közvetett vagy közvetlen, anyagi vagy nem anyagi természetű, a felkínált információ felhasználásából vagy figyelmen kívül hagyásából keletkező kárért, amíg kétséget kizáróan be nem bizonyosodik, hogy a kárt a Bosch Rexroth szervezete vagy vezető beosztású alkalmazottja szándékossága vagy súlyos gondatlansága, az élet, a testi épség vagy az egészség ellen felróható megsértése, minőséggarancia átvétele, hiányosság rosszhiszemű elhallgatása vagy lényeges szerződési kötelezettség megszegése okozta. A lényeges szerződési kötelezettségek megszegése miatti kárpótlás azonban a szerződés tekintetében tipikus, ésszerűen előrelátható károkra korlátozott.

Kizárólagos jogfenntartással élünk az oldal részeinek vagy a teljes ajánlatnak külön értesítés nélküli változtatására, kiegészítésére, törlésére vagy a közlemény átmeneti vagy végleges megszüntetésére.

A feltételeink adatbiztonsága érdekében fenntartjuk a jogunkat arra is, hogy a weblap egyes részeinek elérését a felhasználó részére csak a Regisztrációs feltételek elfogadása mellett tegyük lehetővé. A felhasználó a regisztrációra ezzel szemben semmilyen címen nem támaszthat igényt.

Ajánlott oldalak és linkek

A Bosch Rexroth kijelenti, hogy a weblap készítésekor az odatartozó csatolt oldalakon nem talált illegális tartalmakat. A Bosch Rexroth csoportnak nincs befolyása e honlapok jelenlegi és jövőbeli kialakítására, sem a becsatolt oldalak tartalmára. Ezért amennyiben ezeket a linkek elhelyezését követően megváltoztatják, ezennel nyomatékosan elhatárolódunk az összes becsatolt oldal teljes tartalmától. Ez vonatkozik továbbá a Bosch Rexroth vendégkönyveibe, vitafórumaira és levelezési listáira történt idegen bejegyzésekre is. A törvénytelen, hibás vagy nem teljes tartalmakért és különösen a károkért, amelyek az ilyen módon nyújtott információk felhasználásából vagy figyelmen kívül hagyásából keletkeznek, kizárólag a becsatolt oldalak szolgáltatói a felelősek.

Jogdíj és védjegy

A honlapon található szövegek, képek, grafikus tartalmak, hangdokumentumok, animációk és videók, valamint ezek utasításai szerzői jogvédelem és egyéb védelmi jogok alatt állnak. A saját maga által létrehozott tartalmakra vonatkozó minden jogot a Bosch Rexroth magának tartja fenn. A weblap (elektronikus vagy más úton történő) nyilvános vagy kereskedelmi céllal történő, teljes vagy részleges másolása, terjesztése, átadása, megváltoztatása vagy egyéb jellegű felhasználása a Bosch Rexroth előzetes engedélye nélkül tilos. Ez vonatkozik különösen a védjegyekre és a márkajelzésre, a típustáblákra, a Bosch Rexroth AG, valamint leányvállalatai céglogóira és -emblémáira. A weboldal révén a Bosch Rexroth vagy harmadik fél szellemi tulajdonának használatához semmiféle licenc-átadás nem valósul meg.

Exportszabályozás

Meghatározott információk és szolgáltatások átengedése az Európai Unió, az Európai Unió tagországai és az Amerikai Egyesült Államok vonatkozó kiviteli előírásai szerint a felhasználás célja és a végfelhasználó szerint engedélyezési eljárás alá tartozhatnak. A weblapon felkínált információkhoz és szolgáltatásokhoz csak akkor szabad hozzáférni, ha a felhasználó biztosítja, hogy

  • az átadott információkat és szolgáltatásokat nem hadászati nukleáris, fegyverkezési vagy egyéb katonai célokra használják fel,
  • nem sértik más államok, különösen az EU, USA tagállamok exportelőírásait és exportkorlátozásait,
  • tiszteletben tartják az illetékes hazai és külföldi hatóságok figyelmeztető közleményeit.

Ellenkező esetben a weblapon található információkhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést a Bosch Rexroth megtagadhatja.

A felelősségkorlátozás jogi következménye

Amennyiben e leírás egyes részletei vagy megszövegezése nem, már nem vagy nem teljesen tesznek eleget az érvényes törvényes rendelkezéseknek, a dokumentum többi részének tartalma és érvényessége ettől függetlenül továbbra is érintetlen marad.

Online dispute resolution (ODR)

Információk az online vitarendezésre vonatkozóan: Az Európai Bizottság platformot biztosít az online vitarendezéshez. A jelen platform olyan peren kívüli viták rendezésére szolgál kiindulópontként, amelyek szerződéses kötelezettségeket, online értékesítési szerződéseket és online szolgáltatási szerződéseket érintenek.

A platform a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen érhető el.

A fogyasztóvédelmi szervezetekkel való egyeztetés előtt nem kötünk peren kívüli egyezséget.