Hungary Hungarian

Válasszon helyszínt

Hungary Hungarian
 
Marginal Column

Adatvédelmi nyilatkozat - Bosch Rexroth Kft.

Content

A Bosch Rexroth Kft. - a Bosch Rexroth AG magyarországi leányvállalata - köszönetét fejezi ki Önnek, amiért ellátogatott a weblapunkra, és érdeklődik a Bosch Rexroth csoport termékei iránt.


A Bosch Rexroth Kft. adatvédelmi nyilatokzata 2018. május 25-től visszavonásig érvényes.


A Bosch Rexroth Kft. (a továbbiakban: „Bosch Rexroth” vagy „mi” vagy „minket”) örömmel vette internet oldalainkon és mobil alkalmazásainkon (a továbbiakban együttesen „online ajánlatok” néven is) tett látogatását és vállalatunk és termékeink iránt mutatott érdeklődését.


A Bosch Rexroth tiszteletben tartja az Ön magánéletét

Személyes adatainak kezelése során mindvégig jelentős figyelmet fordítunk magánéletének védelmére és valamennyi üzleti adata biztonságára. Az online ajánlatainknál tett látogatása során gyűjtött személyes adatokat azok bizalmas jellegének megtartásával, kizárólag a törvényi előírásokkal összhangban dolgozzuk fel.

Az adatvédelem és az információbiztonság üzletpolitikánk részét képezi.


Adatkezelő

A Bosch Rexroth az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő; az ez alóli kivételeket a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük.

Kapcsolattartási adataink a következők:

Bosch Rexroth Kft

1103 Budapest

Gyömrői út 104

info@boschrexroth.hu


Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

A kezelt adatok kategóriái

Az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:

• Kommunikációs adatok (pl. név, telefonszám, e-mail-cím, lakcím, IP-cím)


Alapelvek

A személyes adatok körébe tartozik egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos összes információ, köztük pl. nevek, címek, telefonszámok, e-mail címek, szerződéses törzsadatok, szerződéssel kapcsolatos elszámolási és fizetési adatok, amelyek kifejezik egy személy azonosságát.

Mi csak akkor gyűjtünk, kezelünk és használunk fel személyes adatokat (beleértve IP-címeket is), amikor annak vagy törvényi alapja van, vagy Ön hozzájárulását adta e célból személyes adatai kezeléséhez vagy felhasználásához, pl. regisztrálással.


Adatkezelési célok és azok jogalapjai

Mi és az általunk megbízott szolgáltatók az alábbi adatkezelési célokból dolgozzuk fel az Ön személyes adatait:

– Ezen online ajánlatok nyújtása

(Jogalap: Direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk, amennyiben az az adatvédelmi előírásokkal és versenyjoggal összhangban történik).


– Ön-promóció és mások által végzett promóció, piackutatás és elérési elemzés céljából a jogszabályok által megengedett körben vagy hozzájárulás alapján

(Jogalapok: Hozzájárulás / direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk, amennyiben az az adatvédelmi törvényekkel és versenyjoggal összhangban történik).


– Szolgáltatás-megszakadások/zavarok meghatározása céljából és biztonsági okokból

(Jogalapok: Jogi kötelezettségek teljesítése az adatbiztonság körében és a szolgáltatás-megszakadások és zavarok megoldásához, valamint ajánlataink biztonságához fűződő jogos érdekünk körében).


– Kapcsolattartás, információ nyújtása az érintett megkeresése alapján

(Jogalap: jogos érdek)


– Jogaink megvédése és érvényesítése

(Jogalap: Jogaink megvédéséhez és érvényesítéséhez fűződő jogos érdekünk).


Naplófájlok

Minden alkalommal, amikor az internetet használja, böngészője bizonyos információkat küld, amelyeket mi úgynevezett naplófájlokban (log files) tárolunk.

A naplófájlokat csak rövid időre mentjük el, kizárólag a felmerülő zavarok meghatározása céljából és biztonsági okokból (pl. támadási kísérletek tisztázása), majd azt követően töröljük őket. A törlés köréből ki vannak zárva azok a naplófájlok, amelyeket bizonyítási célból meg kell tartani az adott probléma teljes megoldásáig, és eseti alapon ezek a fájlok átadhatók a nyomozó hatóságoknak.

A naplófájlok elemzési célokra is felhasználhatók (IP-cím nélkül vagy teljes IP-cím nélkül). Lásd ezért a web-elemzési modult.

A naplófájlokban különösen az alábbi információk kerülnek elmentésre:

– Azon végberendezés IP-címe (internet protokoll címe), amelyet az online ajánlatokhoz való hozzáféréshez használnak;

– Azon weboldal internet címe, amelyről az online ajánlathoz hozzáfértek (úgynevezett származási URL vagy odautaló URL);

– Azon szolgáltató neve, amelyet az online ajánlatokhoz való hozzáféréshez igénybe vesznek;

– A hozzáféréssel elért fájlok vagy információk elnevezése;

– A visszakeresés napja és időpontja, valamint időtartama;

– Az átadott adatok mennyisége;

– Az internetböngésző operációs rendszere és felhasznált információi, a telepített bővítőket (add-ons) is beleértve (pl. Flash Player);

– http státusz kód (pl.: „A kérés sikeres” vagy „A kért fájl nem található”).


Gyermekek

Ez az online ajánlat nem célozza meg a 16 évesnél fiatalabb gyermekeket és nem nekik szól.


Adattovábbítás

Adattovábbítás más adatkezelőknek

Az Ön személyes adatai elsősorban akkor kerülnek más adatkezelőknek átadásra, amikor az egy szerződés teljesítéséhez szükséges, abban az esetben, amikor nekünk vagy a harmadik félnek jogos érdeke fűződik az átadáshoz, vagy ha Ön hozzájárulását adta ahhoz. A jogi alapokról szóló részletek az Adatkezelési célok és azok jogalapjai című részben találhatók meg. Harmadik felek lehetnek a Bosch vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok is. Amennyiben adatok harmadik felek részére jogos érdek alapján kerülnek átadásra, az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban ismertetésre kerül.

Előfordulhat továbbá, hogy adatokat olyan esetben is átadunk más adatkezelőknek, amikor arra minket törvény által előírt szabályozás vagy végrehajtható közigazgatási vagy bírói végzés kötelez.


Szolgáltatók (általánosságban)

Külső szolgáltatókat bíztunk meg olyan feladatokkal, mint értékesítési és marketing szolgáltatások, szerződéskezelés, fizetések kezelése, programozás, adat-hosztolás és forróvonal (hotline) szolgáltatások. E szolgáltatókat körültekintően választottuk ki, és rendszeresen felülvizsgáljuk őket, különösen olyan szempontból, hogy gondosan kezeljék és védjék az általuk elmentett adatokat. Minden szolgáltató köteles az adatok bizalmas jellegét megőrizni és a törvényi rendelkezéseket betartani. A Bosch vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok is lehetnek szolgáltatók.


Adattovábbítás az EGT-n kívüli címzetteknek

Személyes adatokat átadhatunk az EGT-n kívüli, úgynevezett harmadik országokban található címzetteknek is. Ilyen esetekben az adattovábbítást megelőzően megbizonyosodunk arról, hogy a címzett fél megfelelő szintű adatvédelmet nyújt (pl. az Európai Bizottság adott országra vonatkozó megfelelőségi határozata, vagy a címzettel az úgynevezett uniós mintazáradékok alapján kötött megállapodás alapján), illetve arról, hogy Ön hozzájárult-e az átadáshoz.

Ön jogosult a harmadik országbeli címzettekről áttekintést kapni, valamint az adatvédelem megfelelő szintjét biztosító, kifejezetten elfogadott rendelkezésekről másolatot kapni. E célból, kérjük, vegye igénybe a Kapcsolattartás pontban tett nyilatkozatokat.


A tárolás időtartama; megőrzési időszakok

Általában addig tároljuk az Ön adatait, amíg az online ajánlataink, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy amíg jogos érdekünk fűződik az adatok tárolásához (pl. a szerződést követően is fűződhet jogos érdekünk postai levélben kifejtett marketinghez). Minden egyéb esetben töröljük személyes adatait azon adatok kivételével, amelyeket jogi kötelezettségeink teljesítéséhez tárolnunk kell (pl. ilyen kötelezettség terhel minket az adózási és kereskedelmi törvénykönyvek értelmében előírt megőrzési időszakok tekintetében, hogy bizonyos ideig egyes dokumentumokat, így szerződéseket és számlákat rendelkezésre tartsunk).


Cookie-k (sütik) használata

Általános tudnivalók

A sütik apró szöveges fájlok, amelyek online ajánlatunk meglátogatásakor a számítógépén kerülnek elmentésre. Amennyiben ön egy más alkalommal felkeresi online ajánlatunkat, az Ön böngészője a sütik tartalmát visszaküldi az adott ajánlattevőhöz, ezáltal lehetővé téve a végberendezés újbóli azonosítását. A sütik olvasása lehetővé teszi számunkra, hogy online ajánlatainkat optimálisan tervezzük meg az Ön számára, és Önnek is könnyebbé teszi azok használatát.


Sütik deaktiválása és törlése

Amikor meglátogatja internetes oldalainkat, a sütik szintjén előugró ablakban a weboldal megkérdezi Önt, hogy kívánja-e engedélyezni az oldalunkon beállított sütiket, vagy a beállításokban deaktiválni kívánja őket.

Amennyiben úgy dönt, hogy blokkolja a sütiket, a böngészőjében a kimaradást jelentő süti kerül beállításra. Ez a süti kizárólag azt a célt szolgálja, hogy kifogását a számítógépéhez rendelje. A deaktiváló sütik internetes oldalaink egyes funkcióit letiltják. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy műszaki okokból a kimaradást jelentő süti csak arra a böngészőre vonatkozóan állítható be, amelyet a beállításakor használtak. Amennyiben Ön kitörli a sütiket, vagy másik böngészőt vagy végberendezést használ, újra jeleznie kell, hogy nem engedélyezi a sütik használatát (opt out).

A preferencia beállítás nem érvényes azokra a sütikre, amelyeket más szolgáltatók által nyújtott, harmadik fél internetes oldalakon tett látogatásai során helyeznek el.

Böngészője lehetővé teszi, hogy bármikor az összes sütit törölje. Ehhez, kérjük, nézze meg a böngészője súgó funkcióit. Ez azonban oda vezethet, hogy egyes funkciók többé nem állnak majd rendelkezésre.

Ön továbbá a harmadik felek által beállított sütiket az alábbi weboldalon kezelheti és használatukat deaktiválhatja:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices .

Minthogy nem mi működtetjük ezt a weboldalt, nem vállalunk felelősséget, és nem tudjuk befolyásolni annak tartalmát és rendelkezésre állását.


Az általunk használt sütik áttekintése

Ebben a pontban áttekintést talál az általunk használt sütikről.


Feltétlenül szükséges sütik

Bizonyos sütikre azért van szükség, hogy biztonságosan tudjuk nyújtani online ajánlatainkat. E kategóriába tartoznak, pl.:

– A felhasználóinkat azonosító vagy hitelesítő sütik;

– Sütik, amelyek átmenetileg elmentenek a felhasználóra vonatkozó bizonyos input adatokat (pl. egy bevásárlókosár vagy egy online űrlap tartalma);

– Sütik, amelyek a felhasználó bizonyos preferenciáit tárolják (pl. keresési vagy nyelvi beállítások);

– Sütik, amelyek adatokat tárolnak, hogy biztosítsák videó- vagy audiótartalom zavartalan visszajátszását.


Elemzési célú sütik

Elemzési célú sütiket használunk felhasználóink felhasználói viselkedésének rögzítésére (pl. mely szalaghirdetésekre (bannerre) klikkel, megadott keresési lekérdezések) és statisztikai értékelésére.


Átirányítási sütik

Átirányítást figyelő partnereink sütit helyeznek el az Ön számítógépén („átirányítási süti”), amennyiben weboldalainkat az adott partner hirdetésén keresztül érte el. Ezek a sütik rendszerint 30 nap elteltével elveszítik érvényességüket. Amennyiben Ön meglátogat általunk hosztolt bizonyos oldalakat, és a süti nem járt még le, mi és az adott átirányítást figyelő partner láthatjuk, hogy egy adott felhasználó ráklikkelt a hirdetésre, és az továbbította őt a mi oldalunkra. Az átirányítási sütin keresztül gyűjtött információt átirányítási statisztikák készítéséhez, valamint azon felhasználók összes számának meghatározásához használjuk, akik az adott hirdetésre klikkeltek és átirányítás-figyelő címkével ellátott oldalra kerültek átirányításra.


Beépülő közösségi modulokhoz kapcsolódó követési sütik

Online ajánlataink bizonyos oldalai beépítik más szolgáltatók (pl. Facebook, Twitter) tartalmait vagy szolgáltatásait, akik cserébe sütiket és aktív alkotóelemeket használhatnak. Mi nem tudjuk befolyásolni e szolgáltatóknak a személyes adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységét. A beépülő közösségi modulokra vonatkozó részletesebb tájékoztatást a Beépülő közösségi modulok című részben olvashat.


Webelemzés

Online ajánlataink használatáról statisztikai információkra van szükségünk ahhoz, hogy azokat még felhasználóbarátabbá tervezhessük, választékméréseket és piackutatást végezzünk.

E célból alkalmazzuk az ebben a pontban leírt web-elemzési eszközöket.

Az ezen eszközök által elemzési célú sütik felhasználásával vagy naplófájlok elemzésével létrehozott felhasználói profilok nem tartalmaznak személyes adatokat. Az eszközök vagy egyáltalán nem használnak fel felhasználói IP-címeket, vagy a begyűjtésük után azonnal lerövidítik őket.

Az eszközök felajánlói csak a mi irányelveink szerinti feldolgozókként dolgozzák fel az adatokat, nem pedig saját célra.

Az alábbiakban tájékoztatást talál az egyes eszközök felajánlóiról, valamint arra vonatkozóan, hogy hogyan tud kifogást emelni az ellen, hogy az eszközön keresztül adatokat gyűjtsenek és dolgozzanak fel Önről.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kimaradást jelző sütiket alkalmazó eszközök tekintetében a kimaradási funkció a készülékre vagy böngészőre vonatkozik, ezért arra a készülékre vagy böngészőre érvényes, amit akkor használnak. Amennyiben Ön több végberendezést vagy böngészőt használ, Önnek minden készüléken és minden használt böngészőn jeleznie kell kimaradási szándékát.

Ezen túlmenően, általánosságban úgy tudja elkerülni felhasználói profilok kialakítását, hogy általános érvénnyel deaktiválja a sütik használatát; ehhez olvassa el a Sütik deaktiválása és törlése című részt.


WebTrends

A WebTrends szolgáltatást a WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, USA nyújtja.

Adatai gyűjtése és kezelése ellen úgy tud kifogást emelni, hogy a kimaradást jelző lehetőséget megjelöli az alábbi linkre kattintással: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp .


Mobil alkalmazásaink használata

Online ajánlataink mellett mobil alkalmazásokat („applikációk”) is kínálunk, amelyeket letölthet mobil eszközére. A weboldalakon gyűjtött adatok mellett alkalmazásainkon keresztül további személyes adatokat is gyűjtünk, amelyek mobil eszközök használatából erednek. Erre csak abban az esetben kerül sor, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárulását adja.


Alkalmazás áruházak működtetői által végzett adatfeldolgozás

Az általunk, illetve a mi felelősségi körünket meghaladóan végzett adatgyűjtés nem foglalja magában adatok, úgymint a felhasználói név, az e-mail cím és az egyedi eszközazonosító alkalmazás áruházak (pl. Google Play by Google, App Store by Apple, Galaxy Apps Store by Samsung) részére történő átadását az adott alkalmazás letöltése során. Az ilyen adatgyűjtést, illetve az alkalmazás áruház mint adatkezelő által végzett további feldolgozást nem áll módunkban befolyásolni.


Beépülő közösségi modulok (social plugins)

Online ajánlatainkban különböző közösségi oldalakról származó, úgynevezett beépülő közösségi modulokat használunk; ezeket egyenként bemutatjuk ebben a részben.

A beépülő modulok használata során az Ön internetböngészője közvetlen kapcsolatot létesít az adott közösségi hálózat szervereivel. Ezáltal az adott szolgáltató tájékoztatást kap arról, hogy az Ön internetböngészője hozzáférést nyert a mi online ajánlataink valamely oldaláról, akkor is, ha Ön nem rendelkezik felhasználói fiókkal ennél a szolgáltatónál, vagy épp nincs bejelentkezve a fiókjába. A naplófájlok (az IP-címmel együtt) ebben az esetben közvetlenül továbbításra kerülnek az Ön internetböngészőjéről az adott szolgáltató szerverére, ahol azokat el is tárolhatják. Előfordulhat, hogy a szolgáltató vagy annak a szervere az Európai Unión vagy az EGT-n kívül helyezkedik el (pl. az Egyesült Államokban).

A beépített modulok a közösségi hálózat szolgáltatók által használt önálló bővítmények. Ennélfogva mi nem tudjuk befolyásolni az általuk összegyűjtött és eltárolt adatok körét.

Az adatok gyűjtésének, további feldolgozásának és felhasználásának céljára és kiterjedésére, valamint a magánélet védelméhez való jogaira és a személyes adatok védelmét támogató beállítási lehetőségekre vonatkozó információkat megtalálja az adott közösségi hálózat adatvédelmi nyilatkozataiban.

Amennyiben nem szeretné, hogy a közösségi hálózat szolgáltatók adatokat kapjanak, valamint adott esetben eltárolják és felhasználják az adatokat, akkor ne használja az adott beépülő modult.

Facebook beépülő modulok

A Facebook szolgáltatást a www.facebook.com címen a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, valamint a www.facebook.de címen a Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország („Facebook”) nyújtja. A Facebook beépülő moduljairól és azok megjelenéséről itt talál áttekintést: http://developers.facebook.com/plugins ; a Facebook adatvédelméről itt talál információkat: http://www.facebook.com/policy.php .

A központi vállalati Facebook oldal Adatvédelmi nyeilatkozata

Itt elérhető: https://www.boschrexroth.com/en/xc/home/data-protection-notice-facebook

Instagram beépülő modulok

Az Instagram szolgáltatást az Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”) nyújtja. Az Instagram beépülő moduljairól és azok megjelenéséről itt talál áttekintést: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges ; az Instagram adatvédelméről itt talál információkat: https://help.instagram.com/155833707900388/ .

LinkedIn beépülő modulok

A LinkedIn szoltáltatást a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”) nyújtja. A LinkedIn beépülő moduljairól és azok megjelenéséről itt talál áttekintést: https://developer.linkedin.com/plugins; a LinkedIn adatvédelméről itt talál információkat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube

A jelen online ajánlatok oldal a YouTube videoplatformot használja, amely szolgáltatást a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”) nyújtja. A YouTube olyan platform, amely lehetővé teszi hang- és videófájlok visszajátszását.

Amikor Ön az online ajánlatok olyan oldalára navigál, amely beágyazott YouTube-lejátszót tartalmaz, az kapcsolatot létesít a YouTube-bal a videó- vagy audiófájl továbbítása és visszajátszása érdekében. Ennek során adatok kerülnek továbbításra a YouTube mint adatfeldolgozó felé. Mi nem felelünk az ilyen adatok YouTube általi feldolgozásáért.

Az összegyűjtött adatok céljára és körére, az adatok YouTube általi további feldolgozására és felhasználására, az Ön jogaira és a személyes adatok védelmét támogató választható beállítási lehetőségeire vonatkozó további információkat megtalálja a YouTube adatvédelmi tájékoztatójában.


Külső hivatkozások

Online ajánlataink tartalmazhatnak hozzánk nem kapcsolódó, harmadik fél szolgáltatók által üzemeltetett internetes oldalakra mutató hivatkozásokat. A hivatkozásra kattintást követően nincs befolyásunk arra, hogy a hivatkozásra kattintás következtében esetleg a harmadik félhez továbbított személyes adatok (mint pl. IP-cím vagy azon weboldal URL címe, amelyen a hivatkozás található) hogyan kerülnek gyűjtésre, kezelésre és felhasználásra, mert harmadik felek magatartása természetesen felügyeleti jogkörünk hatókörén kívül esik. Ezért nem vállalunk felelősséget az ilyen személyes adatok harmadik fél általi kezeléséért.


Biztonság

Munkavállalóinkat és a nevünkben szolgáltatásokat nyújtó vállalatokat titoktartási kötelezettség, valamint a vonatkozó adatvédelmi törvények betartásának kötelezettsége terheli.

Minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megteszünk a megfelelő szintű biztonság biztosítása, valamint az Ön általunk kezelt adatainak különösen a következő kockázatok elleni védelme érdekében: nem szándékolt vagy jogellenes megsemmisülés/megsemmisítés, manipulálás, elveszés, megváltoztatás, valamint illetéktelen nyilvánosságra hozatal és illetéktelen hozzáférés. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.


Felhasználói jogok

Jogainak érvényesítéséhez kérjük, használja a Kapcsolattartás pontban megadott elérhetőségeket. Ennek során kérjük, biztosítsa, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen.


A tájékozódáshoz és hozzáféréshez fűződő jog:

Önnek jogában áll megerősítést kérni tőlünk, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ebben az esetben jogában áll személyes adataihoz hozzáférni.


Adatjavítási és -törlési jog:

Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok kijavítását kérni, részünkről indokolatlan késedelem nélkül. Figyelemmel az adatkezelés céljára, Ön jogosult hiányos személyes adatait kiegészíteni, többek között kiegészítő nyilatkozat nyújtásával.

Ez nem alkalmazandó a számlázáshoz vagy elszámolási célokból szükséges adatokra, vagy olyan adatokra, amelyekre törvény által előírt megőrzési időszak vonatkozik. Azonban ha ilyen adatokhoz nem szükséges hozzáférés, feldolgozásuk korlátozott (lásd az alábbiakat).


Az adatkezelés korlátozása:

Ön jogosult – amennyiben a törvényben előírt követelmények teljesülnek – az adatkezelés korlátozását kérni.

Kifogás az adatkezelés ellen:

Önnek bármikor jogában áll az adatok általunk történő kezelése ellen kifogást emelni. Ezt követően nem fogjuk a személyes adatokat kezelni, hacsak nem igazoljuk, hogy eleget teszünk a további adatkezelésre vonatkozó bizonyítható indokok szolgáltatását előíró jogi követelményeknek, amely további adatkezelés az Ön érdekein, jogain és szabadságjogain, valamint jogi követelések támasztására, gyakorlására vagy védelmére vonatkozó jogain túlmutat.


Kifogás direkt marketinggel szemben:

Ezen túlmenően Ön bármikor kifogást emelhet személyes adatainak direkt marketing céljára történő kezelése ellen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy szervezési okokból átfedés lehet az Ön kifogása és adatainak egy már folyamatban lévő kampány körében történő felhasználása között.


Kifogás a „jogos érdek” jogalapon nyugvó adatkezelés ellen:

Önnek jogában áll továbbá bármikor kifogást emelni személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az a jogos érdek jogalapon nyugszik. Ebben az esetben beszüntetjük az Ön adatainak kezelését, hacsak nem igazoljuk, hogy az adatkezelésnek a jogi követelmények szerint minket kötelező jogos indoka van, amely felülírja az Ön jogait.


Hozzájárulás visszavonása:

Amennyiben Ön hozzájárult adatai kezeléséhez, jogosult azonnali hatállyal kifogást emelni a hozzájárulás ellen. A hozzájárulásának visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűsége változatlanul fennmarad.


Adathordozhatóság:

Ön jogosult az Ön által nekünk szolgáltatott adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni, vagy – ha az műszaki szempontból megvalósítható – azt kérni, hogy ezen adatokat adjuk át valamely harmadik félnek.


Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga:

Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelye vagy állama tekintetében illetékes, illetve a minket érintően illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. E hatóság a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: H-1125 Budapest

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: +36 1 391 -1400

Fax: +36 1 391 -1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu


Az Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Fenntartjuk magunknak a jogot biztonsági és adatvédelmi intézkedéseink megváltoztatására, amennyiben az a műszaki fejlődés következtében szükségessé válik. Ilyen esetekben annak megfelelően módosítjuk adatvédelmi tájékoztatónkat. Kérjük ezért, hogy figyelje adatvédelmi tájékoztatónk aktuális verzióját, mert az módosulhat.


Kapcsolattartó

Amennyiben kapcsolatba kíván lépni velünk, kérjük, azt az „Adatkezelő” pontban megadott címen tegye.

Jogai érvényesítéséhez adatvédelmi incidensek esetén, vagy személyes adatainak kezelésére vonatkozó javaslatai vagy panaszai megtételéhez javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba az adatvédelemért felelős megbízottunkkal:

Mr.

Matthias Goebel

a Bosch csoport adatvédelmi tisztviselője

Adatvédelmi és Adatbiztonsági csoport (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Kronenstrasse 20

70173 Stuttgart

GERMANY

vagy

Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com