Hungary Hungarian

Kutatás-fejlesztés

Projekt címe:

IPAMS – Industrial Process Analysis and Monitoring System

A hazai ipari digitalizáció elősegítését célzó I4.0 megoldásokra épülő gyártásmonitorozási és analitikai rendszerfejlesztés

Projekt azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00213

Konzorcium vezető: Bosch Rexroth Hajtás- és Vezérléstechnika Kft.

Konzorciumi partnerek:

Eckerle Industrie Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

DSS Consulting Kft.

Budapesti Corvinus Egyetem

Projekt célja:

A projekt célja hozzájárulni Magyarország KKV szektorának digitalizációs fejlesztéséhez, valamint ipar 4.0 felzárkóztatásához a vállalatirányítási rendszerek átvilágításával, valamint a működő/telepített digitális háttér nélküli gyártósorok i4.0-ás digitalizációval támogatott analízisével. Ezen cél elérésre érdekében kidolgozásra kerül egy termék (szoftver), valamint egy szolgáltatás, amely a teljes KKV szektor versenyképességének javításához járul hozzá. Ezen új termék és szolgáltatás az IPAMS – Indsutrial Process Analysis and Monitoring System. A projektnek köszönhetően létrejön az ipar 4.0 érettség professzionális vizsgálati alapja, amely egy vállalat minden munkafolyamatára kiterjed – a termeléstől, gyártástól az adminisztrációs és menedzsment folyamatokig – egy optimalizációs javaslattétel kiegészítve oly módon, hogy a felmérés és javaslattétel a legminimálisabb módon befolyásolja az adott vállalat működését, így elkerülhetővé válik az időszakos leállás, nem történik kiesés a termelési folyamatban.

A minőségirányítási és vállaltirányítási rendszerek átvilágításának fókusza elsősorban a támogató területek, pénzügy, személyügy, beszerzés, valamint a minőségügy. Ezen területeken az alkalmazott ERP rendszerek, valamit az kapcsolódó munkafolyamatok átvilágítása a cél. A kifejlesztett workflow management lehetővé teszi a gyorsabb és digitális térben folyamatvezérelt adminisztrációt. Ennek megteremtésével a vállalatok hatékonyabban használhatják fel az adminisztratív erőforrásaikat, ezáltal szabályozott környezetben a fixköltségeket kontroll alatt tudják tartani, amely eredményeként a termék vagy szolgáltatásuk árában versenyelőnyre tehetnek szert. A manuális, digitális háttér nélkül gyártórendszerek költségcsökkentő projektjeinek kulcsa a tényadatok megléte és pontos analízise. Ez a digitális háttér nélkül megvalósíthatatlan. Ennek támogatására egy gyorstelepítésű i4.0-ás szenzorrendszert és a hozzá kapcsolódó vezeték nélkül adattovábbító modult, valamint a szerveroldali analitikai szoftver kerül kifejlesztésre. A gyűjtött és feldolgozott tényadatok alapján a gyártósorok és állomásaik ciklusidőoptimalizálása (CycleTime), állomások rendelkezésre állása (Overall Equipment Efficiency), valamint selejtarány (Scrap Rate) monitorozására nyílik lehetőség.

A projekt megvalósítására konzorciumi formában kerül sor. Konzorciumvezető a Bosch Rexroth Kft, konzorciumi partnerek: a Budapesti Corvinus Egyetem, a DSS Consulting Kft valamint az Eckerle Industrie Kft. A konzorcium kialakításánál fő céljaink a megfelelő szakmai elméleti és gyakorlati tudás mellett a hosszú távú együttműködés kialakításának lehetősége volt. Olyan konzorcium került kialakításra, amely saját szakterületén elismert hazai szereplő, valamint a hosszú távú együttműködést segíteni tudja: ennek megfelelően már a projekt kezdetekor megállapodás született arról, hogy a projekt eredményéből történő hasznosulás, a piacon való megjelenés közösen történik. A projekt újfajta ipari szemléletmódot is tartalmaz: felsőoktatási intézmény, nagyvállalattal valamint KKV-val közös fejlesztése piacképes terméket és szolgáltatást hoz létre. Külön kiemelendő, hogy a projektnek köszönhetően a Corvinus egyetem is részesül a projekt szellemi jogaiban – tekintettel arra, hogy az új típusú egyetemi modelleknél elvárás az IP megléte, így projektünk ezen cél eléréséhez is hozzájárul.

A projektbe bevont munkavállalók mindegyik partner esetében magasan képzett (minimum felsőfokú végzettséggel rendelkező) kollégák, akik a projekttel szemben támasztott humán erőforrási igényeket magas szinten teljesítik. A konzorciumi együttműködés, valamint a projekt témája számos doktori értekézés, szakdolgozat témájának alapjául szolgálhat.

A projekthez kapcsolódóan beszerezni tervezett eszközök, valamint megrendelt szolgáltatások a projekt sikerességének elengedhetetlen elemei, azok a költséghatékonyság figyelembevételével kerültek betervezésre. Az IPAMS kifejlesztése hazai és nemzetközi jelentőséggel egyaránt bír – a térség gazdasági fejlettségét tekintve a KKV szektor hasonló fejlettségi szinten van, így a digitalizációs fejlesztések bevezetéséra igény mutatkozik. Szélesebb körben az európai piacot tekintve elmondható, hogy a KKV-k generációváltásából adódóan a digitális szemléletmód a vállalkozások mindennapjává válik, így az innovációs eredményre igény jelentkezik.

Összefoglalva elmondható, hogy a tervezett projekt jelentős innovációs tartalommal bíró fejlesztés, amelynek eredményeként új termék és szolgáltatás jön létre úgy a hazai, mint a nemzetközi piacon – amelyen való megjelenést konzorciumvezető kiterjedt nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően képes megvalósítani.

Projekttel kapcsolatos bármilyen kérdés esetén, kérjük, keresse projektmenedzserünket, Kulcsár Gizellát a +36305030983-as telefonszámon

IPAMS photo
Information sign of the financed project

2012-ben a német szövetségi kormány által nemzeti stratégiaként megfogalmazott Ipar 4.0, azaz a negyedik ipari forradalom okozta azt a gyújtópontot, ami hatalmas ugrást jelentett az ipar hálózatba kapcsolásában. 2018-ban a Bosch Rexroth Hajtás- és Vezérléstechnika Kft. és a DSS Consulting Kft. konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek abból a célból, hogy Magyarországon is létrejöjjön egy olyan mintaprojekt, amelynek középpontjában a Jövő Gyára víziója áll.

Projekt tervezett összköltsége: 362.280.022 Ft

Elnyert támogatás összege: 214.007.961 Ft

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Projekt azonosító száma: 2018-1.1.2-KFI-2018-00149

RE:FACT Podcast arculati illusztráció

RE:FACT Podcast

A RE:FACT Podcast egy technológiai témájú ismeretterjesztő podcastsorozat, amely a Bosch Rexroth Kft. támogatásával jött létre. A podcast célja a legújabb technológiai innovációk, trendek és jövőbe mutató, mindennapi megoldások, illetve ipari alkalmazások bemutatása közérthető, edukatív, ugyanakkor szórakoztató módon. A műsor házigazdája Juhász Bálint, vendégei pedig minden esetben a szakmáikban kifejezetten elismert szakemberek: cégvezetők, kutatók, publicisták, bloggerek. Kattintson és hallgasson bele Ön is!