Energi og utstyr

Energi og utstyr

FORBEDRING AV TILGJENGELIGHET OG PRODUKTIVITET FOR ENERGIPRODUKSJON. PÅ LAND OG TIL SJØS.

Energisektoren er et komplekst og overlappende nettverk av selskaper som både direkte og indirekte er involvert i produksjon og salg av energi, inkludert utvinning av drivstoff, produksjon, raffinering og distribusjon.

Bransjen står overfor utfordringer i forbindelse med en trend mot høyere energikostnader og uplanlagt nedetid, noe som kan bli ekstremt dyrt. Derfor må maksimal effekt genereres til lavest mulig driftskostnad, samtidig som en høy grad av fleksibilitet og miljøvern opprettholdes.

Vi kan tilby deg en omfattende portefølje bestående av bruksklare kontroll- og sikkerhetssystemer, samt globale alternativer for service, vedlikehold og prosjektplanlegging. Målet er å forbedre tilgjengeligheten din.

WE MOVE.

Kontinuerlige retningsventiler

Kontinuerlige retningsventiler

Muligheten til å aktivere justeringsinnretningene i en turbin via kontroll- og reguleringssystemer er et grunnleggende krav for å oppnå høy tilgjengelighet og pålitelighet. Et stort utvalg av kontinuerlige retningsventiler, med og uten integrert ventilelektronikk, er tilgjengelige for hydrauliske styrings- og reguleringssystemer. Kunder kan også velge mellom digitale kontinuerlige retningsventiler for egnede bruksområder som et alternativ til denne klassiske ventilteknologien med analog inndata.

Hurtigvirkende styringssystemer

Hurtigvirkende styringssystemer

Hurtigvirkende styringssystemer installeres når en aktuator i normal driftstilstand (lukket, åpen eller i kontrollposisjon) umiddelbart må innta en definert sikkerhetsposisjon etter signalutgang. Dette hurtigvirkende styringssystemet er spesielt designet for aktuatorer i turbinkontrollsystemer.

Hydrauliske aktuatorer

Hydrauliske aktuatorer

Gass- eller dampventiler som for eksempel aktiveres av hydrauliske aktuatorer, installeres i turbiner for å regulere og kontrollere prosessprosedyrer. En dampturbin kan i motsetning til en gassturbin bruke ventilene til å kontrollere hele den termiske energien til turbinen. I en gassturbin er det bare mengden drivstoff som tilføres som reguleres, da det avhenger av dimensjonene til disse aktuatorene. De hydrauliske aktuatorene tilbys i forskjellige versjoner for turbineffektområder på 25 til 1600 MW for dampturbiner og 25 til 375 MW for gassturbiner, avhengig av kundens behov.

Elektromekaniske aktuatorer

Elektromekaniske aktuatorer

Den nye elektromekaniske aktuatoren med hydrostatisk gir og fjærassistert hurtigvirkende nødfunksjon er montert i et kompakt hus og fungerer uavhengig og uten ekstra oljeforsyningsenhet og rør. Den er svært enkel å håndtere, og aktuatoren reduserer igangkjørings- og vedlikeholdskostnadene betraktelig.

Hydraulisk vendegir

Hydraulisk vendegir

For å få det hydrauliske vendegiret operasjonelt, tilbyr Rexroth de nødvendige systemkomponentene (hydraulikkmotor, kontrollblokk og ved behov innkoblingssylinder) som oppfyller kravene til turbinprodusenter. Utformingen av det hydrauliske vendegiret kan også endres avhengig av turbinkapasiteten.

Oljeforsyning for hydraulisk energi

Oljeforsyning for hydraulisk energi

Et turbinanlegg omfatter to hydrauliske verdener: Kjøle- og smørekretser har et lavt systemtrykk og store tilførselsstrømmer, mens forsyningssystemer for hydraulikkolje brukes til å overføre hydraulisk energi og operere under middels til høyt trykk med små forsyningsstrømmer. Rexroth har vist seg å være en kompetent partner når det gjelder å designe begge systemene, og tilbyr separate forsyningsenheter og begge systemene koblet til ett enkelt reservoar.

Store elektriske drivenheter

Store elektriske drivenheter

IndraDrive ML tilbyr alternativer fra IndraDrive-serien for det øvre effektområdet: individuelt opptil 500 kW, parallelt tilkoblet opptil 8 enheter og opptil 4 MW. Disse plassbesparende, modulære vekselretterne er svært allsidige – de kan brukes som en strømvekselretter eller som en motorvekselretter. Dette minimerer antallet varianter, forenkler håndteringen og reduserer lagringskostnader. Samtidig sparer du også energi.

YOU WIN.

Kvalitet

Kvalitet

Søket etter høy tilgjengelighet og lave vedlikeholdskostnader er direkte knyttet til et langsiktig kvalitetssikringsprogram som brukes i produksjon av komponenter og delsystemer. Ved å skaffe sertifisering i henhold til standarder som ISO 14001: 2004, BSOHSAS 18001: 2007 og ISO 9001: 2008, har Rexroth bevist at et konsekvent fokus på å tilby den beste kvaliteten og oppfylle de mest krevende kravene fører til langsiktig kundetilfredshet.

Kontroll og sikkerhet

Kontroll og sikkerhet

Rexroths globale tilstedeværelse sikrer at kundene våre over hele verden til enhver tid har tilgang til teknisk kunnskap, reservedeler og utviklingstjenester – en god forutsetning for å drive gass- og dampturbinanlegg med høy tilgjengelighet. Boschs energistyrings- og sikkerhetsløsninger utfyller den globale tjenesten vår.

Flere tiårs erfaring i bransjen

Flere tiårs erfaring i bransjen

De sofistikerte anleggene med høye driftstemperaturer og trykk, samt omfattende sikkerhetssystemer, krever skreddersydde systemer. Rexroth har tilegnet seg unik og markedsspesifikk brukskunnskap i løpet av disse årene. En rekke forskjellige innovasjoner og sertifiseringer bekrefter dette.

KUNDEHISTORIER.

Sivilingeniørprosjektet Da Teng Xia

Flomkontrollbasseng for 1,5 milliarder kubikkmeter vann

For dette gigantiske prosjektet har vi levert verdens største hydrauliske talje for radialporten, et prosjekt som overstiger 40 millioner yuan i verdi. Rexroths omfattende erfaring, avanserte designopplegg og innovative keramiske beleggprosesser for stempelstenger har hjulpet teamet med å mestre mange av utfordringene og de tekniske problemene som Da Teng Xia-anleggsprosjektet står overfor. Som nøkkelkomponent i den hydrauliske taljen, oppfyller det spesielle keramiske belegget kravene til korrosjon til stempelstangen for dette prosjektet.

Radialporten muliggjør full kraft opptil 2 × 6300 kN – en ny global rekord. Den forrige rekorden på 2 x 5000 kN ble også oppnådd av Bosch Rexroth.

SERVICE

Reservedeler

Reservedeler

Bosch Rexroth tilbyr et omfattende servicetilbud for reparasjon, vedlikehold og modernisering av heterogene maskiner.

Finn ut mer
Reparasjoner

Reparasjoner

Rask og pålitelig reparasjon i stedet for kostbar utskifting – takket være en rask reparasjon kan maskinen og produksjonen fortsette å kjøre.

Finn ut mer
Lokal service

Lokal service

Trenger du hjelp på stedet? Vår Bosch Rexroth-lokal servicestøtter deg under driften din.

Finn ut mer
Modernisering

Modernisering

Vi gjør gammelt til nytt – og nytt til enda nyere! På grunn av vår ekspertise og våre oppgraderingsløsninger, kan vi forlenge levetiden til produktserien din med full produktivitet.

Finn ut mer