Norway

Velg plassering

Lineære bevegelsessystemer klar til montering, med en rekke forskjellige drivvarianter.

Lineære akser

Lineære bevegelsessystemer klar til montering, med en rekke forskjellige drivvarianter.

Produktsammenligning

Sammenligning

Produkt Lastbærende kapasitet Nøyaktighet Applikasjoner
Kompaktmoduler
+++ +++ enkle til høypresisjons-håndteringsoppgaver Konfigurator og CAD-filer
Lineærmoduler
+++ ++ enkle til høypresisjons-håndteringsoppgaver Konfigurator og CAD-filer
Presisjonsmoduler
++ ++++ normale til høypresisjons-håndteringsoppgaver Konfigurator og CAD-filer
Kuleskinnetavler
++++ ++++ høypresisjons-håndteringsoppgaver Konfigurator og CAD-filer
Omegamoduler
++ ++ enkle, normale håndteringsoppgaver Konfigurator og CAD-filer
Matingsmoduler
+ ++ enkle, normale håndteringsoppgaver Konfigurator og CAD-filer
Lineære bevegelsessleider
+ + enkle håndteringsoppgaver Konfigurator og CAD-filer
Drivenheter
++ +++ enkle, normale bevegelsesoppgaver Konfigurator og CAD-filer