HOE SLAAN WE DE BRUG TUSSEN DE SOFTWARE- EN DE HARDWARE-ENGINEERS?
HOE SLAAN WE DE BRUG TUSSEN DE SOFTWARE- EN DE HARDWARE-ENGINEERS?
Carriére

Medewerkers Bosch Rexroth over samenwerken aan aandrijftechniek van de toekomst

'We kijken minder naar specifieke opleiding, meer of mensen in de groep passen'

Bosch Rexroth in Boxtel is in de loop der jaren uitgegroeid van componentleverancier naar een bedrijf dat complete aandrijf- en besturingssystemen ontwikkelt, bouwt en inbedrijf stelt. Vooral in het engineeringproces is de samenwerking tussen de verschillende disciplines van cruciaal belang. Zeker nu de focus steeds zwaarder komt te liggen op het softwaredeel van de oplossing; vooral binnen factory automation. Gelukkig weten de engineers in Boxtel uit ervaring hoe belangrijk de kennis van collega’s is: zij zien samenwerken als een must. Deze coöperatieve houding heeft onder meer geleid tot het open en op apps gebaseerde ctrlX Automationplatform.

Met de overname van Large Projects van Bosch Rexroth door de Van Halteren Groep, officieel per 1 juni van dit jaar, verandert er voor de medewerkers zelf niet zo heel veel. Het bedrijf blijft als aandrijfspecialist gewoon actief in het leveren van componenten tot aan complete engineering to order-aandrijfsystemen. Alleen de langlopende, risicovolle projecten – waarin bijvoorbeeld ook beton- en staalwerk wordt meegenomen – vallen weg. Dit creëert voor de medewerkers extra ruimte om zich te concentreren op de levering van totaaloplossingen voor industriële, maritieme en mobiele vraagstukken. Ze maken daarbij gebruik van kennis en producten uit het programma hydrauliek, factory automation en mobile application.

  • ‘Afgelopen decennia zijn we steeds meer gegroeid als leverancier van systemen waarin de combinatie hard- en software steeds belangrijker wordt.’
  • ‘Wij werken met application engineers die allemaal kennis hebben in een bepaalde richting.’
  • ‘Wij starten bij projecten vooral met het denken in functionaliteit en niet vanuit de techniek.’
  • ‘Onze application engineers proberen in eerste instantie te achterhalen waar de klantbehoeften liggen.’
  • ‘Met het platform zijn we voorbereid op de toekomst van de aandrijf- en besturingstechniek.’

Hardware was leading, maar nu niet meer

Manager Inside Sales & Technical support Ruben van Os: ‘De afgelopen decennia zijn we steeds meer gegroeid als leverancier van complete systemen waarin de combinatie hard- en software steeds belangrijker wordt. Bij de conventionele hydraulische aandrijvingen was dit minder gangbaar, maar wanneer je naar factory automation kijkt, dan zie je hoe deze disciplines elkaar versterken.’

Binnen Bosch Rexroth is inmiddels al geen harde scheiding meer tussen hard- en software engineers. ‘Wij werken met zogeheten application engineers die allemaal kennis hebben ontwikkeld in een bepaalde richting. Bijvoorbeeld hydrauliek, factory automation, mobiele elektronica, regeltechniek of veiligheid. Daarbij maken zij gebruik van de software die binnen onze businessunits of fabrieken wordt ontwikkeld en ontwikkelen ze ook applicatiespecifieke software. Afhankelijk van de opdracht werken de verschillende application engineers samen om tot de gewenste oplossing te komen. Echt een must, omdat het totaal aan producten en vakgebieden te groot is om door één persoon te worden beheerst.’

Application engineer Yvonne Voorrips vult aan: ‘Het samenwerken tussen verschillende disciplines wordt alleen maar belangrijker omdat software leading wordt ten opzichte van de hardware. Nieuwe ontwikkelingen? Nieuwe functionaliteit nodig? Een update van de software maakt dit mogelijk en is als oplossing vele malen goedkoper dan het ontwikkelen en bouwen van een nieuwe machine. Onze application engineers zijn hier gelukkig goed van doordrongen.’

Ruben van Os is manager Inside Sales & Technical support

Ruben van Os is manager Inside Sales & Technical support. Hij werkt inmiddels veertien jaar bij Bosch Rexroth en is opgeklommen tot leidinggevende van diverse afdelingen waarin application engineers samenwerken; ieder met zijn eigen specialisme. Foto’s: Bosch Rexroth

Denken vanuit functionaliteit

De goede samenwerking tussen de application engineers is al langer geleden bewust gestimuleerd. En met succes. ‘Wij starten bij projecten vooral met het denken in functionaliteit en niet vanuit de techniek’, benadrukt Van Os. ‘Eigenlijk beginnen we dus met de architectuur van de aandrijving en kiezen we pas later in het ontwerpproces voor de meest geschikte technieken: bijvoorbeeld hydraulisch of elektrisch. Hiermee voorkomen we dat we starten vanuit een hydraulische of juist elektrische gedachte en er pas later achter komen dat het beter anders had gekund. ’Denken in functionaliteiten levert ook voordelen op bij de keuze van componenten, weet hij. ‘Door eerst het softwareontwerp te maken, kunnen we in bepaalde gevallen soms zodanig slim de componenten kiezen dat het totale ontwerp goedkoper of efficiënter wordt. Bijvoorbeeld omdat we door een slimme opbouw met goedkopere standaard-elementen het gewenste veiligheidsniveau kunnen bereiken zonder de noodzaak speciale, duurdere veiligheidsuitvoeringen in te zetten. Kortom: het parallel ontwerpen van de hard- en software en gebruik maken van de kennis en ervaring van de verschillende engineers die betrokken zijn bij het ontwerp levert uiteindelijk gewoon de beste oplossing.’

‘WE WORDEN OPEENS GEVONDEN DOOR GEHEEL ANDERE BEDRIJVEN DAN VOORHEEN’

Doen jullie iets met IOT?

‘Richting klant is het door deze ontwikkelingen soms lastiger om uit te leggen hoe een bepaalde kostprijs is opgebouwd’, stelt Voorrips. ‘Bij hardwarecomponenten is het vrij eenvoudig: hiervan staat de prijs in de catalogus en is er geen speld tussen te krijgen. Wanneer je systemen gaat bouwen met een bepaalde functionaliteit, dan ligt de prijs niet alleen in de componenten, maar veel meer in de slimme opbouw en dito aansturing. Daarvan is veel lastiger de waarde te bepalen omdat de ontwikkelingstijd ook veel langer is. We moeten helder aan de klant kunnen uitleggen wat de toegevoegde waarde daarvan is om hem de prijs te laten begrijpen.’ De engineers bij Bosch Rexroth merken gelukkig dat klanten zich er langzaam van bewust worden dat de hardware niet meer heilig is. Het acceptatieniveau dat software hiermee óók een prijs heeft, groeit hoewel het niet altijd duidelijk is welke meerwaarde het oplevert. Groepsleider application engineering Ronald Manders legt uit: ‘We krijgen soms de vraag: “Doen jullie iets met Internet of Things?” Klanten weten dat dit ergens voordelen moet opleveren, maar waar en hoe? Dat is lastiger te definiëren. Op basis van onze kennis en ervaring proberen onze application engineers dan in eerste instantie te achterhalen waar de behoeften liggen. Ze ontwikkelen op basis van deze kennis vervolgens een geschikte oplossing. Daarbij is het altijd goed om al in een vroeg stadium aan de klant aan te geven welke mogelijkheden er beschikbaar zijn zodanig dat we daar vanaf het begin al rekening mee kunnen houden. En dan gaat het dus over monitoring, onderhoud, functionaliteit enzovoorts.’

Ronald Manders is groepsleider application engineering van groepen binnen het bedrijf die zich bezighouden met hydrauliek, factory automation en mobiel.

Ronald Manders is groepsleider application engineering van groepen binnen het bedrijf die zich bezighouden met hydrauliek, factory automation en mobiel. Zijn eigen achtergrond ligt in de hydraulische aandrijftechniek.

Bruggen slaan

Maar hóe is het Bosch Rexroth gelukt om deze disciplines zodanig te laten samenwerken dat er inderdaad een synergie ontstaat wat een concurrentievoordeel oplevert voor zichzelf en de klanten? Van Os: ‘In feite door de verschillende mensen op één afdeling onder één verantwoordelijkheid te plaatsen en in projecten te laten ontdekken dat ze elkaar nodig hebben. Dat helpt enorm om de mindset te veranderen. Door mensen fysiek bij elkaar te zetten, leren ze van elkaar, dragen zij kennis over en zijn de diverse application engineers op een natuurlijke manier naar elkaar toe gegroeid.’ Manders vult aan: ‘Het gaat natuurlijk ook over opleiden. Tegenwoordig kijken we wat minder naar de specifieke technische opleiding, maar meer of mensen in de groep passen, flexibel genoeg zijn om samen te werken en ook interesse hebben om zich te verdiepen in nieuwe vakgebieden. Op deze manier bestaat onze huidige groep engineers nu uit een optimale mix van ervaren mensen en starters die vanuit hun eigen discipline werken aan totaaloplossingen.’

Vertaling naar eigen product

Dat dit werkt, blijkt onder meer uit het feit dat Bosch Rexroth met een multidisciplinaire groep een uniform en hardware-onafhankelijk besturingsplatform ontwikkelde onder de naam ctrlX Automation. Dit platform bestaat uit diverse componenten zoals servo-aandrijvingen, motoren en Human Machine Interfaces. Het hart van het systeem is de ctrlX Core: een realtime linux controller waarop apps zijn te installeren om de juiste functionaliteit te creëren. Apps uit de openbare app stores óf zelf ontwikkeld met behulp van de software development kit en in iedere gewenste taal. Met het bijbehorende softwarepakket ctrlX Works zijn software en apps te testen met een virtuele controller. Dit maakt het mogelijk om de software al grotendeels te ontwikkelen nog voordat de hardware aanwezig is.

Voorrips: ‘Met dit platform zijn we voorbereid op de toekomst van de aandrijf- en besturingstechniek waarin niet alleen de verschillende application engineers samenwerken maar ook ketenpartners onderling. Dat dit nu al zijn vruchten afwerpt, blijkt uit het feit dat we opeens worden gevonden door geheel andere bedrijven dan voorheen. Bedrijven die ons CtrlX Automationplatform voor eigen toepassingen willen gebruiken en hiervoor zelf hun apps willen schrijven.’ ‘Door deze ontwikkelingen zijn we uiteindelijk nog beter in staat om voor onze eigen klanten te ‘engineeren to order’ en optimalisaties door te voeren’, aldus Manders. Productondersteunende software is bijvoorbeeld ook te gebruiken om met toerental geregelde aandrijvingen efficiëntere systemen te ontwerpen waarmee de eindgebruiker energie en geld kan besparen. De laagste total cost of ownership, want ook daar draait het uiteindelijk om.’

Yvonne Voorrips heeft een achtergrond in factory automation en is application engineer met de focus op elektrische aandrijf- en besturingstechniek.

Yvonne Voorrips heeft een achtergrond in factory automation en is application engineer met de focus op elektrische aandrijf- en besturingstechniek. Zij was onder meer betrokken bij de ontwikkeling van besturingsplatform ctrlX Automation.

Bron: LINK Magazine, www.linkmagazine.nl