Privacybeleid

Bosch Rexroth respecteert jouw privacy

Bescherming van jouw privacy is een belangrijke zorg voor ons. Gegevensbescherming en informatiebeveiliging zijn opgenomen in ons bedrijfsbeleid.


Verzamelen en verwerken volgens wetgeving

Tijdens je bezoek aan onze website verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens. Dit doen wij vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving.


Overzicht online diensten

Hieronder vind je een compleet overzicht van onze online diensten. We beschrijven voor iedere dienst welke gegevens we verwerken, wat de verwerkingsdoeleinden zijn en wat de wettelijke basis daarvoor is.


Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 17 november 2022.


Algemene informatie over ons online aanbod

Bosch Rexroth B.V. (hierna ook wel "Bosch Rexroth" of "wij" of "ons") waardeert jouw interesse in ons bedrijf en producten. Bedankt voor jouw bezoek aan onze website of apps. (samen "online aanbod" genoemd).


1. Bosch Rexroth respecteert jouw privacy

De bescherming van jouw privacy tijdens de verwerking van persoonlijke gegevens zijn belangrijke aandachtspunten voor ons. Wij verwerken persoonlijke gegevens die tijdens uw bezoek aan onze online diensten zijn verzameld vertrouwelijk en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.


2. Verantwoordelijke

Bosch Rexroth B.V. is verantwoordelijk voor verwerking van jouw gegevens. Uitzonderingen worden beschreven in dit privacybeleid.

Contactgegevens
Bosch Rexroth B.V.
Kruisbroeksestraat 1
5281 RV, Boxtel
+31 (411) 651951
info@boschrexroth.nl

Inschrijving Kamer van Koophandel
’s-Hertogenbosch
KVK: 84474742
BTW: NL863225512B01


3. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Grondbeginsel
Persoonlijke gegevens bestaan uit alle informatie met betrekking tot een identificeerbaar natuurlijk persoon, zoals bijvoorbeeld; namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en contractuele stamgegevens die te herleiden zijn tot iemands identiteit.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens (inclusief ip-adressen) enkel als hier een wettelijke basis voor is, of als je jouw toestemming hebt gegeven voor de verwerking of het gebruik van jouw persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld door je te registreren voor onze Newsletter.

Kinderen
Deze online aanbieding is niet bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar.


Data overdracht

Gegevensoverdracht naar andere verwerkingsverantwoordelijken

In principe worden jouw persoonlijke gegevens alleen doorgestuurd naar andere verwerkingsverantwoordelijke partijen als dit vereist is voor de nakoming van een contractuele verplichting, of als wijzelf of een derde partij een rechtmatig belang heeft bij de gegevensoverdracht, of als je jouw toestemming hebt gegeven.

Gegevens over de rechtsgrondslagen zijn te vinden in de paragraaf - Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis - Derden kunnen ook andere bedrijven van de Bosch-groep zijn. Wanneer gegevens worden overgedragen aan derden op basis van een gerechtvaardigd belang, wordt dit uitgelegd in dit privacybeleid.

Bovendien kunnen gegevens worden overgedragen aan derden wanneer we daartoe verplicht zijn door wettelijke voorschriften of uitvoerbare administratieve of gerechtelijke bevelen.


Dienstverleners (algemeen)

We betrekken externe dienstverleners bij verkoop- en marketingdiensten, contractbeheer, programmeren, gegevenshosting en hotline-diensten. We hebben deze dienstverleners zorgvuldig gekozen en controleren hen regelmatig. Alle dienstverleners zijn verplicht te voldoen aan de wettelijke bepalingen. Dienstverleners kunnen ook andere bedrijven van de Bosch groep zijn.


Overboeken naar ontvangers buiten de EER

We kunnen persoonlijke gegevens doorgeven aan ontvangers buiten de EER in zogenaamde derde landen. In dergelijke gevallen zorgen we er voorafgaand aan de overdracht voor dat ofwel de gegevensontvanger een passend niveau van gegevensbescherming biedt (bijvoorbeeld als gevolg van een besluit van de Europese Commissie voor het betreffende land of vanwege de overeenkomst op basis van het zogenaamde EU-model clausules met de ontvanger) of dat u hebt ingestemd met de overdracht.

U hebt recht op een overzicht van ontvangers uit derde landen en een exemplaar van de specifiek overeengekomen bepalingen om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Gebruik hiervoor de verklaringen in het gedeelte Contact.


Duur van opslag, bewaartermijnen

In principe bewaren wij uw gegevens zolang als nodig is om ons online aanbod en verbonden diensten weer te geven of zolang wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het opslaan van de gegevens (we kunnen bijvoorbeeld nog steeds een gerechtvaardigde interesse hebben in postmarketing, zelfs na uitvoering van onze contractuele verplichtingen).

In alle andere gevallen schrappen we uw persoonlijke gegevens, met uitzondering van gegevens die we moeten opslaan voor de naleving van wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld vanwege bewaartermijnen onder de fiscale en handelscodes zijn we verplicht om documenten zoals contracten en facturen beschikbaar te hebben voor een bepaalde periode).


Gegevensverwerking onder andere wettelijke voorschriften

We verzamelen gegevens op basis van andere wettelijke voorschriften. Het gaat bijvoorbeeld om voorschriften voor exportcontroles, EG-voorschriften (screening op terroristische lijst), militairen, bekende afzenders (luchtvrachtbeveiligingswetgeving), belastingen, ILSG, algemeen gelijkheidsrecht, arbeidsrecht en nog veel meer.

Wij behandelen de gegevens volgens de specificaties van de respectieve wettelijke voorschriften en op analoge wijze hun opslagverplichtingen. Persoonlijke gegevens worden onmiddellijk na het einde van de opslagverplichtingen verwijderd.


Registratie

Als u gebruik wenst te maken van of toegang krijgt tot voordelen die vereist zijn om de uitvoering van een contract aan te gaan, verzoeken wij u om uw registratie. Met uw registratie verzamelen we persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het aangaan van de uitvoering van het contract (bijvoorbeeld voornaam, achternaam, e-mailadres) en verdere gegevens op vrijwillige basis, indien van toepassing. Verplichte informatie is gemarkeerd met een *.

De door u verstrekte gegevens worden alleen opgeslagen voor het betreffende registratieproces en uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de geleverde diensten. Raadpleeg voor meer informatie de respectieve onderstaande aanbieding in de bijbehorende informatie over gegevensbescherming.

We raden ten zeerste aan dat u de wachtwoorden voor uw aanmelding regelmatig wijzigt en vertrouwelijk houdt. Gebruik nooit triviale wachtwoorden.


Log bestanden

Telkens wanneer u internet gebruikt, verzendt uw browser bepaalde informatie, die wij opslaan in zogenaamde logbestanden.

We slaan logbestanden op voor een korte periode om serviceverstoringen vast te stellen en om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om aanvalspogingen te onderzoeken) en ze daarna te verwijderen. Logbestanden die voor bewijsdoeleinden moeten worden bijgehouden, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het desbetreffende incident is opgelost en kunnen van geval tot geval worden doorgegeven aan de onderzoeksautoriteiten.

Logbestanden worden ook gebruikt voor analysedoeleinden (zonder het IP-adres of zonder het volledige IP-adres). Zie ook module webanalyse.

In logbestanden wordt met name de volgende informatie opgeslagen:

 • IP-adres (Internet Protocol-adres) van het eindapparaat van waaruit de Online Aanbieding wordt geopend,
 • Internetadres van de website van waaruit de onlineaanbieding is geopend (zogeheten oorsprong of verwijzende URL),
 • De naam van de serviceprovider via dewelke de Online Aanbieding wordt gebruikt,
 • Bestandsnamen of informatie die is geopend,
 • Toegangstijd, datum en toegangsduur,
 • Verzonden datavolume,
 • http-statuscode (bijvoorbeeld het verzoek was succesvol of het verzoek is mislukt)


4. Community's

We bieden je de mogelijkheid om lid te worden van een van onze community's. Public Community Content kan ook worden gebruikt zonder registratie. Na registratie kunt u een gebruikersprofiel maken, specifieke instellingen beheren, communiceren in de community's en communiceren met andere leden. Uw gegevens die daarin worden gegenereerd, worden alleen gebruikt in het kader van de toestemming die u hebt verleend voor de respectieve marketing-, marktonderzoeks- en servicedoeleinden. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Het openbare profiel van een communitylid toont alleen de bijnaam, verworven badges (trofeeën), de rangorde en de laatste gebruikersinteracties. Het e-mailadres of andere persoonlijke gegevens zijn niet zichtbaar.

Alle andere gegevens die door u zijn gegenereerd in de community's, bijvoorbeeld door het maken van, opmerkingen of foto's, zijn automatisch openbaar toegankelijk en worden gekoppeld aan uw gebruikersprofiel. Een speciaal geval hiervan zijn zogenaamde privé-communities, waar alleen geregistreerde leden de community kunnen betreden en de inhoud kunnen bekijken.

Typische community-elementen waarin communityleden interactie hebben en / of content maken, zijn bijvoorbeeld Forum, Blog, Tribal Knowledge Base (Wiki), Question & Answers en Idea Exchange.

Bescherming van intellectueel eigendom in Community's

Vooral in community-elementen als Idea Exchange is het indienen van ideeën door de gebruikers zelf een essentieel onderdeel van de community. Als u uw eigen ideeën indient, moet u er rekening mee houden dat met name in openbare community's elke bezoeker deze ideeën kan zien.

Hoewel uitgebreide bescherming van intellectueel eigendom in community's niet mogelijk is, hebben we op zijn minst elementaire mechanismen die inbreuken in dit opzicht beperken:

 • De maker van een idee wordt expliciet geïdentificeerd door de bijnaam en de datum van creatie.
 • De communityrichtlijnen instrueren leden om 'gestolen' ideeën of inbreuken op intellectuele eigendomsrechten te melden

Elke bescherming van intellectuele eigendom buiten deze zelfregulering door de gemeenschap is voor ons niet mogelijk en wij zijn niet aansprakelijk voor inbreuken met betrekking tot ingebrachte intellectuele eigendom.

U bent vrij om inhoud te creëren met uw intellectuele eigendom of niet. Als u bang bent dat uw intellectuele eigendomsrechten mogelijk worden geschonden, raden we u aan dergelijke inhoud niet te maken.

Community registratie

Om in de Community te kunnen communiceren, verzoeken wij u zich te registreren. U kunt het centrale gebruikersbeheersysteem van Bosch gebruiken om een "Bosch Global User" te creëren, die ook kan worden gebruikt voor andere platforms van de Bosch Group en die zorgt voor SSO tussen de verschillende platforms van de Bosch Group. In het kader van de registratie verzamelen we persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de vorming en uitvoering van het contract (bijnaam, e-mailadres) en, indien van toepassing, aanvullende gegevens op vrijwillige basis (bijvoorbeeld voornaam, achternaam). Verplichte verklaringen zijn gemarkeerd met een *


5. Gebruik van cookies

Cookies en volgmechanismen kunnen worden gebruikt als onderdeel van ons online aanbod.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer een online aanbieding wordt geopend. Als u deze Online Aanbieding nog een keer bezoekt, stuurt uw browser de inhoud van de cookies terug naar de betreffende verkoper en maakt zo de herkenning van het eindapparaat mogelijk.

Sommige van onze pagina's gebruiken alleen technisch noodzakelijke cookies. Er wordt geen cookie-manager-dialoogvenster gebruikt op deze pagina's.

Volgen is mogelijk met behulp van verschillende technologieën. We verwerken informatie, met name in de context van pixeltechnologie of analyse van logbestanden. Op deze pagina's wordt een Cookiebanner gebruikt.

Overzicht van cookies die door ons worden gebruikt

In deze sectie vindt u een overzicht van de cookies die we gebruiken.

Absoluut noodzakelijke cookies

Bepaalde cookies zijn nodig om ons online aanbod op een veilige manier te verstrekken. Deze categorie omvat bijvoorbeeld:

 • Cookies die onze gebruikers identificeren of authenticeren
 • Cookies die tijdelijk bepaalde invoer van de gebruiker bewaren (bijvoorbeeld inhoud van een winkelwagentje of een online formulier),
 • Cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren opslaan (bijvoorbeeld zoek- of taalinstellingen),
 • Cookies die gegevens opslaan om video's of audio-inhoud zonder problemen te kunnen afspelen.

Analytische cookies

We gebruiken analytische cookies om het gebruiksgedrag (bijvoorbeeld zoekopdrachten die worden ingestuurd) van onze gebruikers vast te leggen en om het statistisch te evalueren.

Advertentiecookies van derden

We staan ook andere bedrijven toe om gegevens van onze gebruikers te beoordelen via advertentiecookies. Hierdoor kunnen wij en derden de gebruikers van ons online aanbod op interesses gebaseerde advertenties laten zien die gebaseerd zijn op een analyse van hun gebruiksgedrag in totaal (bijv. Advertentiebanners waarop is geklikt, bezochte subpagina's, zoekopdrachten die zijn ingestuurd), dus niet beperkt tot ons online aanbod.

Conversie cookies

Onze partners voor het bijhouden van conversies stellen een cookie in op uw computer ("conversiecookie") voor het geval u onze website bezoekt via een advertentie van de respectieve partner. Deze cookies verliezen over het algemeen na 30 dagen hun geldigheid. Als de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en de respectieve partner voor het bijhouden van conversies zien dat een bepaalde gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar onze pagina. Informatie die is verzameld via de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken en om het totale aantal gebruikers te bepalen dat op de betreffende advertentie heeft geklikt en werd doorverwezen naar een pagina die is voorzien van een tag voor het bijhouden van conversies.

Tracking cookies in verband met sociale plug-ins

Sommige pagina's van ons online aanbod integreren inhoud en diensten van andere aanbieders (bijvoorbeeld Facebook, Twitter) die op hun beurt cookies en actieve componenten kunnen gebruiken. We kunnen de verwerking van persoonlijke gegevens door deze providers niet beïnvloeden. Meer informatie over sociale plug-ins vindt u in de sectie Sociale plug-ins.

Web analyse

We hebben statistische informatie nodig over het gebruik van ons online aanbod om ze gebruiksvriendelijker te maken, om afstandsmetingen en marktonderzoek uit te voeren. Voor dit doel gebruiken we de webanalysetools die in dit gedeelte worden beschreven.

De gebruiksprofielen die door deze hulpmiddelen worden gemaakt met behulp van analysecookies of door logbestanden te evalueren, worden niet samengebracht met persoonlijke gegevens.

De hulpprogramma's gebruiken geen IP-adressen van gebruikers of anonimiseren ze na het verzamelen ervan.

Hieronder vindt u informatie over elke verkoper van gereedschap en hoe u bezwaar kunt maken tegen het verzamelen en verwerken van gegevens door de tool.

Houd er rekening mee dat software die gebruikmaken van opt-out cookies, de opt-out-functie gerelateerd is aan dat individuele apparaat of browser. Als u meerdere apparaten of browsers gebruikt, moet u op elk apparaat en bij elke gebruikte browser afmelden.

Verder kunt u het vormen van gebruiksprofielen vermijden door het cookiegebruik in het algemeen te deactiveren. Raadpleeg het gedeelte Cookies deactiveren en verwijderen.

Optimizely

Provider: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105
Function: The cookie tracks your user behavior across website and optimizes your personalized user experiences
Storage period: 1 year or until revocation of consent
For more further information visit: https://help.optimizely.com/Set_Up_Optimizely/Cookies_and_localStorage_in_the_Optimizely_snippet; https://help.optimizely.com/Privacy_and_Data_Protection_Controls

Google Analytics

Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Function: Analyses user behaviour (page views, number of visitors and visits, downloads), creation of pseudonymous user profiles based on cross-device information of logged-in Google users (cross-device tracking), enrichment of pseudonymous user data with target group-specific information provided by Google, retargeting, UX testing, conversion tracking and retargeting in conjunction with Google Ads

Google Doubleclick

Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Function: Placement and optimization of user relevant advertisements, remarketing, conversion tracking
For further information visit: https://www.google.com/intl/de/policies/

Google Ads

Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Function: Placement and optimization of user relevant advertisements, remarketing, conversion tracking
For further information visit: https://adssettings.google.com/authenticated

Tealium and Tealium Audience Stream

Tealium wordt geleverd door TEALIUM Inc., 11095 Tarreyana Road, San Diego, CA 92121, VS.
https://tealium.com/what-is-tag-management/

New Relic Cookie

Deze Javascript-code is een codefragment dat de werkelijke responstijd op het apparaat van de gebruiker meet. Dit is nodig om realistische weergavetijden voor pagina's te garanderen.
Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld. Dit zijn uitsluitend statistische meetgegevens.
https://docs.newrelic.com/docs/insights/insights-data-sources/default-events-attributes/synthetics-default-events-attributes-insights#synthetics-attributes

LinkedIn Pixel Insight Tag

Provider: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland
Function: LinkedIn processes your personal data to create campaign reportings, to track conversions and click-events as well as for target-oriented advertising outside of our websites (retargeting) based on URL, referrer URL, IP-Address shortened or hashed (in case of cross device retargeting), devices and browser features (user agent) and time stamp.

We don’t receive any of your personal data from LinkedIn. We only receive anonymized campaign reportings of website-target-groups and advertisement performance.
LinkedIn storage period: Pseudonymization after 7 days. Final deletion after 180 days
For further information visit: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

HubSpot Analytics

Leverancier: HubSpot Ireland Limited, One Dockland Central D1, Dublin, Ireland.
Functie: HubSpot ondersteunt automatisering van marketing op maat. Om contacten te genereren en kwalificeren, gebruiken we contact- en paginacodes in onze formulieren op onze website. Als je deze formulieren invult met jouw gegevens kunnen we je identificeren en jouw gegevens koppelen aan andere gegevens die we verzamelen tijdens jouw websitebezoek. Deze verzamelde gegevens maken prestatiemeting en retargeting mogelijk.

Meer over HubSpot en jouw Privacy:

Percolate Analytics/Insights

Provider: Percolate Inc. 197 Grand Street, Flr. 2, New York, NY 10013, USA
Function: Processing of social media posts (e. g. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) for simple range measurement.


6. Sociale plug-ins

In ons online aanbod gebruiken we zogenaamde sociale plug-ins van verschillende sociale netwerken. Ze worden hieronder afzonderlijk beschreven.

Bij het gebruik van plug-ins maakt uw internetbrowser een directe verbinding met de server van de respectieve sociale netwerken. Op deze manier ontvangt de betreffende provider de informatie die uw internetbrowser heeft geopend via de betreffende site van ons online aanbod - zelfs als u geen gebruikersaccount bij deze provider hebt of momenteel niet bent ingelogd op uw account.

Logbestanden (inclusief het IP-adres) worden in dit geval rechtstreeks vanuit uw internetbrowser naar een server van de betreffende provider verzonden en kunnen daar worden opgeslagen. De provider of zijn server kan zich buiten de EU of de EER bevinden (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten).

De plug-ins zijn zelfstandige uitbreidingen door aanbieders van sociale netwerken. Om deze reden kunnen we de reikwijdte van de door hen verzamelde en opgeslagen gegevens niet beïnvloeden.

Het doel en de reikwijdte van de verzameling, de voortdurende verwerking en het gebruik van gegevens door het sociale netwerk, evenals uw respectieve rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, kunt u vinden door de gegevensbeschermingskennisgevingen van het betreffende sociale netwerk te raadplegen.

Als u niet wilt dat sociale netwerkaanbieders gegevens ontvangen en, indien van toepassing, opslaan of gebruiken, moet u de respectieve plug-ins niet gebruiken.

6.1 Facebook-plug-ins

Facebook wordt beheerd door www.facebook.com, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Zoek hier een overzicht over de plug-ins van Facebook: https://developers.facebook.com/docs/plugins, vind hier informatie over gegevensbescherming op Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

6.2 Twitter-plug-ins

Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA and Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland ("Twitter"). Vind hier een overzicht van de plug-ins van Twitter: https://developer.twitter.com/, informatie over gegevensbescherming op Twitter: https://twitter.com/privacy.

6.3 Pinterest plug-ins

Pinterest wordt beheerd door Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. ("Pinterest"). Vind hier een overzicht van de plug-ins van Pinterest: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/, vind hier informatie over gegevensbescherming op Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

6.4 Instagram plug-ins

Instagram wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Instagram"). Vind hier een overzicht van de plug-ins van Instagram: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges, vind hier informatie over gegevensbescherming op Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/.

6.5 E-mail een vriend / Email to a friend

Uw gedistribueerde e-mails worden alleen opgeslagen totdat het verzendproces is voltooid.

6.6 Deel knop

Alleen wanneer u actief op de Deel-knop klikt, worden gegevens naar de operatoren van de sociale-mediakanalen verzonden. Er worden vooraf geen gegevens verzonden naar de exploitanten van de sociale-mediakanalen - zelfs niet in een anonieme vorm.


7. Apps

Naast ons online aanbod, bieden we mobiele applicaties ("Apps"), die u kunt downloaden naar uw mobiele apparaat. Naast de gegevens die op websites worden verzameld, verzamelen we extra persoonlijke gegevens via onze apps die specifiek voortvloeien uit het gebruik van een mobiel apparaat. Dit is onderworpen aan uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Raadpleeg voor meer informatie over onze apps rechtstreeks de privacy-opmerkingen in de app.

7.1 Processing of the advertising identifier / advertising ID

Voor reclamedoeleinden gebruiken wij, met uw toestemming, de zogenaamde "reclame-identificator" (IDFA) voor iOS-apparaten en de zogenaamde reclame-ID voor Android-apparaten. Dit zijn geen permanente identificatienummers voor een bepaald apparaat die door iOS of Android worden verstrekt. De gegevens die worden verzameld, worden niet samengebracht met andere apparaatgerelateerde informatie. Wij gebruiken de identificatienummers om u gepersonaliseerde advertenties aan te bieden en om uw gebruik te analyseren.

Wanneer u (voor iOS-apparaten) de optie "geen advertentie-tracking" activeert in de apparaatinstellingen onder "Privacy" - "Advertenties" of (voor Android-apparaten) "op interesses gebaseerde advertenties deactiveren" activeert in de Google-instellingen onder "Advertenties", kunnen wij alleen de volgende maatregelen uitvoeren: Het meten van uw interactie met banners door het tellen van het aantal vertoningen van een banner zonder klikken ("frequency capping"), klikfrequentie, beoordeling van uniek gebruik ("unique user") en beveiligingsmaatregelen, fraudebestrijding en probleemoplossing.

In de apparaatinstellingen kunt u altijd uw IDFA- of advertentie-ID wissen ("advertentie-ID resetten"); er wordt dan een nieuw identificatienummer gegenereerd dat niet wordt gecombineerd met eerder verzamelde gegevens. Wij wijzen u erop dat u mogelijk niet alle functies van onze app kunt gebruiken wanneer u het gebruik van het desbetreffende identificatienummer beperkt.

7.2 Data processing by App Store operators

Wij verzamelen geen gegevens, en het valt buiten onze verantwoordelijkheid, wanneer gegevens, zoals gebruikersnaam, e-mailadres en individuele apparaat identificatie worden overgedragen aan een App Store (bijv. Google Play door Google, App Store door Apple, Galaxy Apps Store door Samsung) bij het downloaden van de respectievelijke App. Wij kunnen geen invloed uitoefenen op deze gegevensverzameling en verdere verwerking door de App Store als verantwoordelijke voor de verwerking.


8. YouTube

Onze online diensten maken gebruik van het YouTube-videoplatform dat wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("YouTube"). YouTube is een platform dat het afspelen van audio- en videobestanden mogelijk maakt.

Wanneer u een website van onze online diensten bezoekt die een YouTube-speler bevat, wordt er een verbinding met YouTube tot stand gebracht zodat het video- of audiobestand kan worden verzonden en afgespeeld. Daarbij worden gegevens doorgegeven aan YouTube als verantwoordelijke voor de verwerking. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke gegevens door YouTube.

Meer informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, over de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door YouTube, over uw rechten en de door u te kiezen privacy-opties, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube.


9. Communicatiemiddelen op socialemediaplatforms

Wij gebruiken op ons social media-platform (bijv. twitter) communicatietools om uw via dit social media-platform verzonden berichten te verwerken en om u ondersteuning te bieden.

Bij het versturen van een bericht via ons social media platform wordt het bericht verwerkt om uw vraag te behandelen (en indien nodig aanvullende gegevens, die wij van de social media provider ontvangen in verband met dit bericht zoals uw naam of bestanden).

Bovendien kunnen wij deze gegevens in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm analyseren om beter te begrijpen hoe ons social media-platform wordt gebruikt.

Wij geven de door u verstrekte persoonsgegevens door aan de Bosch-rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw verzoek (bijv. in het geval dat uw verzoek betrekking heeft op een product dat door een andere Bosch-rechtspersoon wordt gedistribueerd). De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of, indien van toepassing, een bestaande contractuele relatie (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR). De verwerkte persoonsgegevens worden uiterlijk 180 dagen na ontvangst van uw bericht gewist.


10. Externe links

Ons online aanbod kunnen links bevatten naar internetpagina's van derden - door providers die geen familie van ons zijn. Na klikken op de link hebben we geen invloed op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens die mogelijk worden verzonden door op de link naar de derde partij te klikken (zoals het IP-adres of de URL van de site waarop de link zich bevindt) omdat het gedrag van derden buiten onze controle valt. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonlijke gegevens door derden.


11. Veiligheid

Onze werknemers en de bedrijven die namens ons diensten verlenen, zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen en uw gegevens die door ons worden beheerd te beschermen, met name tegen de risico's van onbedoelde of onwettige vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of niet-geautoriseerde openbaarmaking of ongeoorloofde toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden, in overeenstemming met de technologische vooruitgang, voortdurend verbeterd.


12. Rechten van gebruikers

Gebruik de informatie in het gedeelte Contact om uw rechten te doen gelden. Zorg ervoor dat we u duidelijk kunnen identificeren.

Recht op informatie en toegang

U hebt het recht om een bevestiging van ons te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonlijke gegevens en, als dit het geval is, toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Recht op correctie en verwijdering

U hebt het recht om onterechte persoonlijke gegevens over uzelf te corrigeren zonder onnodige vertraging van ons. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om onvolledige persoonlijke gegevens ingevuld te hebben, inclusief door middel van het verstrekken van een aanvullende verklaring. Dit geldt niet voor gegevens die ten grondslag liggen aan de wettelijke verplichting om een wettelijke bewaartermijn op te slaan. Als toegang tot dergelijke gegevens niet vereist is, is de verwerking ervan echter beperkt (zie het volgende).

Beperking van verwerking

U hebt het recht te eisen dat - voor zover aan wettelijke vereisten wordt voldaan - de verwerking van uw gegevens wordt beperkt.

Bezwaar tegen gegevensverwerking

U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens door ons. We zullen de persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we aantonen dat we voldoen aan de wettelijke vereisten om aantoonbare redenen te geven voor de verdere verwerking, die uw belangen, rechten en vrijheden te boven gaan of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Bezwaar tegen gegevensverwerking op basis van de wettelijke basis van "gerechtvaardigd belang"

Bovendien hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, voor zover dit op een gerechtvaardigd belang is gebaseerd. We beëindigen vervolgens de verwerking van uw gegevens, tenzij we overtuigende legitieme redenen aan de hand van wettelijke vereisten aantonen die uw rechten schenden.

Intrekking van toestemming

Als u instemt met de verwerking van uw gegevens, hebt u het recht om deze toestemming met onmiddellijke ingang in te trekken. De wettigheid van gegevensverwerking voorafgaand aan uw intrekking blijft ongewijzigd.

Abonnementen kunnen worden ingetrokken via de link vermeld in het abonnement, indien van toepassing in de instellingen van de betreffende Online Aanbieding. Als alternatief kunt u contact met ons opnemen via de informatie in de sectie Contact.

Dataportabiliteit

U hebt recht op gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat of - indien technisch mogelijk - om te eisen dat we deze gegevens overdragen aan een derde partij.

Klachtrecht bij toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt een beroep doen op de toezichthoudende autoriteit, die verantwoordelijk is voor uw woonplaats of uw staat van ingezetenschap, of voor de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is. Dit is:

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie

Adres

Autoriteit Persoonsgegevens
Hoge Nieuwstraat 8
2514 EL Den Haag, Nederland
Tel: 088 - 1805 250


13. Wijzigingen in de kennisgeving over gegevensbescherming

We behouden ons het recht voor onze beveiligings- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen als dit vanwege technische ontwikkeling nodig is. In dergelijke gevallen zullen we onze gegevensbeschermingskennisgeving dienovereenkomstig aanpassen. Let daarom op de huidige versie van onze gegevensbeschermingskennisgeving, aangezien deze kan worden gewijzigd.


14. Contact

Contact opnemen kan via de adresgegevens bovenaam deze pagina.

Incident melden
Via deze website kan je een gegevensbeschermingsincident melden.

Suggesties of klachten
Voor suggesties en klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens raden wij u aan contact op te nemen met onze afdeling informatiebeveiliging en gegevensbescherming:

Robert Bosch GmbH
Datenschutzbeauftragter Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
Deutschland
dpo@bosch.com


Blog

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens


Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

 • Interne communicatiegegevens (bijvoorbeeld naam, e-mail, IP-adres)
 • Voor openbare communicatie: bijnaam, Avatar
 • Blog geschiedenis
 • Master data gebruiker

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

Wij, evenals de door ons in opdracht gegeven dienstverleners, verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • Verschaffing van deze online aanbieding (voor inhoud waarvoor registratie vereist is)
  (wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)
 • Exploitatie van een online community voor geregistreerde leden met als doel om met elkaar te communiceren en voor marketingdoeleinden
  (wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)
 • Om fouten te identificeren en om veiligheidsredenen
  (wettelijke basis: voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op het gebied van gegevensbeveiliging en gerechtvaardigde interesse in het elimineren van storingen en de beveiliging van onze aanbiedingen)
 • Het beschermen en verdedigen van onze rechten
  (wettelijke basis: gerechtvaardigde belangstelling van onze kant voor het beschermen en verdedigen van onze rechten)

Verwijdering

U kunt uw gebruiker verwijderen via de optie "Mijn instellingen - Persoonlijk - community-account sluiten". Dit scheidt uw invoer van uw primaire gebruiker en voegt deze toe aan een geanonimiseerde gebruiker. Als u een persoonlijke foto hebt toegevoegd, wordt deze door het systeem vervangen door een standaard-avatar.


Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

Bosch Rexroth Academy

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens


Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

 • Communicatiegegevens (bijvoorbeeld naam, e-mail, IP-adres)
 • Master data gebruiker (registratie)
 • Contract master data
 • Contractuitbetaling en betalingsgegevens (afhandeling via eShop)
 • Geschiedenis van trainingen

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

Wij, evenals de serviceproviders die in opdracht van ons zijn, verwerken uw persoonlijke gegevens voor het volgende verwerkingsdoel:

 • Verschaffing van deze online aanbod (voor inhoud waarvoor registratie vereist is)
  (wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)
 • Registratie van de geschiedenis van de training langer dan de periode van vervulling van de contractuele verplichting (wens van de klant)
  (wettelijke basis: toestemming)
 • Om fouten te identificeren en om veiligheidsredenen
  (wettelijke basis: voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op het gebied van gegevensbeveiliging en gerechtvaardigde interesse in het elimineren van storingen en de beveiliging van onze aanbiedingen)
 • Het beschermen en verdedigen van onze rechten
  (wettelijke basis: gerechtvaardigde belangstelling van onze kant voor het beschermen en verdedigen van onze rechten)
 • Contractuitbetaling en betalingsgegevens
  (wettelijke basis: fulfillment of contractual obligations)

Betalingsdienstaanbieder

We betrekken externe betalingsdienstaanbieders. Afhankelijk van het type betaalmethode dat u in uw bestelproces kiest, zullen wij uw betalingsgegevens die worden gebruikt voor de verwerking van betalingen (bijv. Bankgegevens of gegevens van een creditcard) overmaken aan de financiële instelling die belast is met de betaling of aan betalingsdienstaanbieders die opdracht hebben gegeven door ons. Soms verzamelen en verwerken betalingsserviceproviders ook dergelijke gegevens als controllers. In dat geval (betalingsdienstaanbieders zijn datacontrollers) is de gegevensbeschermingskennisgeving of het privacybeleid van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing


Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

Chat

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens


Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

 • Communicatiegegevens (IP-adres; verplichte velden, herkenbaar aan het asterisk teken. (*) bijvoorbeeld: e-mailadres, naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer)

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

 • Beantwoorden van gebruikersverzoeken in het kader van een chat.
  (wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen of precontractuele maatregelen voor uw gewenste contactpersoon)
 • Het verkrijgen van feedback over uw verzoek
  (wettelijke basis: respectievelijk rechtmatig belang bij de verbetering van ons online aanbod/producten en diensten)
 • Implementatie van een bot
  (wettelijke basis: gerechtvaardigd belang bij het aanmaken van een anonieme FAQ)
 • Opslag van uw verplichte communicatiegegevens
  (wettelijke basis: gerechtvaardigd belang bij het uitbreiden van onze zakelijke relaties)
 • Tijdelijke verwerking van het IP-adres voor automatische landenroutering
  (wettelijke basis: gerechtvaardigd belang bij de correcte beantwoording van uw verzoek door het door te sturen naar een geschikt intern contact, zo nodig divisie overschrijdend)

Gegevensoverdracht en -opslag

Er worden geen persoonlijke gegevens overgedragen aan onbevoegde derde partijen.

Uw gegevens worden verwerkt binnen de Bosch Rexroth-organisatie. We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig of volgens de wettelijke bewaartermijnen. Na het beëindigen van de chat worden uw persoonlijke gegevens, de chatcommunicatie en het resulterende support- of serviceverzoek bij ontvangst toegewezen aan onze klantendatabase.


Ook de bovenvermelde algemene verklaringen inzake gegevensbescherming zijn geldig.

Ingangsdatum: 2021-04-01

Contactformulieren

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens


Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

 • Contactgegevens (verplichte velden * bijv .: e-mailadres, naam, telefoon, adres, land, verzoek) en andere niet-verplichte informatie

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

 • Verstrekking van informatie
  (wettelijke basis: gerechtvaardigd belang)
 • Ophaalservice (retourzendingen)
  (wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)
 • Registratie
  (wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)
 • Verstrekking van samples / monsters
  (wettelijke basis: precontractuele maatregel)
 • Verzoeken om overleg en reparatie
  (wettelijke basis: gerechtvaardigd belang bij de specifieke afhandeling van verzoeken)

Gegevensoverdracht en opslag

Er worden geen persoonlijke gegevens overgedragen aan onbevoegde derden.

Uw verzoek, waarvoor uw eigen e-mailsysteem indien nodig wordt gebruikt, wordt doorgegeven aan de juiste contactpersoon binnen de Bosch Rexroth-organisatie.

We slaan uw gegevens niet langer op dan nodig, respectievelijk met betrekking tot wettelijke bewaartermijnen.


Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

ContactLocator

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens


Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

 • Locatiegegevens (bijvoorbeeld huidige positie, postcode)

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

 • Zoeken van Bosch Rexroth vestigingen en adressen van partners.
  (wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen of precontractuele maatregelen)

Gegevensoverdracht en opslag

Google Maps wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Door gebruik te maken van deze service kunt u - gebaseerd op uw browser - uw echte locatie overdragen of handmatig elke locatie in het aangeboden selectiemenu selecteren. Uw gegevens worden alleen naar Google overgebracht, als uw browser dit toestaat. Bevestig waar nodig een notificatie van uw browser of gebruik de knop "toon adressenlijst" in het keuzemenu.

Als u niet wilt dat Google Maps uw gegevens ontvangt en deze dus opslaat of blijft gebruiken, moet u deze service niet gebruiken.

Een overzicht van API-vereisten: Google Maps Geolocation API
Meer informatie over uw privacy en Google: Google Privacy Policy

Informatie voor het delen van locatiegegevens door internet browser Mozilla Firefox: Deelt Firefox mijn locatie met websites?

Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

Eerstelijns Support

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens


Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

 • Communicatiegegevens (bijvoorbeeld naam, e-mail, telefoon, adres)

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

 • Klantenondersteuning
  (wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)


Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

Enquêtes

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens


Enquêtes en de evaluatie van de resultaten gebeuren voornamelijk anoniem. Aan het begin van de enquête geven we aan op welke wijze de gegevens worden verzameld en verwerkt.

We verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen wanneer daarvoor een wettelijke basis bestaat, in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en mededingingsrecht of wanneer u aan het begin van de enquête of in de vragenlijst uw toestemming hebt gegeven.


Wij voeren twee soorten onderzoeken uit:

Relationeel onderzoek

 • Product- en klantenenquêtes bv. via e-mail, SMS, link/QR-code of een offline app naar een vooraf geselecteerde doelgroep (bv. klanten wereldwijd, klanten van een specifieke regio, klanten met interesse in specifieke producten)
 • Beperkte tijdsperiode (bv. een enquêtelink is 30 dagen beschikbaar, na twee weken krijgt u een herinnering)

Transactioneel onderzoek

 • Touchpoint-enquêtes (bv. in termen van feedback op websites via feedbackknop direct na serviceactiviteiten, chatvragen, QR-code)
 • De enquête kan een onbepaalde tijd duren om continu de mening van de klant in de gaten te houden.

Verwerkte gegevenscategorieën

Als de enquête niet anoniem plaatsvindt, worden de volgende gegevenscategorieën verwerkt:

 • Communicatiegegevens (bv. antwoord-ID, naam, e-mail, telefoon, adres, taal, branche)
 • Metadata (bv. start- en einddatum enquête, responspercentage)
 • Locatiegegevens (bv. IP-adres, als u deelneemt via een GPS-compatibel eindapparaat)
 • Contractuele mastergegevens (bv. contractuele relatie, product- en contractbelang)
 • Klant geschiedenis
 • Technische informatie (bv. soort browser, versie van browser, besturingssysteem, apparaat soort, schermresolutie, Flash-versie, Java-ondersteuning, user-agent)

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

 • We verwerken uw gegevens om onze zakelijke relatie te verbeteren en responspercentage te verhogen zodat we toekomstige enquêtes kunnen verbeteren. (wettelijke basis: toestemming.)
 • Wereldwijde afhandeling van pre-salesfasen voor het aangaan en uitbreiden van zakelijke relaties. (wettelijke basis: legitiem belang bij het aanknopen van nieuwe zakelijke relaties, contact opnemen)
 • Informatievoorziening. (wettelijke basis: legitiem belang bij correcte afhandeling en doelgericht beantwoording van uw vraag door deze door te sturen naar een geschikte contactpersoon bij Bosch Rexroth, intern bij alle juridische entiteiten)
 • Wereldwijde interne gegevensuitwisseling tussen juridische entiteiten van Bosch Rexroth. (wettelijke basis: legitiem belang van Bosch Rexroth door het doorsturen van uw gegevens aan een geschikte contactpersoon bij Bosch Rexroth, intern tussen juridische entiteiten)
 • Evaluatie van Key Performance Indicators. (wettelijke basis: legitiem belang bij de evaluatie van onze bedrijfsprocessen (operationeel procesbeheer))

Gegevensoverdracht en -opslag

Er worden geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan onbevoegde derden. Uw geregistreerde gegevens worden verwerkt binnen de Bosch Rexroth-organisatie. We bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is voor het uitvoeren van ons onderzoek en de bijhorende diensten, indien van toepassing worden uw gegevens gekoppeld aan uw klantaccount. We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is, respectievelijk vermeld in de wettelijke bewaartermijnen.


Ook de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingsverklaringen zijn van toepassing.

Ingangsdatum: 21juli 2021

Evenementmanagement

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens


Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

 • Communicatiegegevens (bijvoorbeeld naam, telefoon, e-mail, adres)

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

Wij, evenals de door ons in opdracht gegeven dienstverleners, verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • Wereldwijde afhandeling van pre-salesfasen voor het initiëren van zakelijke relaties
  (wettelijke basis: afweging van belangen)
 • Wereldwijde klantenadministratie, adresbeheer (eventbeheer)
  (wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen, toestemming)
 • Wereldwijde afhandeling van marketingactiviteiten (uitnodigingen)
  (wettelijke basis: toestemming)


Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

Expokat

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens


Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

 • Contactgegevens (registratie - bijv. Voornaam, achternaam, e-mail, gebruikersnaam)
 • Master data gebruiker (registratie)

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

Wij, evenals de door ons in opdracht gegeven dienstverleners, verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • Verschaffing van online aanbod
  (wettelijke basis: fulfillment of contractual obligations)
 • registratie
  (wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)
 • Om fouten te identificeren en om veiligheidsredenen
  (wettelijke basis: voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op het gebied van gegevensbeveiliging en gerechtvaardigde interesse in het wegwerken van storingen en de beveiliging van onze aanbiedingen)


Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

Geïntegreerd Catalogussystem

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens


Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

 • Communicatiegegevens (bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, e-mail, adres, IP-adres)
 • Master data gebruiker (registratie)

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

Wij, evenals de serviceproviders die in opdracht van u zijn, verwerken uw persoonlijke gegevens voor het volgende verwerkingsdoel:

 • Verschaffing van productconfiguraties
  (wettelijke basis: gerechtvaardigd belang bij foutloze ontvangst van gevraagde documenten)


Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

Hydrauliek Blog

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens


Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

 • Abonnement: e-mail
 • Commentaarfunctie: naam, e-mail
 • Invoer van medewerkers: naam

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

Wij, evenals de serviceproviders die in opdracht van u zijn, verwerken uw persoonlijke gegevens voor het volgende verwerkingsdoel:

 • Verstrekking en uitwisseling van informatie
  (wettelijke basis: toestemming)


Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

Klantrelatiebeheer

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens


Categorieën van verwerkte gegevens
De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

 • Communicatiegegevens (bijvoorbeeld naam, e-mail, telefoon, IP-adres, adres)


Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

 • Wereldwijde afhandeling van pre-salesfasen voor het initiëren van zakelijke relaties
  (wettelijke basis: belangenafweging)
 • Wereldwijde klantenadministratie, adresbeheer (eventbeheer)
  (wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen, toestemming)
 • Wereldwijde orderregistratie
  (wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)
 • Wereldwijde klantenservice
  (wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)
 • Wereldwijde afhandeling van marketingactiviteiten (nieuwsbrief)
  (wettelijke basis: toestemming)
 • Wereldwijde klantenondersteuning (ticketing)
  (wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen of precontractuele maatregelen)


Gegevensoverdracht en opslag
Er worden geen persoonlijke gegevens overgedragen aan onbevoegde derden.
Uw opgenomen gegevens worden verwerkt in de Bosch Rexroth-organisatie. We slaan uw gegevens niet langer op dan nodig, respectievelijk met betrekking tot wettelijke bewaartermijnen.


Informatie over de gemeenschappelijke verantwoordelijke voor de verwerking ten aanzien van de betrokkenen volgens Art. 26 lid 2 zin 2 GDPR

Bosch Rexroth B.V.
Kruisbroeksestraat 1
5281 RV Boxtel, Noord-Brabant
Nederland

en de partijen die de rechtspersonen van de Bosch Rexroth Groep zijn. (lijst van de gezamenlijke verantwoordelijken kan op verzoek worden verstrekt)


Wat is de reden voor de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid?
Binnen het wereldwijde klantrelatiebeheer werken de bovengenoemde partijen nauw samen. Dit geldt ook voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De partijen hebben gezamenlijk bepaald in welke volgorde deze gegevens in elke fase van het proces worden verwerkt. Zij worden daarom beschouwd als gezamenlijke verantwoordelijken voor de bescherming van uw persoonsgegevens binnen de hieronder beschreven processtappen (art. 26 GDPR). Als betrokkene in de zin van de GDPR heeft u recht op de volgende informatie van de partijen.


Voor welke processtappen is er een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid?
Alle verwerkingsverantwoordelijken verwerken gegevens van betrokkenen of prospects die zijn verzameld op beurzen/handelsbeurzen of andere bronnen als sociale mediakanalen, webformulieren en online evenementen. Alle verwerkingsverantwoordelijken delen de gegevens om leads/kansen te genereren en gezamenlijke bedrijfsstrategieën en KPI's mogelijk te maken.


Wat zijn de partijen overeengekomen?
In het kader van hun gezamenlijke verantwoordelijke voor de gegevensbescherming hebben de bovengenoemde partijen afgesproken wie van hen de respectieve verplichtingen in het kader van de GDPR zal vervullen. Dit geldt met name voor de uitoefening van de rechten van de betrokkenen (art. 15 - 21 GDPR) en het vervullen van de informatieverplichtingen op grond van art. 13 en 14 GDPR.

Deze overeenkomst is noodzakelijk omdat het wereldwijde klantenrelatiebeheer persoonsgegevens verwerkt in verschillende procesonderdelen en systemen die worden beheerd door Bosch Rexroth B.V. of door een van de partijen die worden genoemd in bijlage 1 van de overeenkomst gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerkingsactiviteit: Wereldwijd klantrelatiebeheer.
Vervulling van taken door: Door de partij die u aanvankelijk benaderde met uw verzoek.


Wat betekent dit voor u als betrokkene?
Zelfs als er een gezamenlijke verantwoordelijke voor de verwerking is, vervullen de partijen de gegevensbeschermingsverplichtingen overeenkomstig hun respectieve verantwoordelijkheden voor de afzonderlijke verwerkingsactiviteiten als volgt:

 • Binnen de gemeenschappelijke verantwoordelijke voor de verwerking:
  Alle partijen die in bijlage 1 van de overeenkomst inzake de gezamenlijke verantwoordelijke voor de verwerking worden genoemd. Het wereldwijde klantrelatiebeheer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Alle partijen stellen de krachtens de artikelen 13 en 14 GDPR vereiste informatie kosteloos in een nauwkeurige, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm in duidelijke en eenvoudige taal ter beschikking van de betrokkenen. Elke partij verstrekt de andere partij alle nodige informatie uit haar werkgebied.
 • De partijen stellen elkaar onverwijld in kennis van de door u als betrokkene ingeroepen rechtsmiddelen. Zij verstrekken elkaar alle informatie die nodig is om te reageren op verzoeken om informatie.
 • Als betrokkene ontvangt u altijd de informatie van de partij waarmee u in eerste instantie contact heeft opgenomen. Ongeacht deze interne regeling kunt u uw rechten rechtstreeks tegen elke partij doen gelden.


Geldig vanaf: 2021-10-26
Ook zijn de bovengenoemde kennisgevingen geldig.

Newsletter

In het kader van ons online aanbod kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven. Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kunt u het abonnement op elk gewenst moment beëindigen door uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken door op de link 'uitschrijven' of 'unsubscribe' te klikken. Als alternatief kunt u contact met ons opnemen via E-mail


Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens


Categorieën van verwerkte gegevens

 • Contactgegevens (verplichte velden * bijv .: naam, bedrijf, e-mailadres, afdeling, functie, adres, land) en andere niet-verplichte velden
 • Tracking- / profilering van gegevens.

E-mails

Welke e-mails je van ons hebt ontvangen + tijdstip. Geopende e-mails en op welke links je hebt geklikt + tijdstip. Welke e-mailserver is gebruikt.

Websites

Bezochte pagina's en wanneer je deze pagina's bezocht. Welke formulieren je hebt ingevuld en wat je hebt ingevuld.

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

Wij, evenals de serviceproviders die in opdracht van ons zijn, verwerken uw persoonlijke gegevens voor het volgende verwerkingsdoel:

 • Productmarketing en optimalisering van onze services
  (Wettelijke basis: toestemming)


Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

Ingangsdatum: 1 november 2020

Nieuwscentrum

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens


Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

 • Contact gegevens openbare bronnen: media naam, naam, e-mail, adres, telefoonnummer
 • Contactgegevens op beurzen: bedrijf (afdeling), naam, e-mail, adres, telefoonnummer
 • Persnotities: bedrijf, naam, foto's

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

Wij, evenals de serviceproviders die in opdracht van ons zijn, verwerken uw persoonlijke gegevens voor het volgende verwerkingsdoel:

 • Verstrekking van informatie
  (Wettelijke basis: toestemming)
 • Adverteren
  (Wettelijke basis: toestemming)


Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

ODIN (Online Diagnostics Network)

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens


Bosch Rexroth maakt gebruik van ODiN voor 'condition monitoring' en 'predictive maintenance analytics'

Lees meer over ODiN op onze internationale website.

Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

 • Communicatiegegevens: naam, e-mail, telefoon, adres, gebruikers-ID

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

 • Klantenondersteuning
  (wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)
 • Registration
  (wettelijke basis: contract)

Gegevensoverdracht en opslag

Er worden geen persoonlijke gegevens overgedragen aan onbevoegde derden.

Uw verzoek, waarvoor uw eigen e-mailsysteem indien nodig wordt gebruikt, wordt doorgegeven aan de juiste contactpersoon binnen de Bosch Rexroth-organisatie.

We slaan uw gegevens niet langer op dan nodig, respectievelijk met betrekking tot wettelijke bewaartermijnen.


Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

Rexroth Store

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens


Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

 • Communicatiegegevens (bijvoorbeeld land, naam, bedrijf, belastingnummer, gebruikersnaam, telefoon, e-mail, adres, IP-adres)
 • Contractstamgegevens (contractuele relatie, product- en contractinteresse)
 • Klant geschiedenis
 • Contractuitbetaling en betalingsgegevens
 • Transactie data
 • Informatiegegevens (van derden, bijvoorbeeld van openbare registers)


Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

 • Verschaffing van een online aanbod
  (wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)
 • Wereldwijde klantenadministratie, adresbeheer
  (wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen, toestemming)
 • Wereldwijde orderregistratie
  (wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)
 • Wereldwijde afhandeling van marketingactiviteiten (nieuwsbrief)
  (wettelijke basis: toestemming)


Kredietbeoordelingen

Wij hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de in deze rubriek vermelde kredietbeoordelingen om ons te beschermen tegen oninbare vorderingen of investeringen. Wij kunnen opdracht geven aan bedrijven die wiskundige en statistische analyses uitvoeren om het risico van wanbetaling te beoordelen en, binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan, informatie te verstrekken over de waarschijnlijkheid van wanbetaling. Voor de beoordeling kunnen adresgegevens worden gebruikt, maar niet uitsluitend.

Indien het resultaat van een kredietbeoordeling niet aan onze eisen voldoet, behouden wij ons het recht voor om een verzekerde betalingsmethode (bijv. creditcard) te vragen of het sluiten van een contract te weigeren.


Betalingsdienstaanbieder

Afhankelijk van het type betaalmethode dat u in uw bestelproces kiest, geven de door ons ingeschakelde betaaldienstverleners de voor de verwerking van de betalingen benodigde betalingsgegevens (bijv. bankgegevens of gegevens van de creditcard) door aan de in rekening gebrachte financiële instelling. Soms verzamelen en verwerken betalingsdienstaanbieders dergelijke gegevens ook als voor de verwerking verantwoordelijken. In dat geval is de mededeling inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Privacyverklaring van Adyen: https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions#9confidentialityprivacyandcompliance

Platformprovider/Verwerker:

Aanbieder: Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, VS.

Functie: Software as a Service en datahost van het platform

Ga voor meer informatie naar:

Verklaring Privacy Shield: https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/EU-Data-Transfer-Mechanisms-FAQ.pdf

Privacyverklaring: https://www.salesforce.com/ap/company/privacy/

Ook de hierboven vermelde algemene mededelingen inzake gegevensbescherming zijn van toepassing.


Effectief met ingang van 2021-12-03

Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

Sollicitaties Studenten

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens


Wanneer je een sollicitatie naar ons verstuurd, ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

Categorieën van verwerkte gegevens

De belangrijkste categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt zijn:

 • Stamgegevens (bijv. naam, geboortedatum, nationaliteit, woonplaats)
 • Documenten (bijv. referenties, certificaten, cv's)
 • Aanvragen voor reiskostenvergoedingen (bijv. bankrekeninggegevens)
 • Communicatiegegevens (bijv. e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, gebruikers-ID op IT-systemen, audio- en filmopnamen)
 • Loggegevens die zijn vastgelegd tijdens het gebruik van IT-systemen

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

Wij, en de externe serviceverleners die wij daartoe opdracht geven, verwerken persoonsgegevens conform de AVG/GDPR (Algemene Verordening Gegevensverwerking / General Data Privacy Regulation) van de EU, nationale gegevensbeschermingswetgeving en andere toepasselijke nationale wet- en regelgeving.

Je gegevens worden in het bijzonder verwerkt tijdens de sollicitatieprocedure ter voorbereiding van een medewerkersrelatie met een entiteit van de Bosch Group. De primaire wettelijke basis voor dit doel is AVG Artikel 6 alinea 1(b) (‘om op verzoek van de betrokkene (in dit geval de sollicitant) vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen’). Andere wettelijke basissen zijn:

 • AVG Artikel 6 alinea 1(a) (Toestemming): bijvoorbeeld voor de Bosch sollicitanten community als onderdeel van het sollicitatiesysteem
 • AVG Artikel 6 alinea 1(f) (Gerechtvaardigde belangen): bijvoorbeeld voor HR-evaluaties (controle, analytische rapportage)

Gegevensoverdracht en opslag

Wij verwijderen jouw persoonsgegevens zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de bovengenoemde doeleinden of wij geen gerechtvaardigd belang meer hebben bij behoud van de gegevens.

Na afronding van de sollicitatieprocedure behouden wij jouw persoonsgegevens nog enige tijd indien wij daartoe verplicht zijn onder de nationale wetgeving. Bovendien kunnen we jouw persoonsgegevens bewaren gedurende de periode waarin er claims tegen ons kunnen worden ingediend.

Recht tot rectificatie of verwijdering:

Je kunt eisen dat we incorrecte gegevens corrigeren en onvolledige gegevens vervolledigen of je gegevens verwijderen, mits aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten wordt voldaan. Dit is niet van toepassing op gegevens die vereist zijn voor facturering of boekhoudkundige doeleinden of waarop wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn. Als toegang tot dergelijke gegevens niet noodzakelijk is, wordt verwerking van die gegevens beperkt.