Telematicagegevens efficiënt en veilig overbrengen naar de Cloud
Telematicagegevens efficiënt en veilig overbrengen naar de Cloud
Mobiele oplossingen terreinvoertuigen

Telematicagegevens efficiënt en veilig overbrengen naar de Cloud

Gegevens van bouw- en landbouwmachines moeten veilig, betrouwbaar en kosteneffectief worden overgedragen. Wat off-highway spelers in gedachten moeten houden.

Voertuiggegevens zijn waardevol, maar ook gevoelig. Informatie over machines, locaties en personeel moet worden beschermd, net als de telematicasoftware en de knowhow van de fabrikant. Als de gegevensstromen voor analyse en verdere verwerking ongebufferd zijn en plotseling worden onderbroken, lopen diensten, bedrijfsmodellen en zelfs de bedrijfsreputatie gevaar. Off-highway spelers moeten rekening houden met deze vijf punten om ervoor te zorgen dat hun telematicagegevens veilig en efficiënt de Cloud bereiken: 

RCU

1. Creëer een veilige gegevensbasis

De eerste stap bestaat uit een geschikte Telematics Control Unit (TCU) kiezen. Het is immers de taak van dit apparaat om efficiënt voertuiggegevens te verzamelen en deze gegevens veilig en betrouwbaar naar de Cloud over te brengen. Een toekomstbestendige TCU gebruikt variabele meetfrequenties om niet alleen gegevens van de CAN-bus te registreren, maar ook via Ethernet, WLAN of I/O. Andere criteria zijn het besturingssysteem en de rekenkracht. Processorgebaseerde TCU's bieden doorgaans meer rekenkracht dan TCU's op basis van microcontrollers en kunnen dus grotere gegevensstromen verwerken. Het Linux-besturingssysteem biedt meer flexibiliteit dan patentrechtelijk beschermde besturingssystemen wanneer het erom gaat extra functies of aanpassingen voor individuele klanten mogelijk te maken. Met geschikte hardware is een aanpak gebaseerd op edge computing ook mogelijk. In open systemen kunnen diensten op afstand, bijvoorbeeld het bijwerken van firmware en toestelsoftware, ook worden afgestemd op speciale eisen en vervolgens worden geïmplementeerd.

Voor een betrouwbare overdracht moet de TCU een robuuste behuizing met beschermingsklasse IP67 hebben en de nieuwste normen voor mobiele communicatie en IoT-protocollen zoals MTTQ ondersteunen. Voor een maximale beveiliging moet de communicatie tussen de TCU en de Cloud gebaseerd zijn op certificaten en versleuteld zijn als onderdeel van een PKI (Public Key Infrastructure). Ter bescherming tegen cyberaanvallen zoals DDoS-aanvallen (Distributed Denial of Service) heeft de TCU een geïntegreerde firewall nodig en een eigen toegangspunt (APN) voor het contact met het mobiele communicatienetwerk.

Afbeelding: Bosch Rexroth
Slimme gegevensverzamelaar met edge computing: de op een processor gebaseerde Rexroth Connectivity Unit (RCU) verzendt voertuiggegevens met geoptimaliseerde bandbreedte naar de Cloud en zorgt voor naadloze end-to-end-beveiliging.

2. Beheer het gegevensvolume en mobiele communicatie

In bossen, velden, stedelijke gebieden, magazijnen of op bouwplaatsen - mobiele machines worden vaak gebruikt in gebieden met een slechte netwerkdekking en een beperkte bandbreedte. Als het machinepark over de hele wereld verspreid is, kunnen er ook hoge kosten voor mobiele communicatie en roaming ontstaan. Een telematicaoplossing moet daarom niet alleen over een offline modus beschikken om te compenseren voor plekken zonder netwerkverbinding of voor een slechte verbinding (bufferen), maar ook de gegevensstromen op passende wijze beperken. Processorgebaseerde TCU's kunnen het volume dat moet worden verzonden tot een minimum beperken door middel van softwarematige voorfiltering, randanalyses en gegevenscompressie. Internationale e-SIM's, die zo mogelijk alle nodige landen moeten dekken, helpen om onvoorspelbare roamingkosten te vermijden.

RCU

3. Beveilig het gegevensbeheer

Met het oog op een veilig en efficiënt gegevensbeheer moeten niet alleen technische, maar ook organisatorische en juridische kwesties in een beveiligingscontext worden aangepakt. De technische vereisten omvatten gecodeerde end-to-end-communicatie zoals gebruikt voor apparaatbeheer dat op certificaten is gebaseerd. Aan de gebruikerseisen met betrekking tot de beschikbaarheid van gegevens en betrouwbare gegevensoverdracht kan worden voldaan met behulp van Service Level Agreements (SLA's). Gegevens moeten zodanig worden opgeslagen dat ze beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang en rolgebaseerde toegang mogelijk maken, met inbegrip van gebruikersauthenticatie.

Wat is er nodig voor toekomstbestendig gegevensbeheer?
Download nu de gratis whitepaper en kom meer te weten!

Afbeelding: Bosch Rexroth
End-to-end beveiliging met public key infrastructuur: het voertuig en de Cloud authenticeren zichzelf en communiceren op een gecodeerde manier via certificaten.

4. Kies oplossingen voor gegevensopslag die geschikt zijn voor telematica

Cloudopslagoplossingen die geschikt zijn voor terreintoepassingen zijn niet te vergelijken met eenvoudige oplossingen die meer op de consumentensector zijn gericht. Ze moeten in hoge mate beschikbaar zijn en beheerde databases bieden met passende SLA's en exportfuncties. Ruimtebesparende indelingen voor efficiënte, goedkope gegevensoverdracht vanuit de machine zijn belangrijk, evenals een systeem voor rechtenbeheer met toegangsautorisatie, gebruikersbeheer en importfuncties voor externe bronnen zoals weergegevens.

Een beveiligd gegevensopslagsysteem moet het mogelijk maken voertuiggegevens naadloos in de frontend te integreren via een standaard HTTPS-API met een beveiligd eindpunt. Er moeten andere interfaces beschikbaar zijn om ERP-systemen en sectorspecifieke diensten zoals Agrirouter, BIM of geoCapture (ISO 15143-3) veilig te verbinden.

5. Vermijd hoge datakosten

Wie kostbare verrassingen bij het verzamelen, opslaan en analyseren van voertuiggegevens wil vermijden, moet ervoor zorgen dat de opslagoplossing niet alleen voldoet aan twee belangrijke criteria - interoperabiliteit en de beschikbaarheid van analysetools - maar ook voldoet aan alle eisen inzake gegevensbescherming en geen enkele concessie doet als het gaat om de beveiliging. Een architectuur met ten minste drie replica's en belangrijke basiselementen zoals een firewall, gateway en load balancer wordt daarom aanbevolen. Dit is de enige betrouwbare manier om de voertuig- en gebruiksgegevens in realtime tegen gegevensverlies en ongeoorloofde toegang te beschermen.

Speel op veilig vanaf het eerste begin

Er zijn talrijke valkuilen op de weg naar veilige gegevensoverdracht en het vermijden van economische risico's. Deze kunnen echter worden vermeden door vaardig te handelen. Voor toekomstige gebruikers van telematica is het verstandig om in detail na te gaan hoe goed ze dit met hun specifieke oplossing kunnen bereiken en hoe toekomstbestendig deze is. Startpakketten die zijn afgestemd op de behoeften van de sector stellen OEM's en IoT-dienstverleners in staat om met een klein budget de eerste 'use cases' te realiseren, de toekomstige levensvatbaarheid in detail te bekijken en de oplossing stapsgewijs op te schalen met een hoge mate van veiligheid en betrouwbare gegevensoverdracht.

Het zekere voor het onzekere? Test onze BODAS Connect-startpakketten:

Dr. Christian Grabe

Dr. Christian Grabe

is de eigenaar van Digital Business Mobile Hydraulics bij Bosch Rexroth in Stuttgart. Christian heeft meer dan 15 jaar ervaring met de ontwikkeling van systemen voor terreinmachines en embedded software. In zijn functie ontwikkelt hij nieuwe bedrijfsconcepten en digitale producten op het gebied van verbonden terreinmachines.