Vermindering van de laskosten
Vermindering van de laskosten
Weerstandlassen

Verhoging van de algehele effectiviteit (OEE) en verlaging van de laskosten

Productiebedrijven in Europa hebben te kampen met een toenemende kostendruk en een gebrek aan gespecialiseerd personeel. Daarom zijn zowel productieverbeteringen als kostenbesparingen nodig. Het nieuwe PRC7000-lasbesturingssysteem is uitgerust met functies die de algehele effectiviteit van de apparatuur bij weerstandspuntlassen verhogen, en een aanzienlijk besparingspotentieel bieden. 'Adaptieve spatvermindering' lost bijvoorbeeld een algemeen bekend probleem op: hiermee kunnen spatten automatisch worden verminderd. Daardoor zijn de anders vereiste extra afwerkingswerkzaamheden niet langer nodig.

Productiebedrijven uit China, India en andere Aziatische landen bieden hun diensten aan tegen steeds lagere prijzen. Voor Europese bedrijven betekent dit dat de volledige productie in rap tempo naar Azië zou kunnen worden verplaatst indien zij er niet in slagen de kosten te optimaliseren. Het treffen van de juiste maatregelen is in dezen dan ook cruciaal om concurrerend te kunnen blijven.

Uitdagingen: Verlaging van kosten en verhoging van algehele effectiviteit

Een manier om de kosten te drukken is het uitbesteden van kennis. Veel bedrijven voelen zich hiertoe gedwongen, bijvoorbeeld omdat zij niet voldoende gespecialiseerd personeel kunnen vinden. Hoewel kennis een belangrijk en waardevol goed is voor een onderneming, wordt het uit economische overwegingen steeds vaker en in steeds grotere mate uitbesteed.

Het verhogen van de algehele effectiviteit van de apparatuur (OEE, Overall Equipment Effectiveness) is een andere manier om de kosten te verlagen. OEE is een erkende methode voor het meten van de productiviteit. Gegevens worden verzameld op drie cruciale gebieden: beschikbaarheid, prestaties en kwaliteit. Het is belangrijk de factoren te identificeren die de betreffende OEE-waarde significant beïnvloeden. Het doel is de productiviteit te verhogen, bijvoorbeeld door verspilling tegen te gaan. Met de functionaliteit van het PRC7000-lasbesturingssysteem biedt Bosch Rexroth verschillende manieren om de OEE te verhogen.

Sneller verhelpen van storingen – en voorkomen dat ze zich ooit nog voordoen

Vroegtijdige en nauwkeurige foutsignalering van een lasbesturingssysteem heeft een bijzonder positieve invloed op de OEE. Daardoor kunnen snel preventieve maatregelen worden genomen. Het doel moet echter zijn de oorzaken aan te pakken en niet alleen de symptomen te bestrijden. Met de PRC7000 kunnen daarom verschillende parameters en configuraties worden gewijzigd, zodat storingen tot een minimum worden beperkt.

Een voorbeeld: Een ponsmachine ponst metalen platen uit onbehandeld plaatstaal. Het ponsgereedschap is uiteindelijk onderhevig aan slijtage. De metalen platen worden niet goed geponst, waardoor bij het lassen een scheur ontstaat. Het besturingssysteem herkent deze onnatuurlijke breuk en signaleert een foutief 'voorafgaand proces'. Nog een voorbeeld: een robot wordt geleerd een bepaalde plek te herkennen. Als dit niet correct wordt aangeleerd, herkent het systeem dit. Als gevolg daarvan wordt de fout vastgesteld en hersteld.

Verlenging van de levensduur van elektroden

Het verlengen van de levensduur van puntlaselektroden is nog een manier waarop de nieuwe generatie lasbesturingssystemen van Bosch Rexroth de OEE verhoogt. De PRC7000 maakt het mogelijk de levensduur van deze elektroden te verlengen. Zo kan het aantal freescycli voordat de elektroden moeten worden vervangen verhoogd worden. Nieuwe mechanische signalen (7e as) en het nieuwe adaptieve alu/staal 2.0-regelproces dragen ook bij aan de verlenging van de levensduur van de elektroden en de optimalisatie van het frezen en lassen.

Geautomatiseerde spatvermindering

Een andere bijzondere eigenschap van de PRC7000-lasbesturing is de geïntegreerde functie 'Adaptieve spatvermindering'. In de industriële productie worden steeds kortere cyclustijden vereist als middel om de productiviteit te verhogen. Vooral op gebieden als massaproductie kan deze factor doorslaggevend zijn. De steeds complexere lasverbindingen die ontstaan als gevolg daarvan, zoals warmgevormd staal, kortere cyclustijden en nieuwe benaderingen zoals lassen met korte impulsen, leiden ook tot steeds meer spatten. Naarmate de lassnelheid toeneemt, neemt de hoeveelheid spatten dramatisch toe. Spatten in de productie veroorzaken een aantal problemen, zoals vervuiling, afzettingen en oppervlaktehechting. Tot nu toe werden spatten beschouwd als een noodzakelijk kwaad, en moest men tijdrovende afwerkingswerkzaamheden, vooral in de automobielsector, op de koop toe nemen.

Over het algemeen moeten spatten op carrosseriedelen van voertuigen met de hand worden weggeslepen, en kunnen ook aan productiemachines blijven kleven. Met 'Adaptieve spattenvermindering' gebeurt dit automatisch. Omdat alle aanpassingsmaatregelen binnen vastgestelde grenzen plaatsvinden, is geen enkele latere validatie van de functie of kwaliteitsborging nodig. De stroom kan zo nodig aangepast worden met behulp van een algoritme.

Voor gebruikers is van belang dat de geautomatiseerde spatvermindering de afwerkingswerkzaamheden en de reinigingscycli voor de systemen minimaliseert. Dit draagt natuurlijk ook bij aan het drukken van de kosten. Het systeem is geïntegreerd in de PRC7000 en kan worden gebruikt onder voorbehoud van licentieverlening.

Kunstmatige intelligentie voor snelle procesbeslissingen

Naast klassieke optimalisatiemethoden ontwikkelt Bosch Rexroth momenteel ook functionaliteit op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De nieuwe krachtige generatie lasbesturingssystemen is in staat complexe wiskundige modellen uit te voeren. Omdat het model op het besturingssysteem zelf draait, kunnen tijdens het proces beslissingen worden genomen. Dit levert aanzienlijke besparingen op.

Met deze en andere functies die de PRC7000 biedt, kunnen bedrijven het weerstandspuntlasproces op verschillende niveaus verbeteren en zo hun productie zuiniger maken.