Verhoogde betrouwbaarheid shredder dankzij predictieve analysesoftware
Verhoogde betrouwbaarheid shredder dankzij predictieve analysesoftware
Industriële hydrauliek

Verhoogde betrouwbaarheid voor shredder

Verhoogde betrouwbaarheid shredder dankzij predictieve analysesoftware

Wat als je shredder jaarlijks meermaals de geest geeft en de herstelkosten oplopen tot tienduizenden euro? Wat als men je een alternatief biedt dat nooit faalt, en noodzakelijke vervangingen van tevoren aankondigt? Bij Renewi klonk het aanvankelijk als 'te mooi om waar te zijn', maar intussen bewijst de oplossing van Bosch Rexroth hen op het moment van schrijven al bijna een jaar het tegendeel. Installateur van dienst werd Hydrauliek Morreels, dienstenleverancier in de sector van hydraulische machines.

'Waste no more', zo klinkt de ambitieuze slogan van waste-to-productbedrijf Renewi. En dat is geen holle slogan. Van de 14 miljoen ton afval die ze jaarlijks verwerken, wordt 89% gerecycled of gebruikt voor energieherwinning. Renewi richt zich exclusief op het omzetten van afval in secundaire grondstoffen en energie in plaats van het te storten of verbranden. Internationaal beschikt de groep over ruim 8.000 medewerkers en 174 sites, in België over 32. Renewi ontstond in 2017 uit de fusie van het Nederlandse Van Gansewinkel en het Britse Shanks.

Een van de meer atypische vestigingen van Renewi ligt in Roeselare. Daar verwerkt men vooral industrieel afval van industriële grootmachten zoals Total en Esso. Eén activiteit is het verwerken van verpakt afval, in vele gevallen verzameld in grote plastic cubitainers. “Een shredder moet dat afval versnijden in kleinere stukken om het scheiden van materialen te vergemakkelijken, bijvoorbeeld van wat er nog allemaal aan de materialen kleeft”, vertelt Jurgen Cools, hoofd van de onderhoudsploeg in Renewi Roeselare.

Zorgenkind vervangen niet evident

De shredder was zo'n 13 jaar lang een zorgenkind voor Jurgen Cools en zijn team: “Er was altijd wel iets mee aan de hand. Kleine wisselstukken die aan vervanging toe waren, grote herstellingen aan de debietsplitter, hydraulische motor of hydraulische pompen... De herstellingen kostten algauw 35.000 tot zelfs 55.000 euro, en dat is nog exclusief de kosten door onverwachte productiestilstand.” De oplossing kwam er in de vorm van een installatie van Bosch Rexroth die elders al zijn betrouwbaarheid bewezen had. “Daarmee zou Renewi jaarlijks tienduizenden euro’s aan herstelkosten kunnen besparen en zou het shreddingproces niet meer om de haverklap stilvallen”, wist Jurgen Cools.

Het kostte hem en zijn team echter heel wat moeite om het financieel management te overtuigen. “Toegegeven, als je jarenlang tienduizenden euro’s moest opzijzetten voor herstelkosten aan de shreddinginstallatie, dan is het moeilijk te geloven dat je met een nieuwe installatie plots helemaal geen herstelkosten meer zou hebben. Tot de helft minder misschien wel maar helemaal niets, daarop durfden ze niet te rekenen. In zo'n situatie is het moeilijk om de businesscase te maken voor een serieuze investering.”

Voor de brugaandrijving wordt gebruikgemaakt van een gesloten kringloopsysteem

Als je jarenlang enorme sommen moet uitgeven aan herstel van een shredder, is het moeilijk te geloven in een nieuwe installatie die helemaal geen herstel behoeft

Gedaan met ongeplande downtime

Eind 2020 waagde men de sprong. Renewi contacteerde Hydrauliek Morreels, dienstenleverancier in de sector van hydraulische machines, om een oplossing op basis van producten van Bosch Rexroth te installeren. Op twee weken tijd slaagde het team erin om de voormalige installatie te ontmantelen en de nieuwe te implementeren en integreren met de bestaande omgeving. Na een week opvolging door Hydrauliek Morreels volgde in december 2020 de officiële inhuldiging.

“Bijna een jaar later draait de shreddingoplossing nog steeds zonder onverwachte downtime”, meldt Jurgen Cools. “Nog enkele jaren zoals dit en de investering is al terugverdiend. En dat met een verwachte levensduur van enkele tientallen jaren.” Het verdwijnen van de machinedefecten zorgt niet alleen voor een vermindering van kosten voor herstel en wisselstukken. Ook onrechtstreekse kosten gepaard met onverwachte onbeschikbaarheid van de shredder zijn weggevallen: trucks die moeten wachten om hun lading te lossen, Renewi-werknemers die tijdelijk technisch werkloos zijn...

Voor het hefsysteem worden hydraulische cilinders en manifolds ingezet

Voorspellende software

Die onverwachte downtime zal ook in de toekomst tot een minimum beperkt blijven, weet Jurgen Cools, dankzij het gebruik van ODiN, de AI-module (Artificiële Intelligentie) die met de machines werd meegeleverd. ODiN was een van de redenen waarom Renewi voor Bosch Rexroth en Hydrauliek Morreels koos.

“Die module monitort vanop afstand de prestaties van de installatie en kan op basis daarvan de gesteldheid van de machine inschatten en aangeven wanneer onderdelen aan vervanging toe zijn of als een onderhoud nodig is. Dat maakt het mogelijk om een vervanging beter in te plannen en budgettair al vooraf geld daarvoor opzij te leggen.”

ODiN is een systeem voor de analyse van machinedata dat helpt bij het monitoren en voorspellen van het systeemgedrag van een installatie en bij het verstrekken van aanbevelingen rond eventueel toekomstig onderhoud. Sensortechnologie slaat relevante parameters op en verstuurt die via een beveiligde verbinding naar de ODiN Cloud, waar ze met behulp van machine learning-algoritmes een analyse ondergaan. Wekelijks krijgt Renewi info rond de gesteldheid van de installatie.

“Toen we startten, zaten we aan 95%, nu aan 92%. Aan dit tempo kunnen we nog een tijdje verder”, besluit Cools tevreden. "Je kan de kost van downtimes gevoelig verlagen omdat de onderhoudsinplanning gebeurt op basis van hoe het systeem zich gedraagt, en in vele gevallen dus preventief ingrijpt op mogelijke downtimes. Zo kun je onderhoudsactiviteiten optimaliseren. Een welgekomen verbetering in deze tijden waarin geschikt onderhoudspersoneel steeds moeilijker te vinden is."

Een ander voordeel van ODiN is dat het in een productieomgeving bijdraagt tot een hogere kwaliteit van de afgewerkte producten dankzij de voortijdige detectie van beschadigde componenten, wat het risico op een beschadiging van goederen drastisch verlaagt.

U kunt de kosten van downtime aanzienlijk verminderen kosten van stilstand omdat de onderhoudsplanning is gebaseerd op het gedrag van de systeemgedrag

Verhoogd rendement

Het rendement van deze installatie zit ook in een andere functionaliteit die ontbrak in de vorige configuratie. De verschillende instellingen voor elk te schredden materiaaltype, bijvoorbeeld, zorgen voor een efficiënter gebruik van de machines. Cools: “Het is te vergelijken met een transmissiesysteem van een auto. Voor plastic materiaal, bijvoorbeeld, kan je de snelheid wat verhogen en de benodigde kracht verlagen. Als je sterke metalen vaten moet shredden, moet je dan weer inzetten op de kracht om de weerstand te doorbreken en moet die snelheid dan weer heel wat hoger. Zo hebben we een meerkeuzeprogramma opgesteld waarmee we elk type afval optimaal kunnen shredden.”

Gebruiksvriendelijkheid is troef

Het gebruik van telkens twee hydraulische pompen en motoren zorgt voor een verdere optimalisatie van de installatie. Alles samen iets complexer om te besturen, maar de oplossing blijft uiterst gebruiksvriendelijk, zegt Jurgen Cools: “Onze operatoren hadden slechts vijf minuten nodig om wegwijs te raken in alle mogelijkheden. Een belangrijke troef want het succes van je oplossing staat of valt met het gebruik ervan.”