CytroConnect Solutions

CytroConnect Solutions

Weet vandaag al wat u morgen kunt verwachten

Plotselinge machinestoringen, ongepland, kostbaar onderhoudswerk en vooraf vastgestelde onderhoudscycli – is dat de oplossing?

Digitale oplossingen ondersteunen u bij uw onderhoudsactiviteiten en geven inzicht in de actuele stand van de machine. Bosch Rexroth is een expert in hydrauliek en combineert dit met kennis van Industrial IoT om u betrouwbare digitale onderhoudsoplossingen te bieden.

Met onze digitale oplossingen op maat ondersteunen wij het onderhoud van uw hydraulische systemen. Onze modulaire aanpak begint met een datavisualisatieoplossing van de huidige stand, die via een op regels gebaseerde conditiebewaking kan worden uitgebreid tot een voorspellende analysedienst om voorspellend onderhoud uit te voeren.

 

Vereenvoudig uw dagelijkse uitdagingen

Gebrek aan hydraulische kennis

Gebrek aan hydraulische kennis

Installaties moeten permanent worden bewaakt

Installaties moeten permanent worden bewaakt

Lange afstanden naar de installaties

Lange afstanden naar de installaties

Gebrek aan inzicht in de machines

Gebrek aan inzicht in de machines

Hoge uitvalkosten

Hoge uitvalkosten

CytroConnect Solutions-pakketten

Monitoren

Monitoren

 • Sensoren
 • Live monitoren
 • Historische gegevens van de afgelopen 24 uur

Onderhouden

Onderhouden

 • Sensoren
 • Live monitoren
 • Volledige toegang tot historische gegevens
 • Rechtstreekse meldingen en waarschuwingen
 • Op regels gebaseerde analyse

Voorspellen

Voorspellen

 • Sensoren
 • Live monitoren
 • Volledige toegang tot historische gegevens
 • Rechtstreekse meldingen en waarschuwingen
 • Op gegevens gebaseerde analyse met machine learning
  Overeenkomst inzake serviceniveau

40% minder uitvaltijd van machines

40% minder uitvaltijd van machines

70% snellere storingsdetectie

70% snellere storingsdetectie

30% minder gevolgkosten

30% minder gevolgkosten

10% meer beschikbaarheid van de installatie

10% meer beschikbaarheid van de installatie

< 1 jaar nodig om uw investering terug te verdienen

< 1 jaar nodig om uw investering terug te verdienen

Intelligente preventie van machine-uitval

Doordat u kunt kiezen tussen verschillende AddOn's kunt u de beste optie voor uw toepassing kiezen. Beginnend met een eenvoudig dashboard, kunnen gemakkelijk verschillende aanvullende pakketten – tot een volledig servicecontract – worden toegevoegd. Gedetailleerde informatie en het functionele bereik van de afzonderlijke AddOn's vindt u hieronder.

Uw webgebaseerde monitoringsdienst

Het CytroConnect Monitor-pakket verzamelt gegevens en visualiseert deze gegevens helder op een dashboard zodat u een snel overzicht heeft van de status van uw machine. U kunt beslissen welke componenten u wilt monitoren met de ondersteuning van een expert van Rexroth. De monitor geeft alle beschikbare gegevens van de laatste 24 uur. Zo kunt u veranderingen in een vroeg stadium ontdekken en onmiddellijk ingrijpen als er een afwijking is ten opzichte van de normale toestand. De gegevens kunnen op elk moment on-demand worden bekeken op een dashboard via een webbrowser of op andere eindapparaten. Deze dienst kan gemakkelijk worden toegevoegd aan elke bestaande hydraulisch bediende installatie/machine.

Uw digitale onderhoudshandleiding

CytroConnect Maintain informeert de klant via het dashboard over de actuele status van de componenten. Met behulp van vooraf gedefinieerde regels wordt de toestand van de componenten bewaakt en weergegeven wanneer iets niet volgens de regels verloopt. In geval van een afwijking ontvangt u een pushmelding over wat er mis is. Zo kunt u ook tijdens onbemande diensten tijdig reageren, voordat er schade of zelfs storingen optreden. In dit pakket kunt u de onbeperkt beschikbare historische gegevens gebruiken. Bovendien voorzien wij u regelmatig van prestatie- en gebruiksrapporten om u te helpen uw toepassing te optimaliseren.

Uw persoonlijke service voor voorspellend onderhoud

Het CytroConnect Predict-pakket biedt voorspellende analyses van de gegevens van uw machine die met behulp van zelflerende algoritmen afwijkingen in een vroeg stadium kunnen detecteren. Naast voorspellende analyses biedt Bosch Rexroth u een individueel servicecontract. Bovendien evalueren onze ervaren deskundigen de gegevens en doen zij aanbevelingen over hoe te handelen in geval van een afwijking. Onze analyse en onze experts doen de bewaking van uw machine voor u en dit leidt tot 40% minder stilstandtijd van de machine door snellere opsporing van afwijkingen. Naast een optimale onderhoudsplanning zorgt een voorspellende onderhoudsservice voor een maximale beschikbaarheid en een vereenvoudigde levering van reserveonderdelen.

Producten

Onze pakketten zijn beschikbaar voor geselecteerde Rexroth-producten.

CytroBox

CytroBox

 

Ontdek
CytroForce

CytroForce

 

Ontdek

Wereldwijd succes

Met CytroConnect Solutions zijn we wereldwijd vertegenwoordigd

Wereldwijd succes

Succesverhalen

Lees onze succesverhalen over hoe CytroConnect Solutions onze klanten enthousiast maakt

CytroConnect Solutions in de metaalindustrie

CytroConnect Solutions in de metaalindustrie

Robert Bosch Lollar Guss GmbH heeft als producent van gegoten producten in het verleden meermaals te kampen gehad met storingen in de gietinstallatie als gevolg van storingen in het centrale hydraulische systeem. Dit systeem is echter een centraal element in het gietproces en daarom besloot het bedrijf de belangrijkste hydrauliek door CytroConnect Solutions te laten bewaken.

Meer informatie

Een succesvol begin in de cementindustrie

Een succesvol begin in de cementindustrie

Bij Lafarge Holcim, leverancier van cement en stortklaar beton, wordt CytroConnect Solutions met succes ingezet voor planbaar onderhoud. Dit wordt mogelijk gemaakt door de belangrijkste indicatoren van de hydraulisch bediende klinkerkoeler met CytroConnect Solutions te bewaken om mogelijke storingen tijdig op te sporen.

Meer informatie

Toestandsafhankelijk onderhoud voor een gietproces

Toestandsafhankelijk onderhoud voor een gietproces

Buderus Guss, fabrikant van remschijven voor de automobielindustrie, koos al in een zeer vroeg stadium voor toestandsafhankelijk onderhoud van Bosch Rexroth. Productie-uitval kan immers desastreuze gevolgen hebben, vooral wanneer productieprocessen zeer nauw met elkaar verweven zijn.

Meer informatie

CytroConnect Solutions in de metaalindustrie 2.0

CytroConnect Solutions in de metaalindustrie 2.0

Bosch Rexroth Guss GmbH, fabrikant van gegoten producten en kleppenblokken, was voorheen in staat om de uitvaltijden van machines op een laag niveau te houden door middel van zorgvuldig gerichte onderhoudsschema's. Met de bewaking door CytroConnect Solutions hebben deze onderhoudswerkzaamheden als doel om uitval van machines te verminderen en te voorkomen.

Meer informatie

Video’s

Predictive Analytics @ TSR Recycling GmbH

Predictive Analytics @ TSR Recycling GmbH

CytroConnect Solutions – Technisch gesprek

TechTalk

Minimaliseer uw uitvaltijd: Voorspellend onderhoud

Minimize your downtime: Predictive Maintenance

Voorspellende analyses op klinkerkoeler-hydrauliek

Predictive Analytics on Clinker Cooler Hydraulics

Voorspellend onderhoud in een notendop

Predictive Maintenance in a nutshell

Predictive Maintenance

Predictive Maintenance

Modernisering van de service van Bosch Rexroth

Bosch Rexroth Service Modernization

Voorspellende analyse – Laat niets aan het toeval over!

Predictive analytics – leave nothing to chance!

Meer informatie

Whitepaper: Voorspellend onderhoud – Wat is het, wat kunt u ermee en hoe kunt u het zo gemakkelijk mogelijk implementeren.

Whitepaper

Voorspellend onderhoud: Wat is het, wat kunt u ermee en hoe kunt u het zo gemakkelijk mogelijk implementeren.

Whitepaper: Voorspellende analyse – definitie, functionaliteit en voordelen.

Whitepaper

Voorspellende analyse: Definitie, functionaliteit en voordelen.

Whitepaper: Big Data & Machine Learning – Definitie, context en relevantie.

Whitepaper

Big Data & Machine Learning: Definitie, context en relevantie.

Whitepaper: Voorspellende analyse & optimalisatie van het onderhoud – definitie, context en effecten.

Whitepaper

Voorspellende analyse & optimalisatie van het onderhoud: Definitie, context en effecten.

Whitepaper: Voorspellende analyse voor de afvalverwerkende sector – Hoe voorkomt u dat hydraulische systemen in de afvalverwerkende sector uitvallen en hoe verlaagt u de onderhoudskosten.

Whitepaper

Voorspellende analyse voor de afvalverwerkende sector: Hoe voorkomt u dat hydraulische systemen in de afvalverwerkende sector uitvallen en hoe verlaagt u de onderhoudskosten.