Vietnam
Tích lũy kinh nghiệm thực tế tại máy trạm với các linh kiện máy móc công nghiệp tiêu chuẩn

Hệ thống đào tạo

Cách tiếp cận đến với thế giới công nghệ

Hệ thống đào tạo

Các hệ thống đào tạo theo mô-đun của Bosch Rexroth được điều chỉnh chính xác để phù hợp với từng cấp độ mà các cơ sở đào tạo và công nghiệp yêu cầu.

Hệ thống đào tạo bao gồm máy trạm, các linh kiện máy móc và sách thực hành. Các hệ thống đào tạo cung cấp cho cả người dùng chưa hoặc đã có kinh nghiệm kiến thức thực tế trong các lĩnh vực thủy lực, tự động hóa (công nghệ truyền động và điều khiển điện, hệ thống cơ điện tử) và khí nén.

Các hệ thống đào tạo theo mô-đun do các chuyên gia của Bosch Rexroth phát triển cung cấp cho nhân viên chưa hoặc đã có kinh nghiệm kiến thức chuyên môn về công nghệ thực hành và năng lực giải pháp. Chúng tôi sử dụng các linh kiện máy móc công nghiệp, ngôn ngữ lập trình và giao diện mở theo tiêu chuẩn quốc tế để người dùng có thể dễ dàng hiểu được kiến thức thực tế đáng tin cậy.