Vietnam
Cờ có logo Bosch Rexroth

Bosch Rexroth đạt doanh số cao hơn trong năm 2023 – những thách thức trong năm 2024

Bosch Rexroth một lần nữa ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ trong năm tài khóa 2023. Doanh thu tăng 7,5% lên khoảng 7,6 tỷ euro so với năm trước.

Tìm hiểu thêm
Cờ có logo Bosch Rexroth

Bosch Rexroth đạt doanh thu kỷ lục 7 tỷ euro trongnăm 2022

Bosch Rexroth đạt doanh thu 7 tỷ euro trong năm 2022, đây là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty. So với năm trước (6,2 tỷ euro), doanh thu tăng 14,1%.

Tìm hiểu thêm
robot di động tự động ActiveShuttle từ Bosch Rexroth

Intralogistic 4.0: ActiveShuttle với Advanced Interaction giờ đây hoạt động an toàn và linh hoạt hơn

Với thế hệ thứ hai của ActiveShuttle, Bosch Rexroth mang đến nhiều chuyển động hơn trong hệ thống intralogistic đồng thời tăng tính an toàn, hiệu quả và tính linh hoạt của các hệ thống vận tải tự động.

Tìm hiểu thêm

CỔNG THÔNG TIN BÁO CHÍ

Thông tin dành cho các phương tiện truyền thông.

Thông cáo báo chí và những nội dung khác