Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam

LIÊN HỆ BỘ PHẬN THÔNG TIN

Cổng thông tin báo chí của chúng tôi hướng đến các nhà báo, blogger và các chuyên gia truyền thông khác. Nếu bạn nằm trong nhóm mục tiêu này, người phát ngôn của chúng tôi sẽ sẵn lòng trả lời các câu hỏi của bạn.
Bạn có mối quan tâm khác và muốn liên hệ với chúng tôi? Sau đó, bạn có thể biết thêm thông tintại đây.

Người phát biểu