Vietnam

Dấu ấn

Bosch Rexroth Việt Nam

Địa chỉ:
Tầng 14, Ngôi nhà Đức, 33 Lê Duẩn,
Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam
Giám Đốc Điều Hành:
Lê Hoàng Việt

Mã Số Thuế:
3603119522-001